Deze pagina bevat een index van alle families/relaties in het gegevensbestand, gesorteerd op familienaam/voornaam. Door een naam te kiezen gaat u naar de pagina van deze familie/relatie.

Letter Persoon Familie Huwelijk Scheiding
  Familie van Jong, Zweitze Wytzes de en    
  Familie van en Jonge, Klaasje de    
  Familie van en Dijkstra, Tettje Fokkes    
  Familie van Postma, Pieter en    
  Familie van en Joustra, Saapke    
  Familie van en Mulder, Johanna    
  Familie van en Booi, Aukje    
  Familie van Ritsma, Anne Harmannus en    
  Familie van en Stelwagen, Minke    
  Familie van Mud, Klaas en    
  Familie van Tump, Cornelis en    
  Familie van    
  Familie van Douma, Douwe Roelofs en    
  Familie van    
  Familie van Joustra, Gerrit Jan en    
  Familie van Zandstra, Pier en    
  Familie van en Zijlstra, Aukje    
  Familie van en Couperus, Antje    
  Familie van    
  Familie van Nanninga, Nanco en    
  Familie van Rodenburg, Jacob en    
  Familie van en Gosses, Eke    
  Familie van en Althuizes, Trijntje    
  Familie van en Boelens, Dieuwke Harmens    
  Familie van Douwsma, Oene en    
  Familie van en Terpstra, Trijntje    
  Familie van en Tuin, Catharina van der    
  Familie van en Meer, Sytske van der    
  Familie van Boomsma, Foppe en    
  Familie van en Jong, Iebeltje de    
  Familie van Kielstra, Arjen en    
  Familie van en Bloemhof, Baukje    
  Familie van Kuiper, Adam Everts en    
  Familie van Zelle, Gerrit Jans en    
  Familie van Wymenga, Roel Reinders en    
  Familie van en Hooghiemstra, Minke Willems    
  Familie van Visscher, H en    
  Familie van en Bloemhof, Afke    
  Familie van en Westra, Trijntje    
  Familie van Tuinstra, Gerben en    
  Familie van en Mud, Sietske    
  Familie van en Smeding, Iepkje Geerts    
  Familie van Dijkstra, Wietze en    
  Familie van en Switink, Tjitske    
  Familie van en Feenstra, Baukje Lieuwes    
  Familie van en Miedema, Klaasje    
  Familie van en Hoekstra, Roelofje    
  Familie van Wit, Pieter de en    
  Familie van Kerkstra, Girbe en    
  Familie van en Adema, Jinke    
  Familie van en Kasje, Catharina Heerkes    
  Familie van Boer, Adriaan de en    
  Familie van Formsma, Jan en    
  Familie van en Heida, Wiepkje    
  Familie van en Dolstra, Trijntje    
  Familie van Algersma, Sybren Jans en    
  Familie van en Vries, Janke de    
  Familie van en Terpstra, Maaike    
  Familie van Pit, Laurens en    
  Familie van en Douma, Baukje Rinzes    
  Familie van    
  Familie van Pit, Koene en    
  Familie van    
  Familie van Bekkema, Harmen en    
  Familie van en Boomsma, Jetske    
  Familie van Aken, Klaas van en    
  Familie van en Honing, Marchjen van der    
  Familie van Bosma, Berend en    
  Familie van Miedema, Freerk en    
  Familie van en Bolt, Hilje    
  Familie van Schultz, Hendrik Jan Theodorus en    
  Familie van en Boersma, Minke Sybes    
  Familie van Zijlstra, Keimpe Idzes en    
  Familie van Bosgraaf, Frans en    
  Familie van en Boersma, Idske    
  Familie van    
  Familie van en Blaauw, Froukjen    
  Familie van Douma, Jan en    
  Familie van en Haisma, Grietje    
  Familie van en Nicolai, Wytske    
  Familie van Dijkstra, Gerrit en    
  Familie van    
  Familie van en Postma, Antje    
  Familie van Pit, Remmelt en    
  Familie van Bron, Roel en    
  Familie van en Hiemstra, Doetje    
  Familie van Boer, Oebele de en    
  Familie van Nicolai, Wobbe en    
  Familie van Adema, Kornelis en    
  Familie van Huitema, Lammert en    
  Familie van en Ploeg, Grietje van der    
  Folkes Familie van Folkes en , Janke Willems    
  Familie van en Postma, Joukje    
  Familie van Weening, Eerde Willems en    
  Familie van en Jong, Trijntje de    
  Familie van Vleeshouwer, Oene Baukes en    
  Familie van Dolstra, Jacob en    
  Familie van Tjallema, Gerrit en    
  Familie van Tol, Jacob van der en    
  Familie van    
  Familie van Gorter, Simon Pieter en    
  Familie van Veenstra, Hendrik en    
  Familie van Pijl, Jan en    
  Familie van Wijma, Wibbe en    
  Familie van    
  Familie van Asperen, Yde van en    
  Familie van Bron, Date en    
  Familie van Wal, Geert van der en    
  Familie van Pit, Johan en    
  Familie van Broek, Jan Lammert van der en    
  Familie van Hiemstra, Dirk en    
  Familie van en Atema, Wytske    
  Familie van Kroon, Klaas en    
  Familie van Veenstra, Egbert en    
  Familie van Postma, Elze en    
  Familie van en Dolstra, Aukjen    
  Familie van Riedstra, Jan Rinderts en    
  Familie van en Mud, Sijke    
  Familie van Nijboer, Johannes en    
  Familie van en Elzinga, Geertje Eeltjes    
  Familie van Schaaf, Jacob van der en    
  Familie van en Wijk, Janke van    
  Familie van Smeding, Hendrik en    
  Familie van Boer, Klaas de en    
  Familie van Dolstra, Wouter en    
  Familie van Kats, Romke en    
  Familie van en Velde, Aafje van der    
  Familie van Bosma, Sjoerd en    
  Familie van Hoekstra, Jacob en    
  Familie van en Jong, Antje de    
  Familie van    
  Familie van en Bakker, Hendrikje Idzes    
  Familie van Postema, Jan Hillebrand en    
  Familie van en Spaanstra, Johanna    
  Familie van    
  Familie van Dolstra, Bauke Oenes en    
  Familie van    
  Familie van    
  Familie van    
  Familie van Hekstra, Wybe en    
  Familie van en Terpstra, Lokke    
  Familie van Offringa, Murk en    
  Familie van en Westra, Janke    
  Familie van en Jager, Grietje    
  Familie van en Hulzenga, Aaltje    
  Familie van en Meulen, Eelkjen van der    
  Familie van Nicolai, Douwe Wytema en    
  Familie van Ritsma, Jan Harmannus en    
  Familie van Boer, Bieuwe de en    
  Familie van en Papa, Hiltje Wiegers    
  Familie van en Veen, Willemke van    
  Familie van en Terpstra, Aafke    
  Familie van    
  Familie van en Vries, Grietje de    
  Familie van Kloosterman, Freerk Taekes en    
  Familie van en Wijma, Hinke    
  Familie van Hiemstra, Johannes en    
  Familie van Zijlstra, Marten en    
  Familie van    
  Familie van Moet, Tjiets en    
  , Aafje Jans Familie van Bos, Arend en , Aafje Jans    
  , Aafje Familie van , Koene en , Aafje    
  , Aafjen Annes Familie van Vos, Bouwe Andries de en , Aafjen Annes    
  , Aafke Melles Familie van Veen, Harmen Tjeerds van der en , Aafke Melles    
  , Aafke Gerlofs Familie van Vegt, Sytze Rinzes van der en , Aafke Gerlofs    
  , Aafke Jogchums Familie van Jong, Marten Martens de en , Aafke Jogchums    
  , Aafke Jogchums Familie van , Roel Seijes en , Aafke Jogchums    
  , Aafke Syberens Familie van Pel, Thomas Syberen en , Aafke Syberens    
  , Aafke Pieters Familie van , Isbrand Lieuwes en , Aafke Pieters    
  , Aafke Kornelis Familie van Bosgra, Hendrik Tietes en , Aafke Kornelis    
  , Aafke Familie van Offringa, Pieter en , Aafke    
  , Aafke Annes Familie van Posthuma, Sjoerd Sytzes en , Aafke Annes    
  , Aafke Rinses Familie van , Jan Cornelis en , Aafke Rinses 24 januari 1745  
  , Aafke Jans Familie van , Roel Harmens en , Aafke Jans    
  , Aafke Hendriks Familie van Leisma, Lykele Libbes en , Aafke Hendriks    
  , Aafke Annes Familie van Adema, Durk Popes en , Aafke Annes    
  , Aafke Rinzes Familie van Siedzes, Sieberen Jans en , Aafke Rinzes    
  , Aafke Hanses Familie van , Berend Jans en , Aafke Hanses    
  , Aafke Benjamins Familie van Vries, Roel Douwes de en , Aafke Benjamins 13 mei 1804  
  , Aafke Hendriks Familie van , Hendrik Hendriks en , Aafke Hendriks    
  , Aafke Jakobs Familie van Smid, Klaas Pieters en , Aafke Jakobs    
  , Aafke Jacobs Familie van Ourensma, Gerben Jans en , Aafke Jacobs    
  , Aafke Rinzes Familie van , Roel Egberts en , Aafke Rinzes 6 augustus 1730  
  , Aafke Heeres Familie van Iedes, Durk Hendriks en , Aafke Heeres 4 maart 1764  
  , Aafke Rinzes Familie van Veen, Wieberen Wobbes van der en , Aafke Rinzes 11 juni 183111 juni 1831   
  , Aafke Eizes Familie van Pool, Jan Jacobus en , Aafke Eizes    
  , Aafke Hattums Familie van Welling, Wietze Jans en , Aafke Hattums    
  , Aafke Gales Familie van Hazenberg, Wiebe Willems en , Aafke Gales    
  , Aafke Leenderts Familie van Knol, Albert en , Aafke Leenderts    
  , Aafke Yedes Familie van , Paulus Jans en , Aafke Yedes 8 juni 1749  
    Familie van , Hans Hermanus en , Aafke Yedes 25 juni 1769  
  , Aafke Johannes Familie van Akker, Johannes Egberts en , Aafke Johannes    
  , Aafke Jans Familie van Veenstra, Drieuwes Annes en , Aafke Jans    
  , Aafke Hendriks Familie van , Liekele Liebbes en , Aafke Hendriks 1 december 1805  
  , Aagje Klazes Familie van Jong, Freerk Reins de en , Aagje Klazes    
  , Aagje Klazes Familie van Jong, Klaas Klazes de en , Aagje Klazes    
  , Aagje Jacobs Familie van Ytsma, Tjipke Alles en , Aagje Jacobs    
  , A.A. Langeler Familie van Brandsen, Wandert Adrianus en , A.A. Langeler    
  , Aalke Eizes Familie van Pool, Jan Jans en , Aalke Eizes    
  , Aalsen Meines Familie van , Aalsen Meines en , Baukjen Arends    
  , Aalsen Wyberens Familie van Boer, Hendrik Berends de en , Aalsen Wyberens 10 april 1768  
  , Aaltie Familie van Vee, Jeen Heines van der en , Aaltie 31 mei 1814  
  , Aaltie Meinderts Familie van , Jan Kornelis en , Aaltie Meinderts    
  , Aaltje Bokes Familie van , Lammert Minnes en , Aaltje Bokes 17 mei 1801  
  , Aaltje Teekes Familie van , Rinze Hedzers en , Aaltje Teekes    
  , Aaltje Aalzes Familie van Adema, Ate Gjalts en , Aaltje Aalzes 10 oktober 1756  
  , Aaltje Franses Familie van Steeg, Jan Everts van der en , Aaltje Franses 28 maart 1795  
  , Aaltje Jans Familie van Eikenaar, Pouwel Lucas en , Aaltje Jans 6 oktober 1748  
  , Aaltje Eelkes Familie van Graaf, Willem Aukes de en , Aaltje Eelkes    
  , Aaltje Lieuwes Familie van Velde, Willem Heines van der en , Aaltje Lieuwes    
  , Aaltje Rommerts Familie van Stienstra, Kornelis Jelles en , Aaltje Rommerts    
  , Aaltje Harmens Familie van Nooitgedacht, Hendrik Tjeerds en , Aaltje Harmens    
  , Aaltje Jans Familie van Meek, Cornelis Teekes en , Aaltje Jans    
  , Aaltje Harmens Familie van , Rutger Lammerts en , Aaltje Harmens    
  , Aaltje Everts Familie van , Jouke Reinderts en , Aaltje Everts    
  , Aaltje Hotzes Familie van Bruinsma, Johannes Baukes en , Aaltje Hotzes    
  , Aaltje Kornelis Familie van Bosgra, Beerend Tietes en , Aaltje Kornelis    
  , Aaltje Pieters Familie van Borenga, Tjibbe Sipkes en , Aaltje Pieters    
  , Aaltje Meintes Familie van Postma, Makke Makkes en , Aaltje Meintes 29 mei 1785  
  , Aaltje Gerrits Familie van , Louw Wiebes en , Aaltje Gerrits    
  , Aaltje Geeles Familie van , Hielke Brugts en , Aaltje Geeles    
  , Aaltje Jans Familie van Landmeter, Poppe Gjalts en , Aaltje Jans 4 juli 1779  
  , Aaltje Familie van , Jan Sipkes en , Aaltje    
  , Aaltje Hiddes Familie van Boven, Anne Jans van en , Aaltje Hiddes    
  , Aaltje Harmens Familie van , Wouter Roels en , Aaltje Harmens 10 maart 1743  
  , Aaltje Rintjes Familie van Roos, Lammert Klazes de en , Aaltje Rintjes    
  , Aaltje Rommerts Familie van Stienstra, Kornelis Egberts en , Aaltje Rommerts    
  , Aaltje Klazes Familie van Spaanstra, Siene Eelkes en , Aaltje Klazes    
  , Aaltje Jans Familie van , Andries Nuttes en , Aaltje Jans 19 juni 1746  
  , Aaltje Ottes Familie van , Hepke Tjerks en , Aaltje Ottes    
  , Aaltje Arends Familie van Roelofs, Alle Popes en , Aaltje Arends 6 april 1783  
  , Aaltje Ebeles Familie van , Sjoerd Douwes en , Aaltje Ebeles    
  , Aaltje Karsten Familie van Helmholt, Auke Jannes en , Aaltje Karsten    
  , Aaltje Kornelis Familie van , Jan Berends en , Aaltje Kornelis 31 maart 1765  
  , Aaltje Hendriks Familie van , Eeuwe Joukes en , Aaltje Hendriks    
  , Aaltje Andries Familie van , Hedzer Jacobs en , Aaltje Andries 17 april 1785  
  , Aaltje Fokkes Familie van Jong, Sieger Alberts de en , Aaltje Fokkes 18 maart 1798  
  , Aaltje Wiebes Familie van , Sint Meines en , Aaltje Wiebes 18 mei 1750  
  , Aaltje Beerns Familie van , Marten Harmens en , Aaltje Beerns    
  , Aaltje Jans Familie van Postma, Jouke Sakes en , Aaltje Jans    
  , Aaltje Christiaans Familie van Roos, Douwe Gerrits de en , Aaltje Christiaans    
  , Aaltje Jans Familie van , Gosse Feikes Fokkema en , Aaltje Jans    
  , Aaltje Pieters Familie van , Jannes Gaukes en , Aaltje Pieters    
  , Aaltje Durks Familie van , Syberen Jans en , Aaltje Durks    
  , Aaltje Jacobs Familie van Graaf, Liewe Jans de en , Aaltje Jacobs    
  , Aaltje Lieuwes Familie van Vos, Jenneke Durks en , Aaltje Lieuwes    
  , Aaltje Louwerenses Familie van , Jan Johannes en , Aaltje Louwerenses    
  , Aaltje Jacobus Familie van Pool, Jan Eizes en , Aaltje Jacobus    
  , Aaltje Luitzens Familie van , Jan Feikes en , Aaltje Luitzens 23 februari 1738  
  , Aaltje Feitzes Familie van , Lubbert Halbes en , Aaltje Feitzes    
  , Aaltje Jacobs Familie van , Geeuke Wygers en , Aaltje Jacobs 4 november 1742  
  , Aaltje Rienks Familie van , Binne Jans en , Aaltje Rienks 25 september 1746  
  , Aaltje Sakes Familie van , Pieter Hayckes en , Aaltje Sakes 26 mei 1776  
  , Aaltje Gerrits Familie van , Meine Lubberts en , Aaltje Gerrits 10 september 1758  
  , Aaltje Jans Familie van Spaanstra, Iebele Pieters en , Aaltje Jans    
  , Aaltje Familie van Veen, Jan en , Aaltje    
  , Aaltje Stoffers Familie van , Jan Martens en , Aaltje Stoffers    
  , Aaltje Sierks Familie van Gorkum, Pieter Klazes van en , Aaltje Sierks    
  , Aaltje Jaspers Familie van Vries, Koert Durks de en , Aaltje Jaspers    
  , Aaltje Jans Familie van , Halbe Fokes en , Aaltje Jans    
  , Aaltje Meintes Familie van Reiding, Arp Wiebes en , Aaltje Meintes 18 oktober 1691  
  , Aaltje Karsten Familie van Stykel, Hendrik Rieuwerts en , Aaltje Karsten    
  , Aaltje Alberts Familie van , Koene Idses en , Aaltje Alberts    
  , Aaltje Hessels Familie van , Jacob Pieters en , Aaltje Hessels    
  , Aaltje Gerbens Familie van , Jouke Jans en , Aaltje Gerbens    
  , Aaltje Wieberens Familie van Boer, Jan Arends de en , Aaltje Wieberens 29 mei 1774  
  , Aaltje Jans Familie van Aardema, Evert Alberts en , Aaltje Jans    
  , Aaltje Bookes Familie van , Pieter Meines en , Aaltje Bookes 21 oktober 1810  
  , Aaltje Gerrits Familie van Fokkema, Wiebe Pieters en , Aaltje Gerrits    
  , Aaltje Gerrits Familie van Hellinga, Geert Fokkes en , Aaltje Gerrits 17 februari 1782  
  , Aaltje Fokkes Familie van Ezinga, Itske Jans en , Aaltje Fokkes 11 juni 1836  
  , Aaltje Andries Familie van Keuning, Pieter Sietzes en , Aaltje Andries 17 mei 1795  
  , Aaltje Sijtzes Familie van , Lijkle Fokkes en , Aaltje Sijtzes 30 juni 1754  
  , Aaltje Familie van Graaf, Jacobus Andries de en , Aaltje    
  , Aaltje Pieters Familie van Bij, Eelke Harmens van der en , Aaltje Pieters 23 mei 1790  
  , Aaltje Teunis Familie van , Aan Annes en , Aaltje Teunis 20 mei 1804  
  , Aaltje Meints Familie van Meulen, Wybe Eelkes van der en , Aaltje Meints    
  , Aaltje Berends Familie van Jong, Folkert Gjalts de en , Aaltje Berends    
  , Aaltje Andries Familie van , Hedzer Jakobs en , Aaltje Andries    
  , Aaltje Jelles Familie van , Wietze Hendriks en , Aaltje Jelles    
  , Aaltje Tjibbes Familie van , Jan Gosses en , Aaltje Tjibbes 21 maart 1762  
  , Aaltje Popkes Familie van , Jan Eetzes en , Aaltje Popkes 15 december 1748  
  , Aaltje Wybes Familie van , Sent Meinen en , Aaltje Wybes    
  , Aaltje Roelofs Familie van , Eelke Johannes en , Aaltje Roelofs rond 9 juni 1675  
  , Aaltje Jans Familie van , Liebbe Bouwes en , Aaltje Jans rond 8 april 1677  
  , Aaltje Heeres Familie van , Rienk Folkerts en , Aaltje Heeres 20 december 1719  
  , Aaltje Haayes Familie van , Jannes Wietzes en , Aaltje Haayes    
  , Aaltje Alberts Familie van Koelma, Freerk Pieters en , Aaltje Alberts    
  , Aaltje Reitzes Familie van , Albert Popkes en , Aaltje Reitzes    
  , Aaltje Jennes Familie van Hummel, Harm Klaassens en , Aaltje Jennes    
  , Aaltje Boeles Familie van Boer, Goytse Bonnes de en , Aaltje Boeles 10 april 1830  
    Familie van Jongsma, Bientze Klazes en , Aaltje Boeles 12 mei 1825  
  , Aaltje Pyters Familie van Steringa, Brant Minnes en , Aaltje Pyters    
  , Aaltje Siebes Familie van Meyer, Broor Pieters en , Aaltje Siebes 12 mei 1765  
  , Aaltje Arends Familie van Iest, Tjeerd Enberts van der en , Aaltje Arends    
  , Aaltje Tijsses Familie van Lambarts, Hylke Lammerts en , Aaltje Tijsses    
  , Aaltje Gjalts Familie van , Siebe Aukes en , Aaltje Gjalts    
  , Aaltje Familie van , Hendrik Geeles en , Aaltje    
  , Aaltje Benjamins Familie van Offeringa, Take Sipkes en , Aaltje Benjamins    
  , Aaltje Tjitzes Familie van Zijlstra, Greelt Reins en , Aaltje Tjitzes    
  , Aaltje Jans Familie van Brinksma, Johannes Augustus en , Aaltje Jans    
  , Aaltje Kornelis Familie van Schaaf, Fokke Jans van der en , Aaltje Kornelis    
  , Aaltje Hendriks Familie van , Tjibbe Jans en , Aaltje Hendriks    
  , Aaltje Binnes Familie van , Ruurd Scheltes en , Aaltje Binnes 9 januari 1746  
  , Aaltje Hendriks Familie van Schoot, Pieter Oepkes van der en , Aaltje Hendriks    
  , Aaltje Thijsses Familie van , Johannes Gosses en , Aaltje Thijsses 6 februari 1718  
  , Aaltje Hinnes Familie van Klinkhamer, Jakob Willems en , Aaltje Hinnes    
  , Aaltje Hiddes Familie van , Anne Aukes en , Aaltje Hiddes november 1761  
  , Aaltje Gerbens Familie van Meer, Jakob Liekeles de en , Aaltje Gerbens    
  , Aaltje Jannes Familie van , Date Thijsses en , Aaltje Jannes 27 november 1670  
  , Aaltje Alberts Familie van Hiemersma, Jurjen Jans en , Aaltje Alberts    
  , Aaltje Gaukes Familie van , Jacob Wygers en , Aaltje Gaukes 1 september 1793  
  , Aaltje Sakes Familie van , Liebbe Eintes en , Aaltje Sakes 11 september 1644  
  , Aaltje Engberts Familie van Klaster, Roelof Hendriks en , Aaltje Engberts    
  , Aaltje Familie van Schouwstra, Ebele Jans en , Aaltje    
  , Aaltje Sikkes Familie van , Wiebe Folkerts en , Aaltje Sikkes    
  , Aaltje Wiemers Familie van , Gerrit Ottes en , Aaltje Wiemers    
  , Aaltje Alberts van der Wal Familie van Krikke, Thijmen Hanzes en , Aaltje Alberts van der Wal    
  , Aaltje/Aukje Rommerts Familie van Mulder, Marten Jans en , Aaltje/Aukje Rommerts    
  , Aaltjen Annes Familie van , Sjoerd Wiegers en , Aaltjen Annes    
  , Aaltjen Reinders Familie van Boetes, Meine Johannes en , Aaltjen Reinders    
  , Aalve Jans Familie van , Aalve Jans en , Mootske Jans    
  , Aan Annes Familie van , Aan Annes en , Aaltje Teunis 20 mei 1804  
  , Aart Gerrits Familie van Mijnheer, Sjoerd Johannes en , Aart Gerrits    
  , Aartje Riks Familie van , Gerrit Karelsen en , Aartje Riks    
  , Aartje Pieters Familie van Vries, Kornelis Hendriks de en , Aartje Pieters    
  , Aat Feitzes Familie van , Jelke Wiebes en , Aat Feitzes    
  , Aatje Gjalts Familie van Bloembergen, Reitze Rones en , Aatje Gjalts    
  , Aatje Familie van Veltman, Sietze Hendriks en , Aatje    
  , Aatje Gerrits Familie van Kliffort, Victor en , Aatje Gerrits    
  , Aattje Edses Familie van , Marten Rinzes en , Aattje Edses    
  , Abe Familie van , Abe en , Marijke Hanses    
  , Abraham Ates Familie van , Abraham Ates en Nicolai, Hiltje 19 april 1767  
  , Abraham Ates Familie van , Abraham Ates en , Hiltje Dirks    
  , Abraham Gosses Familie van , Abraham Gosses en , Mootske Diemers rond 29 juli 1731  
  , Abram Gosses Familie van , Abram Gosses en , Grietje Jans 29 januari 1708  
  , Acke Taekes Familie van Pel, Pieter Syberens en , Acke Taekes 2 maart 1766  
  , Ada Familie van Geugten, Emile van der en , Ada    
  , Adam Sanders Familie van , Adam Sanders en , Grietje Pieters    
  , Adriaantje Pieters Familie van Klosma, Folkert Klazes en , Adriaantje Pieters    
  , Adriaantje Wytzes Familie van Kuypers, Lammert Christiaans en , Adriaantje Wytzes    
  , Adriana Familie van , Adriana    
  , Adriana W. Kuijpers Familie van Eijkenaar, Pieter en , Adriana W. Kuijpers    
  , Aebele Feitzes Familie van , Aebele Feitzes en , Tetje Uilkes    
  , Aebeltje Wopkes Familie van Wierda, Sjerp Hylkes en , Aebeltje Wopkes    
  , AEde Jetzes Familie van , AEde Jetzes en Hanenburg, Pierkjen Jacobs    
  , Afke Kornelis Familie van Salverda, Age Melles en , Afke Kornelis    
  , Age Hilles Familie van , Age Hilles en , Jitske Alberts rond 21 december 1806  
  , Age Fokkes Familie van , Age Fokkes en , Hylkje Wybes    
  , Age Klazes Familie van , Age Klazes en , Dooitske Harmens    
  , Agnietje Remmerens Familie van , Sjouke Pieters en , Agnietje Remmerens    
  , Aize Jans Familie van , Aize Jans en , Geeske Sakes    
  , Aize Siebes Familie van , Aize Siebes en , Dieke Elias 4 augustus 1743  
  , Akke Adams Familie van Groot, Jan Wietzes de en , Akke Adams    
  , Akke Gurbes Familie van , Wilt Jeens en , Akke Gurbes    
  , Akke Klazes Familie van Koopmans, Jelte Jeltes en , Akke Klazes    
  , Akke Teedes Familie van , Hendrik Hendriks en , Akke Teedes    
  , Akke Cornelis Familie van Soete, Bouwe Jacobs en , Akke Cornelis    
  , Akke Roelofs Familie van Smeding, Jakobus Geerts en , Akke Roelofs    
  , Akke Rienks Familie van , Johannes Meinders en , Akke Rienks    
  , Akke Folkerts Familie van , Hendrik Jans en , Akke Folkerts    
  , Akke Hessels Familie van Koopmans, Wiebe Ennes en , Akke Hessels    
  , Akke Gabes Familie van Woude, Tjipke Jogchums van der en , Akke Gabes    
  , Akke Jans Familie van , Klaas Hendriks en , Akke Jans    
  , Akke Familie van Visser, Hendrik en , Akke    
  , Akke Jans Familie van , Jan Hanses en , Akke Jans    
  , Akke Lieuwes Familie van , Sietze Liebbes en , Akke Lieuwes    
  , Akke Familie van , Arend en , Akke    
  , Albert Jelmers Familie van , Albert Jelmers en , Lolkje Egberts
  , Albert Nuttes Familie van , Albert Nuttes en , Mike Everts 10 mei 1795  
  , Albert Folkerts Familie van , Albert Folkerts en , Antje Jans 25 januari 1801  
  , Albert Jans Familie van , Albert Jans en Frima, Geertruit 5 mei 1701  
  , Albert Wopkes Familie van , Albert Wopkes en , Aukjen Jurjens 31 juli 1803  
  , Albert Arends Familie van , Albert Arends en , Magdalena Geerts 15 januari 171817 juni 1718   
  , Albert Rinckes Familie van , Albert Rinckes en , Antje Eyses rond 1666  
  , Albert Folkerts Familie van , Albert Folkerts en , Swopkjen Siegers    
  , Albert Lucas Familie van , Albert Lucas en Meinsma, Djieuwke Meinderts    
  , Albert Libbes Familie van , Albert Libbes en , Ymkje Andries 11 mei 1761  
  , Albert Alberts Familie van , Albert Alberts en , Antje Siebes 27 augustus 1752  
  , Albert Rommerts Familie van , Albert Rommerts en , Ietje Rinnerts 29 februari 1756  
  , Albert Popkes Familie van , Albert Popkes en , Aaltje Reitzes    
  , Albert Rinckes Familie van , Albert Rinckes en , Antje Eyses    
  , Albert Johannes Familie van , Albert Johannes en , Lijsbeth Arends 15 mei 1746  
  , Albert Theunis Familie van , Albert Theunis en Staphorstius, Metje Romkes 3 juli 1808  
  , Albert Barteles Familie van , Albert Barteles en , Lamke Roelofs    
  , Albertje Jans Familie van , Harmen Luitzens en , Albertje Jans    
  , Albertje Louwrenzes Familie van , Tjerk Jans en , Albertje Louwrenzes    
  , Albertje Jans Familie van , Freerk Siedzes en , Albertje Jans    
  , Albertje Meints Familie van , Andries Steffens en , Albertje Meints 25 december 1782  
  , Albertje Drieuwes Familie van , Roelof Gosses en , Albertje Drieuwes 16 mei 1697  
  , Albertje Geerts Familie van Postma, Wieger Eelkes en , Albertje Geerts 21 mei 1780  
  , Albertje Jochums Familie van Landmeter, Kornelis Leenderts en , Albertje Jochums 13 januari 1820  
  , Aldert Fokkes Familie van , Aldert Fokkes en , Jantje Jacobus    
  , Alice Familie van Brienesse, Henk en , Alice    
  , Alle Jacobs Familie van , Alle Jacobs en , Joukje Jacobus    
  , Alle Jans Familie van , Alle Jans en , Fettje Baukes    
  , Alle Rinzes Familie van , Alle Rinzes en , Tjitske Piers    
  , Alle Hendriks Familie van , Alle Hendriks en , Trijntje Wiebes    
  , Alle Minderts Familie van , Alle Minderts en , Gepke Mieuwes    
  , Alle Jakobs Familie van , Alle Jakobs en Wagt, Antje Klazes de    
  , Andries Pieters Familie van , Andries Pieters en , Grietje Gjalts    
  , Andries Steffens Familie van , Andries Steffens en , Albertje Meints 25 december 1782  
  , Andries Nuttes Familie van , Andries Nuttes en , Aaltje Jans 19 juni 1746  
  , Andries Rinkes Familie van , Andries Rinkes en , Trijntje Klazes    
  , Andries Folkerts Familie van , Andries Folkerts en , Aukjen Romkes 13 november 1774  
  , Andries Bonnes Familie van , Andries Bonnes en , Grietje Lolkes    
  , Andries Alderts Familie van , Andries Alderts en , Antje Sakes    
  , Andries Harmens Familie van , Andries Harmens en Heida, Taapke Sjoerds 17 juni 1804  
  , Andries Folkerts Familie van , Andries Folkerts en , Rinskjen Sierds 14 maart 1762  
  , Andries Tjeerds Familie van , Andries Tjeerds en Roukema, Ytje Bokes    
  , Andries Familie van , Andries    
  , Andries Nutterts Familie van , Andries Nutterts en , Grietje Lubberts 24 oktober 1687  
  , Andries Familie van , Andries en , Geeske Tjeerds    
  , Andries Durks Familie van , Andries Durks en , Yfke Lolkes    
  , Andries Aebeles Familie van , Andries Aebeles    
  , Andries Familie van , Andries    
  , Andries Arents Familie van , Andries Arents en , Sietske Jakobs 13 juli 1783  
  , Andries Foppes Familie van , Andries Foppes en , Geeske Hendriks    
  , Andriesje Jelmers Familie van Kuik, Durk Durks en , Andriesje Jelmers    
  , Andrieske Meinderts Familie van Pronkstra, Freerk Hanzes en , Andrieske Meinderts    
  , Andrieske Liekeles Familie van , Meint Gosses en , Andrieske Liekeles 24 februari 1697  
  , Anita Familie van Jong, Rene de en , Anita    
  , Ankie Familie van Paulusma, Johannes en , Ankie    
  , Ankje Markus Familie van Aardema, Bastiaan Fokkes en , Ankje Markus    
  , Anna Hommes Familie van Boer, Hillebrand Andreas de en , Anna Hommes    
  , Anne Dirks Familie van , Anne Dirks en , Engeltje Hendriks 4 februari 1708  
  , Anne Douwes Familie van , Anne Douwes en , Aukjen Sakes 16 december 1770  
  , Anne Roels Familie van , Anne Roels en , Beertje Jelles    
  , Anne Jans Familie van , Anne Jans en , Antje Freerks    
  , Anne Hendriks Familie van , Anne Hendriks en , Sjoukjen Bernardus    
  , Anne Hendriks Familie van , Anne Hendriks en , Wietske Harmens 15 mei 1808  
  , Anne Familie van , Anne en Bron, Nienke    
  , Anne Boeles Familie van , Anne Boeles en , Antje Tammes    
  , Anne Jans Familie van , Anne Jans en Weersinga, Antje Roelofs    
  , Anne Jurjens Familie van , Anne Jurjens en , Getje    
  , Anne Gosses Familie van , Anne Gosses en , Tietje Meints    
  , Anne Hendriks Familie van , Anne Hendriks en Os, Maria Katherina van 15 oktober 1809  
  , Anne Luitzens Familie van , Anne Luitzens en , Antje Jans    
  , Anne Freerks Familie van , Anne Freerks en Sinderen, Hendrikje van    
  , Anne Boeles Familie van , Anne Boeles en Ophuis, Gertje Dootjes    
  , Anne Hoppes Familie van , Anne Hoppes en , Wimke Hielkes    
  , Anne Wiebes Familie van , Anne Wiebes en , Wietske Jans    
  , Anne Arends Familie van , Anne Arends en , Grietje Gerkes 5 april 1761  
  , Anne Aukes Familie van , Anne Aukes en , Minke Kornelis    
  , Anne Familie van , Anne    
  , Anne Eits Familie van , Anne Eits en , Antje Gerrits 30 september 1764  
  , Anne Aukes Familie van , Anne Aukes en , Aaltje Hiddes november 1761  
  , Anne Ottes Familie van , Anne Ottes en Piekstra, Martjen Hendriks    
  , Anne Hedmans Familie van , Anne Hedmans en , Rixtje Ybeles    
  , Anne Hendriks Familie van , Anne Hendriks en , Fokeltje Harmens 13 mei 1804  
  , Anne Baukes Familie van , Anne Baukes en , Froukjen Hinnes    
  , Anne Pieters Familie van , Anne Pieters en , Joukjen Pieters    
  , Anneke Familie van Eskens, Sake en , Anneke    
  , annelie Familie van Schriemer, Oene en , annelie    
  , Anne Luitzens Familie van , Anne Luitzens en , Antje Annes    
  , Anne Marie Familie van Gaikema, Freerk en , Anne Marie    
  , Annieck Familie van , Annieck    
  , Annigje Familie van , Peter en , Annigje    
  , Annigje Asses Familie van Giffen, Johannes van en , Annigje Asses    
  , Annigjen Annes Familie van Wind, Fokke Freerks en , Annigjen Annes    
  , Annika Familie van Eikenaar, Kevin en , Annika    
  , Annitje Lamberts Familie van Mol, Thimen en , Annitje Lamberts    
  , Antie Heines Familie van , Douwe Joekes en , Antie Heines 15 mei 1811  
  , Antie Nuttes Familie van , Folkert Wygers en , Antie Nuttes 27 juni 1745  
  , Antie Eises Familie van Smeding, Gosse Engberts en , Antie Eises 15 november 1767  
  , Antie Familie van , Simme Broors en , Antie    
  , Antie Wygers Familie van , Jeen Hinnes en , Antie Wygers 31 mei 1681  
  , Antje Uiltjes Familie van Postma, Gerrit Sytzes en , Antje Uiltjes 6 juli 1806  
  , Antje Roelofs Familie van Jong, Dirk Folkerts de en , Antje Roelofs    
  , Antje Jans Familie van , Willem Jakobs en , Antje Jans    
  , Antje Klazes Familie van Lantema, Jan Ruurds en , Antje Klazes    
  , Antje Jans Familie van Ruiter, Bartele Koerts de en , Antje Jans    
  , Antje Hendriks Familie van Offeringa, Marcus Jochimus en , Antje Hendriks    
  , Antje Pieters Familie van Bosch, Hepke Johannes en , Antje Pieters    
  , Antje Mients Familie van Jager, Douwe Tjeerds en , Antje Mients    
  , Antje Lolles Familie van Wal, Romke Douwes van der en , Antje Lolles    
  , Antje Simmes Familie van Lowis, Cornelis Willems en , Antje Simmes    
  , Antje Feddes Familie van , Gerben Jochems en , Antje Feddes 4 juni 1809  
  , Antje Wilts Familie van , Binne Rinthies en , Antje Wilts    
  , Antje Hayes Familie van Eringa, Jochum Fokkes en , Antje Hayes    
  , Antje Harts Familie van Veenstra, Gerrit Everts en , Antje Harts    
  , Antje Gerrits Familie van , Anne Eits en , Antje Gerrits 30 september 1764  
  , Antje Alberts Familie van , Jakob Jelles en , Antje Alberts 9 augustus 1789  
  , Antje Eyses Familie van , Albert Rinckes en , Antje Eyses rond 1666  
  , Antje Melles Familie van Leiker, Kornelis Sjoerds en , Antje Melles    
  , Antje Pieters Familie van , Jan Jakobs en , Antje Pieters    
  , Antje Tjebbes Familie van , Fokke Wiebes en , Antje Tjebbes    
  , Antje Wallis Familie van Lieuwema, Foke Lieuwes en , Antje Wallis 28 oktober 1792  
  , Antje Pieters Familie van Dekken, Gerke Annes van en , Antje Pieters 3 februari 1788  
  , Antje Brands Familie van Bron, Jan Hendriks en , Antje Brands    
  , Antje Berends Familie van Staphorsius, Sijberen Ritskes en , Antje Berends    
  , Antje Jogchums Familie van Postma, Hein Baukes en , Antje Jogchums    
  , Antje Arends Familie van Crabb, Minnardus Pytters en , Antje Arends 7 april 1695  
  , Antje Jans Familie van Wouden, Sjoerd Hendriks van der en , Antje Jans    
  , Antje Lammerts Familie van , Geert Jeens en , Antje Lammerts 15 juni 1777  
  , Antje Gjalts Familie van , Rienk Jeens en , Antje Gjalts 23 november 1783  
  , Antje Roels Familie van , Gerben Wiemers en , Antje Roels    
  , Antje Jans Familie van , Jan Freerks en , Antje Jans    
  , Antje Hanzes Familie van Gaastra, Roel Heinzes en , Antje Hanzes    
  , Antje Familie van , Tjibbe en , Antje    
  , Antje Wybrens Familie van , Atze Andries en , Antje Wybrens 20 oktober 1747  
  , Antje Heines Familie van Herder, Jacob Pieters en , Antje Heines    
  , Antje Jans Familie van , Albert Folkerts en , Antje Jans 25 januari 1801  
  , Antje Sybrens Familie van Jongma, Meindert Gerlofs en , Antje Sybrens    
  , Antje Gerrits Familie van , Oene Karstes en , Antje Gerrits    
  , Antje Jans Familie van , Tjeerd Jans en , Antje Jans    
  , Antje Jans Familie van Faber, Douwe Gaeles en , Antje Jans    
  , Antje Oebeles Familie van , Harmen Jans en , Antje Oebeles 24 februari 1743  
  , Antje Hendriks Familie van Bekkema, Jakob Pieters en , Antje Hendriks 14 oktober 1810  
  , Antje Roels Familie van , Linze Theunis en , Antje Roels    
  , Antje Familie van , Pieter Douwes en , Antje    
  , Antje Egberts Familie van , Durk Douwes en , Antje Egberts    
  , Antje Tjeerds Familie van Posthuma, Wiebe Harmens en , Antje Tjeerds    
  , Antje Sakes Familie van , Andries Alderts en , Antje Sakes    
  , Antje Hendriks Familie van Haan, Hantje Jans de en , Antje Hendriks    
  , Antje Wytzes Familie van Hiemstra, Sjouke Hoekes en , Antje Wytzes    
  , Antje Jans Familie van Helm, Jan Haayes van der en , Antje Jans 17 mei 1778  
  , Antje Meints Familie van , Jacob Jans en , Antje Meints    
  , Antje Tukes Familie van , Take Freerks en , Antje Tukes    
  , Antje Jelles Familie van Planting, Bauke Rinzes en , Antje Jelles    
  , Antje Freerks Familie van Haan, Fokke Annes de en , Antje Freerks    
  , Antje Rienks Familie van , Migchiel Rienks en , Antje Rienks    
  , Antje Jelmers Familie van , Minse Minses en , Antje Jelmers
  , Antje Jelles Familie van , Bauke Rinzes en , Antje Jelles 21 november 1756  
  , Antje Arents Familie van , Petrus Jelkes en , Antje Arents    
  , Antje Rinderts Familie van Kooistra, Folke Reins en , Antje Rinderts    
  , Antje Sybes Familie van Veen, Gaele Goitzens van der en , Antje Sybes    
  , Antje Garmens Familie van , Jan Lubbes en , Antje Garmens    
  , Antje Alderts Familie van Jongebloed, Pieter Jakobs en , Antje Alderts    
  , Antje Johannes Familie van Douma, Tjibbe Douwes en , Antje Johannes    
  , Antje Reinders Familie van Dijk, IJsbrand Epkes van en , Antje Reinders    
  , Antje Fokes Familie van Oosterwoud, Hendrik Hotses en , Antje Fokes    
  , Antje Gerbens Familie van , Nanne Wobbes en , Antje Gerbens    
  , Antje Bouwes Familie van , Pieter Hayckes en , Antje Bouwes 22 april 1759  
  , Antje Annes Familie van Bouma, Sytze Heynes en , Antje Annes    
  , Antje Dirks Familie van , Hendrik Wygers en , Antje Dirks 5 juni 1685  
  , Antje Douwes Familie van Vries, Jacobus Hendriks de en , Antje Douwes 6 december 1778  
  , Antje Ruurds Familie van Cuperus, Hendrik Sjoerds en , Antje Ruurds    
  , Antje Piebes Familie van Zwart, Johannes Klazes en , Antje Piebes    
  , Antje Familie van Hylkema, Tjalling en , Antje    
  , Antje Hendriks Familie van , Sipke Hendriks en , Antje Hendriks 8 juni 1755  
  , Antje Ipes Familie van Hendriks, Hendrik en , Antje Ipes    
  , Antje Hendriks Familie van Jong, Harmen Jacobs de en , Antje Hendriks    
  , Antje Tjeerds Familie van Geertsma, Geert Aukes en , Antje Tjeerds    
  , Antje Harmens Familie van , Hepke Linzes en , Antje Harmens    
  , Antje Roelofs Familie van Jong, Durk Folkerts de en , Antje Roelofs    
  , Antje Salomons Familie van Jonkman, Rinze Jans en , Antje Salomons    
  , Antje Willems Familie van Stoker, Wytse Syberens en , Antje Willems 1 april 1770  
  , Antje Jans Familie van , Douwe Jacobs en , Antje Jans    
  , Antje Jans Familie van Heide, Jakob Klazes van der en , Antje Jans    
  , Antje Douwes Familie van , Wobbe Rinses en , Antje Douwes 28 april 1782  
  , Antje Dirks Familie van , Jan Eetzes en , Antje Dirks 23 september 1759  
  , Antje Haayes Familie van Dijk, Theunis van en , Antje Haayes    
  , Antje Gjalts Familie van , Geert Johannes en , Antje Gjalts    
  , Antje Freerks Familie van Bruinsma, Wytze Gooitsens en , Antje Freerks    
  , Antje Kornelis Familie van , Jochum Jans en , Antje Kornelis    
  , Antje Eites Familie van , Jan Gerrits en , Antje Eites    
  , Antje Gerbens Familie van Klazinga, Bernardus Durks en , Antje Gerbens 12 december 1784  
  , Antje Martens Familie van , Haycke Pytters en , Antje Martens rond 1728  
  , Antje Douwes Familie van Vries, Willem Wopkes de en , Antje Douwes    
  , Antje Franzes Familie van , Boke Jelkes en , Antje Franzes    
  , Antje Sierks Familie van , Bouwe Hendriks en , Antje Sierks    
  , Antje Eyses Familie van , Errit Pyters en , Antje Eyses 20 mei 1720  
  , Antje Sjoerds Familie van , Diemer Eebes en , Antje Sjoerds rond 10 juli 1728  
  , Antje Wiebrens Familie van , Fedde Gosses en , Antje Wiebrens 10 juni 1798  
  , Antje Idsges Familie van Wieringa, Wieberen Minzes en , Antje Idsges    
  , Antje Feitzes Familie van , Jan Annes en , Antje Feitzes    
  , Antje Wilts Familie van , Popke Lourenzes en , Antje Wilts 15 februari 1711  
  , Antje Jans Familie van , Willem Bartelds en , Antje Jans    
  , Antje Annes Familie van , Anne Luitzens en , Antje Annes    
  , Antje Jakobs Familie van , Harrit Iepes en , Antje Jakobs    
  , Antje Sikkes Familie van , Dirk Jans en , Antje Sikkes 12 september 1723  
  , Antje Familie van , Meindert en , Antje    
  , Antje Jans Familie van , Geeuke Jelkes en , Antje Jans    
  , Antje Jans Familie van , Geert Jans en , Antje Jans    
  , Antje Harmens Familie van Meesterga, Wisse Klazes en , Antje Harmens    
  , Antje Jacobs Familie van , Fooke Nuttes en , Antje Jacobs 19 april 1795  
  , Antje Sjoerds Familie van , Sjouke Tjeerds en , Antje Sjoerds    
    Familie van , Jan Melles en , Antje Sjoerds    
  , Antje Lefferts Familie van , Yede Hendriks en , Antje Lefferts 6 mei 1714  
  , Antje Harmens Familie van , Cornelis Wygers en , Antje Harmens 20 november 1729  
  , Antje Alles Familie van Glas, Willem Doedes en , Antje Alles    
  , Antje Hendriks Familie van Bijlsma, Jan Folkerts en , Antje Hendriks    
  , Antje Bruins Familie van Grupstra, Jan Johannes en , Antje Bruins    
  , Antje Wilts Familie van Lei, Wietze Tjipkes van der en , Antje Wilts    
  , Antje Aalderts Familie van Bosch, Jan Hendriks en , Antje Aalderts    
  , Antje Jans Familie van Houtsma, Bauke Harmens en , Antje Jans    
  , Antje Sytzes Familie van , Geert Hendriks en , Antje Sytzes    
  , Antje Hendriks Familie van Haan, Foppe Jans de en , Antje Hendriks    
  , Antje Tjibbes Familie van , Feitze Joekes en , Antje Tjibbes    
  , Antje Kornelis Familie van Bosma, Freerk Hendriks en , Antje Kornelis 12 juni 1808  
  , Antje Tjitzes Familie van Uilkema, Rintje Sybrens en , Antje Tjitzes    
  , Antje Tammes Familie van , Anne Boeles en , Antje Tammes    
  , Antje Jans Familie van , Anne Luitzens en , Antje Jans    
  , Antje Familie van , Wytze Pieters en , Antje    
  , Antje Jentjes Familie van , Jelke Gosses en , Antje Jentjes 11 januari 1711  
  , Antje Jelles Familie van Boer, Jitze Jeens de en , Antje Jelles    
  , Antje Jans Familie van , Taeke Tijsses en , Antje Jans    
  , Antje Wieberens Familie van Mud, Hans Jans en , Antje Wieberens 13 september 1801  
  , Antje Riekles Familie van , Hart Wierds en , Antje Riekles    
  , Antje Sietzes Familie van , Jakob Lieuwes en , Antje Sietzes    
  , Antje Minderts Familie van Venekamp, Feitze Klazes en , Antje Minderts    
  , Antje Siebes Familie van , Albert Alberts en , Antje Siebes 27 augustus 1752  
  , Antje Harmens Familie van , Arjen Sietzes en , Antje Harmens    
  , Antje Ynzes Familie van , Yme Ernstes en , Antje Ynzes 22 maart 1807  
  , Antje Jacobs Familie van , Harrit Ypes en , Antje Jacobs    
  , Antje Wiebrens Familie van , Hans Jans en , Antje Wiebrens 13 september 1801  
  , Antje Johannes Familie van , Diemer Feitses en , Antje Johannes    
  , Antje Sjoerds Familie van Zee, Murk Uiltjes de en , Antje Sjoerds    
  , Antje Hendriks Familie van , Sake Teyes en , Antje Hendriks    
  , Antje Geerts Familie van BIj, Harmen Arents van der en , Antje Geerts    
  , Antje Arjens Familie van Baron, Jakob Oenes en , Antje Arjens    
  , Antje Kornelis Familie van Hietkamp, Aldert Klases en , Antje Kornelis    
  , Antje Taedes Familie van , Bokke Libbes en , Antje Taedes    
  , Antje Tjibbeles Familie van Meer, Sieberijn Sjoerds van der en , Antje Tjibbeles    
  , Antje Gerlofs Familie van Huisman, Pieter Sipkes en , Antje Gerlofs    
  , Antje Lammerts Familie van , Douwe Jans en , Antje Lammerts    
  , Antje Jans Familie van Raven, Pieter Sjoerd en , Antje Jans    
  , Antje Kornelis Familie van Praamstra, Jille Hylkes en , Antje Kornelis    
  , Antje Fokkes Familie van Veen, Heere Willems van en , Antje Fokkes    
  , Antje Jans Familie van , Lieuwe Sapes en , Antje Jans    
  , Antje Tjibbes Familie van Bouwsma, Hendrik Beerends en , Antje Tjibbes 13 september 1821  
  , Antje Familie van , Jan Jacobs en , Antje    
  , Antje Tjebbes Familie van , Sake Minnes en , Antje Tjebbes    
  , Antje Hendriks Familie van , Geert en , Antje Hendriks    
  , Antje Wybes Familie van Dijk, Jakob Freerks van en , Antje Wybes    
  , Antje Liebbes Familie van Veen, Jakob Wiegers van der en , Antje Liebbes    
  , Antje Popkes Familie van Pool, Jan Wiebes en , Antje Popkes    
  , Antje Reydts Familie van , Wybe Gerbes en , Antje Reydts    
  , Antje Gosses Familie van , Hendrik Berends en , Antje Gosses 22 februari 1733  
  , Antje Beerends Familie van Dijkstra, Hendrik Pieters en , Antje Beerends    
  , Antje Gabes Familie van , Jonas Libbes en , Antje Gabes    
  , Antje Harmens Familie van , Mient Willems en , Antje Harmens    
  , Antje Broors Familie van Knevelman, Tjebele Johannes en , Antje Broors    
  , Antje Hendriks Familie van , Rienk Alberts en , Antje Hendriks    
  , Antje Taekes Familie van , Elze Elzes en , Antje Taekes 29 juli 1781  
  , Antje Jans Familie van Veen, Andries Jelles van der en , Antje Jans    
  , Antje Cornelis Familie van Hagen, Harmen Alberts en , Antje Cornelis    
  , Antje Willems Familie van , Wopke Liekeles en , Antje Willems    
  , Antje Piers Familie van , Pieter Errits en , Antje Piers 1 maart 1691  
  , Antje Roels Familie van , Diemer Hendriks en , Antje Roels 28 december 1721  
  , Antje Hendriks Familie van , Durk Ruurds en , Antje Hendriks 14 augustus 1811  
  , Antje Libbes Familie van Veenstra, Jakob Wiegers en , Antje Libbes    
  , Antje Geerts Familie van Voortwijs, Wander Jans en , Antje Geerts    
  , Antje Sakes Familie van Haan, Jan Wiebes de en , Antje Sakes    
  , Antje Jans Familie van Pool, Wiebe Jacobus en , Antje Jans 18 augustus 1748  
  , Antje Jans Familie van , Pier Eezes en , Antje Jans    
  , Antje Jaspers Familie van Spoelstra, Oege Johannes en , Antje Jaspers    
  , Antje Pieters Familie van Boonstra, Pieter Eizes en , Antje Pieters    
  , Antje Klazes Familie van Reidinga, Teye Klazes en , Antje Klazes    
  , Antje Familie van , Sybren Johannes en , Antje    
  , Antje Familie van , Harm en , Antje    
  , Antje Roels Familie van , Jurjen Jacobus en , Antje Roels    
  , Antje Hyltjes Familie van Wieringa, Gerrit Klaazes en , Antje Hyltjes    
  , Antje Ruurds Familie van Berg, Jakob Sjoerds van den en , Antje Ruurds    
  , Antje Romkes Familie van Giliams, Berend Jans en , Antje Romkes 2 juli 1813  
  , Antje Familie van , Arend Jans en , Antje    
  , Antje Jans Familie van Stapert, Siebe Douwes en , Antje Jans    
  , Antje Kornelis Familie van Meulen, Polle Lieuwes van der en , Antje Kornelis    
  , Antje Kornelis Familie van Jager, Geert Hendriks en , Antje Kornelis    
  , Antje Oebeles Familie van Hogeveen, Durk Jans en , Antje Oebeles    
  , Antje Tjeerds Familie van , Jelle Ubeles en , Antje Tjeerds    
  , Antje Pieters Familie van Iestra, Sietze Martens en , Antje Pieters    
  , Antje Gerrits Familie van Dijkstra, Feitze Leenderts en , Antje Gerrits    
  , Antje Wiemers Familie van , Lieuwe Romkes en , Antje Wiemers 23 december 1810  
  , Antje Wopkes Familie van Veenstra, Hylke Allardus en , Antje Wopkes    
  , Antje Alberts Familie van , Meint Geerts en , Antje Alberts 10 mei 1744  
  , Antje Gooitzens Familie van Zee, Binne Roels van der en , Antje Gooitzens    
  , Antje Iebeles Familie van , Sjoerd Alles en , Antje Iebeles    
  , Antje Jans Familie van Kooistra, Folkert Rienks en , Antje Jans    
  , Antje Pieters Familie van Vries, Roel Ebeles de en , Antje Pieters    
  , Antje Sjoerds Familie van Haan, Louwrens Renzes de en , Antje Sjoerds    
  , Antje Douwes Familie van Boer, Binze Hendriks de en , Antje Douwes    
  , Antje Eyses Familie van , Albert Rinckes en , Antje Eyses    
  , Antje Rinses Familie van Bouma, Wobbe Nannes en , Antje Rinses    
  , Antje Familie van , Jan Wietzes en , Antje    
  , Antje Sybes Familie van Anninga, Jurjen Annes en , Antje Sybes    
  , Antje Koenes Familie van Bron, Evert Jans en , Antje Koenes 17 maart 1765  
  , Antje Eelkes Familie van Goris, Jan en , Antje Eelkes 18 juli 1779  
  , Antje Jans Familie van Landmeter, Poppe Gjalts en , Antje Jans 4 december 1803  
  , Antje Wiebes Familie van Dijk, Johannes Freerks van en , Antje Wiebes    
  , Antje Kortes Familie van Meer, Haring Harts van der en , Antje Kortes    
  , Antje Gerkes Familie van Meulen, Jan Gerbens van der en , Antje Gerkes    
  , Antje Cornelis Familie van Wijma, Thijs Dates en , Antje Cornelis 4 januari 1784  
  , Antje Foppes Familie van , Roel Fokkes en , Antje Foppes    
  , Antje Imkes Familie van Bijlsma, Jarig Hendriks en , Antje Imkes 12 mei 1799  
  , Antje Sjoerds Familie van Kooi, Feitze Klazes van der en , Antje Sjoerds 13 mei 1798  
  , Antje Durks Familie van Boonstra, Jogchum Harmens en , Antje Durks 15 juli 1787  
  , Antje Feitses Familie van , Tjeerd Rinnerts en , Antje Feitses 11 mei 1696  
  , Antje Huberts Familie van Heida, Feike Aukes en , Antje Huberts 21 januari 1798  
  , Antje Klases Familie van , Johannes Dates en , Antje Klases    
  , Antje Ritskes Familie van Oebeles, Hendrik Jans en , Antje Ritskes    
  , Antje Geerts Familie van , Sake Arends en , Antje Geerts 25 januari 1801  
  , Antje Rinzes Familie van Fopma, Douwe en , Antje Rinzes    
  , Antje Johannes Familie van Woude, Jan Jelles van der en , Antje Johannes    
  , Antje Alberts Familie van Iest, Klaas Douwes en , Antje Alberts    
  , Antje Geerts Familie van Jongsma, Tjeerd Paulus en , Antje Geerts 17 mei 1807  
  , Antje Jans Familie van Geertsma, Sjouke Jans en , Antje Jans    
  , Antje Hendriks Familie van Epen, Frans Everts van en , Antje Hendriks 13 mei 1781  
  , Antje Jacobs Familie van Roorda, Foke Nuttes en , Antje Jacobs    
  , Antje Pieters Familie van , Jarig Eeltjes en , Antje Pieters    
  , Antje Gerrits Familie van , Gerben Jacobs en , Antje Gerrits    
  , Antje Apkes Familie van , Geert Epkes en , Antje Apkes    
  , Antje Molles Familie van Bethlehem, Haaye Durks en , Antje Molles 31 maart 1793  
  , Antje Familie van , Jan en , Antje    
  , Antje Tijssens Familie van Jansma, Johannes Jans en , Antje Tijssens    
  , Antje Luitsens Familie van , Tijs Dates en , Antje Luitsens 5 februari 1769  
  , Antje Freerks Familie van , Anne Jans en , Antje Freerks    
  , Antje Meints Familie van Kasje, Libbe Jans en , Antje Meints    
  , Antje Annes Familie van Nicolai, Remkes Klazes en , Antje Annes 24 april 1774  
  , Antje Pieters Familie van Adema, Douwe Willems en , Antje Pieters    
  , Antje Gerbens Familie van Stok, Hendrik Hendriks en , Antje Gerbens    
  , Antje Jans Familie van , Pier Hendriks en , Antje Jans    
  , Antje Berends Familie van Dijkstra, Hans Hendriks en , Antje Berends    
  , Antje Egberts Familie van Veenstra, Hedzer Sakes en , Antje Egberts    
  , Antje Hendriks Familie van Drijffolt, Wouter Hendriks en , Antje Hendriks    
  , Antje Gosses Familie van Witteveen, Willem Gaukes en , Antje Gosses    
  , Antje Gosses Familie van Schriemer, Oene Hendriks en , Antje Gosses    
  , Antje Jans Familie van , Geert Jakobs en , Antje Jans    
  , Antje Fokes Familie van Wal, Jurjen Klazes van der en , Antje Fokes    
  , Antje Bonnes Familie van , Johannes Durks en , Antje Bonnes    
  , Antje Wilts Familie van , Binne Rinses en , Antje Wilts    
  , Antje Sietzes Familie van Bergsma, Hendrik Jans en , Antje Sietzes    
  , Antje Oedzes Familie van , Bouwe Liebbes en , Antje Oedzes 17 november 1736  
  , Antje Gosses Familie van Kooistra, Roelof Rinderts en , Antje Gosses rond 21 mei 1769  
  , Antje Ruurds Familie van Schaaf, Reinder Wobbes van der en , Antje Ruurds    
  , Antje Falks Familie van Lauerman, Louw Gerbens en , Antje Falks    
  , Antje Jans Familie van Wever, Jan Hendriks en , Antje Jans    
  , Antje Lykeles Familie van , Jan Jitzes en , Antje Lykeles    
  , Antje Geeles Familie van , Lammert Wygers en , Antje Geeles 18 mei 1710  
  , Antje Annes Familie van , Jolke Molles en , Antje Annes 28 april 1743  
  , Antje Rommerts Familie van Zee, Otte Cornelis van der en , Antje Rommerts    
  , Antje Pieters Familie van , Jannes Jans en , Antje Pieters    
  , Antje Johannes Familie van Woude, Jochem Roels van der en , Antje Johannes    
  , Antje Siedses Familie van , Jacob Michiels en , Antje Siedses    
  , Antje Karels Familie van , Antje Karels    
  , Antje Feitses Familie van , Kornelis Johannes en , Antje Feitses 4 mei 1684  
  , Antje Oebeles Familie van Postma, Jan Lammerts en , Antje Oebeles    
  , Antje Jans Familie van Wadman, Hendrik Folkerts en , Antje Jans    
  , Antje Klazes Familie van Broersma, Klaas Sytzes en , Antje Klazes    
  , Antjen Jans Familie van Dijkstra, Jan Abrahams en , Antjen Jans    
  , Antje Pieters Familie van , Antje Pieters    
  , Antje Reins Familie van Elzinga, Jogchum Kornelis en , Antje Reins    
  , Antoon Durks Familie van , Antoon Durks en , Fentje Hendriks 22 juni 1800  
  , Arend Isaaks Familie van , Arend Isaaks en , Gepke Wiebes 6 december 1801  
  , Arend Familie van , Arend    
  , Arend Tjibbeles Familie van , Arend Tjibbeles    
  , Arend Steffens Familie van , Arend Steffens en , Janke Oebeles    
  , Arend Beerents Familie van , Arend Beerents en , Kornelia Jans 27 juli 1811  
  , Arend Tjeerds Familie van , Arend Tjeerds en , Sieuwke Sybolts 19 augustus 1753  
    Familie van , Arend Tjeerds en , Wietske Jans 15 januari 1786  
  , Arend Hyltjes Familie van , Arend Hyltjes en Manen, Eelkje Gerbens van rond 10 juli 1791  
  , Arend Klazes Familie van , Arend Klazes en , Tentje Petrus    
  , Arend Jans Familie van , Arend Jans en , Antje    
  , Arend Familie van , Arend en , Akke    
  , Arend Jans Familie van , Arend Jans en , Grietje Cornelis 8 oktober 1677  
    Familie van , Arend Jans en , Jebbigje Alberts 1666  
  , Arjen Sietzes Familie van , Arjen Sietzes en , Antje Harmens    
  , Arp Jans Familie van , Arp Jans    
  , Asseltje Sjoerds Familie van , Klaas Wygers en , Asseltje Sjoerds 20 mei 1787  
  , Asseltje Lefferts Familie van , Halbe Fokes en , Asseltje Lefferts    
  , Asseltje Freerks Familie van , Pieter Sikkes en , Asseltje Freerks    
  , Assih Familie van Toorop, Anthonij Abraham en , Assih    
  , Ate Pieters Familie van , Ate Pieters en Veen, Froukjen Sjoerds van 10 juni 1781  
  , Ate Jans Familie van , Ate Jans en , Aukjen Jochems 23 mei 1773  
  , Ate Klazes Familie van , Ate Klazes en , Baukjen Menzes    
  , Ate Wietzes Familie van , Ate Wietzes en , Sjoukjen Kornelis    
  , Ate Durks Familie van , Ate Durks en , Froukjen Alles 12 mei 1748  
  , Atje Michiels Familie van , Willem Wytzes en , Atje Michiels 7 augustus 1735  
  , Atje Tjeerds Familie van Rinsema, Kornelis Rinses en , Atje Tjeerds    
  , Atje Reids Familie van , Sytze Hendriks en , Atje Reids 15 januari 1809  
  , Atje Jannes Familie van Booi, Tjalling Sakes en , Atje Jannes    
  , Attje Tijmens Familie van Eilerts, Lambertus en , Attje Tijmens    
  , Attje Annes Familie van Veen, Ebele Wiegers van der en , Attje Annes 2 april 1797  
  , Attje Familie van , Jakob Gaukes en , Attje    
  , Attje Gerrits Familie van Kiestra, Pieter Jans en , Attje Gerrits    
  , Attje Romkes Familie van Wouda, Jouke Klazes en , Attje Romkes    
  , Attje Tjeerds Familie van Essen, Geert Sjoukes van en , Attje Tjeerds    
  , Attje Jacobs Familie van , Beerend Klaazes en , Attje Jacobs    
  , Attje Remmelts Familie van Huizinga, Gjalt Siebes en , Attje Remmelts    
  , Attje Annes Familie van , Hendrik Siedses en , Attje Annes    
  , Atze Jelkes Familie van , Atze Jelkes en , Gooitske Jans 17 april 1811  
  , Atze Hendriks Familie van , Atze Hendriks en , Sjoukjen Douwes    
  , Atze Andries Familie van , Atze Andries en , Antje Wybrens 20 oktober 1747  
  , Aucke Gerrijts Familie van , Aucke Gerrijts en , Trijntje Douwes 23 juli 1702  
  , Aucke Jacobs Familie van , Aucke Jacobs en , Jancke Pyers
  , Augustus Sjoerds Familie van , Augustus Sjoerds en , Dettje Sjoerds    
  , Auke Familie van , Auke en Wieren, Zus van    
  , Auke Jakobs Familie van , Auke Jakobs en , Wietske Bernardus    
  , Auke Mients Familie van , Auke Mients en , Froukjen Jans    
  , Auke Siebes Familie van , Auke Siebes en , Tolke Fokes 25 februari 1748  
  , Auke Piers Familie van , Auke Piers en , Lolkje Tjeerds 22 november 1716  
  , Auke Piers Familie van , Auke Piers en , Trijntje Tjeerds    
  , Auke Oedses Familie van , Auke Oedses en , Gelske Geerts    
  , Aukje Hessels Familie van Rinsma, Kornelis Imes en , Aukje Hessels    
  , Aukje Liebbes Familie van Douma, Hedzer Rinzes en , Aukje Liebbes    
  , Aukje Feitses Familie van , Dirk Siedses en , Aukje Feitses 22 september 1743  
  , Aukje Luitzens Familie van Meulen, Jan Alles van der en , Aukje Luitzens 19 februari 1804  
  , Aukje Feddes Familie van Posthumus, Tjeerd Tjeerds en , Aukje Feddes 4 april 1756  
  , Aukje Gerrits Familie van , Johannes Gerrits en , Aukje Gerrits 31 mei 1685  
  , Aukje Franses Familie van , Evert Minnerts en , Aukje Franses 9 oktober 1746  
  , Aukje Fokkens Familie van Hymmersma, Lucas en , Aukje Fokkens    
  , Aukje Everts Familie van , Wieberen Rinzes en , Aukje Everts    
  , Aukje Alles Familie van Bonstra, Hendrik Bonnes en , Aukje Alles    
  , Aukje Martens Familie van , Engbert Sybes en , Aukje Martens 15 april 1770  
  , Aukje Tjallings Familie van , Jan Berends en , Aukje Tjallings    
  , Aukje Alberts Familie van , Iepe Melis en , Aukje Alberts 18 november 1694  
  , Aukje Molles Familie van , Jelle Sybrens en , Aukje Molles 27 september 1722  
  , Aukje Teyes Familie van , Hedzer Jans en , Aukje Teyes 1 februari 1722  
  , Aukje Annes Familie van , Berend Bodzes en , Aukje Annes 27 juni 1802  
  , Aukje Bouwes Familie van Vries, Geert Meintz de en , Aukje Bouwes 9 mei 1773  
  , Aukje Johannes Familie van , Oene Jans en , Aukje Johannes rond 17 mei 1801  
  , Aukje Hendriks Familie van , Louis Cornelis en , Aukje Hendriks 7 juni 1685  
  , Aukje Wygers Familie van Abrahams, Asse en , Aukje Wygers    
  , Aukje Harmens Familie van Goris, Jan en , Aukje Harmens 23 mei 1756  
  , Aukjen Jans Familie van , Bartele Kornelis en , Aukjen Jans    
  , Aukjen Sjoerds Familie van , Wopke Popes en , Aukjen Sjoerds    
  , Aukjen Familie van Veenstra, Geert en , Aukjen    
  , Aukjen Murks Familie van , Pieter Taekes en , Aukjen Murks    
  , Aukjen Familie van , Jeen Sjoerds en , Aukjen    
  , Aukjen Eelkes Familie van Bijlstra, Jan Emkes en , Aukjen Eelkes    
  , Aukjen Tjeerds Familie van Meer, Taeke Minderts van der en , Aukjen Tjeerds 12 oktober 1814  
  , Aukjen Familie van , Jeen Wilts en , Aukjen 5 juni 1811  
  , Aukjen Beints Familie van Staforcius, Sieberen Ritskes en , Aukjen Beints    
  , Aukjen Molles Familie van , Jan Folkerts en , Aukjen Molles    
  , Aukjen Gaukes Familie van Leeuw, Oeds Oedzes de en , Aukjen Gaukes 24 mei 1772  
  , Aukjen Melles Familie van Bron, Hendrik Arends en , Aukjen Melles    
  , Aukjen Jans Familie van , Hans Jacobs en , Aukjen Jans 13 september 1761  
  , Aukjen Popkes Familie van , Jakob Arends en , Aukjen Popkes 30 maart 1760  
  , Aukjen Klazes Familie van , Reinder Johannes en , Aukjen Klazes    
  , Aukjen Alberts Familie van , Rinse Ottes en , Aukjen Alberts rond 27 april 1806  
  , Aukjen Hendriks Familie van , Gauwe Kornelis en , Aukjen Hendriks    
  , Aukjen Heines Familie van Jansma, Anne Jans en , Aukjen Heines    
  , Aukjen Jurjens Familie van , Albert Wopkes en , Aukjen Jurjens 31 juli 1803  
  , Aukjen Alberts Familie van Spaanstra, Alle Alberts en , Aukjen Alberts    
  , Aukjen Annes Familie van Bij, Marten Siebes van der en , Aukjen Annes    
  , Aukjen Jelkes Familie van , Jelte Jentjes en , Aukjen Jelkes    
  , Aukjen Andries Familie van Booi, Tjalling Hotzes en , Aukjen Andries    
  , Aukjen Lieuwes Familie van Gaast, Jitze Hendriks van der en , Aukjen Lieuwes    
  , Aukjen Ruurds Familie van Veenstra, Geert Jans en , Aukjen Ruurds    
  , Aukjen Botes Familie van Hoekstra, Jan Annes en , Aukjen Botes    
  , Aukjen Siebes Familie van Maakal, Marten Tjerks en , Aukjen Siebes    
  , Aukjen Folkerts Familie van , Aukjen Folkerts 1718  
  , Aukjen Jurjens Familie van Visser, Klaas en , Aukjen Jurjens    
  , Aukjen Jurjens Familie van , Jasper Freerks en , Aukjen Jurjens    
  , Aukjen Joukes Familie van Spoelstra, Hendrik Jelles en , Aukjen Joukes    
  , Aukjen Familie van , Hinne Douwes en , Aukjen    
  , Aukjen Geerts Familie van , Geert Jans en , Aukjen Geerts    
  , Aukjen Ebes Familie van Terp, Alle Durks van der en , Aukjen Ebes 26 mei 1771  
  , Aukjen Haayes Familie van Bruggen, Alle Sjoerds van en , Aukjen Haayes 9 mei 1784  
  , Aukjen Klazes Familie van Swittink, Luitzen Hendriks en , Aukjen Klazes    
  , Aukjen Hendriks Familie van , Melle Jans en , Aukjen Hendriks    
  , Aukjen Sakes Familie van , Anne Douwes en , Aukjen Sakes 16 december 1770  
  , Aukjen Taedes Familie van , Sybren Wygers en , Aukjen Taedes 19 januari 1766  
  , Aukjen Siebes Familie van , Hendrik Edzes en , Aukjen Siebes    
  , Aukjen Wiemers Familie van Wijma, Heere Gerbens en , Aukjen Wiemers    
  , Aukjen Romkes Familie van , Andries Folkerts en , Aukjen Romkes 13 november 1774  
  , Aukjen Liepes Familie van Bouma, Jacob Harrits en , Aukjen Liepes    
  , Aukjen Hayes Familie van , Jan Gosses en , Aukjen Hayes    
  , Aukjen Wietzes Familie van , Jan Aizes en , Aukjen Wietzes    
  , Aukjen Libbes Familie van Brug, Roel Harmens van der en , Aukjen Libbes    
  , Aukjen Jans Familie van , Aukjen Jans    
  , Aukjen Jonas Familie van Herder, Wietze Roels en , Aukjen Jonas    
  , Aukjen Hendriks Familie van Berg, Durk Pieters van den en , Aukjen Hendriks    
  , Aukjen Lieuwes Familie van , Hidzer Kornelis en , Aukjen Lieuwes    
  , Aukjen Gerrits Familie van , Wilt Popkes en , Aukjen Gerrits 30 oktober 1740  
  , Aukjen Jochems Familie van Kooistra, Roelof Rinderts en , Aukjen Jochems 27 januari 1793  
    Familie van , Ate Jans en , Aukjen Jochems 23 mei 1773  
  , Barber Lucas Familie van , Hinne Riemers en , Barber Lucas 1 februari 1767  
  , Barber Sjoerds Familie van , Evert Arents en , Barber Sjoerds    
  , Barber Martens Familie van Kats, Gabe Kornelis en , Barber Martens 23 mei 1813  
  , Barber Wietzes Familie van Zwerver, Melle Minses en , Barber Wietzes    
  , Barbertie Jans Familie van , Kornelis Tjibbeles en , Barbertie Jans 15 november 1811  
  , Bareld Barelds Familie van , Bareld Barelds en , Tietje Jans 28 februari 1762  
  , Bareld Jans Familie van , Bareld Jans en , Janke Jans    
  , Barend Hendriks Familie van , Barend Hendriks en Smeding, Henderina    
  , Bart Familie van , Bart en Paulusma, Wieke    
  , Bartele Pieters Familie van , Bartele Pieters en , Janke Jans 1690  
  , Bartele Jurjens Familie van , Bartele Jurjens en , Froukjen Boukes    
  , Bartele Kornelis Familie van , Bartele Kornelis en , Aukjen Jans    
  , Bartje Teyes Familie van , Sierk Rinzes en , Bartje Teyes    
  , Baucke Gerryts Familie van , Baucke Gerryts    
  , Bauk Familie van Vries, Sjouke de en , Bauk    
  , Bauk Familie van Visser, Ate en , Bauk    
  , Bauk Wygers Familie van , Thoomas Hendriks en , Bauk Wygers 26 februari 1693  
  , Bauke Jans Familie van , Bauke Jans en , Minke Tjibbeles 15 november 1811  
  , Bauke Roels Familie van , Bauke Roels en , Grietje Hanzes    
  , Bauke Johannes Familie van , Bauke Johannes en Zeilstra, Antje Jans    
  , Bauke Ulbes Familie van , Bauke Ulbes en Bruining, Froukje 25 maart 1764  
  , Bauke Douwes Familie van , Bauke Douwes    
  , Bauke Riekeles Familie van , Bauke Riekeles en , Marijke Andries    
  , Bauke Rinzes Familie van , Bauke Rinzes en , Antje Jelles 21 november 1756  
  , Bauke Heinses Familie van , Bauke Heinses en , Wietske Jans rond 1 mei 1808  
  , Bauke Hanses Familie van , Bauke Hanses en , Wytske Jans 1 mei 1808  
  , Bauke Jans Familie van , Bauke Jans en , Sjoukjen Hendriks    
  , Baukje Baukes Familie van , Errit Harmens en , Baukje Baukes    
  , Baukje Meines Familie van , Riemer Johannes en , Baukje Meines 20 november 1803  
  , Baukje Jacobs Familie van , Gooitzen Tijes en , Baukje Jacobs    
  , Baukje Jans Familie van , Eeble Nuttes en , Baukje Jans 21 januari 1731  
  , Baukje Lammerts Familie van , Baukje Lammerts    
    Familie van Brug, Harmen Roels van der en , Baukje Lammerts 19 juli 1801  
  , Baukje Ietes Familie van Hoo, Johannes Franciscus de en , Baukje Ietes    
  , Baukje Scheltes Familie van Roorda, Pieter Sieberens en , Baukje Scheltes 23 maart 169023 maart 1690   
  , Baukje Roelofs Familie van , Feitse Roelofs en , Baukje Roelofs 2 november 1755  
  , Baukje Meinderts Familie van Boer, Wiebe Sietes de en , Baukje Meinderts    
  , Baukje Gosses Familie van , Pieter Jans en , Baukje Gosses 27 februari 1684  
  , Baukje Tjeerds Familie van Bosma, Jan Berends en , Baukje Tjeerds    
  , Baukje Liebbes Familie van Benedictus, Teye Dictus en , Baukje Liebbes    
  , Baukje Roels Familie van Halbertsma, Bate Ayzes en , Baukje Roels    
  , Baukje Sjoerds Familie van , Jan Roels en , Baukje Sjoerds    
  , Baukje Bonzma Familie van , Baukje Bonzma en Postma, Pieter Bonzes    
  , Baukje hendriks Familie van Visser, Meindert Jans en , Baukje hendriks    
  , Baukje Jans Familie van Booyenga, Booyen Pieters en , Baukje Jans    
  , Baukje Johannes Familie van Mulder, Abe Durks en , Baukje Johannes    
  , Baukje Arends Familie van , Broer Pyters en , Baukje Arends 17 februari 1695  
  , Baukje Berends Familie van , Harm Lammerts en , Baukje Berends    
  , Baukje Hendriks Familie van , Romke Gerrits en , Baukje Hendriks 24 mei 1807  
  , Baukje Eelkes Familie van Bosman, Josua Teyens en , Baukje Eelkes 2 maart 1777  
  , Baukjen Petrus Familie van , Sweitze Roelfs en , Baukjen Petrus    
  , Baukjen Pieters Familie van , Klaas Pieters en , Baukjen Pieters    
  , Baukjen Berends Familie van Huberts, Willem Sierds en , Baukjen Berends    
  , Baukjen Menzes Familie van , Ate Klazes en , Baukjen Menzes    
  , Baukjen Aukes Familie van Ophuis, Dootje Sints en , Baukjen Aukes    
  , Baukjen Kornelis Familie van Boer, Beern Hendriks de en , Baukjen Kornelis    
  , Baukjen Eebeles Familie van Veen, Wieger Jeens van der en , Baukjen Eebeles    
  , Baukjen Jans Familie van , Geeuke Tijsses en , Baukjen Jans    
  , Baukjen Gerhardus Familie van Pool, Jacobus Johannes en , Baukjen Gerhardus    
  , Baukjen Rapkes Familie van Wijma, Sytse Daniels en , Baukjen Rapkes    
  , Baukjen Baukes Familie van , Roel Wietzes en , Baukjen Baukes    
  , Baukjen Tjeerds Familie van Kuipers, Johannes Liebbes en , Baukjen Tjeerds 29 januari 1769  
  , Baukjen Romkes Familie van , Klaas Roels en , Baukjen Romkes    
  , Baukjen Roels Familie van , Tjidse Douwes en , Baukjen Roels 6 april 1755  
  , Baukjen Feitses Familie van , Hendrik Jaspers en , Baukjen Feitses 2 november 1737  
  , Baukjen Jans Familie van , Pieter Broors en , Baukjen Jans    
  , Baukjen Willems Familie van Ytsma, Jan Klases en , Baukjen Willems    
  , Baukjen Familie van , Egbert Jans en , Baukjen    
  , Baukjen Willems Familie van Groot, Hendrik Wiebes de en , Baukjen Willems    
  , Baukjen Hedzers Familie van , Wybe Hendriks en , Baukjen Hedzers 8 februari 1778  
  , Baukjen Hendriks Familie van , Jan Annes en , Baukjen Hendriks    
  , Baukjen Sieverijns Familie van , Sjoerd Wietzes en , Baukjen Sieverijns    
  , Baukjen Sierds Familie van Pietersma, Pieter Wolters en , Baukjen Sierds    
  , Baukjen Jogchums Familie van Veen, Reid Reinders van der en , Baukjen Jogchums    
  , Baukjen Broers Familie van Meyer, Linze Andries en , Baukjen Broers    
  , Baukjen Tjipkes Familie van , Jurjen Hendriks en , Baukjen Tjipkes    
  , Baukjen Minderts Familie van Boer, Wybe Syttes de en , Baukjen Minderts    
  , Baukjen Sierds Familie van , Baukjen Sierds    
  , Baukjen Gerrits Familie van , Fokke Tjeerds en , Baukjen Gerrits    
  , Baukjen Johannes Familie van , Johannes Arends en , Baukjen Johannes    
  , Baukjen Arends Familie van , Aalsen Meines en , Baukjen Arends    
  , Baukjen Hinnes Familie van , Gosse Gjalts en , Baukjen Hinnes    
  , Baukjen Hiddes Familie van , Jan Aukes en , Baukjen Hiddes    
  , Baukjen Roels Familie van Veenstra, Rienk Migchiels en , Baukjen Roels    
  , Baukjen Pieters Familie van , Kornelis Pieters en , Baukjen Pieters 19 mei 1748  
  , Baukjen Familie van , Wouter Tijssens en , Baukjen    
  , Baukjen Familie van , Jenne Kornelis en , Baukjen    
  , Baukjen Gerryts Familie van Visser, Tijs Pyters en , Baukjen Gerryts    
  , Bauwkjen Jelles Familie van Wagenaar, Jelmer Popkes en , Bauwkjen Jelles    
  , Bea Familie van Eikenaar, Eef en , Bea    
  , Bea Familie van Bron, Gerrit en , Bea    
  , Beerend Klaazes Familie van , Beerend Klaazes en , Attje Jacobs    
  , Beerent Geerts Familie van , Beerent Geerts en , Grietie Simmes    
  , Beerten Abels Familie van , Beerten Abels en , Ytske Johannes    
  , Beertje Herres Familie van Bruinsma, Tjeerd Jeens en , Beertje Herres    
  , Beertje Jelles Familie van , Anne Roels en , Beertje Jelles    
  , Beertje Familie van , Luitzen Jans en , Beertje    
  , Beint Hinnes Familie van , Beint Hinnes en , Jeltje Ludzers 21 oktober 1764  
    Familie van , Beint Hinnes en , Hinke Jans 6 augustus 1797  
  , Beitsche Familie van , Petrus Iedes en , Beitsche    
  , Beitske Pieters Familie van , Johannes Meines en , Beitske Pieters 16 januari 1757  
  , Beitske Gerrits Familie van , Hinne Annes en , Beitske Gerrits    
  , Beitske Jans Familie van Adema, Johannes Gerrits en , Beitske Jans 15 mei 1806  
  , Beitske Gerrits Familie van Wal, Geele Lieuwes van der en , Beitske Gerrits    
  , Benjamin Pieters Familie van , Benjamin Pieters en , Zwaantje Durks    
  , Benne Wilts Familie van , Benne Wilts en , Taapke Hayes 15 april 1714  
  , Berber Klases Familie van Hamstra, Geert Oebeles en , Berber Klases    
  , Berber Johannes Familie van Reuling, Coenraad en , Berber Johannes    
  , Berber Tjeerds Familie van , Wytze Lieuwes en , Berber Tjeerds    
  , Berber Feddes Familie van , Rindert Meinderts en , Berber Feddes    
  , Berber Jans Familie van Hoekstra, Wybren Fokkes en , Berber Jans    
  , Berber Familie van , Tjeerd Sytzes en , Berber    
  , Berend Tjisses Familie van , Berend Tjisses en Wynia, Marijke Reins 18 juni 1769  
  , Berend Pieters Familie van , Berend Pieters en , Rinske Alders    
  , Berend Bordzes Familie van , Berend Bordzes en , Sietske Minnes mei 1719 of 1720  
  , Berend Baukes Familie van , Berend Baukes en , Trijntje Everts rond 9 november 1800  
  , Berend Familie van , Berend en , Willemke Nuttes    
  , Berend Jans Familie van , Berend Jans en , Aafke Hanses    
  , Berend Douwes Familie van , Berend Douwes en Leest, Fettje Durks    
  , Berend Alberts Familie van , Berend Alberts en , Jeltje Davids    
  , Berend Harmens Familie van , Berend Harmens en , Geeske Gosses    
  , Berend Durks Familie van , Berend Durks en , Trijntje Sieberens    
  , Berend Familie van , Berend    
  , Berend Goitzes Familie van , Berend Goitzes en , Klaaske Hendriks    
  , Berend Bodzes Familie van , Berend Bodzes en , Aukje Annes 27 juni 1802  
  , Berend Wybes Familie van , Berend Wybes en Meer, Grietje Tobias van der    
  , Berend Klazes Familie van , Berend Klazes en , Grietje Harmens    
  , Berendje Broers Familie van Tuinstra, Sjouke Dirks en , Berendje Broers    
  , Berendje Bienses Familie van Vries, Eetze Sipkes de en , Berendje Bienses 29 december 1769  
  , Berendtje Jurjens Familie van , Johannes Wybrands en , Berendtje Jurjens    
  , Bernardus Durks Familie van , Bernardus Durks en , Sietske Willems    
  , Bernardus Rommerts Familie van , Bernardus Rommerts en , Jitske Wilts    
  , Bert Familie van , Bert en Brienesse, Gieneke    
  , Bieukjen Halbes Familie van , Foke Ypes en , Bieukjen Halbes 5 februari 1713  
  , Bieuwkjen Eebeles Familie van Jurjens, Jan en , Bieuwkjen Eebeles    
  , Bieuwkjen Tjerks Familie van , Foke Roels en , Bieuwkjen Tjerks    
  , Binne Jans Familie van , Binne Jans en , Aaltje Rienks 25 september 1746  
  , Binne Rinthies Familie van , Binne Rinthies en , Antje Wilts    
  , Binne Popkes Familie van , Binne Popkes en , Jitske Gerrits 28 maart 1745  
  , Binne Rinses Familie van , Binne Rinses en , Antje Wilts    
  , Binne Roels Familie van , Binne Roels en , Zwaantje Linzes    
  , Bintje Beuckes Familie van , Jan Jans en , Bintje Beuckes    
  , Bintje Familie van , Jan Willems en , Bintje    
  , Bintje Jelles Familie van Douma, Rinze Hedzers en , Bintje Jelles    
  , Bintje Wopkes Familie van , Pieter Tjeerds en , Bintje Wopkes    
  , Bintje Pieters Familie van Rozema, Lammert Wiemers en , Bintje Pieters    
  , Bodse Ridzerts Familie van , Bodse Ridzerts en , Liepkje Beerns 19 maart 1682  
  , Boele Annes Familie van , Boele Annes en Reitsma, Martje Gjalts 22 mei 1774  
  , Boke Jelkes Familie van , Boke Jelkes en , Antje Franzes    
  , Bokke Remmelts Familie van , Bokke Remmelts en Dijkstra, Trijntje Alles    
  , Bokke Iepes Familie van , Bokke Iepes en , Sjoukjen Uilkes    
  , Bokke Libbes Familie van , Bokke Libbes en , Antje Taedes    
  , Bonne Tjeerds Familie van , Bonne Tjeerds en , Tetje Johannes    
  , Bontje Pieters Familie van Pol, Hendrik Berends van der en , Bontje Pieters    
  , Bontje Jaspers Familie van , Wietze Kornelis en , Bontje Jaspers    
  , Bontje Jakobs Familie van Kooistra, Geele Rinderts en , Bontje Jakobs rond 17 maart 1771  
    Familie van , Bontje Jakobs    
  , Bontje Johannes Familie van , Pieter Nannes en , Bontje Johannes    
  , Bontje Cornelis Familie van , Bontje Cornelis en , Eeke Hendriks    
  , Bontje Sints Familie van Baron, Hans Jans en , Bontje Sints    
  , Bontje Sygers Familie van Boer, Fooke Siegers de en , Bontje Sygers 4 juni 1780  
  , Bontje Lammerts Familie van , Willem Jelkes en , Bontje Lammerts 29 januari 1809  
  , Bontje Alles Familie van , Klaas Wygers en , Bontje Alles 12 oktober 1788  
  , Bontje Gosses Familie van , Harmen Kornelis en , Bontje Gosses 16 mei 1784  
  , Bontje Andries Familie van Fennema, Gabe Atzes en , Bontje Andries    
  , Bontje Pieters Familie van , Bontje Pieters    
  , Bootse Berends Familie van , Bootse Berends en Bordzinga, Trijntje Heinzes 20 maart 1757  
  , Bosch Familie van , Bosch en Eikenaar, Willemina Hendrica    
  , Botje Fokes Familie van Veneman, Jan Lubbertus en , Botje Fokes 27 juli 1777  
  , Bottje Machiels Familie van , Jan Ypes en , Bottje Machiels    
  , Bottje Piers Familie van Boer, Rintje Hendriks de en , Bottje Piers 25 augustus 1836  
  , Bouke Fransen Familie van , Bouke Fransen en , Doedje Klazes    
  , Boukje Michiels Familie van Klein, Jacob en , Boukje Michiels    
  , Boukjen Murks Familie van Brouwer, Sjoerd Thomas en , Boukjen Murks    
  , Boukjen Scheltes Familie van , Meine Lourens en , Boukjen Scheltes 4 september 1763  
  , Boukjen Hanzes Familie van Veltman, Hempke Jeens en , Boukjen Hanzes    
  , Bouktje Jans Familie van Boer, Arend Pieters de en , Bouktje Jans    
  , Bouwe Hendriks Familie van , Bouwe Hendriks en , Antje Sierks    
  , Bouwe Sytzes Familie van , Bouwe Sytzes en Harst, Willemke Jans van der 24 mei 1807  
  , Bouwe Liebes Familie van , Bouwe Liebes en Geerst, Jetske 11 maart 1683  
    Familie van , Bouwe Liebes en Jans, Aaltjen 8 april 1677  
  , Bouwe Jalderts Familie van , Bouwe Jalderts en , Janke Sietzes    
  , Bouwe Liebbes Familie van , Bouwe Liebbes en Hendriks, Aaltje 15 januari 1786  
    Familie van , Bouwe Liebbes en , Antje Oedzes 17 november 1736  
  , Bouwe Annes Familie van , Bouwe Annes en , Swaantje Hendriks 16 mei 1745  
    Familie van , Bouwe Annes en , Janke Lubberts rond 1 april 1736  
  , Bouwe Greelts Familie van , Bouwe Greelts en , Sijke Reins 26 mei 1715  
  , Brand Feitses Familie van , Brand Feitses en , Tjitske Wiebes 19 mei 1748  
  , Brand Douwes Familie van , Brand Douwes en , Japke Jans    
  , Brand Feitses Familie van , Brand Feitses en , Teetske Loppes 15 oktober 1758  
  , Brecht Klases Familie van Nicolai, Allardus en , Brecht Klases 15 maart 1676  
  , Brechtje Familie van Veen, Anne van der en , Brechtje    
  , Brechtje Familie van , Oebele Gabes en , Brechtje    
  , Brechtje Sjoerds Familie van Zijlstra, Jan Wopkes en , Brechtje Sjoerds    
  , Bregtje Douwes Familie van , Roelf Egberts en , Bregtje Douwes    
  , Bregtje Durks Familie van , Roel Egberts en , Bregtje Durks    
  , Broer Pyters Familie van , Broer Pyters en , Baukje Arends 17 februari 1695  
  , Broor Roels Familie van , Broor Roels en , Sietske Jogchums    
  , Brugt Gosses Familie van , Brugt Gosses    
  , Brugt Aukes Familie van , Brugt Aukes en , Wijke Kornelis    
  , Bruin Lammerts Familie van , Bruin Lammerts en , Gertje Roelofs    
  , Caroline Familie van Zuidema, John en , Caroline    
  , Carry Familie van , Carry    
  , Cecilia Franzes Familie van Bosgra, Jan Tietes en , Cecilia Franzes    
  , Chris Familie van , Chris en Veenstra, Hinke    
  , Christa Familie van Koelewijn, Theo en , Christa    
  , Christiaan Jans Familie van , Christiaan Jans en , Maaike Feitses 11 februari 1759  
  , Christina Familie van Paulusma, Han en , Christina    
  , Cita Familie van Gaikema, Gjalt en , Cita    
  , Claas Jacobus Familie van , Claas Jacobus en , Tietje Piebes    
  , Claasien Familie van Boer, Cornelis de en , Claasien    
  , Claes Tjidsgers Familie van , Claes Tjidsgers en Boelens, Wyts Boeles    
  , Coby Familie van Wieren, Harry van en , Coby    
  , Constant Bakkers Familie van , Constant Bakkers en , Iemkje Johannes    
  , Cornelia Hendriks Familie van , Wieger Foekes en , Cornelia Hendriks    
  , Cornelia Geerdes Familie van Diepen, Jan Jans van en , Cornelia Geerdes    
  , Cornelis Remmerts Familie van , Cornelis Remmerts en , Wietske Oeges    
  , Cornelis Liebes Familie van , Cornelis Liebes en , Corneliske Freerks 14 september 1749  
  , Cornelis Wygers Familie van , Cornelis Wygers en , Antje Harmens 20 november 1729  
  , Cornelis Freerks Familie van , Cornelis Freerks en , Corneliske Minderts    
  , Cornelis Gerrits Familie van , Cornelis Gerrits en , Jinke Harts rond 4 februari 1770  
  , Corneliske Gerbrands Familie van , Engbert Michiels en , Corneliske Gerbrands 19 juni 1701  
  , Corneliske Minderts Familie van , Cornelis Freerks en , Corneliske Minderts    
  , Corneliske Andries Familie van Vries, Marten Abrahams de en , Corneliske Andries    
  , Corneliske Hendriks Familie van Hofman, David Berends en , Corneliske Hendriks    
  , Corneliske Tabes Familie van , Meine Lourens en , Corneliske Tabes 10 december 1758  
  , Corneliske Jacobs Familie van , Pyter Wygers en , Corneliske Jacobs 28 augustus 1687  
  , Corneliske Freerks Familie van , Cornelis Liebes en , Corneliske Freerks 14 september 1749  
  , Cornielus Meynnerts Familie van , Cornielus Meynnerts en , Lutske Ulckes 6 februari 1698  
  , Corrie Familie van Lageveen, Kleis en , Corrie    
  , Corrie Familie van Veenstra, Brand en , Corrie    
  , Corry Familie van Hut, Piet en , Corry    
  , Danielle Familie van Riemersma, Eeuwe en , Danielle    
  , Date Tijsses Familie van , Date Tijsses en , Pijltje Durks 3 maart 1743  
  , Date Thijsses Familie van , Date Thijsses en , Fokje Johannes 22 april 1688  
    Familie van , Date Thijsses en , Aaltje Jannes 27 november 1670  
  , Date Thijsses Familie van , Date Thijsses en , Pijltje Jacobs    
  , Delores Familie van Elenbaas, George Herman en , Delores    
  , Derk Arents Familie van , Derk Arents en Vos, Gezina 17 februari 17865 maart 1786   
  , Detje Sikkes Familie van , Hendrik Sjoerds en , Detje Sikkes 23 januari 1746  
  , Dettje Sjoerds Familie van , Augustus Sjoerds en , Dettje Sjoerds    
  , Dettje Willems Familie van , Jacob Martens en , Dettje Willems    
  , Dettje Wiemers Familie van , Geert Gjalts en , Dettje Wiemers    
  , Dettje Jans Familie van Bakker, Dydert Jacobs en , Dettje Jans    
  , Dettje Sikkes Familie van , Jan Egberts en , Dettje Sikkes    
  , Dia Familie van Geugten, Pieter van der en , Dia    
  , Dick Familie van , Dick en Brienesse, Helma    
  , Dick Familie van , Dick en Mook, Ida    
  , Dick Familie van , Dick en Nieuwenhuis, Wytske    
  , Dicky Familie van Meyer, Jan en , Dicky    
  , Dieke Hendriks Familie van Veen, Sjoerd Teyes van der en , Dieke Hendriks    
  , Dieke Elias Familie van , Aize Siebes en , Dieke Elias 4 augustus 1743  
  , Dielle Harmens Familie van Wiersma, Louis Wiebes en , Dielle Harmens 22 november 1817  
  , Diemer Jans Familie van , Diemer Jans en , Marijke Kornelis 27 oktober 1748  
  , Diemer Feitses Familie van , Diemer Feitses en , Antje Johannes    
  , Diemer Luitjens Familie van , Diemer Luitjens en Meer, Mettje Lieuwes van der    
  , Diemer Jans Familie van , Diemer Jans en , Wietske Feitses 3 december 1693  
  , Diemer Feitses Familie van , Diemer Feitses en , Sjoukjen Hendriks 15 juli 1810  
  , Diemer Eebes Familie van , Diemer Eebes en , Antje Sjoerds rond 10 juli 1728  
  , Diemer Hendriks Familie van , Diemer Hendriks en , Antje Roels 28 december 1721  
  , Dieuke Feitzes Familie van , Geertje Geerts en , Dieuke Feitzes    
  , Dieuke Keimpes Familie van Leeuwen, Eeuwe Lieuwes van en , Dieuke Keimpes    
  , Dieuke Hantjes Familie van , Hendrik Wygers en , Dieuke Hantjes 5 november 1713  
  , Dieuke Sipkes Familie van Tinga, Hendrik Jans en , Dieuke Sipkes 26 oktober 1777  
    Familie van , Hidde Hendriks en , Dieuke Sipkes 7 juni 1778  
  , Dieukie Klazes Familie van , Haaye Kornelis en , Dieukie Klazes 31 juli 1774  
  , Dieuwke Renzes Familie van , Ridzert Tjeerds en , Dieuwke Renzes 21 april 1753  
  , Dieuwke Poppes Familie van Graanstra, Jan Jelkes en , Dieuwke Poppes    
  , Dieuwke Jans Familie van , Gerrit Alderts en , Dieuwke Jans    
  , Dieuwke Fransen Familie van , Pieter Klazes en , Dieuwke Fransen    
  , Dieuwke Durks Familie van , Marten Alles en , Dieuwke Durks    
  , Dieuwke Jacobs Familie van Ploeg, Jan Dirks van der en , Dieuwke Jacobs 14 april 1836  
  , Dieuwke Sjoerts Familie van Wagenaar, Alle Sakes en , Dieuwke Sjoerts    
  , Dieuwke Fokkes Familie van , Herke Willems en , Dieuwke Fokkes    
  , Dieuwke Pieters Familie van Hellinga, Iebele Sjoerds en , Dieuwke Pieters    
  , Dina Louwrenzes Familie van , Pope Jans en , Dina Louwrenzes    
  , Dina Gialts Familie van Westerhuis, Evert Jans en , Dina Gialts    
  , Dina Jans Familie van , Jogchum Oebeles en , Dina Jans    
  , Dini Familie van Worp, Sip van der en , Dini    
  , Dirck Gerryts Familie van , Dirck Gerryts en Roorda, Maaike Siebrens 27 april 1684  
  , Dirckjen Wygers Familie van , Rentje Hanses en , Dirckjen Wygers 25 november 1674  
  , Dirk Reinders Familie van , Dirk Reinders en , Geertje Gosses 15 juni 1753  
  , Dirk Tjeerds Familie van , Dirk Tjeerds en , Jantje Remmelts rond 28 april 1805  
  , Dirk Gerrits Familie van , Dirk Gerrits en , Stijntje Jans    
  , Dirk Jans Familie van , Dirk Jans en , Grietje Laurens    
  , Dirk Klazes Familie van , Dirk Klazes en , Zwaantje Bernardus    
  , Dirk Jans Familie van , Dirk Jans en , Trijntje Hendriks    
  , Dirk Yedes Familie van , Dirk Yedes    
  , Dirk Harts Familie van , Dirk Harts en , Talkje Popes 1 januari 1732  
  , Dirk Hendriks Familie van , Dirk Hendriks en , Klaaske Izaaks    
  , Dirk Siedses Familie van , Dirk Siedses en , Aukje Feitses 22 september 1743  
  , Dirk Jacobs Familie van , Dirk Jacobs en , Metje Sybes    
  , Dirk Douwes Familie van , Dirk Douwes en Postma, Gerritje Gerrits    
  , Dirk Jans Familie van , Dirk Jans en , Minke Beerns    
  , Dirk Jans Familie van , Dirk Jans en , Antje Sikkes 12 september 1723  
  , Djille Harmens Familie van Harmson, Harmen Lammerts en , Djille Harmens    
  , Djurre Booyes Familie van , Djurre Booyes en , Grietje Sakes    
  , Djurre Lammerts Familie van , Djurre Lammerts en Duursma, Trijntje Durks 1 september 1776  
  , Doedje Klazes Familie van , Bouke Fransen en , Doedje Klazes    
  , Doedtje Tjerks Familie van , Jan Hamles en , Doedtje Tjerks    
  , Doeke Familie van , Doeke en Wal, Greetje van der    
  , Doetje Hendriks Familie van , Popke Hendriks en , Doetje Hendriks    
  , Doetje Atzes Familie van Bakker, Dirk Hendriks en , Doetje Atzes    
  , Doetje Reinders Familie van Vries, Jelle Taekes de en , Doetje Reinders 9 oktober 1763  
  , Doetje Melles Familie van Jager, Johannes Hanses en , Doetje Melles 8 april 1804  
  , Doetje Ages Familie van Posthumus, Willem Doedes en , Doetje Ages    
  , Doetzen Gerbens Familie van Zee, Anne Jans van der en , Doetzen Gerbens    
  , Dooitske Harmens Familie van , Age Klazes en , Dooitske Harmens    
  , Doutzen Rinzes Familie van Jans, Klaas en , Doutzen Rinzes    
  , Doutzen Jelkes Familie van Vries, Gjalt Harkes de en , Doutzen Jelkes    
  , Douwe Jans Familie van , Douwe Jans en , Antje Lammerts    
  , Douwe Jitzes Familie van , Douwe Jitzes en , Martje Hendriks    
  , Douwe Alberts Familie van , Douwe Alberts    
  , Douwe Jans Familie van , Douwe Jans en , Houkje Jans    
  , Douwe Familie van , Douwe en , Trijntje    
  , Douwe Tjisses Familie van , Douwe Tjisses en , Wytske Douwes 17 mei 1778  
  , Douwe Arends Familie van , Douwe Arends en , Fokjen Aizes 18 april 1779  
  , Douwe Jans Familie van , Douwe Jans en , Gooitske Berends    
  , Douwe Pieters Familie van , Douwe Pieters en , Trijntje Rienks    
  , Douwe Martens Familie van , Douwe Martens    
  , Douwe Sietzes Familie van , Douwe Sietzes en , Sijke Durks 12 maart 1752  
  , Douwe Jitzes Familie van , Douwe Jitzes en , Martzen Hendriks    
  , Douwe Rientzes Familie van , Douwe Rientzes en , Nieske Baukes    
  , Douwe Auckes Familie van , Douwe Auckes en , Sytske Wygers rond 1725  
  , Douwe Johannes Familie van , Douwe Johannes en Gjeltema, Bieukjen Gjalts    
  , Douwe Dirks Familie van , Douwe Dirks en , Wytske Bouwes 20 november 1757  
  , Douwe Tjerks Familie van , Douwe Tjerks en , Korneliske Doettes    
  , Douwe Jacobs Familie van , Douwe Jacobs en , Antje Jans    
  , Douwe Byes Familie van , Douwe Byes en , Korneliske Jans    
  , Douwe Klazes Familie van , Douwe Klazes en , Tjietje Jans    
  , Douwe Familie van , Douwe en Paulusma, Janny    
  , Douwe Joekes Familie van , Douwe Joekes en , Antie Heines 15 mei 1811  
  , Douwe Eesges Familie van , Douwe Eesges en , Jitske Jans 21 april 1770  
  , Douwe Jitses Familie van , Douwe Jitses en Houten, Jeltje Annes van    
  , Douwe Familie van , Douwe en Schriemer, Richtje    
  , Douwe Jelles Familie van , Douwe Jelles en Meulen, Lokjen Tjeerds van der    
  , Duifke Jans Familie van , Karel Karels en , Duifke Jans    
  , Dumiarsari Familie van Geugten, Joris Elam van der en , Dumiarsari    
  , Durk Ruurds Familie van , Durk Ruurds en , Antje Hendriks 14 augustus 1811  
  , Durk Reiners Familie van , Durk Reiners en , Geertje Nuttes 9 maart 1749  
  , Durk Familie van , Durk en , Fintje    
  , Durk Hendriks Familie van , Durk Hendriks en , Hiltje Minderts    
  , Durk Roels Familie van , Durk Roels en , Sjoukjen Beerends    
  , Durk Menzes Familie van , Durk Menzes en , Wietske Jans    
  , Durk Hemp Familie van , Durk Hemp en , Grietje Sietzes    
  , Durk Ruurds Familie van , Durk Ruurds en , Tjitske Jacobs 17 oktober 1751  
  , Durk Heinzes Familie van , Durk Heinzes en , Eelkjen Jacobs    
  , Durk Douwes Familie van , Durk Douwes en , Antje Egberts    
  , Durk Jans Familie van , Durk Jans en , Jitske Hendriks    
  , Durk Douwes Familie van , Durk Douwes en Posthuma, Gerritje Gerrits    
  , Durk Jans Familie van , Durk Jans en , Grietje Lourens 16 oktober 1768  
  , Durk Taekes Familie van , Durk Taekes en Vriesema, Doekeltje Hendriks    
  , Durk Karstes Familie van , Durk Karstes en , Jisseltje Siemons    
  , Durkje Baukes Familie van Mars, Jan Andries en , Durkje Baukes    
  , Durkje Douwes Familie van , Jurjen Johannes en , Durkje Douwes 13 juli 1807  
  , Durkjen Joukes Familie van Dijkstra, Oege Andries en , Durkjen Joukes 2 augustus 1810  
  , Durkjen Hanzes Familie van Brug, Koene Eeuwes bij den en , Durkjen Hanzes    
  , Durkjen Jakobs Familie van Veenstra, Fokke Alberts en , Durkjen Jakobs    
  , Durkjen Roelofs Familie van Pool, Thijs Klazes en , Durkjen Roelofs 17 juni 1804  
  , Durkjen Augustus Familie van , Johannes Melles en , Durkjen Augustus 25 mei 1806  
  , Durkjen Louwerenzes Familie van Sluis, Sietze Jans van der en , Durkjen Louwerenzes    
  , Durkjen Tjeerds Familie van , Sieberen Gerkes en , Durkjen Tjeerds    
  , Durkjen Gustus Familie van , Marten Wygers en , Durkjen Gustus 16 mei 1779  
  , Durkjen Martens Familie van , Jan Foekes en , Durkjen Martens    
  , Durkjen Jans Familie van Jong, Wopke Wiebes de en , Durkjen Jans    
  , Durkjen Sjoerds Familie van Algra, Bonne Pieters en , Durkjen Sjoerds    
  , Duttje Klazes Familie van Blaauw, Jan Jans en , Duttje Klazes    
  , Duye Wiemers Familie van , Duye Wiemers en , Korneliske Siebes    
  , Ebele Jurjens Familie van , Ebele Jurjens en , Iebeltje Gosses 11 juni 1730  
  , Ebele Geerts Familie van , Ebele Geerts en , Richtje Fokes    
  , Ebele Nutterts Familie van , Ebele Nutterts en , Geertje Jans 2 december 1683  
    Familie van , Ebele Nutterts en , Tjitske Aedes 27 april 1696  
  , Ebeltje Jans Familie van , Wytze Abes en , Ebeltje Jans    
  , Ebeltje Roels Familie van Tienstra, Jan Annes en , Ebeltje Roels    
  , Ebeltje Gosses Familie van , Harmen Binnes en , Ebeltje Gosses rond 4 juni 1722  
  , Edse Familie van , Edse    
  , Edsegers Pieters Familie van , Edsegers Pieters en , Grietje Hendriks    
  , Edze Ebeles Familie van , Edze Ebeles en , Trijntje Ferdinands rond 27 november 1808  
  , Eebe Jelles Familie van , Eebe Jelles en , Minke Oedzes    
  , Eebele Geerts Familie van , Eebele Geerts en , Rikstje Fokes    
  , Eebele Pieters Familie van , Eebele Pieters en , Maaike Ytzes    
  , Eebele Bonnes Familie van , Eebele Bonnes en , Geeske Hedzers    
  , Eebele Jans Familie van , Eebele Jans en , Klara Jans    
  , Eeble Nuttes Familie van , Eeble Nuttes en , Baukje Jans 21 januari 1731  
  , Eede Rienks Familie van , Eede Rienks en , Grietje Linzes    
  , Eedze Johannes Familie van , Eedze Johannes en , Hinke Pieters    
  , Eeke Hendriks Familie van , Bontje Cornelis en , Eeke Hendriks    
  , Eelke Andries Familie van , Eelke Andries en , Froukjen Koops 2 juli 1747  
  , Eelke Johannes Familie van , Eelke Johannes en , Aaltje Roelofs rond 9 juni 1675  
  , Eelkje Klases Familie van Kuipers, Sytze Jans en , Eelkje Klases    
  , Eelkjen Jans Familie van Bouwma, Engele Klazes en , Eelkjen Jans    
  , Eelkjen Johannes Familie van , Melle Sipkes en , Eelkjen Johannes    
  , Eelkjen Binnes Familie van , Tjeerd Andries en , Eelkjen Binnes    
  , Eelkjen Douwes Familie van Dorenbos, Hoite Willems en , Eelkjen Douwes 13 mei 1810  
  , Eelkjen Rinzes Familie van , Geert Willems en , Eelkjen Rinzes    
  , Eelkjen Oebeles Familie van , Jan Oebeles en , Eelkjen Oebeles 3 maart 1743  
  , Eelkjen Sapes Familie van Hoek, Jan van der en , Eelkjen Sapes    
  , Eelkjen Jacobs Familie van , Durk Heinzes en , Eelkjen Jacobs    
  , Eelkjen Alberts Familie van , Wierd Gosses en , Eelkjen Alberts rond 11 februari 1725  
  , Eelkjen Liekeles Familie van , Louw Alberts en , Eelkjen Liekeles    
  , Eetse Dids Familie van , Eetse Dids en , Gerlske Jelles    
  , Eeuwe Sieses Familie van , Eeuwe Sieses en , Wytske Fokkes    
  , Eeuwe Joukes Familie van , Eeuwe Joukes en , Aaltje Hendriks    
  , Efri Familie van Eikenaar, Menno H. en , Efri    
  , Egbert Kornelis Familie van , Egbert Kornelis en , Martsen Henkes    
  , Egbert Jelles Familie van , Egbert Jelles en , Rinske Doedes 21 november 1733  
  , Egbert Lucas Familie van , Egbert Lucas en , Iemkje Alles rond 28 september 1800  
  , Egbert Alberts Familie van , Egbert Alberts en , Janke Sjoerds 17 november 1737  
  , Egbert Jans Familie van , Egbert Jans en Wunink, Johanna van 26 september 1802  
  , Egbert Berends Familie van , Egbert Berends en , Martzen Eelzes 1764  
  , Egbert Jans Familie van , Egbert Jans en , Baukjen    
  , Egbert Theunis Familie van , Egbert Theunis en , Hiltje Hinnes 11 november 1748  
  , Eijse Ellens Familie van , Eijse Ellens en Frima, Hilligjen    
  , Einte Berends Familie van , Einte Berends en , Geert Gjalts    
  , Eise Binnes Familie van , Eise Binnes en , Jetske Jelles 26 februari 1747  
  , Eize Sjoerds Familie van , Eize Sjoerds en Boonstra, Henke Harmens    
  , Eize Jolles Familie van , Eize Jolles en , Willemke Jakobs    
  , Eize Davids Familie van , Eize Davids en , Jeltje Jans rond maart 1776  
    Familie van , Eize Davids en , Grietje Gerrits 11 maart 1781  
  , Ekke Fokkes Familie van Huisman, Jan Jans en , Ekke Fokkes    
  , Eligie Meijnts Familie van Idema, Meijnt Kornelis en , Eligie Meijnts    
  , Elisabeth Eiles Familie van Vries, Berend Hannes de en , Elisabeth Eiles    
  , Elisabeth Ales Familie van Schepper, Meindert Joukes en , Elisabeth Ales    
  , Elisabeth Meinders Familie van Vis, Willem Kaspers van der en , Elisabeth Meinders    
  , Elisabeth Geerts Familie van , Hendrik Louwerens en , Elisabeth Geerts    
  , Elisabeth Henricks Familie van Rootselaar, Arnoldus van en , Elisabeth Henricks    
    Familie van Mol, Thimen en , Elisabeth Henricks 30 augustus 1718  
  , Elisabeth Familie van , Elisabeth    
  , Elisabeth Tabes Familie van , Sjoerd Sakes en , Elisabeth Tabes    
  , Elisabeth Rienks Familie van Fokkema, Gerrit Wiebes en , Elisabeth Rienks    
  , Elisabeth Hendriks Familie van , Jakob Aans en , Elisabeth Hendriks    
  , Elizabeth Aukes Familie van Compaan, Klaas Douwes en , Elizabeth Aukes    
  , Elizabeth Oeges Familie van , Tjitze Berends en , Elizabeth Oeges    
  , Elizabeth Familie van Westra, Lammert en , Elizabeth    
  , Elizabeth Roels Familie van Beerlings, Albert en , Elizabeth Roels    
  , Elizabeth Familie van Grootveld, Jan van en , Elizabeth    
  , Elizabeth Roels Familie van , Freerk Hanses en , Elizabeth Roels 23 december 1770  
  , Elizabeth Rinzes Familie van , Wilt Hendriks en , Elizabeth Rinzes 26 oktober 1755  
  , Elizabeth Familie van , Jannes en , Elizabeth    
  , Elske Jochums Familie van Mook, Jan Georg en , Elske Jochums    
  , Elske Jans Familie van Panstra, P.J. en , Elske Jans 18 maart 1810  
  , Elske Sjoerds Familie van Looyenga, Bonne Ebeles en , Elske Sjoerds    
  , Elske Hendriks Familie van Jager, Albert Douwes de en , Elske Hendriks    
  , Eltje Jans Familie van , Meine Theunis en , Eltje Jans 21 maart 1784  
  , Eltje Jochums Familie van Woest, Hendrik Addes en , Eltje Jochums    
  , Elze Elzes Familie van , Elze Elzes en , Antje Taekes 29 juli 1781  
  , Emke Hendriks Familie van Helder, Jan Gerkes en , Emke Hendriks    
  , Emke Hendriks Familie van , Emke Hendriks    
  , Emke Roels Familie van , Jan Sietzes en , Emke Roels    
  , Emke Jacobs Familie van Veen, Frans Eerdes van der en , Emke Jacobs 4 mei 1783  
  , Engbert Siebes Familie van , Engbert Siebes en , Jantje Gosses december 1708  
  , Engbert Gosses Familie van , Engbert Gosses en , Pietje Kornelis    
  , Engbert Siebes Familie van , Engbert Siebes en Zondervan, Janke Siebes    
  , Engbert Sybes Familie van , Engbert Sybes en , Aukje Martens 15 april 1770  
  , Engbert Michiels Familie van , Engbert Michiels en , Corneliske Gerbrands 19 juni 1701  
    Familie van , Engbert Michiels en , Joukje Binnes 15 april 1688  
  , Engeltje Kornelis Familie van , Halbe Lubberts en , Engeltje Kornelis rond 1 juli 1810  
  , Engeltje Melles Familie van Eizinga, Pieter Jans en , Engeltje Melles 9 oktober 1811  
  , Engeltje Sytzes Familie van Bruinsma, Klaas Bruins en , Engeltje Sytzes    
  , Engeltje Kornelis Familie van Wouters, Tjeerd Jans en , Engeltje Kornelis 24 februari 1816  
  , Engeltje Jans Familie van , Geert Gerrits en , Engeltje Jans rond 28 november 1734  
  , Engeltje Hendriks Familie van , Anne Dirks en , Engeltje Hendriks 4 februari 1708  
  , Engeltje Siegers Familie van Manen, Frans Gerbens van en , Engeltje Siegers 21 januari 1787  
  , Engeltje Geerts Familie van Vos, Jan Gerrits de en , Engeltje Geerts    
  , Engeltje Jans Familie van Lap, Gerben Wopkes en , Engeltje Jans    
  , Engeltje Ruurds Familie van , Hendrik Jakobus en , Engeltje Ruurds    
  , Engeltje Alberts Familie van Sikkema, Pieter Gerbens en , Engeltje Alberts 18 mei 1783  
  , Engeltje Jans Familie van Gruttrop, Jan Durks en , Engeltje Jans 26 mei 1805  
  , Engeltje Lammerts Familie van Roorda, Pieter Kornelis en , Engeltje Lammerts    
  , Epke Stoffers Familie van , Epke Stoffers en , Trijntje Jans    
  , Errit Familie van , Errit    
  , Errit Harmens Familie van , Errit Harmens en , Baukje Baukes    
  , Errit Pyters Familie van , Errit Pyters en , Antje Eyses 20 mei 1720  
  , Errit Pytters Familie van , Errit Pytters en , Wimcke Jans 9 februari 1668  
  , Erryt Tijsses Familie van , Erryt Tijsses en , Janke Pyters 20 februari 1729  
  , Erryt Jans Familie van , Erryt Jans en , Wytske Tjerks 4 juni 1763  
  , Ettje Jannes Familie van Heidinga, Jan Heddes en , Ettje Jannes    
  , Eukjen Renzes Familie van Poeske, Jurjen Barteles en , Eukjen Renzes    
  , Eva Zwiers Familie van Eikenaar, Gerrit Pauls en , Eva Zwiers 25 november 1792  
    Familie van Op den Dijk, Jan Hendriks en , Eva Zwiers    
  , Eva Jans Familie van Veenstra, Jouke Hielkes en , Eva Jans    
  , Eva Poppes Familie van Landmeter, Gjalt Hendriks en , Eva Poppes 11 januari 1750  
  , Evert Jans Familie van , Evert Jans en , Henke Jans    
  , Evert Jans Familie van , Evert Jans en , Jiskje Jans    
  , Evert Migchiels Familie van , Evert Migchiels en , Froukjen Teyes 7 mei 1758  
  , Evert Siebes Familie van , Evert Siebes en , Tjaltje Poppes    
  , Evert Arents Familie van , Evert Arents en , Barber Sjoerds    
  , Evert Jans Familie van , Evert Jans    
  , Evert Minnerts Familie van , Evert Minnerts en , Aukje Franses 9 oktober 1746  
  , Evert Willems Familie van , Evert Willems en NN, Henderikje    
  , Evert Tiezes Familie van , Evert Tiezes en , Romkje Theunis    
  , Fedde Oenes Familie van , Fedde Oenes en , Jitske Jans    
  , Fedde Jans Familie van , Fedde Jans en , Tjitske Jans    
  , Fedde Gosses Familie van , Fedde Gosses en , Antje Wiebrens 10 juni 1798  
  , Federieke Familie van Riemersma, Paul en , Federieke    
  , Feike Familie van , Feike en Pel, Akke Syberens    
  , Feikje Familie van Bruinsma, Oebele Jans en , Feikje    
  , Feikje Edzes Familie van Tuuk, Geele Edzes en , Feikje Edzes    
  , Feikjen Gabriels Familie van Bruinsma, Oebele Jans en , Feikjen Gabriels 21 juni 1772  
  , Feikjen Wybes Familie van , Sytse Wygers en , Feikjen Wybes 29 september 1695  
  , Feikjen Hendriks Familie van , Tjeerd Aukes en , Feikjen Hendriks 10 mei 1761  
  , Feikjen Jelkes Familie van Maakal, Siebe Martens en , Feikjen Jelkes    
  , Feikjen Ruurds Familie van Fortuin, Anske Alles en , Feikjen Ruurds    
  , Feitse Sakes Familie van , Feitse Sakes en , Sjoukje Gosses 13 februari 1701  
  , Feitse Roelofs Familie van , Feitse Roelofs en , Pietje Brands 1 november 1716  
    Familie van , Feitse Roelofs en , Baukje Roelofs 2 november 1755  
  , Feitze Joekes Familie van , Feitze Joekes en , Antje Tjibbes    
  , Feitze Aukes Familie van , Feitze Aukes en , Lamke Liekeles    
  , Femke Alberts Familie van Dalmolen, Welrardus en , Femke Alberts    
  , Femmechien Familie van Claassen, Claas en , Femmechien    
  , Fenje Willems Familie van , Fenje Willems    
  , Fenna Familie van Eikenaar, Albert en , Fenna    
  , Fentje Hendriks Familie van , Antoon Durks en , Fentje Hendriks 22 juni 1800  
  , Fentje Renderts Familie van Raven, Pieter Sjoerd en , Fentje Renderts    
  , Fentje Beints Familie van , Fentje Beints    
    Familie van Budtje, Riemer Luitzens en , Fentje Beints    
    Familie van Radsma, Wietze Baukes en , Fentje Beints    
  , Fentje Sijes Familie van , Pieter Sjoerds en , Fentje Sijes    
  , Fentje Jelkes Familie van Kamstra, Arend Roels en , Fentje Jelkes    
  , Fetje Gosses Familie van Kalsbeek, Dirk Gaatses van en , Fetje Gosses 7 september 1788  
  , Fetje Tjebeles Familie van Hof, Eize Jans en , Fetje Tjebeles    
  , Fetje Jans Familie van Roelsma, Gosse Roels en , Fetje Jans    
  , Fetje Arjens Familie van , Jacob Folkerts en , Fetje Arjens 23 augustus 1801  
  , Fetje Gosses Familie van , Luitjen Hielkes en , Fetje Gosses 27 maart 1678  
  , Fetje Jans Familie van , Geert Piers en , Fetje Jans    
  , Fettje Wiebes Familie van , Sjoerd Wilts en , Fettje Wiebes    
  , Fettje Baukes Familie van , Alle Jans en , Fettje Baukes    
  , Fettje Jannes Familie van , Hendrik Jelkes en , Fettje Jannes    
  , Fettje Jans Familie van Adams, Pieter en , Fettje Jans    
  , Fettje Jans Familie van , Sjoerd Wiebes en , Fettje Jans    
  , Fintje Beints Familie van Kunst, Libbe Baukes en , Fintje Beints 19 mei 1793  
  , Fintje Familie van , Durk en , Fintje    
  , Fintje Roels Familie van Duursma, Geert Kornelis en , Fintje Roels 25 maart 1810  
  , Focke Rinthies Familie van , Focke Rinthies en , Sytske Lourenses    
  , Foeke Zetzes Familie van , Foeke Zetzes en , Tjaltje Jurjens 1 maart 1801  
  , Foekjen Johannes Familie van Houten, Jacobus van en , Foekjen Johannes    
  , Foekjen Outgers Familie van , Oebele Jans en , Foekjen Outgers    
  , Foekjen Egberts Familie van , Rienk Johannes en , Foekjen Egberts 19 januari 1755  
  , Foekjen Oebeles Familie van , Klaas Beerents en , Foekjen Oebeles    
  , Foke Broors Familie van , Foke Broors en , Rigtsje Jans    
  , Foke Halbes Familie van , Foke Halbes en , Sjoukje Wietzes 30 december 1804  
  , Foke Roels Familie van , Foke Roels en , Bieuwkjen Tjerks    
  , Foke Hendriks Familie van , Foke Hendriks en , Ymkjen Reins    
  , Foke Ypes Familie van , Foke Ypes en , Bieukjen Halbes 5 februari 1713  
  , Fokeltje Eedzes Familie van Veenstra, Pier Pieters en , Fokeltje Eedzes    
  , Fokeltje Johannes Familie van Neuman, Johannes Karels en , Fokeltje Johannes 22 juni 1755  
  , Fokeltje Harmens Familie van , Anne Hendriks en , Fokeltje Harmens 13 mei 1804  
  , Fokeltje Ouwes Familie van Hemkes, Klaas en , Fokeltje Ouwes    
  , Fokeltje Minderts Familie van Vlugt, Jan Popkes van der en , Fokeltje Minderts    
  , Fokeltje Eedes Familie van Weening, Willem Tijsses en , Fokeltje Eedes 31 december 1786  
  , Fokeltje Tijsses Familie van , Kornelis Barteles en , Fokeltje Tijsses    
  , Fokeltje Andries Familie van Ferwerda, Doede en , Fokeltje Andries 24 augustus 1810  
  , Fokeltje Kornelis Familie van , Fokeltje Kornelis    
  , Fokeltje Familie van , Wouter Pieters en , Fokeltje    
  , Fokje Gerrits Familie van Seininga, Piebe Dirks en , Fokje Gerrits    
  , Fokje Wyberens Familie van Praamstra, Hylke Jilles en , Fokje Wyberens 1 november 1778  
  , Fokje Andries Familie van , Gjalt Berends en , Fokje Andries    
  , Fokje Linzes Familie van , Marcus Hendriks en , Fokje Linzes    
  , Fokje Engberts Familie van , Gosse Engberts en , Fokje Engberts 5 september 1745  
  , Fokje Johannes Familie van , Date Thijsses en , Fokje Johannes 22 april 1688  
    Familie van , Rutger Egberts en , Fokje Johannes    
  , Fokje Jans Familie van Walle, Tijs Tjisses de en , Fokje Jans    
  , Fokje Haaijes Familie van Bijlsma, Jan Michiels en , Fokje Haaijes 8 september 1793  
  , Fokje Klazes Familie van Gerkema, Klaas en , Fokje Klazes    
  , Fokje Harmens Familie van , Lambert Gosses en , Fokje Harmens 10 april 1687  
  , Fokje Willems Familie van , Thijs Dates en , Fokje Willems    
  , Fokje Dates Familie van , Willem Wybes en , Fokje Dates 16 november 1777  
  , Fokje Douwes Familie van Fokkens, Jolke Lieuwes en , Fokje Douwes    
  , Fokjen Meines Familie van Wacht, Douwe Jans de en , Fokjen Meines    
  , Fokjen Jacobs Familie van Tinga, Douwe Jans en , Fokjen Jacobs    
  , Fokjen Hendriks Familie van Roolving, Hendrik Jans en , Fokjen Hendriks 2 maart 1800  
  , Fokjen Harrits Familie van Wester, Gjalt Sjoerds en , Fokjen Harrits 12 april 1789  
  , Fokjen Johannes Familie van , Wietze Martens en , Fokjen Johannes    
  , Fokjen Bouwes Familie van Nicolai, Minnert Allardus en , Fokjen Bouwes december 1760  
  , Fokjen Hendriks Familie van Weima, Minne Berends en , Fokjen Hendriks 4 mei 1749  
  , Fokjen Meinderts Familie van Bloemstra, Louwe Freerks en , Fokjen Meinderts    
  , Fokjen Heines Familie van Wagt, Douwe Jans de en , Fokjen Heines    
  , Fokjen Sjoerds Familie van Bosma, Wietze Kornelis en , Fokjen Sjoerds    
  , Fokjen Errits Familie van Jong, Bastiaan Hendriks de en , Fokjen Errits    
  , Fokjen Aizes Familie van Sietzema, Wybe Sytzes en , Fokjen Aizes 15 juni 1788  
    Familie van , Douwe Arends en , Fokjen Aizes 18 april 1779  
  , Fokjen Tjeerds Familie van Herder, Hans Annes en , Fokjen Tjeerds    
  , Fokjen Molles Familie van , Libbe Tjeerds en , Fokjen Molles    
  , Fokjen Ruurds Familie van Hanekam, Geert Jans en , Fokjen Ruurds 24 mei 1767  
  , Fokjen Jans Familie van Vries, Aize Oenes de en , Fokjen Jans    
  , Fokjen Dates Familie van Haan, Willem Wiebes de en , Fokjen Dates 16 november 1777  
  , Fokjen Egberts Familie van Smeding, Gosse Engberts en , Fokjen Egberts 5 september 1745  
  , Fokjen Martens Familie van Lageveen, Fedde Ates en , Fokjen Martens    
  , Fokjen Hendriks Familie van , Syger Alberts en , Fokjen Hendriks    
  , Fokke Nuttes Familie van , Fokke Nuttes en , Grietje Jakobs 17 januari 1734  
  , Fokke Jans Familie van , Fokke Jans en , Jeltje Jochems rond 4 mei 1806  
  , Fokke Familie van , Fokke en , Trijntje    
  , Fokke Wytses Familie van , Fokke Wytses en , Ybeltje Meinders 12 april 1705  
  , Fokke Willems Familie van Hoogsteen, Rienk Hendriks en , Fokke Willems    
  , Fokke Hayes Familie van , Fokke Hayes en , Trijn Wilts rond 11 november 1714  
  , Fokke Hessels Familie van , Fokke Hessels en , Sietske Ynzes    
  , Fokke Tjeerds Familie van , Fokke Tjeerds en , Baukjen Gerrits    
  , Fokke Sytzes Familie van , Fokke Sytzes    
  , Fokke Wietzes Familie van , Fokke Wietzes en , Iebeltje Minderts 12 april 1705  
  , Fokke Sietses Familie van , Fokke Sietses en , Liesbeth Liekeles 27 september 1691  
  , Fokke Gosses Familie van , Fokke Gosses en , Iebeltje Gjalts rond 10 februari 1726  
  , Fokke Wiebes Familie van , Fokke Wiebes en , Antje Tjebbes    
  , Fokke Lolkes Familie van , Fokke Lolkes en , Rinske Wiebes    
  , Fokke Everts Familie van , Fokke Everts en , Hendrikje Luitzens 12 mei 1805  
  , Fokke Aises Familie van , Fokke Aises en , Wiske Lucas    
  , Fokke Everts Familie van , Fokke Everts en , Loltje    
  , Folke Louwes Familie van Lei, Luitzen Harmens van de en , Folke Louwes    
  , Folkert Jans Familie van , Folkert Jans en , Janke Gosses    
  , Folkert Gjalts Familie van , Folkert Gjalts en , Neeltje Durks    
  , Folkert Wygers Familie van , Folkert Wygers en , Antie Nuttes 27 juni 1745  
  , Folkert Jans Familie van , Folkert Jans en , Hinke Tjeerds 4 november 1796  
  , Folkertje Sierds Familie van , Hendrik Sietzes en , Folkertje Sierds    
  , Folkertje Lubberts Familie van Vissia, Meindert Berends en , Folkertje Lubberts    
  , Folkertje Nannings Familie van Postma, Pieter Jacobs en , Folkertje Nannings    
  , Folkje Jans Familie van , Johannes Douwes en , Folkje Jans    
  , Folkjen Tjeerds Familie van , Lolke Folkerts en , Folkjen Tjeerds    
  , Folkjen Tjipkes Familie van , Tjeerd Hinnes en , Folkjen Tjipkes    
  , Fonger Klases Familie van , Fonger Klases en , Jiskjen Freerks    
  , Fooke Nuttes Familie van , Fooke Nuttes en , Antje Jacobs 19 april 1795  
  , Fooke Jelles Familie van , Fooke Jelles en , Sjoukjen Wygers 14 januari 1753  
  , Fopkje Andries Familie van , Jasper Willems en , Fopkje Andries    
  , Fopkjen Liebbes Familie van , Petrus Warnders en , Fopkjen Liebbes    
  , Foppe Hendriks Familie van , Foppe Hendriks en , Merkjen Ages    
  , Foppe Pieters Familie van , Foppe Pieters en , Rinske Sents 10 november 1776  
  , Foppe Eizes Familie van , Foppe Eizes en Boer, Attje Johannes de    
  , Foppe Fokes Familie van , Foppe Fokes en , Janke Hendriks    
  , Foppe Liebbes Familie van , Foppe Liebbes en , Lutske Ulckes    
    Familie van , Foppe Liebbes en , Wytske Jelles 24 april 1712  
  , Fran Familie van Leendertse, Robert en , Fran    
  , Fran Familie van Zuidema, Gerie en , Fran    
  , Frans Klases Familie van , Frans Klases en , Marieke Pieters 13 april 1800  
  , Frans Kornelis Familie van , Frans Kornelis en , Frouwke Nutterts 4 februari 1746  
  , Frans Reinderts Familie van , Frans Reinderts en Vries, Jitske Jelles de    
  , Frans Lieuwes Familie van , Frans Lieuwes en , Jitske Sakes    
  , Frans Jans Familie van , Frans Jans en , Leentje Wobbes    
  , Fraukjen Pieters Familie van Hof, Rienk Rienks en , Fraukjen Pieters    
  , Frederik Jakobs Familie van , Frederik Jakobs en , Tjipkjen Edses 29 september 1782  
  , Freerk Louwes Familie van , Freerk Louwes en , Renske Sakes    
  , Freerk Ybels Familie van , Freerk Ybels en , Saakjen Hendriks    
  , Freerk Hendriks Familie van , Freerk Hendriks en , Martsen Everts    
  , Freerk Douwes Familie van , Freerk Douwes en , Janke Sjoukes    
  , Freerk Familie van , Freerk en , Reintje    
  , Freerk Familie van , Freerk en Haisma, NN3 Hayes    
  , Freerk Jelles Familie van , Freerk Jelles en , Froukje Riemers rond 19 oktober 1800  
  , Freerk Siedzes Familie van , Freerk Siedzes en , Albertje Jans    
  , Freerk Hanses Familie van , Freerk Hanses en , Elizabeth Roels 23 december 1770  
  , Freerk Johannes Familie van , Freerk Johannes en Lei, Ietje Douwes van der    
  , Freerkje Jolkes Familie van Duiker, Willem Gerrits en , Freerkje Jolkes    
  , Frietzen Douwes Familie van , Hattum Gjalts en , Frietzen Douwes    
  , Frietzen Wietzes Familie van , Jan Gosses en , Frietzen Wietzes 4 oktober 1807  
  , Frouke Jans Familie van , Harmen Harkes en , Frouke Jans    
  , Frouke Jans Familie van Bos, Jan Pieters en , Frouke Jans    
  , Frouke Jans Familie van Boer, Aaldrik Harms en , Frouke Jans    
  , Froukje Gosses Familie van Dijk, Feye Tjeerds van en , Froukje Gosses    
  , Froukje Gurbes Familie van Graanstra, Jan Tjepkes en , Froukje Gurbes    
  , Froukje Riemers Familie van , Freerk Jelles en , Froukje Riemers rond 19 oktober 1800  
  , Froukje Gooitsens Familie van , Klaas Gosses en , Froukje Gooitsens 20 oktober 1754  
  , Froukje Michiels Familie van , Jan Gosses en , Froukje Michiels 17 april 1768  
  , Froukje Feitses Familie van , Willem Hendriks en , Froukje Feitses 18 juni 175818 juni 1758   
  , Froukje Johannes Familie van , Hendrik Pieters en , Froukje Johannes 20 november 1748  
  , Froukje Alberts Familie van Teyens, Benedictus van en , Froukje Alberts    
  , Froukje Taekes Familie van Tuuk, Popke Sasses van der en , Froukje Taekes    
  , Froukje Jans Familie van Wadman, Douwe Folkerts en , Froukje Jans    
  , Froukje Gosses Familie van , Liebe Renses en , Froukje Gosses    
  , Froukje Roels Familie van Gerritse, Gerrit en , Froukje Roels    
  , Froukje Familie van Zuidema, Klaas en , Froukje    
  , Froukje Teunis Familie van Ploeg, Albert Jacobs en , Froukje Teunis    
  , Froukje Feitses Familie van , Wiebe Sjoerds en , Froukje Feitses 12 december 1697  
  , Froukje Tymens Familie van Warners, Heize Rienks en , Froukje Tymens    
  , Froukje Pieters Familie van Pool, Martijnus Jurjens en , Froukje Pieters    
  , Froukje Wiemers Familie van , Reinder Liepkes en , Froukje Wiemers    
    Familie van , Wybe Annes en , Froukje Wiemers 7 november 1728  
  , Froukje Wopkes Familie van Mud, Gerrit Jans en , Froukje Wopkes    
  , Froukje Jelles Familie van Liekelema, Louw Liekeles en , Froukje Jelles    
  , Froukjen Martens Familie van , Johannes Klazes en , Froukjen Martens    
  , Froukjen Alberts Familie van Kaspers, Jan Jans en , Froukjen Alberts    
  , Froukjen Uilkes Familie van Roersma, Jelke Johannes en , Froukjen Uilkes    
  , Froukjen Gurbes Familie van , Jan Tjipkes en , Froukjen Gurbes    
  , Froukjen Minnes Familie van , Saape Bendzes en , Froukjen Minnes    
  , Froukjen Jans Familie van Kuipers, Jan Liebbes en , Froukjen Jans 1788  
  , Froukjen Ates Familie van Bruining, Wijand Reinnerus en , Froukjen Ates 2 december 1736  
  , Froukjen Wybes Familie van Hekstra, Ebele Jacobs en , Froukjen Wybes    
  , Froukjen Hinnes Familie van , Anne Baukes en , Froukjen Hinnes    
  , Froukjen Jans Familie van , Sybe Annes en , Froukjen Jans rond 28 december 1799  
  , Froukjen Binnes Familie van , Popke Martens en , Froukjen Binnes    
  , Froukjen Koops Familie van , Eelke Andries en , Froukjen Koops 2 juli 1747  
  , Froukjen Sytzes Familie van Aardema, Johannes Sietzes en , Froukjen Sytzes    
  , Froukjen Jans Familie van , Jan Hendriks en , Froukjen Jans    
  , Froukjen Geerts Familie van Berg, Hendrik Pieters van den en , Froukjen Geerts    
  , Froukjen Kornelis Familie van Bruggeboer, Jan Johannes en , Froukjen Kornelis    
  , Froukjen Michiels Familie van Dam, Jan Gosses en , Froukjen Michiels    
  , Froukjen Wybes Familie van , Hendrik Wygers en , Froukjen Wybes 26 februari 1747  
  , Froukjen Jans Familie van , Auke Mients en , Froukjen Jans    
  , Froukjen Teyes Familie van , Evert Migchiels en , Froukjen Teyes 7 mei 1758  
  , Froukjen Sjoerds Familie van , Johannes Jogchums en , Froukjen Sjoerds 20 augustus 1747  
  , Froukjen Sapes Familie van Krol, Ludzert Gerrits en , Froukjen Sapes    
  , Froukjen Boukes Familie van , Bartele Jurjens en , Froukjen Boukes    
  , Froukjen Jentjes Familie van Weima, Hendrik Minnes en , Froukjen Jentjes 25 maart 1787  
  , Froukjen Willems Familie van , Oene Eebeles en , Froukjen Willems    
  , Froukjen Brogts Familie van , Sjoerd Roels en , Froukjen Brogts    
  , Froukjen Familie van , Roel Bruins en , Froukjen    
  , Froukjen Gjalts Familie van , Harmen Hendriks en , Froukjen Gjalts    
  , Froukjen Geerts Familie van , Oedze Brugts en , Froukjen Geerts    
  , Froukjen Gerbens Familie van Weima, Eize Eizes en , Froukjen Gerbens 16 maart 1777  
  , Froukjen Eelzes Familie van , Rinze Baukes en , Froukjen Eelzes    
  , Froukjen Alles Familie van , Ate Durks en , Froukjen Alles 12 mei 1748  
  , Frouktjen Harmens Familie van Vries, Jan Douwes de en , Frouktjen Harmens    
  , Frouwke Reinders Familie van Frima, Pieter en , Frouwke Reinders 1712  
  , Frouwke Nutterts Familie van , Frans Kornelis en , Frouwke Nutterts 4 februari 1746  
  , Gaaitske Jelles Familie van Hofma, Klaas Jitzes en , Gaaitske Jelles    
  , Gaaitske Klazes Familie van Humpelman, Jan Jans en , Gaaitske Klazes    
  , Gaatske Teyes Familie van Boer, Migchiel Egberts en , Gaatske Teyes    
  , Gaauwe Foppes Familie van , Gaauwe Foppes en , Rinske    
  , Gabe Sipkes Familie van , Gabe Sipkes en , Hinke Oedzes    
  , Gabriël Lieppes Familie van , Gabriël Lieppes en , Minke Geerts    
  , Gaitske Pieters Familie van , Kornelis Klazes en , Gaitske Pieters 4 mei 1760  
  , Gaitske Heinzes Familie van Harma, Jan Harmens en , Gaitske Heinzes rond 16 februari 1772  
  , Gatske Brens Familie van Pingueele, Jan Isak en , Gatske Brens    
  , Gatske Jacobs Familie van Woudjer, Jan Alberts en , Gatske Jacobs    
  , Gauke Jelles Familie van , Gauke Jelles    
  , Gauke Jans Familie van , Gauke Jans en Baukes, Jeltje    
  , Gauke Geeukes Familie van , Gauke Geeukes en , Hiltje Petrus    
  , Gauke Bouwes Familie van , Gauke Bouwes en , Trijntje Halbes    
  , Gauwe Kornelis Familie van , Gauwe Kornelis en , Aukjen Hendriks    
  , Gauwe Kornelis Familie van , Gauwe Kornelis en Gaauwenga, Aukjen Hendriks    
  , Gauwe Lieppes Familie van , Gauwe Lieppes en , Swobb Heeres    
  , Gea Familie van Vries, Johan de en , Gea    
  , Geelke Oebeles Familie van Rinsma, Sake Imes en , Geelke Oebeles    
  , Geelke Andries Familie van Gurbes, Arend Jans en , Geelke Andries 4 juli 1756  
  , Geelke Wiebes Familie van , Wiebe Alderts en , Geelke Wiebes    
  , Geelke Wygers Familie van , Rinse Liebbes en , Geelke Wygers    
  , Geeltje Jans Familie van , Teunis Joukes Reladius en , Geeltje Jans 30 juni 1821  
  , Geert Johannes Familie van , Geert Johannes en , Antje Gjalts    
  , Geert Gjalts Familie van , Geert Gjalts en , Dettje Wiemers    
  , Geert Fokkes Familie van , Geert Fokkes en , Martzen Oenes 18 januari 1756  
  , Geert Hiddes Familie van , Geert Hiddes en , Trijntje Hendriks    
  , Geert Sjoerds Familie van , Geert Sjoerds en , Wietske Durks 1 juni 1800  
  , Geert Jans Familie van , Geert Jans en , Grietje Wouters    
  , Geert Familie van , Geert    
  , Geert Uitzes Familie van , Geert Uitzes en , Jeltje Libbes    
  , Geert Jans Familie van , Geert Jans en , Imke Jans    
  , Geert Imkes Familie van , Geert Imkes en Hoekstra, Korneliske Jans    
  , Geert Piers Familie van , Geert Piers en , Fetje Jans    
  , Geert Willems Familie van , Geert Willems en , Eelkjen Rinzes    
  , Geert Familie van , Geert en , Antje Hendriks    
  , Geert Epkes Familie van , Geert Epkes en , Antje Apkes    
  , Geert Gerrits Familie van , Geert Gerrits en , Engeltje Jans rond 28 november 1734  
  , Geert Geerts Familie van , Geert Geerts en , Trijntje Reinders    
  , Geert Hendriks Familie van , Geert Hendriks en , Jetsche Sjoerds    
  , Geert Pyters Familie van , Geert Pyters en , Ybeltje Feddricks 4 februari 1708  
  , Geert Hendriks Familie van , Geert Hendriks en , Sjoukjen Gerlofs    
    Familie van , Geert Hendriks en , Antje Sytzes    
  , Geert Hendriks Familie van , Geert Hendriks    
  , Geert Sietzes Familie van , Geert Sietzes en , Janke Klazes    
  , Geert Gjalts Familie van , Einte Berends en , Geert Gjalts    
  , Geert Jeens Familie van , Geert Jeens en , Antje Lammerts 15 juni 1777  
  , Geert Lefferts Familie van , Geert Lefferts en Bogema, Ienske Martens    
  , Geert Jans Familie van , Geert Jans en , Antje Jans    
  , Geert Jans Familie van , Geert Jans en , Aukjen Geerts    
  , Geert Gosses Familie van , Geert Gosses en , Sjoukje Johannes rond 7 december 1732  
  , Geert Jans Familie van , Geert Jans en , Jetske Gerardus 20 januari 1805  
  , Geert Jakobs Familie van , Geert Jakobs en , Antje Jans    
  , Geertje Jakobs Familie van Meer, Siebe Engberts van der en , Geertje Jakobs    
  , Geertje Nuttes Familie van , Durk Reiners en , Geertje Nuttes 9 maart 1749  
  , Geertje Wybes Familie van Bolhuis, Willem Klazens en , Geertje Wybes    
  , Geertje Jans Familie van Pronk, Eize Hanzes en , Geertje Jans 31 augustus 1777  
  , Geertje Familie van Schriemer, Theun en , Geertje    
  , Geertje Geerts Familie van , Geertje Geerts en , Dieuke Feitzes    
  , Geertje Ysbrands Familie van Osinga, Ate Gerardus en , Geertje Ysbrands 11 augustus 1765  
  , Geertje Jans Familie van , Johannes Roels en , Geertje Jans    
  , Geertje Familie van Groodt, Denny de en , Geertje  
  , Geertje Jans Familie van , Jentje Ages en , Geertje Jans 10 december 1752  
  , Geertje Idsges Familie van , UIlke Eebeles en , Geertje Idsges    
  , Geertje Hendriks Familie van , Hendrik Roelofs en , Geertje Hendriks    
  , Geertje Linzes Familie van Drost, Jan Jakobs en , Geertje Linzes    
  , Geertje Jans Familie van Vries, Egbert Roels de en , Geertje Jans    
  , Geertje Pieters Familie van Cuperus, Hans en , Geertje Pieters    
  , Geertje Jans Familie van Groen, Jan Geerts de en , Geertje Jans    
  , Geertje Wybrands Familie van Boer, Symon Jurjens de en , Geertje Wybrands    
  , Geertje Familie van , Nutte en , Geertje    
  , Geertje Joukes Familie van Meter, Eilard Andries en , Geertje Joukes 29 november 1815  
  , Geertje Nuttes Familie van Luitzens, Freerk en , Geertje Nuttes 7 februari 1745  
  , Geertje Johannes Familie van , Hendrik Fokkes en , Geertje Johannes    
  , Geertje Gosses Familie van , Dirk Reinders en , Geertje Gosses 15 juni 1753  
  , Geertje Pieters Familie van Zandstra, Eelke Murks en , Geertje Pieters    
  , Geertje Salomons Familie van , Jitze Tjipkes en , Geertje Salomons    
  , Geertje Freerks Familie van , Jakob Folkerts en , Geertje Freerks    
  , Geertje Boeles Familie van Henstra, Hylke Andries en , Geertje Boeles 5 april 1761  
  , Geertje Jans Familie van , Sjoerd Hendriks en , Geertje Jans    
  , Geertje Gerrits Familie van Brug, Koene Eeuws bij den en , Geertje Gerrits    
  , Geertje Egberts Familie van , Liekele Andries en , Geertje Egberts    
  , Geertje Familie van Vissia, Hendrik Martens en , Geertje    
  , Geertje Dirks Familie van Evertsz, Arend en , Geertje Dirks    
  , Geertje Jans Familie van Veltstra, Teeke Johannes en , Geertje Jans    
  , Geertje Roods Familie van , Pieter Andries en , Geertje Roods 29 oktober 1730  
  , Geertje Prijdes Familie van Weis, Jan en , Geertje Prijdes    
  , Geertje Johannes Familie van , Jan Linzes en , Geertje Johannes    
  , Geertje Hendriks Familie van , Roel Jans en , Geertje Hendriks    
  , Geertje Johannes Familie van , Jeen Hemkes en , Geertje Johannes    
  , Geertje Jans Familie van Ploeg, Atze Idsges van der en , Geertje Jans    
  , Geertje Egberts Familie van Boonstra, Sweitze Eises en , Geertje Egberts    
  , Geertje Eizes Familie van Meyer, Hendrik Riemers en , Geertje Eizes    
  , Geertje Gerlofs Familie van Wouda, Jan Wouters en , Geertje Gerlofs 4 december 1785  
  , Geertje Gerbens Familie van , Hendrik Minnes en , Geertje Gerbens 22 maart 1801  
  , Geertje Jans Familie van , Ebele Nutterts en , Geertje Jans 2 december 1683  
  , Geertjen Eylerts Familie van Berg, Jurjen Geerts van der en , Geertjen Eylerts    
  , Geertjen Laurens Familie van Frima, Jacob Reinders en , Geertjen Laurens 27 juni 1773  
  , Geertruida Dirks Familie van Boltje, Gerrit Gosses en , Geertruida Dirks    
  , Geesien Willems Familie van Molen, Dyu Albertus van der en , Geesien Willems    
  , Geesje Familie van Wit, Ouwe de en , Geesje 1953  
  , Geesje Familie van Korteschiel, Hendrik en , Geesje    
  , Geeske Sytzes Familie van Meyer, Bauke Andries en , Geeske Sytzes    
  , Geeske Arends Familie van , Geeske Arends    
  , Geeske Hanzes Familie van Vries, Sytze Jans de en , Geeske Hanzes    
  , Geeske Familie van , Harmen en , Geeske    
  , Geeske Rinzes Familie van Wacht, Jan Douwes de en , Geeske Rinzes    
  , Geeske Gerrits Familie van , Ritske Hendriks en , Geeske Gerrits    
  , Geeske Tjerks Familie van Stienstra, Miente Jacobs en , Geeske Tjerks    
  , Geeske Sakes Familie van , Gooitze Pieters en , Geeske Sakes    
  , Geeske Minderts Familie van , Klaas Feitses en , Geeske Minderts 19 januari 1766  
  , Geeske Sjoerds Familie van , Hendrik Jans en , Geeske Sjoerds    
  , Geeske Kornelis Familie van , Jan Jarichs en , Geeske Kornelis 24 april 1712  
  , Geeske Sjoerds Familie van , Mindert Geeukes en , Geeske Sjoerds    
  , Geeske Sakes Familie van , Aize Jans en , Geeske Sakes    
  , Geeske Cornelisdr Familie van , Wolter Hylckes en , Geeske Cornelisdr 1 april 1661  
  , Geeske Ybeles Familie van Dijk, Bouwe Tjeerds van en , Geeske Ybeles    
  , Geeske Klases Familie van Terpstra, Jan Johannes en , Geeske Klases 9 juni 1814  
  , Geeske Arends Familie van , Geeske Arends    
  , Geeske Gosses Familie van Wever, Jacob Berends en , Geeske Gosses    
  , Geeske Geerts Familie van Heide, Auwert Annes van der en , Geeske Geerts    
  , Geeske Lammerts Familie van , Hendrik Jans en , Geeske Lammerts 28 april 1805  
  , Geeske Rommerts Familie van Stroek, Jan Luitzens en , Geeske Rommerts    
  , Geeske Jans Familie van Sluiter, Hendrik en , Geeske Jans    
  , Geeske Jacobs Familie van , Jan Gosses en , Geeske Jacobs    
  , Geeske Arends Familie van , Geeske Arends    
  , Geeske Roels Familie van , Jan Hemkes en , Geeske Roels    
  , Geeske Gosses Familie van , Berend Harmens en , Geeske Gosses    
  , Geeske Hendriks Familie van , Andries Foppes en , Geeske Hendriks    
  , Geeske Teyes Familie van , Hendrik Roels en , Geeske Teyes 2 juni 17652 juni 1765   
  , Geeske Haayes Familie van Zwart, Sies Louwrens en , Geeske Haayes    
  , Geeske Wierds Familie van Boltjes, Pieter Theunis en , Geeske Wierds    
  , Geeske Hendriks Familie van , Tjeerd Wolters en , Geeske Hendriks 8 januari 1741  
  , Geeske Zweitzes Familie van Wouda, Johannes Jans en , Geeske Zweitzes    
  , Geeske Ruurds Familie van Jong, Willem Remkes de en , Geeske Ruurds    
  , Geeske Hayes Familie van Boer, Hendrik Roels de en , Geeske Hayes    
  , Geeske Hendriks Familie van , Hendrik Koenes en , Geeske Hendriks    
  , Geeske Cornelis Familie van , Jelle Wijbes en , Geeske Cornelis 1 september 1695  
  , Geeske Jannes Familie van Boer, Hendrik Libbes de en , Geeske Jannes 12 mei 1793  
  , Geeske Wilts Familie van , Jeen Jitzes en , Geeske Wilts    
  , Geeske Pieters Familie van Spa, Johannes Hendriks en , Geeske Pieters    
  , Geeske Liekeles Familie van Faber, Marten Annes en , Geeske Liekeles    
  , Geeske Tjeerds Familie van , Andries en , Geeske Tjeerds    
  , Geeske Foekes Familie van , Tjalling Tjeerds en , Geeske Foekes    
  , Geeske Klazes Familie van Kroes, Jogchum Jelles en , Geeske Klazes    
  , Geeske Hendriks Familie van , Rindert Geeles en , Geeske Hendriks 27 mei 1804  
  , Geeske Hedzers Familie van , Eebele Bonnes en , Geeske Hedzers    
  , Geeske Molles Familie van , Jacob Jans en , Geeske Molles 29 april 1764  
  , Geeske Gosses Fokkema Familie van Ypma, Reinder Ypes en , Geeske Gosses Fokkema 2 april 1780  
  , Geeuke Wygers Familie van , Geeuke Wygers en , Aaltje Jacobs 4 november 1742  
  , Geeuke Tijsses Familie van , Geeuke Tijsses en , Baukjen Jans    
  , Geeuke Jelkes Familie van , Geeuke Jelkes en , Antje Jans    
  , Geeuke Rinderts Familie van , Geeuke Rinderts en , Tietje Gerrits    
  , Geeuwke Minderts Familie van , Geeuwke Minderts en , Trijntje Sietzes 18 mei 1800  
  , Geeuwke Sjoerds Familie van , Geeuwke Sjoerds en , Joukjen Jochems 23 april 1809  
  , Gelske Gerrits Familie van Vries, Johannes Harmens de en , Gelske Gerrits    
  , Gelske Geerts Familie van , Auke Oedses en , Gelske Geerts    
  , Gelske Ottes Familie van , Wiebe Baukes en , Gelske Ottes    
  , Gelske Sytzes Familie van Boer, Egbert Jelles de en , Gelske Sytzes    
  , Gelske Sikkes Familie van Busman, Hendrik Jans en , Gelske Sikkes    
  , George Familie van , George en Ypma, Betty 1955  
  , Gepke Gosses Familie van Meyer, Sije Roels en , Gepke Gosses    
  , Gepke Atzes Familie van Huizinga, Gjalt Siebes en , Gepke Atzes 26 mei 1782  
  , Gepke Pieters Familie van , Pope Willems en , Gepke Pieters 8 mei 1811  
  , Gepke Sipkes Familie van Casimir, Brugt Hendriks en , Gepke Sipkes    
  , Gepke Ibes Familie van Heide, Sytze Jans van der en , Gepke Ibes    
  , Gepke Wiebes Familie van , Arend Isaaks en , Gepke Wiebes 6 december 1801  
  , Gepke Familie van Veenstra, Johannes en , Gepke    
  , Gepke Jans Familie van Siebinga, Siebe Everts en , Gepke Jans    
  , Gepke Eits Familie van Werf, Pieter van der en , Gepke Eits    
  , Gepke Andries Familie van Mei, Douwe Feddes van der en , Gepke Andries    
  , Gepke Oebeles Familie van Wiedema, Freerk Wieds en , Gepke Oebeles    
  , Gepke Wouters Familie van Koopmans, Melle Rinses en , Gepke Wouters 22 februari 1778  
  , Gepke Mieuwes Familie van , Alle Minderts en , Gepke Mieuwes    
  , Gerben Wiemers Familie van , Gerben Wiemers en , Antje Roels    
  , Gerben Jochems Familie van , Gerben Jochems en , Antje Feddes 4 juni 1809  
  , Gerben Jans Familie van , Gerben Jans en Mud, Antje Gerbens 1 juni 1788  
  , Gerben Jacobs Familie van , Gerben Jacobs en , Antje Gerrits    
  , Gerben Sikkes Familie van , Gerben Sikkes en , Grietje Pieters 26 januari 1755  
  , Gerben Barelds Familie van , Gerben Barelds en , Trijntje Douwes 14 maart 1751  
  , Gerke Roelofs Familie van , Lammert Pieters en , Gerke Roelofs    
  , Gerke Gosses Familie van , Gerke Gosses en , Jeltje Feddes 19 februari 1702  
  , Gerke Hendriks Familie van Padyske, Jan Sjoerds en , Gerke Hendriks 15 mei 1774  
  , Gerke Familie van , Gerke en , vrouw 1    
  , Gerlesche Familie van Boonstra, Beerend en , Gerlesche    
  , Gerlof Kornelis Familie van , Gerlof Kornelis en , Jeltje Feitses 20 augustus 1747  
  , Gerlof Feikes Familie van , Gerlof Feikes en Zondervan, Albertje    
  , Gerlske Jelles Familie van , Eetse Dids en , Gerlske Jelles    
  , Gerrit Alderts Familie van , Gerrit Alderts en , Dieuwke Jans    
  , Gerrit Karelsen Familie van , Gerrit Karelsen en , Aartje Riks    
  , Gerrit Sietzes Familie van , Gerrit Sietzes en , Korneliske Jans    
  , Gerrit Jans Familie van , Gerrit Jans en , Jantje Foekes 23 maart 1806  
  , Gerrit Familie van , Gerrit en Boer, Trijntje Siedzes de    
  , Gerrit Johannes Familie van , Gerrit Johannes en , Maaike Iepes 1 juli 1714  
    Familie van , Gerrit Johannes en , Sjoukje Feitses 1 juni 17211 juni 1721   
  , Gerrit Ottes Familie van , Gerrit Ottes en , Aaltje Wiemers    
  , Gerrit Eelkes Familie van , Gerrit Eelkes en , Metje Harmens rond 4 december 1808  
  , Gerrit Binnes Familie van , Gerrit Binnes en , Renske Martens    
  , Gerrit Heeres Familie van , Gerrit Heeres en Boonstra, Hiltje Jans 6 december 1772  
  , Gerrit Ritskes Familie van , Gerrit Ritskes en , Grietje Jans    
  , Gerrit Sjoerds Familie van , Gerrit Sjoerds en , Klaaske Jans    
  , Gerritje Familie van , Roel Fokkes en , Gerritje    
  , Gerritje Ritskes Familie van Veenstra, Symen Pieters en , Gerritje Ritskes    
  , Gerrits Berends Familie van , Gerrits Berends en , Janke Fokkes 29 maart 1767  
  , Gert Familie van , Gert en Rutte, Jolanda    
  , Gertie Annes Familie van Bosma, Pieter Piers en , Gertie Annes    
  , Gertje Klases Familie van Vries, Hindrik de en , Gertje Klases 8 oktober 1713  
  , Gertje Wytses Familie van Westra, Folkert Bienses en , Gertje Wytses    
  , Gertje Roelofs Familie van , Bruin Lammerts en , Gertje Roelofs    
  , Gertje Jans Familie van , Tjeerd Alles en , Gertje Jans 13 mei 1759  
  , Gertje Roelofs Familie van Bouwma, Oeds Bouwes en , Gertje Roelofs 13 mei 1770  
  , Gertje Oebeles Familie van Postma, Jeen Oenes en , Gertje Oebeles    
  , Gesina Jans Familie van Broers, Jogchum Broors en , Gesina Jans    
  , Gesina Jans Familie van , Lucas Jans en , Gesina Jans    
  , Getje Gerlof Familie van , Jan Wouters en , Getje Gerlof    
  , Getje Familie van , Anne Jurjens en , Getje    
  , Getje Pieters Familie van Wind, Douwe Feitzes voor de en , Getje Pieters    
  , Getje Tijsses Familie van Bogemaker, Jan Everts en , Getje Tijsses    
  , Getsje Arends Familie van , Jakob Pieters en , Getsje Arends    
  , Gielke Gurbes Familie van Brug, Harmen Roels van der en , Gielke Gurbes 23 augustus 1767  
  , Giltje Jacobs Familie van Venstra, Dirk Hendriks en , Giltje Jacobs    
  , Giske Familie van , Sake Aans en , Giske    
  , Giske Cornelis Familie van Bolleman, Willem Passchiers en , Giske Cornelis    
  , Gjalt Jans Familie van , Gjalt Jans en Panstra, Meike Jelles 31 maart 1782  
  , Gjalt Gosses Familie van , Gjalt Gosses en , Grietje Feddes 17 juli 1707  
  , Gjalt Pieters Familie van , Gjalt Pieters en , Saakjen Durks    
  , Gjalt Berends Familie van , Gjalt Berends en , Fokje Andries    
  , Gjalt Folkerts Familie van , Gjalt Folkerts en , Oetske Hattums rond 16 december 1719  
  , Gjalt Gosses Familie van , Gjalt Gosses en , Janke Gjalts 30 september 1811  
  , Goffe Alberts Familie van , Goffe Alberts en Vries, Antje Gooitzes de    
  , Goitsche Harkes Familie van , Tjeerd Harmens en , Goitsche Harkes    
  , Goitse Jans Familie van , Goitse Jans en , Jitske Beerents 26 januari 1716  
  , Goitse Linses Familie van , Goitse Linses en , Grietje Wygers rond 4 mei 1736  
  , Goitske Roels Familie van , Rinse Jans en , Goitske Roels    
  , Goitzen Roels Familie van , Goitzen Roels en , Sjiouke Pieters    
  , Gonny Familie van , Gonny    
  , Gooitsen Frankes Familie van , Gooitsen Frankes en , Sjoukje Piebes    
  , Gooitske Everts Familie van Veen, Reid Reinders van der en , Gooitske Everts rond 25 april 1802  
  , Gooitske Gaukes Familie van Jong, Hendrik Hendriks de en , Gooitske Gaukes 25 januari 1778  
  , Gooitske Aukes Familie van Jong, Albert Alberts de en , Gooitske Aukes 19 mei 1782  
  , Gooitske Bastiaans Familie van , Sjoerd Martens en , Gooitske Bastiaans    
  , Gooitske Harmens Familie van Steenwijk, Hendrik Jans en , Gooitske Harmens    
  , Gooitske Jans Familie van Boer, Tjeerd Oebeles de en , Gooitske Jans 27 november 1803  
    Familie van , Atze Jelkes en , Gooitske Jans 17 april 1811  
  , Gooitske Berends Familie van , Douwe Jans en , Gooitske Berends    
  , Gooitske Wiemers Familie van , Harmen Durks en , Gooitske Wiemers 21 april 1753  
  , Gooitze Pieters Familie van , Gooitze Pieters en , Geeske Sakes    
  , Gooitze Wiebes Familie van , Gooitze Wiebes en , Joukjen Durks    
  , Gooitzen Tijes Familie van , Gooitzen Tijes en , Baukje Jacobs    
  , Goris Sybrens Familie van , Goris Sybrens en Linting, Geeske Jelles 19 september 1802  
  , Gosling Jans Familie van , Gosling Jans en Jong, Jitske Oenes de    
  , Gosse Popkes Familie van , Gosse Popkes en , Minke Tjibbes 5 januari 1755  
  , Gosse Roels Familie van , Gosse Roels en , Grietje Leenderts rond 15 maart 1800  
  , Gosse Familie van , Gosse en , Janke    
  , Gosse Ates Familie van , Gosse Ates    
  , Gosse Gjalts Familie van , Gosse Gjalts    
  , Gosse Engberts Familie van , Gosse Engberts en , Fokje Engberts 5 september 1745  
  , Gosse Sijes Familie van , Gosse Sijes en , Romkjen Siebes    
  , Gosse Gjalts Familie van , Gosse Gjalts en , Baukjen Hinnes    
  , Gosse Piers Familie van , Gosse Piers en , Tettje Feitses 1 januari 1736  
  , Gosse Jelkes Familie van , Gosse Jelkes en , Wietske Alles    
  , Gosse Feikes Fokkema Familie van , Gosse Feikes Fokkema en , Aaltje Jans    
  , Greet Familie van Worp, Jaap van der en , Greet    
  , Greetje Teunis Familie van , Pier Kornelis en , Greetje Teunis 10 augustus 1760  
  , Greetje Lammerts Familie van Dijkstra, Klies Egberts en , Greetje Lammerts    
  , Griete Familie van Pit, Coene en , Griete 1713  
  , Grietgen Pieters Familie van Vos, Adriaen Cornelisz en , Grietgen Pieters 21 januari 1634  
  , Grietie Simmes Familie van , Beerent Geerts en , Grietie Simmes    
  , Grietje Pieters Familie van , Gerben Sikkes en , Grietje Pieters 26 januari 1755  
  , Grietje Hanzes Familie van , Bauke Roels en , Grietje Hanzes    
  , Grietje Romkes Familie van Staphorstius, Jelle Johannes en , Grietje Romkes 8 maart 1726  
  , Grietje Gjolts Familie van , Sybren Jelles en , Grietje Gjolts    
  , Grietje Jans Familie van Plantinga, Wobbe Hendriks en , Grietje Jans    
  , Grietje Bouwes Familie van , Liebbe Eintes en , Grietje Bouwes na 1655  
  , Grietje Gerbens Familie van , Oeds Rinzes en , Grietje Gerbens    
  , Grietje Wouters Familie van , Geert Jans en , Grietje Wouters    
  , Grietje Johannes Familie van Zwaluwe, Jan Sietzes en , Grietje Johannes    
  , Grietje Ritskes Familie van Graaf, Lucas Hendriks de en , Grietje Ritskes    
  , Grietje Martens Familie van , Jentje Willems en , Grietje Martens    
  , Grietje Renzes Familie van Sipkens, Sipke Sybes en , Grietje Renzes    
  , Grietje Harms Familie van , Pieter Willems en , Grietje Harms    
  , Grietje Gerrits Familie van Zijlstra, Alle Ynzes en , Grietje Gerrits    
  , Grietje Hendriks Familie van Wagt, Heine Tjeerds de en , Grietje Hendriks 10 augustus 1783  
  , Grietje Lammerts Familie van Frieswijk, Sybolt Arents en , Grietje Lammerts 28 mei 1787  
  , Grietje Hanzes Familie van Kamstra, Popke Tjallings en , Grietje Hanzes    
  , Grietje Hendriks Familie van Kours, Jan en , Grietje Hendriks    
  , Grietje Lourens Familie van , Durk Jans en , Grietje Lourens 16 oktober 1768  
  , Grietje Pieters Familie van , Adam Sanders en , Grietje Pieters    
  , Grietje Harmanus Familie van , Tjipke Jans en , Grietje Harmanus    
  , Grietje Jacobs Familie van Tjeerdsma, Jacobus Tjeerds en , Grietje Jacobs    
  , Grietje Familie van Boekert, Jan en , Grietje    
  , Grietje Harmens Familie van Nijboer, Jan Jans en , Grietje Harmens    
  , Grietje Geerts Familie van Bijlsma, Folkert Jans en , Grietje Geerts 9 oktober 1817  
  , Grietje Lieuwes Familie van Veenstra, Booye Djurres en , Grietje Lieuwes    
  , Grietje Jeronimus Familie van Bosma, Jetze Machiels en , Grietje Jeronimus    
  , Grietje Sietzes Familie van , Durk Hemp en , Grietje Sietzes    
  , Grietje Jans Familie van Boonstra, Pieter Eises en , Grietje Jans    
  , Grietje Sipkes Familie van Vries, Freerk Johannes de en , Grietje Sipkes    
  , Grietje Martinus Familie van , Pieter Jakobs en , Grietje Martinus    
  , Grietje Jeens Familie van Achtien, Jan Clazes en , Grietje Jeens    
  , Grietje Jans Familie van Rinsema, Rinse Kornelis en , Grietje Jans    
  , Grietje Harmens Familie van , Hendrik Pieters en , Grietje Harmens 12 december 1802  
  , Grietje Willems Familie van Hoekstra, Hindrik Sjoukes en , Grietje Willems    
  , Grietje Feitzes Familie van , Jan Gerbens en , Grietje Feitzes 12 november 1693  
  , Grietje Roels Familie van Roos, Jan Sjirks de en , Grietje Roels    
  , Grietje Jakobs Familie van , Luite Hendriks en , Grietje Jakobs    
  , Grietje Pieters Familie van , Tjeerd Arendz en , Grietje Pieters 2 februari 1783  
  , Grietje Feitses Familie van , Jeen Jalderts en , Grietje Feitses    
  , Grietje Geerts Familie van Meyer, Hendrik Eintes en , Grietje Geerts    
  , Grietje Hendriks Familie van Tuinstra, Rapke Ritskes en , Grietje Hendriks    
  , Grietje Jakobs Familie van , Jogchum Linzes en , Grietje Jakobs    
  , Grietje Feitses Familie van , Jan Gerbens en , Grietje Feitses 12 november 1693  
  , Grietje Tjeerds Familie van , Minse Iebeles en , Grietje Tjeerds    
  , Grietje Kornelis Familie van Vries, Pieter Gooitzes de en , Grietje Kornelis    
  , Grietje Wiemers Familie van , Take Jans en , Grietje Wiemers    
  , Grietje Harmens Familie van , Hendrik Sierds en , Grietje Harmens    
  , Grietje Sakes Familie van Oosterman, Hendrik Berends en , Grietje Sakes    
  , Grietje Lieuwes Familie van Boonstra, Rommert Eelkes en , Grietje Lieuwes    
  , Grietje Hendriks Familie van , Edsegers Pieters en , Grietje Hendriks    
  , Grietje Familie van Meujen, Peter en , Grietje    
  , Grietje Hayes Familie van Bethlehem, Durk Jans en , Grietje Hayes    
  , Grietje Sjoerds Familie van , Teye Pieters en , Grietje Sjoerds 28 mei 1726  
  , Grietje Cornelis Familie van , Arend Jans en , Grietje Cornelis 8 oktober 1677  
  , Grietje Hindriks Familie van Hummel, Rommert Jans en , Grietje Hindriks    
  , Grietje Jarings Familie van Rosma, Rein Sierks en , Grietje Jarings    
  , Grietje Wiemers Familie van Rinkema, Teake Hendriks en , Grietje Wiemers    
  , Grietje Hinnes Familie van , Wopke Gerbens en , Grietje Hinnes    
  , Grietje Leenderts Familie van , Gosse Roels en , Grietje Leenderts rond 15 maart 1800  
  , Grietje Jans Familie van Zaagmans, Jan Arjens en , Grietje Jans    
  , Grietje Geerts Familie van Slooten, Oedze Jans van en , Grietje Geerts    
  , Grietje Berents Familie van , Paulus Jans en , Grietje Berents    
  , Grietje Tijsses Familie van , Oege Tijsses en , Grietje Tijsses    
  , Grietje Luitjes Familie van Weg, Hessel Nannes van der en , Grietje Luitjes    
  , Grietje Hendriks Familie van , Popke Hendriks en , Grietje Hendriks    
  , Grietje Alberts Familie van , Hendrik Johannes en , Grietje Alberts 21 augustus 1808  
  , Grietje Familie van Klinkhamer, Jacob en , Grietje    
  , Grietje Tjerks Familie van , Grietje Tjerks    
  , Grietje Andries Familie van Rietstra, Sjoerd Riemers en , Grietje Andries    
  , Grietje Lolkes Familie van , Andries Bonnes en , Grietje Lolkes    
  , Grietje Familie van Pit, Coene en , Grietje 7 juli 1820  
  , Grietje Familie van , Oene Geerts en , Grietje    
  , Grietje Jans Familie van , Abram Gosses en , Grietje Jans 29 januari 1708  
  , Grietje Oedzes Familie van Oude Boer, Warner Ritskes en , Grietje Oedzes    
  , Grietje Aukes Familie van Woude, Klaas Sierds van der en , Grietje Aukes    
  , Grietje Petrus Familie van Feitsma, Johannes Jans en , Grietje Petrus    
  , Grietje Wytses Familie van Aans, Wybe Jans en , Grietje Wytses    
  , Grietje Sakes Familie van , Djurre Booyes en , Grietje Sakes    
  , Grietje Sietzes Familie van Westra, Minne Hylles en , Grietje Sietzes    
  , Grietje Nutterts Familie van , Grietje Nutterts    
  , Grietje Jochums Familie van Onlijnsma, Kornelis Jans en , Grietje Jochums    
  , Grietje Tjibbes Familie van Roos, Haye de en , Grietje Tjibbes    
  , Grietje Durks Familie van Veen, Jisk Hotzes van der en , Grietje Durks    
  , Grietje Hendriks Familie van Beizeit, Kornelis Ferdinandus en , Grietje Hendriks    
  , Grietje Berends Familie van , Leendert Kornelis en , Grietje Berends    
  , Grietje Oenes Familie van Jong, Gerrit Klazes de en , Grietje Oenes 31 mei 1807  
  , Grietje Hendriks Familie van Meer, Sjoerd Aukes van der en , Grietje Hendriks    
  , Grietje Jans Familie van Lamsma, Lammert Geerts en , Grietje Jans 29 september 1771  
  , Grietje Hermanius Familie van , Tjepke Jans en , Grietje Hermanius    
  , Grietje Meines Familie van , Grietje Meines    
  , Grietje Egberts Familie van , Tjerk Jans en , Grietje Egberts    
  , Grietje Harkes Familie van Hoekstra, Jan Eedes en , Grietje Harkes    
  , Grietje Roels Familie van , Libbe Roels en , Grietje Roels    
  , Grietje Gaukes Familie van , Jacob Sierds en , Grietje Gaukes    
  , Grietje Fookes Familie van Wiersma, Louis Wiebes en , Grietje Fookes 19 mei 1793  
  , Grietje Errits Familie van , Harmen Lammerts en , Grietje Errits 18 november 1707  
  , Grietje Baukes Familie van Kloosterman, Jacob Annes en , Grietje Baukes    
  , Grietje Willems Familie van Jong, Jan Halbes de en , Grietje Willems 2 december 1810  
  , Grietje Hendriks Familie van , Tjeerd Heines en , Grietje Hendriks    
  , Grietje Wopkes Familie van , Remmelt Kornelis en , Grietje Wopkes    
  , Grietje Lammerts Familie van Brandsma, Wietze Teyes en , Grietje Lammerts 21 juni 1789  
  , Grietje Gjalts Familie van , Andries Pieters en , Grietje Gjalts    
  , Grietje Durks Familie van Hofman, Roelof Jans en , Grietje Durks    
  , Grietje Jans Familie van , Gerrit Ritskes en , Grietje Jans    
  , Grietje Lubberts Familie van , Andries Nutterts en , Grietje Lubberts 24 oktober 1687  
  , Grietje Gaukes Familie van , Halbe Fokes en , Grietje Gaukes    
  , Grietje Ybeles Familie van , Tabe Jacobs en , Grietje Ybeles    
  , Grietje Klases Familie van Sluis, Klaas Klases van der en , Grietje Klases    
  , Grietje Wygers Familie van , Goitse Linses en , Grietje Wygers rond 4 mei 1736  
  , Grietje Jilts Familie van , Klaas Annes en , Grietje Jilts 25 april 1802  
  , Grietje Ynses Familie van Feenstra, Sytse Diemers en , Grietje Ynses    
  , Grietje Harmens Familie van , Berend Klazes en , Grietje Harmens    
  , Grietje Popkes Familie van Wijma, Jacob Dates en , Grietje Popkes 6 februari 1780  
  , Grietje Jouckes Familie van , Hendrik Nutterts en , Grietje Jouckes    
  , Grietje Tjerks Familie van Maas, Jogchum en , Grietje Tjerks    
  , Grietje Hayes Familie van Schaaf, Geert Pieters van der en , Grietje Hayes 12 december 1784  
  , Grietje Derks Familie van Frima, Hindric en , Grietje Derks 23 februari 1721  
  , Grietje Seyes Familie van Douma, Douwe Jans en , Grietje Seyes    
  , Grietje Dirks Familie van , Pieter Rintjes en , Grietje Dirks 9 maart 1783  
  , Grietje Dirks Familie van Datema, Jan Meinderts en , Grietje Dirks    
  , Grietje Gjalts Familie van Nauta, Lucas Everts en , Grietje Gjalts    
  , Grietje Fokkes Familie van Bienema, Harmen Johannes en , Grietje Fokkes 2 maart 1727  
  , Grietje Jakobs Familie van , Fokke Nuttes en , Grietje Jakobs 17 januari 1734  
  , Grietje Linzes Familie van , Eede Rienks en , Grietje Linzes    
  , Grietje Lourens Familie van , Jan Beernds en , Grietje Lourens 15 mei 1791  
  , Grietje Nicolaas Familie van Olingiüs, Johannes en , Grietje Nicolaas 2 december 1781  
  , Grietje Jans Familie van Rootje, Jan Klases en , Grietje Jans    
  , Grietje Sierds Familie van , Hendrik Jans en , Grietje Sierds 30 maart 1800  
  , Grietje Waldes Familie van Dreves, Willem en , Grietje Waldes    
  , Grietje Dirks Familie van Vries, Jan Erryts de en , Grietje Dirks 25 januari 1789  
  , Grietje Tjeerds Familie van Graanstra, Tjeerd Gurbes en , Grietje Tjeerds    
  , Grietje Berends Familie van Kemp, Reinder Heeres en , Grietje Berends    
  , Grietje Wymers Familie van Wagenaar, Popke Wiebes en , Grietje Wymers 17 november 1827  
  , Grietje Gerkes Familie van , Anne Arends en , Grietje Gerkes 5 april 1761  
  , Grietje Derks Familie van Rode, Jacoubus Sieberens de en , Grietje Derks 10 januari 1697  
  , Grietje Gerrits Familie van , Eize Davids en , Grietje Gerrits 11 maart 1781  
  , Grietje Jitzes Familie van Meulen, Siebe Sjoerds van der en , Grietje Jitzes    
  , Grietje Jans Familie van Blaauw-Wykel, Johannes Melles en , Grietje Jans    
  , Grietje Gerrits Familie van Meulen, Durk Lammerts van der en , Grietje Gerrits    
  , Grietje Franzes Familie van , Tjeerd Jakobs en , Grietje Franzes    
  , Grietje Jans Familie van Veenstra, Gerrit Sijes en , Grietje Jans    
  , Grietje Ottes Familie van , Willem Tijsses en , Grietje Ottes    
  , Grietje Douwes Familie van Halma, Anne Nammens en , Grietje Douwes    
  , Grietje Kornelis Familie van Jansma, Zweitze Jans en , Grietje Kornelis    
  , Grietje Koops Familie van Velde, Roel Feytses van der en , Grietje Koops 24 december 1758  
  , Grietje Jogchums Familie van , Jan Annes en , Grietje Jogchums    
  , Grietje Jans Familie van Brinksma, Jan en , Grietje Jans    
  , Grietje Minderts Familie van Veen, Popke Alberts van der en , Grietje Minderts    
  , Grietje Feddes Familie van , Gjalt Gosses en , Grietje Feddes 17 juli 1707  
  , Grietje Jans Familie van Tol, Pieter Jans van der en , Grietje Jans    
  , Grietje Jans Familie van , Hendrik Berends en , Grietje Jans