Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand, gesorteerd op achternaam. Door een persoonsnaam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Achternaam Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
<afwezig> na 25 februari 1927 Jong, Zweitze Wytzes de  
  voor 28 december 1949 Jonge, Klaasje de  
  na 24 december 1947 Hiemstra, Dirk  
  na 3 januari 1949 Postma, Pieter  
  voor 20 november 1940 Joustra, Saapke  
  na 7 december 1946 Booi, Aukje  
  na 23 mei 1945 Stelwagen, Minke  
  na 14 april 1945 Tump, Cornelis  
  na 2 oktober 1950  
  na 11 september 1944 Douma, Douwe Roelofs  
  na 13 september 1950  
  na 6 juni 1947 Aken, Klaas van  
         
  na 6 februari 1889 Feenstra, Baukje Lieuwes  
  na 9 juni 1944 Joustra, Gerrit Jan  
  na 2 december 1954 Zandstra, Pier  
  na 22 oktober 1920 Westra, Trijntje  
  na 19 mei 1948 Zijlstra, Aukje  
  voor 21 september 1943 Couperus, Antje  
  rond 12 maart 1798  
  1973 Nanninga, Nanco  
  voor 27 augustus 1950 Rodenburg, Jacob  
  na 1 juli 1946 Gosses, Eke  
  na 17 augustus 1942 Mud, Klaas  
  na 20 februari 1894 Wijma, Hinke  
  voor 16 januari 1942 Boelens, Dieuwke Harmens  
  na 15 maart 1894 Douwsma, Oene  
  voor 6 mei 1945 Terpstra, Trijntje  
  na 31 augustus 1949 Boomsma, Foppe  
  na 30 augustus 1946 Jong, Iebeltje de  
  na 18 oktober 1950 Kielstra, Arjen  
  voor 7 maart 1949 Bloemhof, Baukje  
  voor 8 februari 1933 Kuiper, Adam Everts  
  na 10 februari 1901 Zelle, Gerrit Jans  
  voor 15 januari 1946 Wymenga, Roel Reinders  
  na 17 september 1948 Hooghiemstra, Minke Willems  
  voor 4 mei 1949 Tuin, Catharina van der  
  17 januari 1884 22 juli 1949 Visscher, H  
  na 27 februari 1949 Bloemhof, Afke  
  voor 6 augustus 1952 Tuinstra, Gerben  
  na 21 juli 1948 Ploeg, Grietje van der  
  na 20 juli 1946 Mud, Sietske  
  voor 23 november 1948 Dijkstra, Wietze  
  na 8 oktober 1898 Hoekstra, Roelofje  
  voor 11 januari 1910 Switink, Tjitske  
  voor 15 mei 1938 Miedema, Klaasje  
  na 11 februari 1942 Wit, Pieter de  
  voor 1 september 1950 Kerkstra, Girbe  
  voor 12 januari 1946 Adema, Jinke  
  voor 15 februari 1944 Hulzenga, Aaltje  
  voor 4 december 1773    
  na 22 juli 1915 Boer, Adriaan de  
  voor 25 april 1931 Dolstra, Aukjen  
  na 29 maart 1944 Heida, Wiepkje  
  voor 3 april 1950 Dolstra, Trijntje  
  na 25 mei 1931 Vries, Janke de  
  voor 13 december 1948 Terpstra, Maaike  
      Douma, Baukje Rinzes  
       
  na 9 juli 1930 Honing, Marchjen van der  
  na 10 september 1890 Bosma, Berend  
      Miedema, Freerk  
  na 14 januari 1949 Bolt, Hilje  
  na 21 maart 1945 Schultz, Hendrik Jan Theodorus  
  voor 16 januari 1901 Boersma, Minke Sybes  
  na 16 februari 1941 Bosgraaf, Frans  
  voor 11 maart 1913 Boersma, Idske  
  na 23 juli 1943  
  voor 15 december 1949 Nicolai, Wytske  
  na 1 september 1915  
  1581 1651 Pit, Laurens  
  voor 22 november 1834 Nicolai, Douwe Wytema  
  na 3 juli 1947 Douma, Jan  
  voor 12 februari 1837 Ritsma, Anne Harmannus  
  voor 30 juni 1944 Haisma, Grietje  
  na 3 maart 1942 Dijkstra, Gerrit  
  na 18 maart 1944 Wijk, Janke van  
  na 5 juli 1962 Wal, Geert van der  
  na 31 december 1940 Tol, Jacob van der  
  voor 29 november 1945 Meulen, Eelkjen van der  
  na 14 juli 1941  
  voor 18 augustus 1846 Smeding, Iepkje Geerts  
  na 22 december 1934 Postma, Antje  
  1607 1677 Pit, Remmelt  
  voor 16 december 1950 Blaauw, Froukjen  
  voor 4 oktober 1939 Bron, Roel  
  voor 4 juni 1946 Mulder, Johanna  
  voor 19 februari 1946 Hiemstra, Doetje  
  na 5 juni 1945  
  na 6 november 1947 Althuizes, Trijntje  
  na 2 september 1960 Boer, Oebele de  
  na 27 december 1949 Nicolai, Wobbe  
  voor 10 februari 1947 Adema, Kornelis  
  na 13 november 1953 Huitema, Lammert  
  na 24 december 1950 Postma, Joukje  
  voor 28 november 1882 Weening, Eerde Willems  
  na 8 augustus 1950 Bekkema, Harmen  
  voor 12 oktober 1889 Vleeshouwer, Oene Baukes  
  na 14 maart 1921 Dolstra, Jacob  
  na 17 juli 1948 Jong, Trijntje de  
  na 18 maart 1945 Boomsma, Jetske  
  na 28 november 1949  
  voor 24 oktober 1948 Tjallema, Gerrit  
  na 11 april 1892  
  na 20 mei 1949 Gorter, Simon Pieter  
  voor 8 juni 1949 Veenstra, Hendrik  
  na 17 januari 1931 Riedstra, Jan Rinderts  
  voor 27 januari 1925 Wijma, Wibbe  
  voor 14 januari 1878 Kasje, Catharina Heerkes  
  voor 22 juni 1899  
  na 3 november 1944 Asperen, Yde van  
  na 1 augustus 1934 Bron, Date  
  1552 1622 Pit, Johan  
  voor 8 februari 1950  
  na 14 april 1945 Broek, Jan Lammert van der  
  na 17 oktober 1845 Kats, Romke  
  voor 15 december 1949 Atema, Wytske  
  voor 18 maart 1947 Kroon, Klaas  
  voor 26 oktober 1940 Veenstra, Egbert  
  voor 23 juni 1942 Postma, Elze  
      , Janke Willems  
  na 14 november 1944 Hoekstra, Jacob  
  na 26 september 1941 Mud, Sijke  
  voor 3 september 1950 Elzinga, Geertje Eeltjes  
  na 27 augustus 1945 Schaaf, Jacob van der  
  voor 15 augustus 1928 Smeding, Hendrik  
  voor 28 februari 1943 Pijl, Jan  
  na 14 augustus 1944 Boer, Klaas de  
  voor 16 december 1916 Dolstra, Wouter  
  voor 9 november 1911 Velde, Aafje van der  
  voor 1 juni 1949 Bosma, Sjoerd  
  voor 3 juli 1935 Jong, Antje de  
  1629 1709 Pit, Koene  
  na 26 januari 1909  
  voor 24 januari 1892 Bakker, Hendrikje Idzes  
  na 19 mei 1945 Postema, Jan Hillebrand  
  voor 16 februari 1950 Spaanstra, Johanna  
  na 4 januari 1902 Dolstra, Bauke Oenes  
  na 16 februari 1950  
  na 19 mei 1905  
  na 8 april 1915 Hekstra, Wybe  
  na 30 juli 1952 Terpstra, Aafke  
  na 25 februari 1926 Veen, Willemke van  
  na 19 april 1955 Terpstra, Lokke  
  voor 31 augustus 1941 Algersma, Sybren Jans  
  voor 18 juni 1948 Zijlstra, Keimpe Idzes  
  na 24 mei 1897 Westra, Janke  
  na 1 april 1943 Jager, Grietje  
  voor 16 januari 1844 Ritsma, Jan Harmannus  
  na 16 januari 1948 Formsma, Jan  
  na 20 januari 1943 Hiemstra, Johannes  
  na 25 februari 1948 Boer, Bieuwe de  
  na 15 mei 1948 Nijboer, Johannes  
  voor 17 maart 1944 Offringa, Murk  
  na 8 maart 1949 Papa, Hiltje Wiegers  
  na 21 november 1945  
  na 9 mei 1949 Vries, Grietje de  
  na 14 juni 1874 Kloosterman, Freerk Taekes  
  voor 11 maart 1913    
  voor 1 december 1950 Dijkstra, Tettje Fokkes  
  voor 7 januari 1954 Zijlstra, Marten  
  voor 12 juni 1938 Meer, Sytske van der  
  na 23 mei 1948 Moet, Tjiets  
  Aafje     Bos, Arend  
  Aafje     , Koene  
  Aafjen     Vos, Bouwe Andries de  
  Aafke     Veen, Harmen Tjeerds van der  
  Aafke     Jong, Marten Martens de  
  Aafke     , Roel Seijes  
  Aafke voor 2 juli 1702 voor 26 augustus 1709   , Fokke Sietses , Liesbeth Liekeles
  Aafke 5 januari 1784     Kuiper, Johannes Rienks Landmeter, Henke Gjalts
  Aafke     , Isbrand Lieuwes  
  Aafke 22 juli 1748     , Jelmer Alberts , Nieske Douwes
  Aafke     Offringa, Pieter  
  Aafke     Bosgra, Hendrik Tietes  
  Aafke 31 juli 1768 16 juli 1812 Posthuma, Sjoerd Sytzes , Anne Arends , Grietje Gerkes
  Aafke     , Roel Harmens  
  Aafke rond 1782 2 augustus 1840 Leisma, Lykele Libbes  
  Aafke     Adema, Durk Popes  
  Aafke     Siedzes, Sieberen Jans  
  Aafke voor 26 augustus 1709 voor 14 juni 1713   , Fokke Sietses , Liesbeth Liekeles
  Aafke     , Berend Jans  
  Aafke   Vries, Roel Douwes de  
  Aafke voor 8 juli 1865 Smid, Klaas Pieters  
  Aafke   , Roel Egberts  
  Aafke rond 1738 28 mei 1815 Iedes, Durk Hendriks , Heere Douwes , Henke Jans
  Aafke     Akker, Johannes Egberts  
  Aafke     Vegt, Sytze Rinzes van der  
  Aafke 1779 Pel, Thomas Syberen , Sijberen Dirks
  Aafke rond 1778   Veen, Wieberen Wobbes van der , Rins Roelofs Sieses, Stientje Jans
  Aafke     Pool, Jan Jacobus  
  Aafke rond 1759 22 mei 1845 Welling, Wietze Jans , Hattum Gjalts , Frietzen Douwes
  Aafke voor 14 juni 1713     , Fokke Sietses , Liesbeth Liekeles
  Aafke     , Hendrik Hendriks  
  Aafke voor 25 maart 1725     Reiding, Sijtze Fokkes Reiding, Sjoukjen Arps
  Aafke     Hazenberg, Wiebe Willems  
  Aafke   , Jan Cornelis  
  Aafke     Knol, Albert  
  Aafke voor 1 maart 1716 1777 , Paulus Jans, , Hans Hermanus , Yede Hendriks , Antje Lefferts
  Aafke     Ourensma, Gerben Jans  
  Aafke     Veenstra, Drieuwes Annes  
  Aafke   , Liekele Liebbes  
  Aagje     Jong, Freerk Reins de  
  Aagje     Jong, Klaas Klazes de  
  Aagje     Ytsma, Tjipke Alles  
  A.A. Langeler     Brandsen, Wandert Adrianus  
  Aalke     Pool, Jan Jans  
  Aalsen     , Baukjen Arends  
  Aalsen     Boer, Hendrik Berends de  
  Aaltie rond 1784   Vee, Jeen Heines van der , Geeske Arends
  Aaltie     , Jan Kornelis  
  Aaltje rond 26 september 1762     , Reid Hendriks , Martjen Feitses
  Aaltje rond 17 augustus 1690     , Sikke Mellens , Lijsbeth Sybrants
  Aaltje     , Rinze Hedzers  
  Aaltje voor 16 februari 1819 Adema, Ate Gjalts  
  Aaltje     Eikenaar, Pouwel Lucas  
  Aaltje     Graaf, Willem Aukes de  
  Aaltje   , Lammert Minnes  
  Aaltje     Schouwstra, Ebele Jans  
  Aaltje     Velde, Willem Heines van der  
  Aaltje rond 1728 27 juni 1813 Stienstra, Kornelis Jelles , Rommert Wopkes , Hiske Alderts
  Aaltje     Nooitgedacht, Hendrik Tjeerds  
  Aaltje     Veen, Jan  
  Aaltje     , Jouke Reinderts  
  Aaltje     , Jouke Jans  
  Aaltje 4 december 1806   , Errit
  Aaltje     Bosgra, Beerend Tietes  
  Aaltje   , Jan Gosses  
  Aaltje     Meek, Cornelis Teekes  
  Aaltje     , Gerrit Ottes  
  Aaltje     , Hielke Brugts  
  Aaltje     Landmeter, Poppe Gjalts  
  Aaltje     , Jan Sipkes  
  Aaltje voor 25 april 1815 Boven, Anne Jans van  
  Aaltje     , Wouter Roels  
  Aaltje voor 28 januari 1828 Roos, Lammert Klazes de  
  Aaltje voor 1811 Stienstra, Kornelis Egberts  
  Aaltje     Spaanstra, Siene Eelkes  
  Aaltje     , Andries Nuttes  
  Aaltje rond 1792 7 november 1811   Vaart, Wiebe Hielkes van der Jong, Akke Alberts de
  Aaltje     , Hedzer Jacobs  
  Aaltje     Fokkema, Wiebe Pieters  
  Aaltje     Helmholt, Auke Jannes  
  Aaltje     , Jan Berends  
  Aaltje 4 maart 1760 2 juli 1827 Roelofs, Alle Popes , Arend Steffens , Janke Oebeles
  Aaltje     , Eeuwe Joukes  
  Aaltje     Hummel, Harm Klaassens  
  Aaltje voor 11 februari 1714     , Gerke Gosses , Jeltje Feddes
  Aaltje rond 24 oktober 1802 Jong, Sieger Alberts de  
  Aaltje     , Koene Idses  
  Aaltje   , Sint Meines  
  Aaltje voor 12 augustus 1811 , Halbe Fokes  
  Aaltje     , Marten Harmens  
  Aaltje     Roos, Douwe Gerrits de  
  Aaltje     , Gosse Feikes Fokkema  
  Aaltje     , Jannes Gaukes  
  Aaltje     Postma, Jouke Sakes  
  Aaltje     , Syberen Jans  
  Aaltje     Graaf, Liewe Jans de  
  Aaltje     Vos, Jenneke Durks  
  Aaltje     , Sjoerd Douwes  
  Aaltje     Pool, Jan Eizes  
  Aaltje     , Jan Feikes  
  Aaltje     , Lubbert Halbes  
  Aaltje     , Geeuke Wygers  
  Aaltje rond 1725   , Binne Jans  
  Aaltje     , Meine Lubberts  
  Aaltje     Spaanstra, Iebele Pieters  
  Aaltje 23 september 1786     , Foppe Pieters , Rinske Sents
  Aaltje     , Jan Martens  
  Aaltje     Gorkum, Pieter Klazes van  
  Aaltje     Bruinsma, Johannes Baukes  
  Aaltje     Vries, Koert Durks de , Jasper Willems , Fopkje Andries
  Aaltje rond 1672 15 augustus 1723 Reiding, Arp Wiebes , Meinte Jeyps , Sjouckjen Jelles
  Aaltje     Stykel, Hendrik Rieuwerts  
  Aaltje     , Jacob Pieters  
  Aaltje rond februari 1754 3 maart 1829 Boer, Jan Arends de , Wieberen Harmens , Hinke Hinnes
  Aaltje 7 december 1808     , Kornelis Jans , Maaike Liekeles
  Aaltje rond 27 november 1757     , Sije Feitses , Wietske Ruurds
  Aaltje     Aardema, Evert Alberts  
  Aaltje 2 maart 1802     , Harmen Kornelis , Bontje Gosses
  Aaltje     Koelma, Freerk Pieters  
  Aaltje   , Pieter Meines  
  Aaltje     , Jan Johannes  
  Aaltje rond 21 november 1745 1 september 1824 , Pieter Hayckes , Sake Jans , Trijntje Sietzes
  Aaltje 1 januari 1763   Iest, Tjeerd Enberts van der Gurbes, Arend Jans , Geelke Andries
  Aaltje rond 1802   Ezinga, Itske Jans , Fokke Lolkes , Rinske Wiebes
  Aaltje voor 17mei 1767 2 februari 1823 Keuning, Pieter Sietzes , Andries Folkerts , Rinskjen Sierds
  Aaltje     , Lijkle Fokkes  
  Aaltje rond 22 november 1767     , Sije Feitses , Wietske Ruurds
  Aaltje     Graaf, Jacobus Andries de  
  Aaltje   , Aan Annes  
  Aaltje rond 9 september 1701     , Jacob Feikes , Sjoukje Feitses
  Aaltje     Hellinga, Geert Fokkes  
  Aaltje     Meulen, Wybe Eelkes van der  
  Aaltje rond 14 juli 1771     , Sije Feitses , Wietske Ruurds
  Aaltje     , Hedzer Jakobs , Andries Alderts , Antje Sakes
  Aaltje     Borenga, Tjibbe Sipkes  
  Aaltje     , Wietze Hendriks  
  Aaltje voor 18 augustus 1754 , Jan Eetzes  
  Aaltje     , Sent Meinen  
  Aaltje   , Eelke Johannes  
  Aaltje voor 16 november 1690     , Tjalling Meinderts , Klaaske Gosses
  Aaltje 26 oktober 1770 30 september 1807 Bij, Eelke Harmens van der , Pieter Errits , Hinke Diemers
  Aaltje 15 december 1776     , Andries Folkerts , Aukjen Romkes
  Aaltje     , Rutger Lammerts  
  Aaltje     , Liebbe Bouwes  
  Aaltje     , Rienk Folkerts  
  Aaltje voor 18 juni 1747     , Wieberen Harmens , Hinke Hinnes
  Aaltje rond 1747 28 januari 1833 , Jannes Wietzes , Haye Riemers , Jinke Maurits
  Aaltje     , Albert Popkes  
  Aaltje rond 1754   Steeg, Jan Everts van der , Frans Kornelis , Frouwke Nutterts
  Aaltje rond 1800   Jongsma, Bientze Klazes, Boer, Goytse Bonnes de , Hiltje Gerrits
  Aaltje     Meyer, Broor Pieters  
  Aaltje voor 8 augustus 1846 Offeringa, Take Sipkes  
  Aaltje voor 8 januari 1713     , Broer Pyters , Baukje Arends
  Aaltje     Klaster, Roelof Hendriks  
  Aaltje     , Siebe Aukes  
  Aaltje     , Hendrik Geeles  
  Aaltje     Zijlstra, Greelt Reins  
  Aaltje     Brinksma, Johannes Augustus  
  Aaltje     Schaaf, Fokke Jans van der  
  Aaltje     , Tjibbe Jans  
  Aaltje rond 1805 9 juni 1811   Roos, Kristiaan Douwes de , Sijke Durks
  Aaltje     Steringa, Brant Minnes  
  Aaltje voor 4 november 1774 , Ruurd Scheltes  
  Aaltje     Schoot, Pieter Oepkes van der  
  Aaltje   , Johannes Gosses  
  Aaltje     , Hepke Tjerks  
  Aaltje voor 13 mei 1815 Klinkhamer, Jakob Willems  
  Aaltje     , Anne Aukes  
  Aaltje     , Louw Wiebes  
  Aaltje     Meer, Jakob Liekeles de  
  Aaltje voor 22 april 1688 , Date Thijsses  
  Aaltje     Hiemersma, Jurjen Jans  
  Aaltje     , Jacob Wygers  
  Aaltje voor 24 december 1654 , Liebbe Eintes  
  Aaltje     Jong, Folkert Gjalts de  
  Aaltje 21 maart 1773     , Reid Hendriks , Martjen Feitses
  Aaltje voor 6 maart 1668     , Jouke Gosses
  Aaltje     Postma, Makke Makkes  
  Aaltje     , Wiebe Folkerts  
  Aaltje voor 7 maart 1834 Lambarts, Hylke Lammerts  
  Aaltje Alberts van der Wal     Krikke, Thijmen Hanzes  
  Aaltje/Aukje     Mulder, Marten Jans , Rommert
  Aaltjen     , Sjoerd Wiegers  
  Aaltjen rond 1770 4 augustus 1839 Boetes, Meine Johannes , Reinder Douwes , Teake Oedzes
  Aalve voor 7 september 1755 20 november 1817 , Mootske Jans Aap, Jan Hendriks , Marijke Johannes
  Aan   , Aaltje Teunis  
  Aart     Mijnheer, Sjoerd Johannes  
  Aartje     , Gerrit Karelsen  
  Aartje rond 1759 4 maart 1832 Vries, Kornelis Hendriks de , Pieter Hottums , Janke Heeres
  Aat 1 juni 1775     , Reid Hendriks , Martjen Feitses
  Aat     , Jelke Wiebes  
  Aat 8 augustus 1776     , Reid Hendriks , Martjen Feitses
  Aatje 17 december 1768     , Roel Beerns Nicolai, Tjitske
  Aatje voor 31 januari 1844 Veltman, Sietze Hendriks  
  Aatje     Kliffort, Victor  
  Aatje     Bloembergen, Reitze Rones  
  Aattje     , Marten Rinzes  
  Abe     , Marijke Hanses  
  Abraham     Nicolai, Hiltje  
  Abraham     , Hiltje Dirks  
  Abraham   , Mootske Diemers  
  Abram   , Grietje Jans  
  Acke 17 maart 1767 Pel, Pieter Syberens , Taake Gabes , Hielke Douwes
  Ada     Geugten, Emile van der  
  Adam     , Grietje Pieters  
  Adriaantje     Kuypers, Lammert Christiaans  
  Adriaantje     Klosma, Folkert Klazes  
  Adriana      
  Adriana W. Kuijpers 24 februari 1925 3 november 1975 Eijkenaar, Pieter  
  Aebele     , Tetje Uilkes  
  Aebeltje     Wierda, Sjerp Hylkes  
  AEde     Hanenburg, Pierkjen Jacobs  
  Aeltie voor 12 september 1717     , Tjeerd Ridzerts , Sjoukje Siebes
  Aeltje voor 15 december 1750     , Hylke Siebes , Riemke Jakobs
  Aeltje voor 16 mei 1741     , Hylke Siebes , Riemke Jakobs
  Aen voor 20 november 1698     , Broer Pyters , Baukje Arends
  Afke     Salverda, Age Melles  
  Age   , Jitske Alberts  
  Age     , Hylkje Wybes  
  Age     , Dooitske Harmens  
  Agnietje     , Sjouke Pieters  
  Agnietje voor 25 juli 1752     , Hylke Siebes , Riemke Jakobs
  Aijsse 25 maart 1761     , Sybe Gooitsens , Lolkje Engberts
  Aize     , Geeske Sakes  
  Aize     , Dieke Elias  
  Akke     Groot, Jan Wietzes de  
  Akke     , Wilt Jeens  
  Akke     , Sietze Liebbes  
  Akke     Soete, Bouwe Jacobs  
  Akke voor 12 oktober 1835 , Johannes Meinders , Rienk Jans , Iemkjen Melles
  Akke     Koopmans, Wiebe Ennes  
  Akke     , Hendrik Hendriks  
  Akke     Woude, Tjipke Jogchums van der  
  Akke     , Klaas Hendriks  
  Akke     Smeding, Jakobus Geerts  
  Akke     , Hendrik Jans  
  Akke     Visser, Hendrik  
  Akke     , Jan Hanses  
  Akke     , Arend  
  Akke     Koopmans, Jelte Jeltes  
  Albert tussen 1757 en 1758 , Lolkje Egberts , Jelmer Alberts
  Albert     , Mike Everts  
  Albert voor 4 februari 1759     , Sint Meines , Aaltje Wiebes
  Albert   , Antje Jans  
  Albert     Frima, Geertruit  
  Albert   , Antje Siebes  
  Albert   , Aukjen Jurjens  
  Albert rond 1663 7 maart 1749    
  Albert 1668 15 april 1753 , Magdalena Geerts , Arend Jans , Jebbigje Alberts
  Albert 16 april 1741     , Egbert Alberts , Janke Sjoerds
  Albert     , Antje Eyses , Rincke Pieters
  Albert     , Swopkjen Siegers  
  Albert   , Ymkje Andries  
  Albert     Meinsma, Djieuwke Meinderts  
  Albert rond 1725 24 december 1780 , Ietje Rinnerts  
  Albert     , Aaltje Reitzes  
  Albert     , Antje Eyses , Rincke Pieters
  Albert     , Lijsbeth Arends  
  Albert   Staphorstius, Metje Romkes  
  Albert 12 mei 1743     , Hedzer Alberts , Trijntje Jelkes
  Albert     , Lamke Roelofs  
  Albert Jans rond april 1811 20 september 1811   Heide, Jan Sjoerds van der Slager, Bontje Alberts
  Albertje rond 20 september 1750     , Cornelis Liebes , Corneliske Freerks
  Albertje rond oktober 1769     , Meine Lubberts , Aaltje Gerrits
  Albertje     , Freerk Siedzes  
  Albertje rond 20 juli 1760   , Andries Steffens , Meint Geerts , Antje Alberts
  Albertje   , Roelof Gosses  
  Albertje rond 1747 27 juli 1819 Postma, Wieger Eelkes , Geert Willems , Eelkjen Rinzes
  Albertje     , Tjerk Jans  
  Albertje rond 1802   Landmeter, Kornelis Leenderts  
  Albertje     , Harmen Luitzens  
  Aldert     , Jantje Jacobus  
  Aldert 22 augustus 1776     , Jan Gosses , Froukje Michiels
  Ale 17 augustus 1767     , Freerk Douwes , Janke Sjoukes
  Alexander       , Henk Eskens, Tineke
  Alice     Brienesse, Henk  
  Allardus voor 5 juni 1712     , Hendrik Aates Nicolai, Tjitske Allerds
  Alle     , Joukje Jacobus  
  Alle     , Fettje Baukes  
  Alle     , Gepke Mieuwes  
  Alle voor 14 december 1694     , Johannes Gerrits , Aukje Gerrits
  Alle     , Trijntje Wiebes  
  Alle     , Tjitske Piers  
  Alle     Wagt, Antje Klazes de  
  Alle voor 25 januari 1722     , Gjalt Folkerts , Oetske Hattums
  Andele       , Meindert
  Andries 1590 1645  
  Andries     , Grietje Gjalts  
  Andries     , Aaltje Jans  
  Andries     , Trijntje Klazes  
  Andries      
  Andries     , Aukjen Romkes  
  Andries     , Grietje Lolkes  
  Andries     , Antje Sakes  
  Andries     , Rinskjen Sierds  
  Andries     , Geeske Hendriks  
  Andries voor 27 februari 1849 Heida, Taapke Sjoerds  
  Andries voor 8 mei 1659 onbekend , Grietje Lubberts , Nuttert Hendriks , Tjitske Andries
  Andries     , Geeske Tjeerds  
  Andries     , Yfke Lolkes  
  Andries rond december 1764     , Albert Libbes , Ymkje Andries
  Andries     Roukema, Ytje Bokes  
  Andries      
  Andries rond 1731 22 augustus 1811 , Sietske Jakobs  
  Andries   , Albertje Meints  
  Andriesje     Kuik, Durk Durks , Jelmer Jacobs , Sjoukjen Andries
  Andrieske   , Meint Gosses  
  Andrieske     Pronkstra, Freerk Hanzes  
  Ane rond 19 januari 1668     , Brugt Gosses
  Angenietje voor 2 september 1755     , Hylke Siebes , Riemke Jakobs
  Anita     Jong, Rene de  
  Anita       , Joost Holkamp, Saskia
  Ankie     Paulusma, Johannes  
  Ankje     Aardema, Bastiaan Fokkes  
  Anna     Boer, Hillebrand Andreas de  
  Anne     , Froukjen Hinnes  
  Anne rond 1686 14 mei 1748 , Engeltje Hendriks  
  Anne voor 17 november 1743     , Jan Eetzes , Jouktjen Molles
  Anne     , Beertje Jelles  
  Anne 17 januari 1790     Tinga, Hendrik Jans , Dieuke Sipkes
  Anne     , Antje Freerks  
  Anne 2 september 1793     Tinga, Hendrik Jans , Dieuke Sipkes
  Anne     , Sjoukjen Bernardus  
  Anne   , Wietske Harmens  
  Anne     , Antje Tammes  
  Anne     Weersinga, Antje Roelofs  
  Anne     , Getje  
  Anne     , Tietje Meints  
  Anne voor 27 februari 1828   , Roel Jans
  Anne     Ophuis, Gertje Dootjes  
  Anne   Os, Maria Katherina van  
  Anne     , Wimke Hielkes  
  Anne     , Antje Jans  
  Anne     , Wietske Jans  
  Anne     , Grietje Gerkes  
  Anne     , Rixtje Ybeles  
  Anne     , Minke Kornelis  
  Anne      
  Anne voor 16 juli 1789 , Antje Gerrits  
  Anne     , Aaltje Hiddes  
  Anne     , Aukjen Sakes  
  Anne     Sinderen, Hendrikje van  
  Anne     Piekstra, Martjen Hendriks  
  Anne   , Fokeltje Harmens  
  Anne     Bron, Nienke  
  Anne     , Joukjen Pieters  
  Anneke     Eskens, Sake  
  annelie     Schriemer, Oene  
  Anne Luitzens     , Antje Annes  
  Anne Marie     Gaikema, Freerk  
  Annieck      
  Annigje     , Peter  
  Annigje     Giffen, Johannes van  
  Annigjen     Wind, Fokke Freerks  
  Annika     Eikenaar, Kevin  
  Annitje voor 30 augustus 1718 Mol, Thimen  
  Anske of Antje 22 februari 1784     Duursma, Fedde Kornelis , Ietje Jans
  Antie voor 24 oktober 1686     , Hendrik Luitjens , Trijntje Eises
  Antie rond 1784   , Douwe Joekes Vee, Heine Jans van der , Maaike Steffens
  Antie     , Folkert Wygers  
  Antie voor 9 juni 1754     , Rindert Tjeerds , Hinke Roels
  Antie voor 22 mei 1684     , Wilt Binnes , Tjitske Liebbes
  Antie 29 januari 1762     , Jan Klazes , Trijntje Minderts
  Antie     , Simme Broors  
  Antie rond 1735     , Pieter Andries , Geertje Roods
  Antie     , Jeen Hinnes  
  Antie 11 maart 1785 Smeding, Gosse Engberts  
  Antje     , Lieuwe Sapes  
  Antje   Postma, Gerrit Sytzes  
  Antje rond 1792   Bouwsma, Hendrik Beerends Reitsma, Tjibbe Jelkes , Trijntje Tjeerds
  Antje rond 1752 20 december 1838 Offeringa, Marcus Jochimus  
  Antje     Bosch, Hepke Johannes  
  Antje voor 4 januari 1722     , Abram Gosses , Grietje Jans
  Antje     Jong, Dirk Folkerts de  
  Antje     , Willem Jakobs  
  Antje     Lowis, Cornelis Willems  
  Antje   , Gerben Jochems  
  Antje     , Binne Rinthies  
  Antje 3 maart 1773     , Johannes Pyters , Grytje Dirks
  Antje     Ruiter, Bartele Koerts de  
  Antje     Leiker, Kornelis Sjoerds  
  Antje voor 29 oktober 1752     , Hendrik Folkerts , Trijntje Sybes
  Antje   Lieuwema, Foke Lieuwes  
  Antje onbekend onbekend   , Liebbe Eintes Wisses, Sytske
  Antje voor 16 februari 1838 Dekken, Gerke Annes van  
  Antje     Bron, Jan Hendriks  
  Antje rond 1750 31 januari 1832 Wieringa, Wieberen Minzes , Itske Atzes , Limke Melles
  Antje rond 9 mei 1756     , Sake Jans , Trijntje Sietzes
  Antje     Wouden, Sjoerd Hendriks van der  
  Antje 14 januari 1786     , Willem Wybes , Fokje Dates
  Antje   , Geert Jeens  
  Antje     , Gerben Wiemers  
  Antje     , Jan Freerks  
  Antje     , Tjibbe  
  Antje     , Atze Andries  
  Antje   , Albert Folkerts  
  Antje     Jongma, Meindert Gerlofs  
  Antje     , Oene Karstes  
  Antje     , Tjeerd Jans  
  Antje     Faber, Douwe Gaeles  
  Antje     , Harmen Jans  
  Antje rond 1787 20 januari 1816 Bekkema, Jakob Pieters Bijlsma, Hendrik , Iemkjen Jarigs
  Antje     Lantema, Jan Ruurds  
  Antje rond 1725 7 juni 1811 , Linze Theunis , Roel Engberts , Martsen Berents
  Antje     , Albert Rinckes  
  Antje     , Durk Douwes  
  Antje     Posthuma, Wiebe Harmens  
  Antje     , Jacob Jans  
  Antje     , Andries Alderts  
  Antje     Wal, Romke Douwes van der  
  Antje     Hiemstra, Sjouke Hoekes  
  Antje 12 oktober 1805     Oosterbaan, Pier Freerks Venema, Popkjen Jans
  Antje     , Jan  
  Antje 10 maart 1767     , Frans Kornelis , Frouwke Nutterts
  Antje     , Take Freerks  
  Antje voor 29 april 1814 Planting, Bauke Rinzes  
  Antje     Haan, Fokke Annes de  
  Antje     Crabb, Minnardus Pytters , Arend Jans , Jebbigje Alberts
  Antje     , Migchiel Rienks  
  Antje rond 14 maart 1745     , Jelle Feitses , Janke Pieters
  Antje     Veen, Gaele Goitzens van der  
  Antje   , Minse Minses , Jelmer Alberts
  Antje   , Bauke Rinzes  
  Antje     , Petrus Jelkes  
  Antje     , Rienk Jeens  
  Antje     , Jan Lubbes  
  Antje     Oosterwoud, Hendrik Hotses  
  Antje     Jongebloed, Pieter Jakobs  
  Antje rond 1767 9 augustus 1814 Jager, Douwe Tjeerds , Mient Sieberens , Lutske Siebes
  Antje     , Jan Gerrits  
  Antje      
  Antje     Dijk, IJsbrand Epkes van  
  Antje rond 1737 rond 1773 , Pieter Hayckes , Bouwe Annes , Janke Lubberts
  Antje     Bouma, Sytze Heynes  
  Antje     , Hendrik Wygers  
  Antje 27 november 1773     , Wybren Minzes , Tjitske Oebeles
  Antje     Veenstra, Hylke Allardus  
  Antje 1757 17 augustus 1831 Vries, Jacobus Hendriks de , Douwe Sietzes , Sijke Durks
  Antje     Cuperus, Hendrik Sjoerds  
  Antje     Zwart, Johannes Klazes  
  Antje     Hylkema, Tjalling  
  Antje     Hendriks, Hendrik  
  Antje     Geertsma, Geert Aukes  
  Antje     , Hepke Linzes  
  Antje     Jong, Durk Folkerts de  
  Antje 10 november 1768     , Tjidse Douwes , Baukjen Roels
  Antje     Stoker, Wytse Syberens  
  Antje     , Jan Eetzes  
  Antje     Dijk, Theunis van  
  Antje     , Geert Johannes  
  Antje     Bruinsma, Wytze Gooitsens , Freerk Haisma, NN3 Hayes
  Antje     , Jochum Jans  
  Antje     Iest, Klaas Douwes  
  Antje 17 januari 1800 voor 20 februari 1801   Baron, Hans Jans , Janke Geerts
  Antje 11 november 1754     , Freerk Douwes , Janke Sjoukes
  Antje rond 1702 1755 , Haycke Pytters , Marten Douwes , Yda Hendriks
  Antje     Haan, Jan Wiebes de  
  Antje     Vries, Willem Wopkes de  
  Antje 18 januari 1777     Harma, Jan Harmens , Gaitske Heinzes
  Antje     , Boke Jelkes  
  Antje     Huisman, Pieter Sipkes  
  Antje     Meesterga, Wisse Klazes  
  Antje 1 september 1760     Kroes, Hendrik Diemers , Klaaske Melles
  Antje     , Geert Hendriks  
  Antje   , Fedde Gosses  
  Antje     , Jan Annes  
  Antje     Veen, Heere Willems van  
  Antje     , Popke Lourenzes  
  Antje        
  Antje     , Willem Bartelds  
  Antje voor 13 februari 1763 29 december 1840 , Jakob Jelles , Albert Johannes , Lijsbeth Arends
  Antje     , Anne Luitzens  
  Antje     Heide, Jakob Klazes van der  
  Antje     , Harrit Iepes  
  Antje rond 1700   , Dirk Jans  
  Antje     , Meindert  
  Antje 6 maart 1760     , Pieter Errits , Hinke Diemers
  Antje     , Geeuke Jelkes  
  Antje     , Geert Jans  
  Antje     Iestra, Sietze Martens  
  Antje     , Jan Jacobs  
  Antje     Kooistra, Folke Reins  
  Antje     , Fooke Nuttes  
  Antje     , Yede Hendriks  
  Antje     Bijlsma, Jan Folkerts  
  Antje     Grupstra, Jan Johannes  
  Antje     , Arjen Sietzes  
  Antje     , Lammert Wygers  
  Antje 3 februari 1777 13 september 1827 BIj, Harmen Arents van der Vries, Geert Meintz de , Aukje Bouwes
  Antje     Bosch, Jan Hendriks  
  Antje     Houtsma, Bauke Harmens  
  Antje     Haan, Hantje Jans de  
  Antje rond 1 januari 1751     , Pieter Errits , Yktjen Hendriks
  Antje voor 30 april 1840 Haan, Foppe Jans de  
  Antje voor 17 mei 1708     , Gjalt Gosses , Grietje Feddes
  Antje rond 1801 20 maart 1811   Vries, Willem Wopkes de , Antje Douwes
  Antje     , Feitze Joekes  
  Antje     Zee, Otte Cornelis van der  
  Antje     , Geert  
  Antje rond 1767 20 februari 1815 Bosma, Freerk Hendriks , Kornelis Klazes , Gaitske Pieters
  Antje     , Anne Jans  
  Antje 1787     Groenewoud, Jurjen Meinderts , Heebeltie Pytters
  Antje     Roorda, Foke Nuttes  
  Antje     Uilkema, Rintje Sybrens  
  Antje     , Anne Boeles  
  Antje     , Anne Luitzens  
  Antje     , Wytze Pieters  
  Antje   Mud, Hans Jans  
  Antje     Glas, Willem Doedes , Alle Hendriks , Trijntje Wiebes
  Antje     , Jakob Lieuwes  
  Antje rond 1762 27 januari 1848 Venekamp, Feitze Klazes , Mindert Jans , Trijntje Jacobs
  Antje     , Harrit Ypes  
  Antje rond 1753 17 februari 1815 Boonstra, Jogchum Harmens , Durk Ruurds , Tjitske Jacobs
  Antje     , Hans Jans  
  Antje     , Diemer Feitses  
  Antje 1789   , Arend Klazes , Tentje Petrus
  Antje     Zee, Murk Uiltjes de  
  Antje     Schriemer, Oene Hendriks  
  Antje     , Sake Teyes  
  Antje     Postma, Hein Baukes  
  Antje     Douma, Tjibbe Douwes  
  Antje onbekend onbekend , Sipke Hendriks  
  Antje     Hietkamp, Aldert Klases  
  Antje     , Douwe Jacobs  
  Antje     , Bokke Libbes  
  Antje rond 29 september 1709     , Pieter Errits , Antje Piers
  Antje voor 17 september 1812 Raven, Pieter Sjoerd  
  Antje voor 18 december 1768 herfst 1771   , Rinse Melles , Willemke Eises
  Antje rond 1764 25 november 1811 , Jan Melles, , Sjouke Tjeerds  
  Antje     Lei, Wietze Tjipkes van der  
  Antje     Dijk, Jakob Freerks van  
  Antje     Pool, Jan Wiebes  
  Antje   , Albert Alberts  
  Antje   , Hendrik Berends  
  Antje     Dijkstra, Hendrik Pieters  
  Antje     , Jonas Libbes  
  Antje     , Mient Willems  
  Antje     Knevelman, Tjebele Johannes  
  Antje   , Elze Elzes  
  Antje voor 14 september 1830 Baron, Jakob Oenes , Oene Karstes , Antje Gerrits
  Antje     Jong, Harmen Jacobs de  
  Antje 1 december 1761     , Kornelis Feddes , Trijntje Sieberens
  Antje voor 18 augustus 1811 Hagen, Harmen Alberts  
  Antje voor 3 mei 1811 , Wopke Liekeles  
  Antje rond 1754 23 juli 1822 Helm, Jan Haayes van der Harmens, Jan , Martzen
  Antje   , Pieter Errits  
  Antje     , Diemer Hendriks  
  Antje     Veenstra, Gerrit Everts  
  Antje rond 1792   , Durk Ruurds  
  Antje     Veenstra, Jakob Wiegers  
  Antje     Voortwijs, Wander Jans  
  Antje     Pool, Wiebe Jacobus  
  Antje     , Pier Eezes  
  Antje     Spoelstra, Oege Johannes , Jasper Willems , Fopkje Andries
  Antje     , Cornelis Wygers  
  Antje     Boonstra, Pieter Eizes  
  Antje voor 29 januari 1730     , Klaas Gerlofs , Jitske Jans
  Antje   , Tjeerd Rinnerts  
  Antje voor 29 oktober 1758 voor 1 september 1760   Kroes, Hendrik Diemers , Klaaske Melles
  Antje     Reidinga, Teye Klazes  
  Antje 1637 1708 , Wybe Gerbes , Reydt Reydts , Sjouck Jans
  Antje   , Jelke Gosses  
  Antje 28 mei 1780 voor 1782   , Klaas Feitses , Iemkje Klases
  Antje voor 13 juni 1745     , Jan Eetzes , Jouktjen Molles
  Antje     Veen, Andries Jelles van der  
  Antje voor 23 september 1759 7 april 1843 , Wobbe Rinses , Douwe Dirks , Wytske Bouwes
  Antje     , Harm  
  Antje voor 13 september 1827 Gaastra, Roel Heinzes  
  Antje     , Jurjen Jacobus  
  Antje     Wieringa, Gerrit Klaazes  
  Antje     , Fokke Wiebes  
  Antje     , Sybren Johannes  
  Antje rond 1762 18 november 1839 Staphorsius, Sijberen Ritskes , Beint Hinnes , Jeltje Ludzers
  Antje voor 16 mei 1840   Giliams, Berend Jans , Romke Sietzes , Romkjen Willems
  Antje     , Arend Jans  
  Antje     Stapert, Siebe Douwes  
  Antje     Meulen, Polle Lieuwes van der  
  Antje     Berg, Jakob Sjoerds van den  
  Antje     , Hart Wierds  
  Antje     Lauerman, Louw Gerbens  
  Antje voor 31 december 1758     , Wilt Hendriks , Elizabeth Rinzes
  Antje voor 31 januari 1820 Epen, Frans Everts van  
  Antje     , Jelle Ubeles  
  Antje rond 18 januari 1728     , Tjisse Sijtzes , Lolkje Berends
  Antje     Dijkstra, Feitze Leenderts  
  Antje   , Lieuwe Romkes  
  Antje   , Meint Geerts , Albert Jelmers , Lolkje Egberts
  Antje     , Nanne Wobbes  
  Antje rond 1761 25 mei 1831 Zee, Binne Roels van der , Goitzen Roels , Sjiouke Pieters
  Antje 13 mei 1785 voor 4 september 1794   Koopmans, Melle Rinses , Harmke Alberts
  Antje     Kooistra, Folkert Rienks  
  Antje     Vries, Roel Ebeles de  
  Antje     Haan, Louwrens Renzes de  
  Antje voor 2 april 1713     , Wyger Hendriks , Lutske Folkerts
  Antje     Boer, Binze Hendriks de  
  Antje     , Albert Rinckes  
  Antje     , Errit Pyters  
  Antje   , Diemer Eebes  
  Antje     Klazinga, Bernardus Durks  
  Antje     Bouma, Wobbe Nannes  
  Antje     , Jan Wietzes  
  Antje     Anninga, Jurjen Annes  
  Antje rond 30 juni 1771     Iest, Douwe Klazes , Tjitske Kornelis
  Antje     Herder, Jacob Pieters  
  Antje     Bron, Evert Jans  
  Antje voor 28 oktober 1752 voor 27 december 1818 Goris, Jan , Eelke Andries , Froukjen Koops
  Antje     Landmeter, Poppe Gjalts  
  Antje voor 8 januari 1719     , Reinder Hendriks , Sjoukjen Alles
  Antje     Eringa, Jochum Fokkes  
  Antje rond 1765 16 mei 1813 Dijk, Johannes Freerks van , Wiebe Alderts , Geelke Wiebes
  Antje     Meer, Haring Harts van der  
  Antje     Meulen, Jan Gerbens van der  
  Antje     Wijma, Thijs Dates  
  Antje     , Roel Fokkes  
  Antje voor 14 juli 1743     , Hendrik Folkerts , Trijntje Sybes
  Antje     Bijlsma, Jarig Hendriks  
  Antje     Kooi, Feitze Klazes van der  
  Antje     Heida, Feike Aukes  
  Antje     , Johannes Dates  
  Antje     Oebeles, Hendrik Jans  
  Antje voor 9 mei 1751     Aap, Jan Hendriks , Marijke Johannes
  Antje voor 23 september 1764 , Jolke Molles  
  Antje     Praamstra, Jille Hylkes  
  Antje     Hogeveen, Durk Jans  
  Antje     , Jan Jakobs  
  Antje   , Sake Arends  
  Antje   , Yme Ernstes  
  Antje     Fopma, Douwe  
  Antje     Woude, Jan Jelles van der  
  Antje   Jongsma, Tjeerd Paulus  
  Antje voor 21 augustus 1659     , Pieter Claesses , Saeck Gosses
  Antje voor 17 augustus 1690     , Teeke Arents , Tiets Geerts
  Antje     Geertsma, Sjouke Jans  
  Antje 21 februari 1779     , Jan Gosses , Froukje Michiels
  Antje voor 28 januari 1753     , Gjalt Pieters , Saakjen Durks
  Antje 22 februari 1797     , Kornelis Jans , Maaike Liekeles
  Antje     , Jarig Eeltjes  
  Antje     , Pieter Douwes  
  Antje     , Gerben Jacobs  
  Antje     , Jacob Michiels  
  Antje tussen 1708 en 1718 , Geert Epkes  
  Antje rond 1767 19 februari 1817 Bethlehem, Haaye Durks , Molle Jeens Lindeboom, Hiltje Bouwes
  Antje     Jansma, Johannes Jans  
  Antje   , Tijs Dates  
  Antje     , Rienk Alberts  
  Antje     Kasje, Libbe Jans  
  Antje     Jonkman, Rinze Jans  
  Antje   Nicolai, Remkes Klazes  
  Antje     Adema, Douwe Willems  
  Antje rond 1766 2 juni 1812 Meer, Sieberijn Sjoerds van der , Tjibbele Tjeerds , Jitske
  Antje voor 8 oktober 1719     , Johannes Gosses , Aaltje Thijsses
  Antje     Stok, Hendrik Hendriks  
  Antje     Boer, Jitze Jeens de  
  Antje     , Pier Hendriks  
  Antje     , Bouwe Hendriks  
  Antje     Dijkstra, Hans Hendriks  
  Antje     Veenstra, Hedzer Sakes  
  Antje     , Taeke Tijsses  
  Antje voor 29 maart 1816 , Anne Eits  
  Antje     , Sake Minnes  
  Antje rond 6 maart 1691     , Jacob Feikes , Sjoukje Feitses
  Antje     Drijffolt, Wouter Hendriks  
  Antje     Witteveen, Willem Gaukes  
  Antje rond 1809     , Andries Harmens Heida, Taapke Sjoerds
  Antje     , Douwe Jans  
  Antje     , Geert Jakobs  
  Antje 11 februari 1856 Wal, Jurjen Klazes van der  
  Antje     , Johannes Durks  
  Antje     , Binne Rinses  
  Antje     Bergsma, Hendrik Jans  
  Antje     , Sjoerd Alles  
  Antje 1716 voor 15 januari 1786 , Bouwe Liebbes  
  Antje rond 26 juli 1792 Kooistra, Roelof Rinderts  
  Antje     Schaaf, Reinder Wobbes van der  
  Antje     Wever, Jan Hendriks  
  Antje     , Jan Jitzes  
  Antje 24 januari 1772     , Anne Aukes , Aaltje Hiddes
  Antje     Veen, Jakob Wiegers van der  
  Antje     , Jannes Jans , Melle Jans , Aukjen Hendriks
  Antje     Woude, Jochem Roels van der  
  Antje voor 4 april 1762 kort na 4 apr 1762   , Frans Kornelis , Frouwke Nutterts
  Antje     , Kornelis Johannes  
  Antje     Jager, Geert Hendriks  
  Antje 8 december 1753 voor 20 januari 1840 Postma, Jan Lammerts , Oebele Jans , Sieberg Boeles
  Antje     Wadman, Hendrik Folkerts  
  Antje Klazes     Broersma, Klaas Sytzes  
  Antjen     Dijkstra, Jan Abrahams  
  Antje Pieters      
  Antje Reins     Elzinga, Jogchum Kornelis  
  Antoon   , Fentje Hendriks  
  Arend rond 28 oktober 1722 1746   , Albert Arends , Magdalena Geerts
  Arend   , Gepke Wiebes  
  Arend voor 28 maart 1762 voor 3 december 1763   , Anne Arends , Grietje Gerkes
  Arend 3 december 1763     , Anne Arends , Grietje Gerkes
  Arend     , Janke Oebeles  
  Arend rond 1783   , Kornelia Jans  
  Arend rond 1730 12 augustus 1799 , Sieuwke Sybolts, , Wietske Jans  
  Arend   Manen, Eelkje Gerbens van  
  Arend     , Tentje Petrus Haakma, Klaas Arends , Saakje Cornelis
  Arend     , Akke  
  Arend     , Antje  
  Arend tussen 1631 en 1642 1710 , Jebbigje Alberts, , Grietje Cornelis , Albert Rinckes , Antje Eyses
  Arend      
  Arend      
  Arjen     , Antje Harmens  
  Arjen voor 24 maart 1754     , Albert Johannes , Lijsbeth Arends
  Arp voor 9 mei 1728   Reiding, Sijtze Fokkes Reiding, Sjoukjen Arps
  Arp      
  Asseltje     , Klaas Wygers  
  Asseltje rond 1744 24 maart 1814   , Wouter Pieters , Fokeltje
  Asseltje 1782 , Pieter Sikkes  
  Asseltje     , Halbe Fokes  
  Assih     Toorop, Anthonij Abraham  
  Ate rond 1776     , Rindert Meinderts , Berber Feddes
  Ate 28 december 1801 voor 1811   Dockema, Jogchum Ates , Tietje Hetters
  Ate 18 november 1805     , Kornelis Jans , Maaike Liekeles
  Ate rond 1754 15 januari 1807 Veen, Froukjen Sjoerds van  
  Ate voor 27 januari 1793 , Aukjen Jochems  
  Ate     , Baukjen Menzes  
  Ate     , Sjoukjen Kornelis  
  Ate     , Froukjen Alles  
  Atje     , Willem Wytzes  
  Atje   , Sytze Hendriks  
  Atje       , Jeen Jelles , Jitske IJles
  Atje     Booi, Tjalling Sakes  
  Atje voor 28 november 1823 Rinsema, Kornelis Rinses  
  Attje     Eilerts, Lambertus  
  Attje 3 februari 1774 10 juli 1843 Veen, Ebele Wiegers van der , Anne Douwes , Aukjen Sakes
  Attje 11 januari 1773 voor 20 maart 1774   , Anne Douwes , Aukjen Sakes
  Attje     , Jakob Gaukes  
  Attje     Kiestra, Pieter Jans  
  Attje     Wouda, Jouke Klazes  
  Attje     Essen, Geert Sjoukes van  
  Attje     , Beerend Klaazes  
  Attje     Huizinga, Gjalt Siebes  
  Attje rond 29 december 1771 voor 11 januari 1773   , Anne Douwes , Aukjen Sakes
  Attje     , Hendrik Siedses  
  Atze 1 februari 1779   , Gooitske Jans , Jelke Gosses , Janke Atzes
  Atze     , Sjoukjen Douwes  
  Atze rond 13 juli 1768 , Antje Wybrens , Andries
  Aucke rond 1677 1726 , Trijntje Douwes  
  Aucke     , Jancke Pyers  
  Aucke voor 2 juli 1654     , Pieter Claesses , Saeck Gosses
  Auckjen voor 23 december 1714     , Foppe Liebbes , Wytske Jelles
  Auckjen 21 november 1776     , Anne Aukes , Aaltje Hiddes
  Augustus     , Dettje Sjoerds  
  Auke rond 1746 21 december 1811   , Wietze Jans Geeles, Sietske
  Auke     Wieren, Zus van  
  Auke     , Wietske Bernardus  
  Auke 28 augustus 1790     , Tjalling Romkes , Marijke Aukes
  Auke     , Froukjen Jans  
  Auke voor 27 oktober 1776 , Tolke Fokes  
  Auke voor 18 oktober 1711     , Gerke Gosses , Jeltje Feddes
  Auke voor 12 juni 1757 voor 1763   , Auke Siebes , Tolke Fokes
  Auke rond 1694   , Lolkje Tjeerds  
  Auke     , Trijntje Tjeerds  
  Auke voor 15 december 1771     , Tjidse Douwes , Baukjen Roels
  Auke     , Gelske Geerts  
  Auke 10 maart 1766     , Libbe Gosses , Jantje Alberts
  Auke of Aukje voor 2 februari 1684     , Hendrik Diemers Rhode, Jantie Sibrants de
  Aukje     Rinsma, Kornelis Imes  
  Aukje     Meulen, Jan Alles van der , Luitzen Hendriks
  Aukje   voor 25 mei 1826 Posthumus, Tjeerd Tjeerds  
  Aukje     , Dirk Siedses  
  Aukje     , Johannes Gerrits  
  Aukje rond 1741 8 januari 1818 , Engbert Sybes Jong, Marten Martens de , Aafke Jogchums
  Aukje voor 20 december 1811 , Wieberen Rinzes  
  Aukje     , Jan Berends  
  Aukje voor 29 september 1689   , Hedzer Jans , Teye Idsges , Ynske Sakes
  Aukje rond 17 juni 1742     , Sake Jans , Trijntje Sietzes
  Aukje 23 september 1815 Douma, Hedzer Rinzes , Libbe Tjeerds , Fokjen Molles
  Aukje     , Iepe Melis  
  Aukje voor 29 feb 1701   , Jelle Sybrens , Molle Jeens , Jetske Oedses
  Aukje     , Evert Minnerts  
  Aukje 10 januari 1812 , Berend Bodzes , Anne Aukes , Minke Kornelis
  Aukje 22 februari 1749 5 maart 1824 Vries, Geert Meintz de , Bouwe Liebbes , Antje Oedzes
  Aukje   , Oene Jans  
  Aukje rond 1663 15 juli 1736 , Louis Cornelis  
  Aukje 18 maart 1695 Hymmersma, Lucas  
  Aukje voor 16 december 1819 Bonstra, Hendrik Bonnes  
  Aukje voor 9 november 1792 Abrahams, Asse  
  Aukje 17 juli 1777 Goris, Jan  
  Aukjen     , Bartele Kornelis  
  Aukjen voor 14 juni 1811 , Wopke Popes  
  Aukjen     Veenstra, Geert  
  Aukjen     , Jeen Sjoerds  
  Aukjen     Bijlstra, Jan Emkes  
  Aukjen rond 1788   , Jeen Wilts Wietzes, Hiltje
  Aukjen     Staforcius, Sieberen Ritskes  
  Aukjen     Herder, Wietze Roels  
  Aukjen     , Jan Folkerts  
  Aukjen rond 1742 14 december 1829 , Ate Jans, Kooistra, Roelof Rinderts , Jogchum Jelkes , Hiltje Gosses
  Aukjen rond 1742 25 mei 1813 Leeuw, Oeds Oedzes de , Gauke Jelles
  Aukjen     Bron, Hendrik Arends  
  Aukjen     , Hans Jacobs  
  Aukjen 23 oktober 1787 , Jakob Arends  
  Aukjen     , Reinder Johannes  
  Aukjen voor 25 oktober 1711     , Wyger Hendriks , Lutske Folkerts
  Aukjen   , Rinse Ottes  
  Aukjen     , Gauwe Kornelis  
  Aukjen   , Albert Wopkes  
  Aukjen     Jansma, Anne Jans  
  Aukjen rond 1744 4 februari 1815 Spaanstra, Alle Alberts , Albert Folkerts , Swopkjen Siegers
  Aukjen     Bij, Marten Siebes van der  
  Aukjen     , Jelte Jentjes  
  Aukjen voor 7 februari 1814 Booi, Tjalling Hotzes  
  Aukjen voor 25 juli 1826 Terp, Alle Durks van der  
  Aukjen voor 1 maart 1813 Veenstra, Geert Jans  
  Aukjen     Hoekstra, Jan Annes  
  Aukjen     , Hidzer Kornelis  
  Aukjen     Maakal, Marten Tjerks  
  Aukjen      
  Aukjen     , Hendrik Edzes  
  Aukjen rond 1769 20 juli 1811   , Eebele Jans , Klara Jans
  Aukjen     Wijma, Heere Gerbens  
  Aukjen     Visser, Klaas  
  Aukjen     , Jasper Freerks  
  Aukjen     Spoelstra, Hendrik Jelles  
  Aukjen     , Hinne Douwes  
  Aukjen     , Geert Jans  
  Aukjen 25 augustus 1810 Bruggen, Alle Sjoerds van , Haye
  Aukjen     Swittink, Luitzen Hendriks  
  Aukjen     , Melle Jans  
  Aukjen     , Pieter Taekes  
  Aukjen     , Anne Douwes  
  Aukjen     , Sybren Wygers  
  Aukjen rond 1780   Meer, Taeke Minderts van der , Tjeerd Hinnes , Folkjen Tjipkes
  Aukjen rond 1742 10 februari 1828 , Andries Folkerts , Romke Jans , Lubbert Martens
  Aukjen     Bouma, Jacob Harrits  
  Aukjen     , Jan Gosses  
  Aukjen     , Jan Aizes  
  Aukjen     Brug, Roel Harmens van der  
  Aukjen      
  Aukjen     Berg, Durk Pieters van den  
  Aukjen     Gaast, Jitze Hendriks van der  
  Aukjen voor 5 mei 1811 , Wilt Popkes  
  Barber rond 25 juni 1779 , Hinne Riemers  
  Barber     , Evert Arents  
  Barber rond 1781   Kats, Gabe Kornelis , Marten Harmens , Aaltje Beerns
  Barber     Zwerver, Melle Minses  
  Barbertie rond 1780   , Kornelis Tjibbeles , Jan Jelkes , Wietske Wietzes
  Bareld   , Tietje Jans  
  Bareld     , Janke Jans  
  Barend     Smeding, Henderina  
  Bart       , Joost Holkamp, Saskia
  Bart     Paulusma, Wieke  
  Barteld 12 juli 1772     , Bauke Rinzes , Antje Jelles
  Bartele voor 12 oktober 1662   , Janke Jans , Pieter Claesses , Saeck Gosses
  Bartele     , Froukjen Boukes  
  Bartele     , Aukjen Jans  
  Bartje     , Sierk Rinzes  
  Bas       Kromer, Yvette
  Bate       , Jan Eits
  Baucke      
  Bauckie voor 18 oktober 1685     , Rinse Fookes Hermannides, Aaltje
  Bauk     Vries, Sjouke de  
  Bauk     Visser, Ate  
  Bauk     , Thoomas Hendriks  
  Bauke   , Wytske Jans  
  Bauke     , Grietje Hanzes  
  Bauke voor 8 september 1869 Zeilstra, Antje Jans  
  Bauke     , Marijke Andries  
  Bauke      
  Bauke   , Antje Jelles  
  Bauke rond 1788   , Minke Tjibbeles , Jan Jelkes , Wietske Wietzes
  Bauke   , Wietske Jans  
  Bauke rond 3 augustus 1732   Bruining, Froukje , Ulbe Harmens , Tietske Baukes
  Bauke     , Sjoukjen Hendriks  
  Baukje     , Errit Harmens  
  Baukje     , Nuttert Hendriks , Leentje Heeres
  Baukje   , Riemer Johannes  
  Baukje     , Gooitzen Tijes  
  Baukje rond 1756 24 juli 1818 Brug, Harmen Roels van der , Lammert Djurres , Tjitske Roelofs
  Baukje     Roorda, Pieter Sieberens  
  Baukje     , Feitse Roelofs  
  Baukje     Boer, Wiebe Sietes de  
  Baukje 15 december 1731     , Nutte Hendriks , Riemke Dirks
  Baukje     , Eeble Nuttes  
  Baukje 1771 23 juni 1823 Bosma, Jan Berends , Tjeerd , Janke
  Baukje     Benedictus, Teye Dictus  
  Baukje voor 27 februari 1828 Halbertsma, Bate Ayzes , Roel Jans
  Baukje rond 1770 11 augustus 1847 Hoo, Johannes Franciscus de  
  Baukje   , Pieter Jans  
  Baukje       Siedzes, Janke Jans
  Baukje     Postma, Pieter Bonzes  
  Baukje     Visser, Meindert Jans  
  Baukje     Mulder, Abe Durks , Johannes Meinders , Akke Rienks
  Baukje     , Jan Roels  
  Baukje     Booyenga, Booyen Pieters  
  Baukje   , Romke Gerrits  
  Baukje     , Harm Lammerts , Berend , Willemke Nuttes
  Baukje     Bosman, Josua Teyens , Eelke Andries , Froukjen Koops
  Baukje     , Broer Pyters , Arend Jans , Grietje Cornelis
  Baukjen     , Sweitze Roelfs  
  Baukjen     , Klaas Pieters  
  Baukjen     Huberts, Willem Sierds  
  Baukjen     , Ate Klazes  
  Baukjen     Boer, Beern Hendriks de  
  Baukjen     Veen, Wieger Jeens van der  
  Baukjen     Ophuis, Dootje Sints  
  Baukjen     Wijma, Sytse Daniels  
  Baukjen     , Roel Wietzes  
  Baukjen     , Klaas Roels  
  Baukjen voor 29 september 1715     , Schelte Pieters , Lysbet Uilkes
  Baukjen     Ytsma, Jan Klases  
  Baukjen     , Egbert Jans  
  Baukjen     , Wouter Tijssens  
  Baukjen     Groot, Hendrik Wiebes de  
  Baukjen     , Wybe Hendriks  
  Baukjen voor 1 november 1812 , Jan Annes  
  Baukjen     , Sjoerd Wietzes  
  Baukjen     Pietersma, Pieter Wolters  
  Baukjen     Veen, Reid Reinders van der  
  Baukjen     Meyer, Linze Andries  
  Baukjen     , Jurjen Hendriks  
  Baukjen     , Pieter Broors  
  Baukjen   , Hendrik Jaspers  
  Baukjen        
  Baukjen     Boer, Wybe Syttes de  
  Baukjen rond 1777 7 januari 1814   , Tymen Hendriks , Sjoukjen Heinzes
  Baukjen      
  Baukjen     , Fokke Tjeerds  
  Baukjen     , Johannes Arends  
  Baukjen     , Aalsen Meines  
  Baukjen     , Gosse Gjalts  
  Baukjen     , Geeuke Tijsses  
  Baukjen rond 1744 5 oktober 1813 Kuipers, Johannes Liebbes , Tjeerd Andries , Eelkjen Binnes
  Baukjen     , Jan Aukes  
  Baukjen     Pool, Jacobus Johannes  
  Baukjen voor 13 januari 1814 Veenstra, Rienk Migchiels  
  Baukjen rond 1726 2 augustus 1815 , Kornelis Pieters , Pieter Sikkes , Asseltje Freerks
  Baukjen     Visser, Tijs Pyters  
  Baukjen     , Jenne Kornelis  
  Baukjen     , Tjidse Douwes  
  Bauwkjen     Wagenaar, Jelmer Popkes  
  Bea     Eikenaar, Eef  
  Bea     Bron, Gerrit  
  Beerend     , Attje Jacobs  
  Beerent     , Grietie Simmes  
  Beerent voor 25 mei 1763     , Bootse Berends Bordzinga, Trijntje Heinzes
  Beerten     , Ytske Johannes  
  Beertje     , Luitzen Jans  
  Beertje 5 mei 1852 Bruinsma, Tjeerd Jeens  
  Beertje     , Anne Roels  
  Beint rond 1748 rond 29 januari 1808 , Jeltje Ludzers, , Hinke Jans  
  Beitsche     , Petrus Iedes  
  Beitske rond 1739 15 november 1822 , Johannes Meines , Pieter Nannes , Bontje Johannes
  Beitske     Adema, Johannes Gerrits  
  Beitske     Wal, Geele Lieuwes van der  
  Beitske     , Hinne Annes  
  Benjamin     , Zwaantje Durks  
  Benne voor 16 april 1683   , Taapke Hayes , Wilt Binnes , Tjitske Liebbes
  Bente       Kromer, Yvette
  Berber voor 1 maart 1696     , Marten Douwes , Yda Hendriks
  Berber     Hamstra, Geert Oebeles  
  Berber     Reuling, Coenraad  
  Berber     , Wytze Lieuwes  
  Berber     Hoekstra, Wybren Fokkes  
  Berber rond 1737 11 juni 1811 , Rindert Meinderts , Fedde Jans , Tjitske Jans
  Berber rond 1764     , Meine Lubberts , Aaltje Gerrits
  Berber     , Tjeerd Sytzes  
  Berend rond 27 juni 1733   Wynia, Marijke Reins , Tjisse Sijtzes , Lolkje Berends
  Berend voor 26 juni 1695   , Sietske Minnes , Bodse Ridzerts , Liepkje Beerns
  Berend   , Trijntje Everts  
  Berend     , Willemke Nuttes  
  Berend     , Geeske Gosses  
  Berend     , Rinske Alders  
  Berend     Leest, Fettje Durks  
  Berend     , Jeltje Davids  
  Berend      
  Berend     , Aafke Hanses  
  Berend 20 maart 1774     , Egbert Berends , Martzen Eelzes
  Berend     , Trijntje Sieberens  
  Berend     , Klaaske Hendriks  
  Berend rond 5 november 1769     , Bauke Rinzes , Antje Jelles
  Berend   , Aukje Annes  
  Berend       Kromer, Yvette
  Berend 6 november 1802     , Kornelis Jans , Maaike Liekeles
  Berend     Meer, Grietje Tobias van der  
  Berend     , Grietje Harmens  
  Berendje rond 1740 13 september 1818 Vries, Eetze Sipkes de  
  Berendje     Tuinstra, Sjouke Dirks  
  Berendtje     , Johannes Wybrands  
  Bernardus     , Sietske Willems  
  Bernardus     , Jitske Wilts  
  Bert     Brienesse, Gieneke  
  Bieukjen 16 maart 1767 , Foke Ypes  
  Bieuwkjen 8 november 1826 Jurjens, Jan , Ebele Geerts , Richtje Fokes
  Bieuwkjen     , Foke Roels  
  Binne rond 1671   , Aaltje Rienks  
  Binne       , Haye
  Binne voor 24 september 1702     , Rinse Fookes Hermannides, Aaltje
  Binne 1 januari 1805    
  Binne voor 28 februari 1701 voor 24 september 1702   , Rinse Fookes Hermannides, Aaltje
  Binne     , Antje Wilts , Rinthie Fockes , Jouck Ebses
  Binne 14 juni 1786 , Jitske Gerrits , Popke Lourenzes , Antje Wilts
  Binne     , Antje Wilts  
  Binne     , Zwaantje Linzes  
  Bintje     , Jan Jans  
  Bintje voor 6 maart 1668     , Jouke Gosses
  Bintje     , Jan Willems  
  Bintje     Douma, Rinze Hedzers  
  Bintje     , Pieter Tjeerds  
  Bintje     Rozema, Lammert Wiemers  
  Blijke voor 23 april 1719     , Foke Ypes , Bieukjen Halbes
  Bodse     , Liepkje Beerns  
  Boele voor 9 januari 1836 Reitsma, Martje Gjalts  
  Boke     , Antje Franzes  
  Bokke     Dijkstra, Trijntje Alles  
  Bokke     , Sjoukjen Uilkes  
  Bokke     , Antje Taedes  
  Bonne voor 30 augustus 1816 , Tetje Johannes  
  Bontie voor 2 december 1751     , Lammert Harmens , Wijke Sjoerds
  Bontje     Pol, Hendrik Berends van der  
  Bontje     , Wietze Kornelis  
  Bontje 12 april 1794     , Jan Aizes , Aukjen Wietzes
  Bontje voor 12 juli 1823 Kooistra, Geele Rinderts  
  Bontje 13 maart 1771 , Pieter Nannes  
  Bontje voor 27 januari 1704     , Reinder Hendriks , Sjoukjen Alles
  Bontje     Baron, Hans Jans  
  Bontje     Boer, Fooke Siegers de  
  Bontje     , Eeke Hendriks  
  Bontje     , Klaas Wygers  
  Bontje voor 3 maart 1765     , Andries Folkerts , Rinskjen Sierds
  Bontje   , Willem Jelkes  
  Bontje   , Harmen Kornelis  
  Bontje     Fennema, Gabe Atzes  
  Bontje Pieters      
  Bootse 9 juli 1732 voor 1811 Bordzinga, Trijntje Heinzes , Berend Bordzes , Sietske Minnes
  Bosch     Eikenaar, Willemina Hendrica  
  Botje voor 25 december 1823 Veneman, Jan Lubbertus  
  Bottje 22 november 1801 voor 30 maart 1803   Oosterbaan, Pier Freerks Venema, Popkjen Jans
  Bottje     , Jan Ypes  
  Bottje 30 maart 1803 voor 11 maart 1808   Oosterbaan, Pier Freerks Venema, Popkjen Jans
  Bottje 11 maart 1808   Boer, Rintje Hendriks de Oosterbaan, Pier Freerks Venema, Popkjen Jans
  Bouke     , Doedje Klazes  
  Boukje     Klein, Jacob  
  Boukjen     Brouwer, Sjoerd Thomas  
  Boukjen voor 7 februari 1845 Veltman, Hempke Jeens  
  Boukjen     , Meine Lourens  
  Bouktje     Boer, Arend Pieters de  
  Bouwe     , Antje Sierks  
  Bouwe   Harst, Willemke Jans van der  
  Bouwe geschat 1711 1787 , Antje Oedzes, Hendriks, Aaltje , Liebbe Bouwes , Aaltje Jans
  Bouwe     , Janke Sietzes  
  Bouwe geschat 1655 1746 Jans, Aaltjen, Geerst, Jetske , Liebbe Eintes Wisses, Sytske
  Bouwe voor 14 mei 1713 1748/1749 , Janke Lubberts, , Swaantje Hendriks , Anne Hedmans , Rixtje Ybeles
  Bouwe     , Sijke Reins  
  Bouwe Wobbes 9 januari 1805     , Wobbe Rinses , Antje Douwes
  Brand   , Tjitske Wiebes  
  Brand     , Japke Jans  
  Brand   , Teetske Loppes  
  Brecht     Nicolai, Allardus  
  Brechtje     Veen, Anne van der  
  Brechtje     , Oebele Gabes  
  Brechtje     Zijlstra, Jan Wopkes  
  Bregtje     , Roelf Egberts  
  Bregtje        
  Bregtje     , Roel Egberts  
  Broer     , Baukje Arends  
  Broor rond 1740 10 mei 1811 , Sietske Jogchums , Roel Broors , Sjoukjen Gerkes
  Brugt      
  Brugt     , Wijke Kornelis  
  Bruin     , Gertje Roelofs  
  Car        
  Caroline     Zuidema, John  
  Carry      
  Catharina rond 6 oktober 1700     , Sikke Mellens , Lijsbeth Sybrants
  Catharina rond 22 april 1703     , Sikke Mellens , Lijsbeth Sybrants
  Cecilia     Bosgra, Jan Tietes  
  Chris     Veenstra, Hinke  
  Christa     Koelewijn, Theo  
  Christiaan     , Maaike Feitses  
  Christina     Paulusma, Han  
  Cita     Gaikema, Gjalt  
  Claas 30 januari 1724     , Berend Bordzes , Sietske Minnes
  Claas     , Tietje Piebes  
  Claas 3 december 1759     , Hinne Riemers , Teetske Wieberens
  Claasien     Boer, Cornelis de  
  Claes voor 21 april 1644     , Pieter Claesses , Saeck Gosses
  Claes     Boelens, Wyts Boeles  
  Coby     Wieren, Harry van  
  Constant     , Iemkje Johannes  
  Cornelia     , Wieger Foekes  
  Cornelia     Diepen, Jan Jans van  
  Cornelis voor 13 februari 1701     , Jelle Wijbes , Geeske Cornelis
  Cornelis       , Arend Jans , Grietje Cornelis
  Cornelis     , Wietske Oeges  
  Cornelis voor 20 januari 1765 kort na 20 jan 1765   , Frans Kornelis , Frouwke Nutterts
  Cornelis voor 22 augustus 1697     , Jelle Wijbes , Geeske Cornelis
  Cornelis   , Corneliske Freerks  
  Cornelis     , Antje Harmens  
  Cornelis 14 februari 1753 voor 19 juli 1763   , Tieke Roelfs , Sjoukjen Kornelis
  Cornelis     , Corneliske Minderts  
  Cornelis onbekend voor 2 april 1857 , Jinke Harts  
  Corneliske voor 1720 , Engbert Michiels  
  Corneliske     , Cornelis Freerks  
  Corneliske rond 1755     , Frans Kornelis , Frouwke Nutterts
  Corneliske     Vries, Marten Abrahams de  
  Corneliske     Hofman, David Berends  
  Corneliske voor 4 september 1763 , Meine Lourens  
  Corneliske     , Pyter Wygers  
  Corneliske rond 1727 20 februari 1816 , Cornelis Liebes , Freerk Siedzes , Albertje Jans
  Cornielus voor 1 september 1678 voor 20 januari 1715 , Lutske Ulckes , Meinert Kornelis , Jetske Alberts
  Corrie     Lageveen, Kleis  
  Corrie     Veenstra, Brand  
  Corry     Hut, Piet  
  Crijn rond 22 maart 1744     Krijnen, Jan Brienis, Jantien
  Danielle     Riemersma, Eeuwe  
  Date 11 september 1790 11 april 1824   Wijma, Jacob Dates , Grietje Popkes
  Date   , Pijltje Durks , Thijs Dates , Fokje Willems
  Date 25 september 1785     , Roel Popkes , Trijntje Dates
  Date rond 13 september 733     , Johannes Dates , Antje Klases
  Date     , Pijltje Jacobs  
  Date   , Aaltje Jannes, , Fokje Johannes  
  Date 13 januari 1788     , Willem Wybes , Fokje Dates
  Delores     Elenbaas, George Herman  
  Derk     Vos, Gezina  
  Detje     , Hendrik Sjoerds  
  Dettje     , Augustus Sjoerds  
  Dettje 1752     , Egbert Theunis , Hiltje Hinnes
  Dettje     , Geert Gjalts  
  Dettje     Bakker, Dydert Jacobs  
  Dettje     , Jacob Martens  
  Dettje     , Jan Egberts  
  Dia     Geugten, Pieter van der  
  Dick     Mook, Ida  
  Dick     Brienesse, Helma  
  Dick     Nieuwenhuis, Wytske  
  Dicky     Meyer, Jan  
  Dieke       , Hendrik Roels
  Dieke     Veen, Sjoerd Teyes van der  
  Dieke     , Aize Siebes  
  Dielle rond 1767 13 februari 1821 Wiersma, Louis Wiebes , Harmen Durks , Gooitske Wiemers
  Diemer     , Marijke Kornelis  
  Diemer     Meer, Mettje Lieuwes van der  
  Diemer   , Wietske Feitses  
  Diemer   , Antje Sjoerds  
  Diemer 26 januari 1766     Kroes, Hendrik Diemers , Klaaske Melles
  Diemer     , Antje Johannes  
  Diemer   , Sjoukjen Hendriks  
  Diemer     , Antje Roels  
  Diemer voor 7 september 1694     , Hendrik Diemers Rhode, Jantie Sibrants de
  Dieuke     , Geertje Geerts  
  Dieuke 10 juli 1768     , Johannes Meines , Beitske Pieters
  Dieuke     , Hendrik Wygers  
  Dieuke 23 oktober 1758 17 april 1760   , Johannes Meines , Beitske Pieters
  Dieuke     Leeuwen, Eeuwe Lieuwes van  
  Dieuke 12 december 1755 29 september 1809 , Hidde Hendriks, Tinga, Hendrik Jans , Sipke Hendriks , Antje Hendriks
  Dieukie 8 november 1749 23 december 1832 , Haaye Kornelis , Klaas Ridzerts , Martjen Tjeerds
  Dieuwke rond 1775   Ploeg, Jan Dirks van der , Jacob Jans , Jeltje Hendriks
  Dieuwke     Graanstra, Jan Jelkes  
  Dieuwke     , Gerrit Alderts  
  Dieuwke     , Pieter Klazes  
  Dieuwke     , Marten Alles  
  Dieuwke     Wagenaar, Alle Sakes  
  Dieuwke     , Ridzert Tjeerds  
  Dieuwke     , Herke Willems  
  Dieuwke     Hellinga, Iebele Sjoerds  
  Dina     , Pope Jans  
  Dina     Westerhuis, Evert Jans  
  Dina     , Jogchum Oebeles  
  Dini     Worp, Sip van der  
  Dirck   Roorda, Maaike Siebrens  
  Dirckjen     , Rentje Hanses  
  Dirk   , Geertje Gosses  
  Dirk   , Jantje Remmelts  
  Dirk     , Stijntje Jans  
  Dirk 31 december 1763     , Libbe Gosses , Jantje Alberts
  Dirk     , Grietje Laurens  
  Dirk voor 24 november 1695     , Hendrik Wygers , Antje Dirks
  Dirk     , Zwaantje Bernardus  
  Dirk     , Trijntje Hendriks  
  Dirk     , Yede Hendriks , Antje Lefferts
  Dirk rond 1699 1765 , Talkje Popes  
  Dirk     , Klaaske Izaaks  
  Dirk     , Aukje Feitses  
  Dirk     , Metje Sybes  
  Dirk     Postma, Gerritje Gerrits  
  Dirk     , Minke Beerns  
  Dirk rond 1698   , Antje Sikkes  
  Dirkje voor 24 maart 1737     , Nutte Hendriks , Riemke Dirks
  Dirkje voor 31 januari 1734     , Nutte Hendriks , Riemke Dirks
  Dirkje 1 mei 1786     , Tjalling Romkes , Marijke Aukes
  Dirkje voor 8 februari 1756     , Gjalt Pieters , Saakjen Durks
  Djille     Harmson, Harmen Lammerts  
  Djurre     , Grietje Sakes  
  Djurre rond 1751 3 april 1797 Duursma, Trijntje Durks  
  Doedje     , Bouke Fransen  
  Doedtje     , Jan Hamles  
  Doeke     Wal, Greetje van der  
  Doetje   Jager, Johannes Hanses  
  Doetje 8 maart 1792     Schaaf, Geert Pieters van der , Grietje Hayes
  Doetje     Bakker, Dirk Hendriks  
  Doetje     Vries, Jelle Taekes de  
  Doetje 31 oktober 1825 , Popke Hendriks  
  Doetje 1799   , Minze Klazes
  Doetje     Posthumus, Willem Doedes  
  Doetje 14 september 1764     , Hendrik Geerts , Jeltje Martens
  Doetzen     Zee, Anne Jans van der  
  Dooitske     , Age Klazes  
  Doutzen     Jans, Klaas  
  Doutzen     Vries, Gjalt Harkes de  
  Douwe 12 september 1757   , Wytske Douwes , Tjidse Douwes , Baukjen Roels
  Douwe     , Antje Lammerts  
  Douwe     , Martje Hendriks  
  Douwe      
  Douwe 2 augustus 1786     , Klaas Feitses , Iemkje Klases
  Douwe     , Houkje Jans  
  Douwe     , Trijntje  
  Douwe     , Fokjen Aizes , Arend Tjeerds , Sieuwke Sybolts
  Douwe     , Gooitske Berends  
  Douwe 25 mei 1766     , Gerben Sikkes , Grietje Pieters
  Douwe     , Korneliske Jans  
  Douwe     , Trijntje Rienks  
  Douwe      
  Douwe     , Martzen Hendriks  
  Douwe     , Nieske Baukes  
  Douwe voor 17 mei 1703 11 januari 1774 , Sytske Wygers , Aucke Gerrijts , Trijntje Douwes
  Douwe     Gjeltema, Bieukjen Gjalts  
  Douwe     , Korneliske Doettes  
  Douwe     , Antje Jans  
  Douwe     , Tjietje Jans  
  Douwe     Paulusma, Janny  
  Douwe rond 1787   , Antie Heines , Joeke Taekes , Trijntje Douwes
  Douwe     , Wytske Bouwes  
  Douwe 6 september 1780     , Douwe Tjisses , Wytske Douwes
  Douwe 27 augustus 1811 , Jitske Jans  
  Douwe 25 januari 1778     , Anne Douwes , Aukjen Sakes
  Douwe     Houten, Jeltje Annes van  
  Douwe 17 november 1751     , Freerk Douwes , Janke Sjoukes
  Douwe voor 22 augustus 1777 27 januari 1802 , Sijke Durks  
  Douwe     Schriemer, Richtje  
  Douwe     Meulen, Lokjen Tjeerds van der  
  Dreewis voor 2 oktober 1698     , Roelof Gosses , Albertje Drieuwes
  Duifke     , Karel Karels  
  Dumiarsari 5 maart 1938   Geugten, Joris Elam van der  
  Durk rond 1786   , Antje Hendriks , Ruurd Durks , Wietske Jentjes
  Durk     , Jitske Hendriks  
  Durk     , Sjoukjen Beerends  
  Durk     , Fintje  
  Durk     , Hiltje Minderts  
  Durk voor 1 januari 1815 , Grietje Sietzes  
  Durk 19 oktober 1778     , Jouke Willems , Joukjen Jans
  Durk     , Wietske Jans  
  Durk     , Geertje Nuttes  
  Durk     , Tjitske Jacobs  
  Durk     , Eelkjen Jacobs  
  Durk     , Antje Egberts  
  Durk     Posthuma, Gerritje Gerrits  
  Durk 16 mei 1788     , Roel Popkes , Trijntje Dates
  Durk     , Grietje Lourens  
  Durk rond 1 oktober 1758     , Date Tijsses , Pijltje Durks
  Durk     Vriesema, Doekeltje Hendriks  
  Durk     , Jisseltje Siemons  
  Durkje     Mars, Jan Andries  
  Durkje   , Jurjen Johannes  
  Durkjen rond 1766 7 augustus 1841 Dijkstra, Oege Andries , Jouke
  Durkjen rond 1765 16 augustus 1844 Pool, Thijs Klazes , Roel Karstes , Minke Sybrens
  Durkjen     Sluis, Sietze Jans van der  
  Durkjen     , Sieberen Gerkes  
  Durkjen     , Marten Wygers  
  Durkjen     Jong, Wopke Wiebes de  
  Durkjen rond 1751 15 december 1811 , Johannes Melles , Augustus Sjoerds , Dettje Sjoerds
  Durkjen     , Jan Foekes  
  Durkjen     Brug, Koene Eeuwes bij den  
  Durkjen     Veenstra, Fokke Alberts  
  Durkjen     Algra, Bonne Pieters  
  Duttje     Blaauw, Jan Jans  
  Duye   voor 28 januari 1822 , Korneliske Siebes  
  Ebele   , Iebeltje Gosses  
  Ebele     , Richtje Fokes  
  Ebele voor 28 februari 1664   , Geertje Jans, , Tjitske Aedes , Nuttert Hendriks , Tjitske Andries
  Ebels voor 27 april 1684     , Lourens Fokkes , Sjoukje Popkes
  Ebeltje     Tienstra, Jan Annes  
  Ebeltje voor 11 juni 1706     , Broer Pyters , Baukje Arends
  Ebeltje     , Wytze Abes  
  Ebeltje   , Harmen Binnes  
  Ebze voor 9 maart 1775     , Erryt Jans , Wytske Tjerks
  Edse      
  Edsegers     , Grietje Hendriks  
  Edze   , Trijntje Ferdinands  
  Eebe rond 1730 25 april 1815 , Minke Oedzes , Jelle Jeens , Romkjen Eebes
  Eebe 23 oktober 1780 voor 29 augustus 1791   Hazewindus, Zweize Ebes , Janke Siebes
  Eebele       , Jan Eits
  Eebele voor 19 april 1813 , Klara Jans  
  Eebele     , Maaike Ytzes  
  Eebele     , Geeske Hedzers  
  Eebele     , Rikstje Fokes  
  Eeble     , Baukje Jans  
  Eede     , Grietje Linzes  
  Eedze     , Hinke Pieters  
  Eeke     , Bontje Cornelis  
  Eelke voor 22 oktober 1752     , Warnder Jans , Wietske Reinders
  Eelke   , Aaltje Roelofs  
  Eelke     , Froukjen Koops  
  Eelkje     Kuipers, Sytze Jans  
  Eelkjen     Bouwma, Engele Klazes  
  Eelkjen     , Melle Sipkes  
  Eelkjen     , Tjeerd Andries  
  Eelkjen voor 4 november 1847 Dorenbos, Hoite Willems  
  Eelkjen     , Geert Willems  
  Eelkjen     , Jan Oebeles  
  Eelkjen     , Louw Alberts  
  Eelkjen     , Durk Heinzes  
  Eelkjen rond 1750 7 december 1812 Hoek, Jan van der , Saape Bendzes , Froukjen Minnes
  Eelkjen   , Wierd Gosses  
  Eelse 15 mei 1772     , Egbert Berends , Martzen Eelzes
  Eelse of Aaltje voor 23 juli 1699     , Hendrik Diemers Rhode, Jantie Sibrants de
  Eelze rond 8 juli 1770     , Egbert Berends , Martzen Eelzes
  Eetse     , Gerlske Jelles  
  Eeuwe     , Wytske Fokkes  
  Eeuwe     , Aaltje Hendriks  
  Efri     Eikenaar, Menno H.  
  Egbert   , Martzen Eelzes  
  Egbert     , Rinske Doedes  
  Egbert 1716   , Janke Sjoerds , Albert Jelmers , Lolkje Egberts
  Egbert voor 16 november 1760 voor 9 oktober 1768   , Rienk Johannes , Foekjen Egberts
  Egbert   Wunink, Johanna van  
  Egbert 7 december 1775     , Klaas Feitses , Iemkje Klases
  Egbert     , Martsen Henkes  
  Egbert   , Iemkje Alles  
  Egbert     , Baukjen  
  Egbert     , Hiltje Hinnes  
  Eijse     Frima, Hilligjen  
  Eijze 27 november 1773     , Rinse Melles , Willemke Eises
  Einte     , Geert Gjalts  
  Einte onbekend onbekend   , Liebbe Eintes Wisses, Sytske
  Eise     , Jetske Jelles  
  Eise 18 mei 1801 voor 1808   Eizenga, David Eizes Duinen, Aaltje Annes van
  Eit voor 22 september 1765 16 augustus 1826   , Anne Eits , Antje Gerrits
  Eit       , Jan Eits
  Eize voor 27 juli 1815 Boonstra, Henke Harmens  
  Eize     , Willemke Jakobs  
  Eize rond 1737 rond 31 maart 1808 , Jeltje Jans, , Grietje Gerrits  
  Ekke     Huisman, Jan Jans  
  Elias voor 13 maart 1763     , Aize Siebes , Dieke Elias
  Eligie     Idema, Meijnt Kornelis  
  Elisabeth     Rootselaar, Arnoldus van, Mol, Thimen  
  Elisabeth     Vries, Berend Hannes de  
  Elisabeth     Schepper, Meindert Joukes  
  Elisabeth voor 16 december 1815 Vis, Willem Kaspers van der  
  Elisabeth      
  Elisabeth rond 1728 8 juli 1814 , Hendrik Louwerens , Geert , Antje Hendriks
  Elisabeth     Fokkema, Gerrit Wiebes  
  Elisabeth     , Sjoerd Sakes  
  Elisabeth     , Jakob Aans  
  Elizabeth     Compaan, Klaas Douwes  
  Elizabeth     Westra, Lammert  
  Elizabeth     Beerlings, Albert  
  Elizabeth     , Freerk Hanses  
  Elizabeth     Grootveld, Jan van  
  Elizabeth     , Wilt Hendriks  
  Elizabeth     , Tjitze Berends  
  Elizabeth     , Jannes  
  Elske     Mook, Jan Georg  
  Elske   Panstra, P.J.  
  Elske 10 december 1771 10 januari 1814 Looyenga, Bonne Ebeles , Sjoerd Gjalts , Janke Gosses
  Elske     Jager, Albert Douwes de  
  Eltje   , Meine Theunis  
  Eltje     Woest, Hendrik Addes  
  Elze   , Antje Taekes  
  Emke rond 1813 7 april 1815   Munnik, Johanna Jans van
  Emke     Helder, Jan Gerkes  
  Emke     , Jan Sietzes  
  Emke   Veen, Frans Eerdes van der  
  Emke      
  Enbert voor 26 maart 1747     , Gosse Engberts , Fokje Engberts
  Engbert     , Jantje Gosses  
  Engbert     , Pietje Kornelis  
  Engbert voor 26 maart 1747 voor 4 augustus 1754   Smeding, Gosse Engberts , Fokjen Egberts
  Engbert voor 20 februari 1842 Zondervan, Janke Siebes  
  Engbert voor 8 januari 1818 , Aukje Martens  
  Engbert voor 1720 , Joukje Binnes, , Corneliske Gerbrands , Michiel Engberts , Wiekje Geerts
  Engeltje   , Geert Gerrits  
  Engeltje rond 1784   Wouters, Tjeerd Jans **Onbekend**, Kornelis , Jetske Jacobs
  Engeltje   , Halbe Lubberts  
  Engeltje rond 1781   Eizinga, Pieter Jans  
  Engeltje     Bruinsma, Klaas Bruins  
  Engeltje voor 8 maart 1685 6 februari 1779 , Anne Dirks , Hendrik Luitjens , Trijntje Eises
  Engeltje     Vos, Jan Gerrits de  
  Engeltje     Lap, Gerben Wopkes  
  Engeltje     , Hendrik Jakobus  
  Engeltje voor 22 december 1793 Manen, Frans Gerbens van  
  Engeltje     Sikkema, Pieter Gerbens  
  Engeltje   Gruttrop, Jan Durks  
  Engeltje     Roorda, Pieter Kornelis  
  Epke     , Trijntje Jans  
  Ernst voor 24 september 1693     , Hendrik Wygers , Antje Dirks
  Ernst voor 7 december 1688 voor 24 september 1693   , Hendrik Wygers , Antje Dirks
  Errit      
  Errit rond 4 maart 1698     , Pieter Errits , Antje Piers
  Errit     , Baukje Baukes  
  Errit     , Antje Eyses  
  Errit     , Wimcke Jans  
  Erryt   , Janke Pyters  
  Erryt voor 3 februari 1809 , Wytske Tjerks  
  Etje 7 juni 1767     , Jannes Harmens , Wytske Jans
  Ettje     Heidinga, Jan Heddes  
  Eukjen     Poeske, Jurjen Barteles  
  Eva     Veenstra, Jouke Hielkes  
  Eva     Op den Dijk, Jan Hendriks, Eikenaar, Gerrit Pauls Gerrits, Zwier Lucas, Anna
  Eva     Landmeter, Gjalt Hendriks  
  Eva 25 november 1779     Kuiper, Johannes Rienks Landmeter, Henke Gjalts
  Evert     , Barber Sjoerds  
  Evert     , Jiskje Jans  
  Evert voor 16 september 1812 , Henke Jans  
  Evert      
  Evert     , Tjaltje Poppes  
  Evert     , Aukje Franses  
  Evert 21 augustus 1774 voor 5 oktober 1775   Kammen, Djoerd Everts van Meyer, Aukjen Jans
  Evert   , Froukjen Teyes  
  Evert     NN, Henderikje  
  Evert     , Romkje Theunis  
  Evertje rond november 1813 27 december 1813   Ronda, Richtje Durks
  Fedde     , Jitske Jans  
  Fedde voor 17 augustus 1710     , Gjalt Gosses , Grietje Feddes
  Fedde     , Tjitske Jans  
  Fedde   , Antje Wiebrens  
  Federieke     Riemersma, Paul  
  Feike rond 15 juli 1694     , Jacob Feikes , Sjoukje Feitses
  Feike     Pel, Akke Syberens  
  Feikje 23 mei 1780     , Reid Hendriks , Martjen Feitses
  Feikje     Bruinsma, Oebele Jans  
  Feikje     Tuuk, Geele Edzes  
  Feikjen     , Sytse Wygers  
  Feikjen 28 juni 1779 , Tjeerd Aukes  
  Feikjen voor 8 juni 1794 Bruinsma, Oebele Jans  
  Feikjen rond 6 juli 1755 29 januari 1814 Maakal, Siebe Martens , Jelke Goffes , Tjitske Feitzes
  Feikjen     Fortuin, Anske Alles  
  Feitje 11 juli 1796     Wijma, Jacob Dates , Grietje Popkes
  Feitse rond 17 september 1710     , Wiebe Sjoerds , Froukje Feitses
  Feitse rond 25 september 1726     , Joeke Feitses , Janke Tjeerds
  Feitse rond 5 oktober 1760     , Sije Feitses , Wietske Ruurds
  Feitse rond 10 juni 1709     , Jacob Feikes , Sjoukje Feitses
  Feitse   , Pietje Brands, , Baukje Roelofs  
  Feitse rond 9 januari 1707     , Sieger Feitses , Iebeltje Gosses
  Feitse   , Sjoukje Gosses  
  Feitse 12 oktober 1779     , Jakob Rinses , Jeltje Feitses
  Feitze 17 december 1789     , Pieter Klases , Trijntje Feitses
  Feitze rond 23 april 1741     , Sierd Linzes Feitzes, Antje
  Feitze rond 24 december 1758     , Sije Feitses , Wietske Ruurds
  Feitze 26 december 1781     , Reid Hendriks , Martjen Feitses
  Feitze     , Antje Tjibbes  
  Feitze     , Lamke Liekeles  
  Femke 24 augustus 1831   , Haye
  Femke     Dalmolen, Welrardus  
  Femmechien     Claassen, Claas  
  Fenje      
  Fenna     Eikenaar, Albert  
  Fentje   , Antoon Durks  
  Fentje voor 17 september 1812 Raven, Pieter Sjoerd  
  Fentje     , Pieter Sjoerds  
  Fentje     Kamstra, Arend Roels  
  Fentje     Radsma, Wietze Baukes, Budtje, Riemer Luitzens  
  Fetje     Hof, Eize Jans  
  Fetje voor 5 september 1708     , Broer Pyters , Baukje Arends
  Fetje     Roelsma, Gosse Roels  
  Fetje   Kalsbeek, Dirk Gaatses van  
  Fetje   , Jacob Folkerts  
  Fetje 25 februari 1795     Hofman, Albert Beerends Plantinga, Froukjen Baukes
  Fetje     , Luitjen Hielkes  
  Fetje     , Geert Piers  
  Fettje     , Sjoerd Wilts  
  Fettje     Adams, Pieter  
  Fettje     , Alle Jans  
  Fettje     , Hendrik Jelkes  
  Fettje voor 17 maart 1754     , Atze Andries , Antje Wybrens
  Fettje rond 1714 22 augustus 1811 , Sjoerd Wiebes , Jan Wilts , Martsen Roels
  Fintje rond 1771 29 maart 1866 Kunst, Libbe Baukes , Beint Hinnes , Jeltje Ludzers
  Fintje     , Durk  
  Fintje rond 1777 20 april 1824 Duursma, Geert Kornelis , Roel Karstes , Minke Sybrens
  Floris 12 augustus 1771     , Libbe Gosses , Jantje Alberts
  Focke     , Sytske Lourenses , Rinthie Fockes , Jouck Ebses
  Focke voor 30 januari 1687     , Rinse Fookes Hermannides, Aaltje
  Foeke   , Tjaltje Jurjens  
  Foekje       Siedzes, Janke Jans
  Foekjen 7 maart 1781   Houten, Jacobus van Kuiper, Johannes Rienks Landmeter, Henke Gjalts
  Foekjen   , Rienk Johannes  
  Foekjen     , Klaas Beerents  
  Foekjen     , Oebele Jans  
  Foke     , Rigtsje Jans  
  Foke   , Sjoukje Wietzes  
  Foke     , Bieuwkjen Tjerks  
  Foke     , Ymkjen Reins  
  Foke 2 juli 1754 , Bieukjen Halbes  
  Fokeltje rond 1757 26 januari 1830 Veenstra, Pier Pieters , Eedze Johannes , Hinke Pieters
  Fokeltje     Neuman, Johannes Karels  
  Fokeltje   , Anne Hendriks  
  Fokeltje     Hemkes, Klaas  
  Fokeltje   Weening, Willem Tijsses  
  Fokeltje voor 24 december 1758     , Ridzert Tjeerds , Dieuwke Renzes
  Fokeltje rond 1755 16 december 1827 Vlugt, Jan Popkes van der , Mindert Jans , Trijntje Jacobs
  Fokeltje 27 december 1787 1 juli 1812 Ferwerda, Doede , Andries Folkerts , Aukjen Romkes
  Fokeltje      
  Fokeltje     , Kornelis Barteles  
  Fokeltje     , Wouter Pieters  
  Fokje     Seininga, Piebe Dirks  
  Fokje rond 1756 19 april 1837 Praamstra, Hylke Jilles , Wyberen Pieters , Sytske Hennes
  Fokje     , Marcus Hendriks  
  Fokje     , Date Thijsses, , Rutger Egberts  
  Fokje     Walle, Tijs Tjisses de  
  Fokje     Bijlsma, Jan Michiels  
  Fokje rond 1725 11 juni 1750 , Gosse Engberts  
  Fokje 12 mei 1761     , Tieke Roelfs , Sjoukjen Kornelis
  Fokje     Gerkema, Klaas  
  Fokje     , Thijs Dates  
  Fokje   , Lambert Gosses  
  Fokje voor 4 juni 1752   , Willem Wybes , Date Tijsses , Pijltje Durks
  Fokje rond 1749 12 oktober 1819 , Gjalt Berends , Andries Alderts , Antje Sakes
  Fokje voor 31 januari 1825 Fokkens, Jolke Lieuwes , Douwe Arends , Fokjen Aizes
  Fokjen rond 4 juni 1752     , Date Thijsses , Pijltje Jacobs
  Fokjen     Tinga, Douwe Jans  
  Fokjen 7 juni 1762 29 augustus 1828 Roolving, Hendrik Jans , Hendrik Pieters , Froukje Johannes
  Fokjen rond 1761 9 september 1842 Wester, Gjalt Sjoerds , Harrit Ypes , Antje Jacobs
  Fokjen     Wacht, Douwe Jans de  
  Fokjen     Weima, Minne Berends  
  Fokjen voor 2 april 1752   Smeding, Gosse Engberts  
  Fokjen voor 7 februari 1813 Bloemstra, Louwe Freerks  
  Fokjen     Wagt, Douwe Jans de  
  Fokjen     Bosma, Wietze Kornelis  
  Fokjen     Jong, Bastiaan Hendriks de  
  Fokjen     Herder, Hans Annes  
  Fokjen     Nicolai, Minnert Allardus  
  Fokjen     , Libbe Tjeerds  
  Fokjen     Lageveen, Fedde Ates  
  Fokjen rond 1734 18 mei 1814 , Wietze Martens , Johannes , Sjoukjen
  Fokjen voor 21 juni 1750     , Gosse Engberts , Fokje Engberts
  Fokjen rond 1750 13 juni 1818 Hanekam, Geert Jans , Ruurd Iemes , Iebeltje Annes
  Fokjen voor 21 juni 1750     Smeding, Gosse Engberts , Fokjen Egberts
  Fokjen rond 1758 13 juni 1831 Vries, Aize Oenes de  
  Fokjen     Haan, Willem Wiebes de  
  Fokjen     , Syger Alberts  
  Fokjen rond 1756 31 januari 1825 , Douwe Arends, Sietzema, Wybe Sytzes , Aize Jans , Geeske Sakes
  Fokke     , Grietje Jakobs  
  Fokke   , Jeltje Jochems  
  Fokke rond 1678 4 maart 1756 , Iebeltje Minderts  
  Fokke     , Baukjen Gerrits  
  Fokke     , Ybeltje Meinders  
  Fokke     Hoogsteen, Rienk Hendriks  
  Fokke     , Trijn Wilts  
  Fokke     , Sietske Ynzes  
  Fokke      
  Fokke rond 22 september 1743     , Joeke Feitses , Janke Tjeerds
  Fokke     , Liesbeth Liekeles  
  Fokke     , Trijntje  
  Fokke   , Iebeltje Gjalts  
  Fokke 20 mei 1790     Hellinga, Geert Fokkes , Aaltje Gerrits
  Fokke     , Antje Tjebbes  
  Fokke rond 1801 17 juni 1811   , Hendrik Fokkes , Geertje Johannes
  Fokke     , Rinske Wiebes  
  Fokke   , Hendrikje Luitzens  
  Fokke     , Wiske Lucas  
  Fokke     , Loltje  
  Fokke of Fokje rond 13 december 1720     , Popke Lourenzes , Antje Wilts
  Fokkien rond 1751     , Egbert Theunis , Hiltje Hinnes
  Folke     Lei, Luitzen Harmens van de  
  Folkert     , Neeltje Durks  
  Folkert     , Janke Gosses  
  Folkert voor 17 september 1745     , Hendrik Folkerts , Trijntje Sybes
  Folkert 27 december 1717     , Broer Pyters , Baukje Arends
  Folkert voor 16 juni 1762     , Andries Folkerts , Rinskjen Sierds
  Folkert 11 maart 1796     , Nutte Folkerts Sandbergen, Elizabet van
  Folkert voor 2 november 1710 voor 27 december 1717   , Broer Pyters , Baukje Arends
  Folkert     , Antie Nuttes  
  Folkert   , Hinke Tjeerds  
  Folkert voor 26 december 1720     , Rienk Folkerts , Aaltje Heeres
  Folkert 8 maart 1778     , Andries Folkerts , Aukjen Romkes
  Folkertje     , Hendrik Sietzes  
  Folkertje     Vissia, Meindert Berends  
  Folkertje     Postma, Pieter Jacobs  
  Folkje     , Johannes Douwes  
  Folkjen     , Lolke Folkerts  
  Folkjen     , Tjeerd Hinnes  
  Fonger     , Jiskjen Freerks  
  Fooke     , Antje Jacobs  
  Fooke     , Sjoukjen Wygers  
  Fopkje     , Jasper Willems , Andries Alderts , Antje Sakes
  Fopkjen     , Petrus Warnders  
  Foppe   , Rinske Sents  
  Foppe     Boer, Attje Johannes de  
  Foppe     , Merkjen Ages  
  Foppe     , Janke Hendriks  
  Foppe voor 6 juli 1755 , Wytske Jelles, , Lutske Ulckes  
  Fran     Leendertse, Robert , Carry
  Fran     Zuidema, Gerie  
  Frans   , Marieke Pieters  
  Frans     , Frouwke Nutterts  
  Frans voor 21 april 1815 Vries, Jitske Jelles de  
  Frans     , Jitske Sakes  
  Frans     , Leentje Wobbes  
  Franske voor 16 mei 1741     , Hylke Siebes , Riemke Jakobs
  Fraukjen     Hof, Rienk Rienks  
  Frederik     , Tjipkjen Edses  
  Freerk     , Renske Sakes  
  Freerk     , Saakjen Hendriks  
  Freerk     , Martsen Everts  
  Freerk     , Janke Sjoukes  
  Freerk     , Reintje  
  Freerk 1758     , Kornelis Pieters , Baukjen Pieters
  Freerk     Haisma, NN3 Hayes  
  Freerk     , Albertje Jans  
  Freerk   , Froukje Riemers  
  Freerk     , Elizabeth Roels  
  Freerk     Lei, Ietje Douwes van der  
  Freerkje     Duiker, Willem Gerrits  
  Freerkje        
  Frietzen     , Hattum Gjalts  
  Frietzen   , Jan Gosses  
  Frouck voor 11 juni 1674     , Wyger Wygers , Sara Fransen
  Frouke     , Harmen Harkes  
  Frouke     Bos, Jan Pieters  
  Frouke     Boer, Aaldrik Harms  
  Froukje rond 25 december 1710     , Sieger Feitses , Iebeltje Gosses
  Froukje     Dijk, Feye Tjeerds van  
  Froukje rond 1770 27 april 1830 Tuuk, Popke Sasses van der  
  Froukje     , Wybe Annes, , Reinder Liepkes  
  Froukje Graanstra, Jan Tjepkes  
  Froukje   , Freerk Jelles  
  Froukje     Zuidema, Klaas  
  Froukje 22 maart 1777     , Wybren Minzes , Tjitske Oebeles
  Froukje   , Klaas Gosses  
  Froukje   , Willem Hendriks  
  Froukje 25 december 1746   Gerritse, Gerrit , Roel Harmens , Aafke Jans
  Froukje     Wadman, Douwe Folkerts  
  Froukje voor 30 juli 1730     , Wierd Gosses , Eelkjen Alberts
  Froukje     , Hendrik Pieters  
  Froukje 20 oktober 1775     , Eize Davids , Jeltje Jans
  Froukje     , Liebe Renses  
  Froukje 4 juli 1769   Teyens, Benedictus van , Albert Alberts , Antje Siebes
  Froukje   , Jan Gosses  
  Froukje   , Wiebe Sjoerds  
  Froukje voor 27 juni 1668 onbekend   , Nuttert Hendriks , Tjitske Andries
  Froukje     Warners, Heize Rienks , Tymen Adema, NN
  Froukje voor 20 december 1824 Pool, Martijnus Jurjens  
  Froukje 30 juni 1820 Mud, Gerrit Jans  
  Froukje     Liekelema, Louw Liekeles  
  Froukje voor 14 oktober 1818 Ploeg, Albert Jacobs  
  Froukjen     , Johannes Klazes  
  Froukjen     Kaspers, Jan Jans  
  Froukjen   , Evert Migchiels  
  Froukjen     Roersma, Jelke Johannes  
  Froukjen     , Saape Bendzes  
  Froukjen voor 11 juni 1839 Weima, Hendrik Minnes  
  Froukjen     Bruining, Wijand Reinnerus  
  Froukjen     Bruggeboer, Jan Johannes  
  Froukjen     Hekstra, Ebele Jacobs  
  Froukjen     , Rinze Baukes  
  Froukjen   , Sybe Annes  
  Froukjen voor 6 december 1733     , Geert Piers , Fetje Jans
  Froukjen     , Popke Martens  
  Froukjen     , Eelke Andries  
  Froukjen     Aardema, Johannes Sietzes  
  Froukjen     , Jan Hendriks  
  Froukjen     Berg, Hendrik Pieters van den  
  Froukjen     , Hendrik Wygers  
  Froukjen     , Bartele Jurjens  
  Froukjen     , Anne Baukes  
  Froukjen     , Auke Mients  
  Froukjen     , Harmen Hendriks  
  Froukjen     , Johannes Jogchums  
  Froukjen rond 1774 3 februari 1812 , Jan Tjipkes , Gurbe Jelkes , Henke Ates
  Froukjen     Krol, Ludzert Gerrits  
  Froukjen     , Oedze Brugts  
  Froukjen 1753 12 oktober 1831 Kuipers, Jan Liebbes Aap, Jan Hendriks , Marijke Johannes
  Froukjen rond 1730 13 januari 1813 , Oene Eebeles , Willem Tijsses , Grietje Ottes
  Froukjen     , Sjoerd Roels  
  Froukjen     , Roel Bruins  
  Froukjen     Dam, Jan Gosses  
  Froukjen     Weima, Eize Eizes  
  Froukjen     , Ate Durks  
  Frouktjen     Vries, Jan Douwes de  
  Frouwke     Frima, Pieter  
  Frouwke geschat 1720 onbekend , Frans Kornelis , Nutte Hendriks , Rinske Jacobs
  Gaaitske     Hofma, Klaas Jitzes  
  Gaaitske     Humpelman, Jan Jans  
  Gaatske     Boer, Migchiel Egberts  
  Gaauwe     , Rinske  
  Gabe     , Hinke Oedzes  
  Gabriël     , Minke Geerts  
  Gaitske 29 januari 1811 Harma, Jan Harmens  
  Gaitske na 1817 voor 1829 , Kornelis Klazes  
  Gatske rond 31 december 1751     , Cornelis Liebes , Corneliske Freerks
  Gatske     Woudjer, Jan Alberts  
  Gatske     Pingueele, Jan Isak  
  Gatske voor 26 september 1759     , Hotse Iepes , Sjoukjen Popkes
  Gauke      
  Gauke     , Hiltje Petrus  
  Gauke     Baukes, Jeltje  
  Gauke     , Trijntje Halbes  
  Gauke rond 1749 23 mei 1814   , Jannes Gaukes , Aaltje Pieters
  Gauwe voor 17 april 1812 Gaauwenga, Aukjen Hendriks  
  Gauwe     , Aukjen Hendriks  
  Gauwe voor 14 november 1649 , Swobb Heeres  
  Gea     Vries, Johan de  
  Geele 6 augustus 1777     , Klaas Feitses , Iemkje Klases
  Geelke     Rinsma, Sake Imes  
  Geelke voor 12 oktober 1819 Gurbes, Arend Jans , Andries Alderts , Antje Sakes
  Geelke     , Wiebe Alderts  
  Geelke   , Rinse Liebbes , Wyger Wygers , Joukien Oebeles
  Geeltje rond 1792 voor 27 februari 1866 , Teunis Joukes Reladius , Jan Ypes , Bottje Machiels
  Geeltje/Gielke 1 april 1753     , Jalke Jallerts , Minke Freerks
  Geert   , Sjoukje Johannes  
  Geert     , Antje Gjalts  
  Geert     , Dettje Wiemers  
  Geert 3 april 1790 , Martzen Oenes  
  Geert     , Trijntje Hendriks  
  Geert      
  Geert     , Imke Jans  
  Geert     Hoekstra, Korneliske Jans  
  Geert     , Fetje Jans  
  Geert     , Eelkjen Rinzes  
  Geert     , Antje Hendriks  
  Geert 1648 tussen 1725 en 1729 , Antje Apkes , Aukjen Folkerts
  Geert     , Jeltje Libbes  
  Geert   , Engeltje Jans  
  Geert     , Trijntje Reinders  
  Geert voor 16 juli 1741     , Hendrik Jans , Sjoukjen Jurjens
  Geert rond 1746 27 september 1821 , Antje Sytzes, , Sjoukjen Gerlofs Smeding, Geert Hendriks , Sijke Seekes
  Geert voor 29 november 1744     , Hendrik Klazes , Imke Tijsses
  Geert     , Ybeltje Feddricks  
  Geert      
  Geert     , Janke Klazes  
  Geert 23 augustus 1767     , Kornelis Feddes , Trijntje Sieberens
  Geert     Bogema, Ienske Martens  
  Geert     , Einte Berends  
  Geert   , Antje Lammerts  
  Geert       , Michiel Engberts , Wiekje Geerts
  Geert     , Grietje Wouters  
  Geert     , Antje Jans  
  Geert     , Aukjen Geerts  
  Geert   , Wietske Durks  
  Geert     , Jetsche Sjoerds  
  Geert voor 5 december 1751 voor 24 mei 1754   , Hendrik Geerts , Jeltje Martens
  Geert   , Jetske Gerardus  
  Geert     , Antje Jans  
  Geertje     Meer, Siebe Engberts van der  
  Geertje     Bolhuis, Willem Klazens  
  Geertje     Vries, Egbert Roels de  
  Geertje     Pronk, Eize Hanzes  
  Geertje     Schriemer, Theun  
  Geertje     , Dieuke Feitzes  
  Geertje     , Jentje Ages  
  Geertje rond 1768 29 januari 1812 , UIlke Eebeles , Idsge Atses , Jeltje Durks
  Geertje     , Hendrik Roelofs  
  Geertje     , Durk Reiners  
  Geertje     Cuperus, Hans  
  Geertje     Groen, Jan Geerts de  
  Geertje     , Nutte  
  Geertje rond 1780   Meter, Eilard Andries , Jouke Jans , Aaltje Gerbens
  Geertje     , Johannes Roels  
  Geertje     Luitzens, Freerk  
  Geertje     , Jitze Tjipkes  
  Geertje   , Hendrik Minnes  
  Geertje   , Dirk Reinders  
  Geertje voor 5 juni 1763     , Ridzert Tjeerds , Dieuwke Renzes
  Geertje voor 30 juli 1730     , Wierd Gosses , Eelkjen Alberts
  Geertje     Evertsz, Arend  
  Geertje     , Hendrik Fokkes  
  Geertje     , Jakob Folkerts  
  Geertje     Henstra, Hylke Andries  
  Geertje     , Sjoerd Hendriks  
  Geertje     Brug, Koene Eeuws bij den  
  Geertje     Boer, Symon Jurjens de  
  Geertje rond 1757 2 september 1814 Drost, Jan Jakobs  
  Geertje       , Feike Pel, Akke Syberens
  Geertje     , Liekele Andries  
  Geertje     Groodt, Denny de  
  Geertje rond 1747 18 juni 1811 Zandstra, Eelke Murks , Pieter Gerrits , Romkjen Haayes
  Geertje     Weis, Jan  
  Geertje     Vissia, Hendrik Martens  
  Geertje     Veltstra, Teeke Johannes  
  Geertje voor 17 juli 1759 , Pieter Andries  
  Geertje     , Jan Linzes  
  Geertje   Osinga, Ate Gerardus  
  Geertje rond 1742 10 september 1812   , Anne Jans , Antje Freerks
  Geertje     , Roel Jans  
  Geertje     , Jeen Hemkes  
  Geertje voor 31 december 1829 Ploeg, Atze Idsges van der  
  Geertje     Boonstra, Sweitze Eises  
  Geertje     Meyer, Hendrik Riemers  
  Geertje rond 1755 18 oktober 1811 Wouda, Jan Wouters , Gerlof Kornelis , Jeltje Feitses
  Geertje voor 27 april 1696 , Ebele Nutterts  
  Geertje 1764     Groenewoud, Jurjen Meinderts , Heebeltie Pytters
  Geertjen     Frima, Jacob Reinders  
  Geertjen     Berg, Jurjen Geerts van der  
  Geert of Geertje 13 februari 1776     , Engbert Sybes , Aukje Martens
  Geertruida     Boltje, Gerrit Gosses  
  Geertruit voor 11 oktober 1681     , Hendrik Diemers Rhode, Jantie Sibrants de
  Geertruit voor 11 maart 1677     , Jan Frericks Bolleman, Johanna Hendriks
  Geesien     Molen, Dyu Albertus van der  
  Geesje     Korteschiel, Hendrik  
  Geesje     Wit, Ouwe de  
  Geeske     Meyer, Bauke Andries  
  Geeske      
  Geeske     Vries, Sytze Jans de  
  Geeske     , Ritske Hendriks  
  Geeske     Stienstra, Miente Jacobs  
  Geeske     , Gooitze Pieters  
  Geeske voor 12 mei 1771 , Klaas Feitses  
  Geeske     , Hendrik Jans  
  Geeske     , Jan Jarichs  
  Geeske     , Wolter Hylckes , Hylck Roeckedr
  Geeske     , Mindert Geeukes  
  Geeske 28 juli 1774     , Bareld Barelds , Tietje Jans
  Geeske     Kroes, Jogchum Jelles  
  Geeske     Dijk, Bouwe Tjeerds van  
  Geeske     , Jan Hemkes  
  Geeske       , Jan Aizes , Aukjen Wietzes
  Geeske      
  Geeske     Wever, Jacob Berends  
  Geeske 13 oktober 1813 , Hendrik Roels , Teye Egberts , Renske Hendriks
  Geeske     , Harmen  
  Geeske     Heide, Auwert Annes van der  
  Geeske   , Hendrik Jans  
  Geeske     , Jan Gosses  
  Geeske rond 1689 19 januari 1720    
  Geeske      
  Geeske     Jong, Willem Remkes de  
  Geeske     , Aize Jans  
  Geeske     , Berend Harmens  
  Geeske     , Andries Foppes  
  Geeske 27 juni 1726 3 januari 1768    
  Geeske     Zwart, Sies Louwrens  
  Geeske     Boltjes, Pieter Theunis  
  Geeske 16 augustus 1753     , Hedzer Alberts , Trijntje Jelkes
  Geeske     , Tjeerd Wolters  
  Geeske 23 februari 1777     , Hedser Feitses Heijes, Janke
  Geeske     Stroek, Jan Luitzens , Rommert
  Geeske     Wouda, Johannes Jans  
  Geeske voor 26 februari 1813 Wacht, Jan Douwes de  
  Geeske     Boer, Hendrik Roels de , Haye
  Geeske     , Hendrik Koenes  
  Geeske     , Tjalling Tjeerds  
  Geeske     , Jelle Wijbes  
  Geeske     Sluiter, Hendrik  
  Geeske rond 1764 28 november 1834 Boer, Hendrik Libbes de , Johannes
  Geeske     , Jeen Jitzes  
  Geeske     Spa, Johannes Hendriks  
  Geeske     Faber, Marten Annes  
  Geeske voor 31 augustus 1830 , Andries , Tjeerd , Korneliske Douwes
  Geeske rond 1789   Terpstra, Jan Johannes , Klaas Beerents , Foekjen Oebeles
  Geeske   , Rindert Geeles  
  Geeske     , Eebele Bonnes  
  Geeske     , Jacob Jans  
  Geeske Gosses rond 1753 21 september 1834 Ypma, Reinder Ypes , Gosse Feikes Fokkema , Aaltje Jans
  Geeuke     , Baukjen Jans  
  Geeuke     , Antje Jans  
  Geeuke     , Tietje Gerrits  
  Geeuke     , Aaltje Jacobs  
  Geeuwke   , Trijntje Sietzes  
  Geeuwke   , Joukjen Jochems  
  Gelske     Vries, Johannes Harmens de  
  Gelske     Busman, Hendrik Jans  
  Gelske     , Auke Oedses  
  Gelske     , Wiebe Baukes  
  Gelske     Boer, Egbert Jelles de  
  George     Ypma, Betty  
  Gepke rond 1760 18 december 1815 Meyer, Sije Roels , Gosse Jelkes , Wietske Alles
  Gepke     Mei, Douwe Feddes van der , Andries , Geeske Tjeerds
  Gepke     Huizinga, Gjalt Siebes  
  Gepke     , Pope Willems  
  Gepke rond 1793 7 augustus 1828   Veltman, Binne Durks Vries, Sjoerdtje Gerbens de
  Gepke     Heide, Sytze Jans van der  
  Gepke   , Arend Isaaks  
  Gepke     Siebinga, Siebe Everts  
  Gepke     Casimir, Brugt Hendriks  
  Gepke voor 17 augustus 1827 Werf, Pieter van der  
  Gepke   Veenstra, Johannes  
  Gepke rond 1774 16 januari 1812 Wiedema, Freerk Wieds , Oebele Gabes , Brechtje
  Gepke 14 januari 1779 Koopmans, Melle Rinses  
  Gepke     , Alle Minderts  
  Gerben     , Antje Roels  
  Gerben       , Roel Jans
  Gerben   , Antje Feddes  
  Gerben rond 1760 31 oktober 1810 Mud, Antje Gerbens  
  Gerben 12 juni 1773     Gurbes, Arend Jans , Geelke Andries
  Gerben     , Antje Gerrits  
  Gerben   , Grietje Pieters  
  Gerben   , Trijntje Douwes  
  Gerben 12 oktober 1789     Molen, Wybe Ludzers van der Bouma, Sjouwkje Nannes
  Gerben rond 5 januari 1738     , Jan Feitses , Leentje Gerbens
  Gerben of Gerbrichje 23 februari 1796     , Arend Hyltjes Manen, Eelkje Gerbens van
  Gerbren voor 2 oktober 1707     , Engbert Michiels , Corneliske Gerbrands
  Gerke     , Lammert Pieters  
  Gerke   , Jeltje Feddes  
  Gerke rond 1751 12 april 1825 Padyske, Jan Sjoerds , Hendrik Geeles , Aaltje
  Gerke     , vrouw 1  
  Gerke voor 16 maart 1766     , Anne Arends , Grietje Gerkes
  Gerkjen rond 6 december 1811 9 december 1811   Meulen, Anne Sanders van der Sietzema, Gepke Wopkes
  Gerlesche     Boonstra, Beerend  
  Gerlof   , Jeltje Feitses  
  Gerlof voor 29 september 1726     , Klaas Gerlofs , Jitske Jans
  Gerlof     Zondervan, Albertje  
  Gerlske voor 21 november 1751     , Jan Eetzes , Aaltje Popkes
  Gerlske voor 12 oktober 1749 voor 21 november 1751   , Jan Eetzes , Aaltje Popkes
  Gerlske     , Eetse Dids  
  Gerrit     , Dieuwke Jans  
  Gerrit     , Aartje Riks  
  Gerrit     , Korneliske Jans  
  Gerrit   , Metje Harmens  
  Gerrit     Boer, Trijntje Siedzes de  
  Gerrit        
  Gerrit     , Aaltje Wiemers  
  Gerrit rond 1742 27 september 1810 Boonstra, Hiltje Jans  
  Gerrit 4 oktober 1742 , Maaike Iepes, , Sjoukje Feitses , Johannes Gerrits , Aukje Gerrits
  Gerrit     , Grietje Jans  
  Gerrit   , Jantje Foekes  
  Gerrit voor 6 februari 1815 , Renske Martens  
  Gerrit maart 1769     , Jan Harmens , Johantje Jans
  Gerrit     , Klaaske Jans  
  Gerritje     Veenstra, Symen Pieters  
  Gerritje     , Roel Fokkes  
  Gerrits     , Janke Fokkes  
  Gerrytje voor 26 juni 1707     , Baucke Gerryts
  Gert     Rutte, Jolanda  
  Gertie     Bosma, Pieter Piers  
  Gertje     Vries, Hindrik de  
  Gertje 8 december 1773 voor 20 januari 1840 Postma, Jeen Oenes , Oebele Jans , Sieberg Boeles
  Gertje     Westra, Folkert Bienses  
  Gertje     , Bruin Lammerts  
  Gertje     , Tjeerd Alles  
  Gertje     Bouwma, Oeds Bouwes  
  Gesina     Broers, Jogchum Broors  
  Gesina     , Lucas Jans  
  Getje     Bogemaker, Jan Everts  
  Getje     , Jan Wouters  
  Getje     Wind, Douwe Feitzes voor de  
  Getje     , Anne Jurjens  
  Getsje     , Jakob Pieters  
  Gezina        
  Gielke voor 2 augustus 1825 Brug, Harmen Roels van der  
  Giltje     Venstra, Dirk Hendriks  
  Giske     , Sake Aans  
  Giske     Bolleman, Willem Passchiers  
  Gjalt   Panstra, Meike Jelles  
  Gjalt 27 januari 1790     , Rienk Jeens , Antje Gjalts
  Gjalt   , Grietje Feddes  
  Gjalt     , Saakjen Durks  
  Gjalt voor 12 oktober 1819 , Fokje Andries  
  Gjalt rond 1761     , Hattum Gjalts , Frietzen Douwes
  Gjalt rond 1746 24 januari 1814 , Janke Gjalts , Gosse Gjalts , Baukjen Hinnes
  Gjalt   , Oetske Hattums  
  Goffe voor 21 september 1825 Vries, Antje Gooitzes de  
  Goitsche     , Tjeerd Harmens  
  Goitse 1691 onbekend , Jitske Beerents  
  Goitse rond 1710 17 juni 1782 , Grietje Wygers  
  Goitse 19 april 1773 voor 22 augustus 1810   , Louis Kornelis , Jeltje Goitses
  Goitske voor 30 oktober 1763     , Wilt Hendriks , Elizabeth Rinzes
  Goitske voor 6 maart 1768     , Jacob Jans , Geeske Molles
  Goitske     , Rinse Jans  
  Goitze voor 20 april 1749     , Sybe Gooitsens , Lolkje Engberts
  Goitzen     , Sjiouke Pieters  
  Gonny      
  Gooitsen rond 1697   , Sjoukje Piebes  
  Gooitsen voor 3 oktober 1714     , Jelke Gosses , Antje Jentjes
  Gooitske   Veen, Reid Reinders van der  
  Gooitske voor 30 januari 1752 15 december 1824 Jong, Albert Alberts de , Auke Siebes , Tolke Fokes
  Gooitske     Jong, Hendrik Hendriks de  
  Gooitske     , Sjoerd Martens  
  Gooitske rond 1781   Boer, Tjeerd Oebeles de, , Atze Jelkes  
  Gooitske     Steenwijk, Hendrik Jans  
  Gooitske     , Douwe Jans  
  Gooitske     , Harmen Durks  
  Gooitze     , Geeske Sakes  
  Gooitze     , Joukjen Durks  
  Gooitzen     , Baukje Jacobs  
  Goris 11 april 1809 Linting, Geeske Jelles  
  Gosling     Jong, Jitske Oenes de  
  Gosse     , Minke Tjibbes  
  Gosse 1 december 1776     , Sjoerd Gjalts , Janke Gosses
  Gosse voor 30 juli 1730     , Wierd Gosses , Eelkjen Alberts
  Gosse voor 9 oktober 1718     , Abram Gosses , Grietje Jans
  Gosse     , Romkjen Siebes  
  Gosse   , Grietje Leenderts  
  Gosse 26 december 1791     , Harmen Kornelis , Bontje Gosses
  Gosse voor 27 juli 1710     , Gerke Gosses , Jeltje Feddes
  Gosse     , Janke  
  Gosse     , Wietske Alles  
  Gosse      
  Gosse voor 9 januari 1718     , Gjalt Gosses , Grietje Feddes
  Gosse voor 7 juli 1709     , Gerke Gosses , Jeltje Feddes
  Gosse 28 januari 1782     Wieling, Ate Gosses , Sijke Wiebes
  Gosse       , Haye
  Gosse 17 april 1808     , Jan Gosses , Frietzen Wietzes
  Gosse rond 21 april 1709     , Sieger Feitses , Iebeltje Gosses
  Gosse     , Baukjen Hinnes  
  Gosse rond 25 september 1778 , Tettje Feitses  
  Gosse voor 16 december 1770     , Jan Gosses , Froukje Michiels
  Gosse 4 december 1800     , Liebe Renses , Froukje Gosses
  Gosse rond 23 maart 1749     , Jelke Goffes , Tjitske Feitzes
  Gosse 17 februari 1716   , Fokje Engberts , Engbert Siebes , Jantje Gosses
  Gosse voor 10 december 1719     , Jelke Gosses , Antje Jentjes
  Gosse rond 9 juni 1743     , Jelke Goffes , Tjitske Feitzes
  Gosse      
  Gosse voor 20 mei 1649     , Pieter Claesses , Saeck Gosses
  Gosse Feikes Fokkema     , Aaltje Jans  
  Greet     Worp, Jaap van der  
  Greetje   , Pier Kornelis  
  Greetje     Dijkstra, Klies Egberts  
  Griet voor 11 november 1694     , Wyger Wygers , Joukien Oebeles
  Griete 1678   Pit, Coene  
  Grietgen     Vos, Adriaen Cornelisz  
  Grietie     , Beerent Geerts  
  Grietie voor 7 oktober 1753 voor 30 januari 1763   , Lammert Harmens , Wijke Sjoerds
  Grietje   , Gerben Sikkes  
  Grietje 12 maart 1770     Gurbes, Arend Jans , Geelke Andries
  Grietje rond 12 maart 1702     , Wiebe Sjoerds , Froukje Feitses
  Grietje 8 november 1754 19 december 1826 Wijma, Jacob Dates  
  Grietje     Kours, Jan  
  Grietje     Graanstra, Tjeerd Gurbes  
  Grietje     , Bauke Roels  
  Grietje voor 11 juli 1812 Veenstra, Booye Djurres  
  Grietje     Staphorstius, Jelle Johannes  
  Grietje     Plantinga, Wobbe Hendriks  
  Grietje onbekend onbekend , Liebbe Eintes  
  Grietje     , Sybren Jelles  
  Grietje     Zwaluwe, Jan Sietzes  
  Grietje     Graaf, Lucas Hendriks de  
  Grietje     , Geert Jans  
  Grietje     , Pieter Willems  
  Grietje      
  Grietje     Hoekstra, Jan Eedes  
  Grietje voor 30 januari 1763 24 maart 1844 Brandsma, Wietze Teyes , Lammert Harmens , Wijke Sjoerds
  Grietje rond 1763     , Meine Lubberts , Aaltje Gerrits
  Grietje voor 23 april 1759 4 november 1835 Wagt, Heine Tjeerds de , Hendrik Nutterts , Trijntje Gooitsens
  Grietje rond 1748 13 mei 1815 Frieswijk, Sybolt Arents , Lammert Djurres , Tjitske Roelofs
  Grietje 1745 11 september 1813 Kamstra, Popke Tjallings , Hans Jakobs , Roeltje Geerts
  Grietje     Roos, Haye de  
  Grietje voor 10 januari 1697     , Fokke Sietses , Liesbeth Liekeles
  Grietje     , Durk Jans  
  Grietje     , Gerrit Ritskes  
  Grietje     Boekert, Jan  
  Grietje     Halma, Anne Nammens  
  Grietje 15 augustus 1794     , Jan Jans , Grietje Niklaas
  Grietje     , Adam Sanders  
  Grietje     Nijboer, Jan Jans  
  Grietje rond 1785 voor 28 april 1847 Bijlsma, Folkert Jans , Geertje Geerts , Dieuke Feitzes
  Grietje voor 24 januari 1813 Bosma, Jetze Machiels  
  Grietje rond 1727 1 januari 1815 , Durk Hemp  
  Grietje voor 2 januari 1821 Velde, Roel Feytses van der  
  Grietje voor 17 februari 1715     , Broer Pyters , Baukje Arends
  Grietje     Vries, Freerk Johannes de , Sipke Teekes , Martzen Harmens
  Grietje 13 december 1769 1 april 1838 Tjeerdsma, Jacobus Tjeerds , Jakob Tabes , Trijntje Jans
  Grietje     Achtien, Jan Clazes  
  Grietje 18 november 1772 3 augustus 1828 Rinsema, Rinse Kornelis , Jan Klazes , Trijntje Minderts
  Grietje   , Hendrik Pieters  
  Grietje     Hoekstra, Hindrik Sjoukes  
  Grietje rond 1764 21 februari 1813 Roos, Jan Sjirks de , Roel Wietzes , Baukjen Baukes
  Grietje     , Luite Hendriks  
  Grietje rond 10 december 1719     , Sieger Feitses , Iebeltje Gosses
  Grietje     , Jeen Jalderts  
  Grietje     Visser, Wybe Jaspers  
  Grietje rond 1766 18 december 1840 Meyer, Hendrik Eintes , Geert Gjalts , Dettje Wiemers
  Grietje     Tuinstra, Rapke Ritskes  
  Grietje     , Jogchum Linzes  
  Grietje   , Jan Gerbens  
  Grietje rond 1736 4 februari 1812 , Minse Iebeles , Tjeerd Harmens , Goitsche Harkes
  Grietje rond 1758 17 september 1832 Veen, Popke Alberts van der , Mindert Jans , Trijntje Jacobs
  Grietje     , Pieter Jakobs  
  Grietje     Tol, Pieter Jans van der  
  Grietje     Boonstra, Rommert Eelkes  
  Grietje voor januari 1759     , Frans Kornelis , Frouwke Nutterts
  Grietje     Douma, Douwe Jans  
  Grietje     , Edsegers Pieters  
  Grietje 15 oktober 1794     , Harmen Kornelis , Bontje Gosses
  Grietje     Bethlehem, Durk Jans  
  Grietje   , Teye Pieters  
  Grietje     , Arend Jans  
  Grietje     Datema, Jan Meinderts  
  Grietje     , Wopke Gerbens  
  Grietje   , Gosse Roels  
  Grietje     Zaagmans, Jan Arjens  
  Grietje     , Paulus Jans  
  Grietje 13 april 1759     , Kornelis Feddes , Trijntje Sieberens
  Grietje     , Jentje Willems  
  Grietje     , Oege Tijsses  
  Grietje     , Popke Hendriks  
  Grietje     , Hendrik Johannes  
  Grietje     Klinkhamer, Jacob  
  Grietje   , Hendrik Jans  
  Grietje     Weg, Hessel Nannes van der  
  Grietje      
  Grietje     Rietstra, Sjoerd Riemers , Andries , Geeske Tjeerds
  Grietje     , Andries Bonnes  
  Grietje voor 18 april 1751     , Hendrik Pieters , Froukje Johannes
  Grietje     , Oene Geerts  
  Grietje voor 21 januari 1759     , Lourens Meines , Janke Hendriks
  Grietje     Nauta, Lucas Everts  
  Grietje   , Abram Gosses  
  Grietje voor 11 mei 1812 Oude Boer, Warner Ritskes  
  Grietje     Sipkens, Sipke Sybes  
  Grietje     Woude, Klaas Sierds van der  
  Grietje na 1856 Jong, Jan Halbes de  
  Grietje     Feitsma, Johannes Jans  
  Grietje     Aans, Wybe Jans  
  Grietje 1785   Pit, Coene  
  Grietje     , Djurre Booyes  
  Grietje voor 30 november 1766 rond 30 november 1766   , Sander Remmelts , Trijntje Tabes
  Grietje 21 januari 1759     , Meine Lourens , Corneliske Tabes
  Grietje     Westra, Minne Hylles  
  Grietje     Onlijnsma, Kornelis Jans  
  Grietje rond 1770   Veen, Jisk Hotzes van der , Durk Heinzes , Eelkjen Jacobs
  Grietje     Beizeit, Kornelis Ferdinandus  
  Grietje     , Leendert Kornelis  
  Grietje   Jong, Gerrit Klazes de  
  Grietje     Meer, Sjoerd Aukes van der  
  Grietje 4 juni 1736 20 januari 1786 , Tjepke Jans , Hermanius Willems , Sjoukje Berendts
  Grietje     , Dirk Jans  
  Grietje rond 1758 23 september 1809 , Tjeerd Arendz  
  Grietje     Zijlstra, Alle Ynzes  
  Grietje rond 13 juli 1749     , Sake Jans , Trijntje Sietzes
  Grietje rond 1758 20 maart 1840 Vries, Pieter Gooitzes de  
  Grietje     , Tjipke Jans  
  Grietje     , Libbe Roels  
  Grietje     , Jacob Sierds  
  Grietje     Hummel, Rommert Jans  
  Grietje rond 17 mei 1705     , Jacob Feikes , Sjoukje Feitses
  Grietje rond 1763 21 augustus 1813 Wiersma, Louis Wiebes , Foke Roels , Bieuwkjen Tjerks
  Grietje     , Harmen Lammerts  
  Grietje     Slooten, Oedze Jans van  
  Grietje     Rosma, Rein Sierks  
  Grietje     Kloosterman, Jacob Annes  
  Grietje     , Tjeerd Heines  
  Grietje     , Remmelt Kornelis  
  Grietje     Hofman, Roelof Jans  
  Grietje     , Oeds Rinzes  
  Grietje 12 juli 1782     , Harmen Hendriks , Trijntje Gjalts
  Grietje voor 12 augustus 1811 , Halbe Fokes  
  Grietje     , Tabe Jacobs  
  Grietje     Sluis, Klaas Klases van der  
  Grietje     , Goitse Linses  
  Grietje     , Jan Beernds  
  Grietje rond 1750 26 oktober 1832   Roode, Nutte Fokes de , Marijke Alberts
  Grietje     , Take Jans  
  Grietje     , Hendrik Sierds  
  Grietje voor 10 september 1695 voor 10 januari 1697   , Fokke Sietses , Liesbeth Liekeles
  Grietje   , Klaas Annes  
  Grietje     Feenstra, Sytse Diemers  
  Grietje 10 januari 1785     , Tijs Dates Kornelis, Antje
  Grietje voor 29 juni 1812 Oosterman, Hendrik Berends  
  Grietje rond 5 april 1668 onbekend , Hendrik Nutterts , Joucke Saekes
  Grietje 14 januari 1784 25 april 1863   Jong, Luitzen Jans de Modderman, Geeske Jans
  Grietje     Maas, Jogchum  
  Grietje maart 1757     , Libbe Gosses , Jantje Alberts
  Grietje rond 1760 27 mei 1842 Schaaf, Geert Pieters van der  
  Grietje     , Berend Klazes  
  Grietje     Frima, Hindric  
  Grietje     , Pieter Rintjes  
  Grietje rond 20 juli 1747 voor 13 juli 1749   , Sake Jans , Trijntje Sietzes
  Grietje 17 oktober 1753     , Jan Harmens , Johantje Jans
  Grietje 7 januari 1697 28 november 1735 Bienema, Harmen Johannes , Fokke Sytzes
  Grietje 18 januari 1775     , Jannes Harmens , Wytske Jans
  Grietje     , Fokke Nuttes  
  Grietje     , Andries Pieters  
  Grietje     , Eede Rienks  
  Grietje     Boonstra, Pieter Eises  
  Grietje     Meujen, Peter  
  Grietje     Lamsma, Lammert Geerts  
  Grietje     Rootje, Jan Klases  
  Grietje     Rinkema, Teake Hendriks  
  Grietje     Dreves, Willem  
  Grietje rond 1765 22 juli 1839 Vries, Jan Erryts de , Dirk Jans , Trijntje Hendriks
  Grietje     Kemp, Reinder Heeres  
  Grietje rond 1777   Wagenaar, Popke Wiebes , Wymmer Lammerts , Sytske Johannes
  Grietje     , Anne Arends  
  Grietje   , Eize Davids  
  Grietje     Meulen, Siebe Sjoerds van der  
  Grietje     Blaauw-Wykel, Johannes Melles  
  Grietje     Meulen, Durk Lammerts van der  
  Grietje     Olingiüs, Johannes  
  Grietje     , Tjeerd Jakobs  
  Grietje     Veenstra, Gerrit Sijes  
  Grietje     , Willem Tijsses  
  Grietje      
  Grietje     Jansma, Zweitze Jans  
  Grietje   , Jan Gerbens  
  Grietje     , Jan Annes  
  Grietje     Brinksma, Jan  
  Grietje 30 oktober 1775     , Sander Remmelts , Trijntje Tabes
  Grietje   , Gjalt Gosses  
  Grietje   Rode, Jacoubus Sieberens de  
  Grietje   , Wiebe Pieters  
  Grietje     , Hendrik Berends  
  Grietje     Kootstra, Auke Jans  
  Grietje     , Jurjen Tjommes  
  Grietje     , Jochem Nuttes  
  Grietje     , Jan Jans  
  Grietje 9 oktober 1750     , Hendrik Pieters , Froukje Johannes
  Grietje        
  Grietje     Vries, Wilt Petrus de , Petrus Warnders , Fopkjen Liebbes
  Grietje voor 4 februari 1830 Buma, Goris Jans  
  Grietje     Laan, Jelle Luitzens van der  
  Grietje     Roorda, Nutte Fokkes  
  Grietje rond 1755 12 juni 1835 Luchtenveld, Hendrik Wytzes , Jan Reitzes , Iettje Gosses
  Grietje     , Andries Nutterts  
  Grietje   , Michiel Jans  
  Grietje     , Tjerk Jans  
  Grietje 2 oktober 1756     , Aize Siebes , Dieke Elias
  Grietje voor 16 mei 1717 onbekend   , Nutte Hendriks , Rinske Jacobs
  Grietje     , Jan Jans  
  Grietje     Huisman, Sietze Harmens  
  Grietje voor 24 oktober 1824 Terpstra, Jan Meinderts  
  Grietje Elias rond 1771 13 februari 1855 Zinderen, Rindert Ulbes van  
  Grietjen     Grauw, Marten Geerts de  
  Grietjen     Werff, Haije Caspers van der  
  Grytje     , Johannes Pyters  
  Gryttje 10 november 1777   Tuinen, Jan van , Anne Aukes , Aaltje Hiddes
  Gurbe voor 21 augustus 1740     , Liebbe Johannes Reiding, Marijke Gerbes
  Gurbe     , Henke Ates  
  Haaye voor 23 december 1832 , Dieukie Klazes  
  Haaye     , Lokke Hayes  
  Haije 15 november 1786     Schaaf, Geert Pieters van der , Grietje Hayes
  Haitske rond 1740 11 augustus 1818 Lindeboom, Sietze Gooitzes , Jan Jans , Grietje Piers
  Halbe voor 6 mei 1811 , Stijntje Eebeles  
  Halbe voor 18 november 1731 12 augustus 1811 , Grietje Gaukes, , Aaltje Jans, , Asseltje Lefferts , Foke Ypes , Bieukjen Halbes
  Halbe     , Hebeltje Robberts  
  Halbe voor 28 september 1721 voor 18 november 1731   , Foke Ypes , Bieukjen Halbes
  Halbe     , Janke Jannes  
  Halbe   , Engeltje Kornelis  
  Halbe rond 1725 rond 13 december 1809 , Stijntje AEbeles  
  Halbe voor 13 juli 1704 1 december 1758 Faber, Froukje Klases  
  Hanneke     Lucas, Dick  
  Hans   , Oedske Eebes  
  Hans voor 21 juli 1695     , Rinse Fookes Hermannides, Aaltje
  Hans     , Ybeltje Eizes  
  Hans     , Trijntje  
  Hans     , Roeltje Geerts  
  Hans     , Antje Wiebrens  
  Hans     , Aukjen Jans  
  Hans     Riemersma, Janke  
  Hans     , Ibeltje Eizes  
  Hans     Paulusma, Jeltsje  
  Hans     Pyers, Frouckje  
  Hans     Eikenaar, Ida  
  Hans 30 maart 1727 26 november 1780 , Aafke Yedes , Hermanius Willems , Sjoukje Berendts
  Hansen 21 december 1728     , Nutte Hendriks , Riemke Dirks