Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand, gesorteerd op achternaam. Door een persoonsnaam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.

Achternaam Voornaam Geboorte Overlijden Partners Ouders
<afwezig> na 25 februari 1927 de Jong, Zweitze Wytzes  
  voor 28 december 1949 de Jonge, Klaasje  
  na 24 december 1947 Hiemstra, Dirk  
  na 3 januari 1949 Postma, Pieter  
  voor 20 november 1940 Joustra, Saapke  
  na 7 december 1946 Booi, Aukje  
  na 23 mei 1945 Stelwagen, Minke  
  na 14 april 1945 Tump, Cornelis  
  na 2 oktober 1950  
  na 11 september 1944 Douma, Douwe Roelofs  
  na 13 september 1950 Koopmans, Klaaske  
  na 6 juni 1947 van Aken, Klaas  
  na 6 februari 1889 Feenstra, Baukje Lieuwes  
  na 9 juni 1944 Joustra, Gerrit Jan  
  na 2 december 1954 Zandstra, Pier  
  na 22 oktober 1920 Westra, Trijntje  
  na 19 mei 1948 Zijlstra, Aukje  
  voor 21 september 1943 Couperus, Antje  
  rond 12 maart 1798  
  1973 Nanninga, Nanco  
  voor 27 augustus 1950 Rodenburg, Jacob  
  na 1 juli 1946 Gosses, Eke  
  na 17 augustus 1942 Mud, Klaas  
  na 20 februari 1894 Wijma, Hinke  
  voor 16 januari 1942 Boelens, Dieuwke Harmens  
  na 15 maart 1894 Douwsma, Oene  
  voor 6 mei 1945 Terpstra, Trijntje  
  na 31 augustus 1949 Boomsma, Foppe  
  na 30 augustus 1946 de Jong, Iebeltje  
  na 18 oktober 1950 Kielstra, Arjen  
  voor 7 maart 1949 Bloemhof, Baukje  
  voor 8 februari 1933 Kuiper, Adam Everts  
  na 10 februari 1901 Zelle, Gerrit Jans  
  voor 15 januari 1946 Wymenga, Roel Reinders  
  na 17 september 1948 Hooghiemstra, Minke Willems  
  na 1 maart 1947 Dijkstra, Tjitske  
  voor 4 mei 1949 van der Tuin, Catharina  
  17 januari 1884 22 juli 1949 Visscher, H  
  na 27 februari 1949 Bloemhof, Afke  
  voor 6 augustus 1952 Tuinstra, Gerben  
  na 21 juli 1948 van der Ploeg, Grietje  
  na 20 juli 1946 Mud, Sietske  
  voor 23 november 1948 Dijkstra, Wietze  
  na 8 oktober 1898 Hoekstra, Roelofje  
  voor 11 januari 1910 Switink, Tjitske  
  voor 15 mei 1938 Miedema, Klaasje  
  na 11 februari 1942 de Wit, Pieter  
  voor 1 september 1950 Kerkstra, Girbe  
  voor 12 januari 1946 Adema, Jinke  
  voor 15 februari 1944 Hulzenga, Aaltje  
  voor 4 december 1773    
  na 22 juli 1915 de Boer, Adriaan  
  voor 25 april 1931 Dolstra, Aukjen  
  na 29 maart 1944 Heida, Wiepkje  
  voor 3 april 1950 Dolstra, Trijntje  
  voor 13 december 1948 Terpstra, Maaike  
      Douma, Baukje Rinzes  
  na 28 november 1949  
  na 9 juli 1930 van der Honing, Marchjen  
  na 10 september 1890 Bosma, Berend  
      Miedema, Freerk  
  na 14 januari 1949 Bolt, Hilje  
  na 21 maart 1945 Schultz, Hendrik Jan Theodorus  
  voor 22 november 1834 Nicolai, Douwe Wytema  
  voor 16 januari 1901 Boersma, Minke Sybes  
  na 16 februari 1941 Bosgraaf, Frans  
  voor 11 maart 1913 Boersma, Idske  
  na 23 juli 1943  
  voor 15 december 1949 Nicolai, Wytske  
  na 1 september 1915 de Meer, Hendrik  
  1581 1651 Pit, Laurens  
  na 12 juli 1869 ten Have, Marchien  
  na 3 juli 1947 Douma, Jan  
  voor 12 februari 1837 Ritsma, Anne Harmannus  
  voor 30 juni 1944 Haisma, Grietje  
  na 3 maart 1942 Dijkstra, Gerrit  
  na 18 maart 1944 van Wijk, Janke  
  na 5 juli 1962 van der Wal, Geert  
  na 31 december 1940 van der Tol, Jacob  
  voor 29 november 1945 van der Meulen, Eelkjen  
  na 14 juli 1941  
  na 21 november 1945 Kijlstra, Wietske  
  voor 18 augustus 1846 Smeding, Iepkje Geerts  
  na 22 december 1934 Postma, Antje  
  1607 1677 Pit, Remmelt  
  voor 16 december 1950 Blaauw, Froukjen  
  voor 4 oktober 1939 Bron, Roel  
  voor 4 juni 1946 Mulder, Johanna  
  voor 19 februari 1946 Hiemstra, Doetje  
  na 5 juni 1945 van der Veen, Jacob  
  na 6 november 1947 Althuizes, Trijntje  
  na 2 september 1960 de Boer, Oebele  
  na 27 december 1949 Nicolai, Wobbe  
  voor 10 februari 1947 Adema, Kornelis  
  na 13 november 1953 Huitema, Lammert  
  na 24 december 1950 Postma, Joukje  
  voor 28 november 1882 Weening, Eerde Willems  
  na 8 augustus 1950 Bekkema, Harmen  
  voor 12 oktober 1889 Vleeshouwer, Oene Baukes  
  na 14 maart 1921 Dolstra, Jacob  
  na 17 juli 1948 de Jong, Trijntje  
  na 18 maart 1945 Boomsma, Jetske  
  voor 24 oktober 1948 Tjallema, Gerrit  
  na 11 april 1892  
  na 20 mei 1949 Gorter, Simon Pieter  
  voor 8 juni 1949 Veenstra, Hendrik  
  na 17 januari 1931 Riedstra, Jan Rinderts  
  voor 27 januari 1925 Wijma, Wibbe  
  voor 22 juni 1899  
  na 3 november 1944 van Asperen, Yde  
  na 1 augustus 1934 Bron, Date  
  1552 1622 Pit, Johan  
  voor 8 februari 1950 Elzinga, Martha  
  na 14 april 1945 van der Broek, Jan Lammert  
  na 17 oktober 1845 Kats, Romke  
  voor 14 januari 1878 Kasje, Catharina Heerkes  
  voor 15 december 1949 Atema, Wytske  
  voor 18 maart 1947 Kroon, Klaas  
  voor 26 oktober 1940 Veenstra, Egbert  
  voor 23 juni 1942 Postma, Elze  
      Willems, Janke  
  na 14 november 1944 Hoekstra, Jacob  
  na 26 september 1941 Mud, Sijke  
  voor 3 september 1950 Elzinga, Geertje Eeltjes  
  na 27 augustus 1945 van der Schaaf, Jacob  
  voor 15 augustus 1928 Smeding, Hendrik  
  voor 28 februari 1943 Pijl, Jan  
  na 14 augustus 1944 de Boer, Klaas  
  voor 16 december 1916 Dolstra, Wouter  
  voor 9 november 1911 van der Velde, Aafje  
  voor 1 juni 1949 Bosma, Sjoerd  
  voor 3 juli 1935 de Jong, Antje  
  na 5 februari 1948 Gaikema, Martinus  
  1629 1709 Pit, Koene  
  na 26 januari 1909 Duursma, Jan  
  voor 24 januari 1892 Bakker, Hendrikje Idzes  
  na 19 mei 1945 Postema, Jan Hillebrand  
  voor 16 februari 1950 Spaanstra, Johanna  
  na 4 januari 1902 Dolstra, Bauke Oenes  
  na 16 februari 1950  
  na 19 mei 1905  
  na 8 april 1915 Hekstra, Wybe  
  na 30 juli 1952 Terpstra, Aafke  
  na 19 april 1955 Terpstra, Lokke  
  voor 31 augustus 1941 Algersma, Sybren Jans  
  voor 18 juni 1948 Zijlstra, Keimpe Idzes  
  na 24 mei 1897 Westra, Janke  
  na 1 april 1943 Jager, Grietje  
  voor 16 januari 1844 Ritsma, Jan Harmannus  
  na 16 januari 1948 Formsma, Jan  
  na 20 januari 1943 Hiemstra, Johannes  
  na 25 februari 1948 de Boer, Bieuwe  
  na 15 mei 1948 Nijboer, Johannes  
  voor 17 maart 1944 Offringa, Murk  
  na 8 maart 1949 Papa, Hiltje Wiegers  
  na 25 februari 1926 van Veen, Willemke  
  na 9 mei 1949 de Vries, Grietje  
  na 14 juni 1874 Kloosterman, Freerk Taekes  
  voor 11 maart 1913    
  voor 1 december 1950 Dijkstra, Tettje Fokkes  
  voor 7 januari 1954 Zijlstra, Marten  
  voor 12 juni 1938 van der Meer, Sytske  
  na 23 mei 1948 Moet, Tjiets  
  Pietje 9 januari 1781     Wijma, Jacob Dates Popkes, Grietje
  A.A. Langeler     Brandsen, Wandert Adrianus  
  Aafje     Bos, Arend  
  Aafje     , Koene  
  Aafjen     de Vos, Bouwe Andries  
  Aafke     van der Veen, Harmen Tjeerds  
  Aafke     de Jong, Marten Martens  
  Aafke     Seijes, Roel  
  Aafke 5 januari 1784     Kuiper, Johannes Rienks Landmeter, Henke Gjalts
  Aafke     Lieuwes, Isbrand  
  Aafke 22 juli 1748     Alberts, Jelmer Douwes, Nieske
  Aafke     Offringa, Pieter  
  Aafke     Bosgra, Hendrik Tietes  
  Aafke 31 juli 1768 16 juli 1812 Posthuma, Sjoerd Sytzes Arends, Anne Gerkes, Grietje
  Aafke     Harmens, Roel  
  Aafke rond 1782 2 augustus 1840 Leisma, Lykele Libbes  
  Aafke     Adema, Durk Popes  
  Aafke     Siedzes, Sieberen Jans  
  Aafke     Jans, Berend  
  Aafke   de Vries, Roel Douwes  
  Aafke voor 8 juli 1865 Smid, Klaas Pieters  
  Aafke     Ourensma, Gerben Jans  
  Aafke   Egberts, Roel  
  Aafke rond 1738 28 mei 1815 Iedes, Durk Hendriks Douwes, Heere Jans, Henke
  Aafke     Akker, Johannes Egberts  
  Aafke     van der Vegt, Sytze Rinzes  
  Aafke 1779 Pel, Thomas Syberen Dirks, Sijberen
  Aafke rond 1778   van der Veen, Wieberen Wobbes Roelofs, Rins Sieses, Stientje Jans
  Aafke     Pool, Jan Jacobus  
  Aafke rond 1759 22 mei 1845 Welling, Wietze Jans Gjalts, Hattum Douwes, Frietzen
  Aafke     Hendriks, Hendrik  
  Aafke voor 25 maart 1725     Reiding, Sijtze Fokkes Reiding, Sjoukjen Arps
  Aafke     Hazenberg, Wiebe Willems  
  Aafke   Cornelis, Jan  
  Aafke     Knol, Albert  
  Aafke 1777 Jans, Paulus, Hermanus, Hans Hendriks, Yede Lefferts, Antje
  Aafke     veenstra, Drieuwes Annes  
  Aafke   Liebbes, Liekele  
  Aagje     de Jong, Freerk Reins  
  Aagje     de Jong, Klaas Klazes  
  Aagje     Ytsma, Tjipke Alles  
  Aalke     Pool, Jan Jans  
  Aalsen     Arends, Baukjen  
  Aalsen     de Boer, Hendrik Berends  
  Aaltie rond 1784   van der Vee, Jeen Heines Arends, Geeske
  Aaltie     Kornelis, Jan  
  Aaltje rond 26 september 1762     Hendriks, Reid Feitses, Martjen
  Aaltje rond 17 augustus 1690     Mellens, Sikke Sybrants, Lijsbeth
  Aaltje     Hedzers, Rinze  
  Aaltje voor 16 februari 1819 Adema, Ate Gjalts  
  Aaltje     Eikenaar, Pouwel Lucas  
  Aaltje     de Graaf, Willem Aukes  
  Aaltje   Minnes, Lammert  
  Aaltje     van der Velde, Willem Heines  
  Aaltje rond 1728 27 juni 1813 Stienstra, Kornelis Jelles Wopkes, Rommert Alderts, Hiske
  Aaltje     Nooitgedacht, Hendrik Tjeerds  
  Aaltje     Veen, Jan  
  Aaltje     Lammerts, Rutger  
  Aaltje     Reinderts, Jouke  
  Aaltje     Jans, Jouke  
  Aaltje 4 december 1806   , Errit
  Aaltje     Bosgra, Beerend Tietes  
  Aaltje   Gosses, Jan  
  Aaltje     Meek, Cornelis Teekes  
  Aaltje     Ottes, Gerrit  
  Aaltje     Landmeter, Poppe Gjalts  
  Aaltje voor 25 april 1815 van Boven, Anne Jans  
  Aaltje     Roels, Wouter  
  Aaltje voor 28 januari 1828 de Roos, Lammert Klazes  
  Aaltje voor 1811 Stienstra, Kornelis Egberts  
  Aaltje     Spaanstra, Siene Eelkes  
  Aaltje     Nuttes, Andries  
  Aaltje rond 1792 7 november 1811   van der Vaart, Wiebe Hielkes Alberts, Akke
  Aaltje     Jacobs, Hedzer  
  Aaltje     Fokkema, Wiebe Pieters  
  Aaltje     Helmholt, Auke Jannes  
  Aaltje     Berends, Jan  
  Aaltje 4 maart 1760 2 juli 1827 Roelofs, Alle Popes Steffens, Arend Oebeles, Janke
  Aaltje     Joukes, Eeuwe  
  Aaltje     Hummel, Harm Klaassens  
  Aaltje voor 11 februari 1714     Gosses, Gerke Feddes, Jeltje
  Aaltje rond 24 oktober 1802 de Jong, Sieger Alberts  
  Aaltje     Idses, Koene  
  Aaltje   Meines, Sint  
  Aaltje     Harmens, Marten  
  Aaltje     de Roos, Douwe Gerrits  
  Aaltje     , Gosse Feikes Fokkema  
  Aaltje     Gaukes, Jannes  
  Aaltje     Postma, Jouke Sakes  
  Aaltje     de Graaf, Liewe Jans  
  Aaltje     Douwes, Sjoerd  
  Aaltje     Pool, Jan Eizes  
  Aaltje     Halbes, Lubbert  
  Aaltje     Wygers, Geeuke  
  Aaltje rond 1725   Jans, Binne  
  Aaltje     Lubberts, Meine  
  Aaltje     Spaanstra, Iebele Pieters  
  Aaltje 23 september 1786     Pieters, Foppe Sents, Rinske
  Aaltje     Martens, Jan  
  Aaltje     van Gorkum, Pieter Klazes  
  Aaltje     Bruinsma, Johannes Baukes  
  Aaltje     de Vries, Koert Durks Willems, Jasper Andries, Fopkje
  Aaltje   Gosses, Johannes  
  Aaltje     Rieuwerts Stykel, Hendrik  
  Aaltje     Pieters, Jacob  
  Aaltje rond februari 1754 3 maart 1829 de Boer, Jan Arends Harmens, Wieberen Hinnes, Hinke
  Aaltje 7 december 1808     Jans, Kornelis Liekeles, Maaike
  Aaltje rond 27 november 1757     Feitses, Sije Ruurds, Wietske
  Aaltje     Aardema, Evert Alberts  
  Aaltje 2 maart 1802     Kornelis, Harmen Gosses, Bontje
  Aaltje     Koelma, Freerk Pieters  
  Aaltje   Meines, Pieter  
  Aaltje     Johannes, Jan  
  Aaltje rond 21 november 1745 1 september 1824 Hayckes, Pieter Jans, Sake Sietzes, Trijntje
  Aaltje 1 januari 1763   van der Iest, Tjeerd Enberts Gurbes, Arend Jans Andries, Geelke
  Aaltje rond 1802   Ezinga, Itske Jans Lolkes, Fokke Wiebes, Rinske
  Aaltje voor 17mei 1767 2 februari 1823 Keuning, Pieter Sietzes Folkerts, Andries Sierds, Rinskjen
  Aaltje rond 22 november 1767     Feitses, Sije Ruurds, Wietske
  Aaltje     de Graaf, Jacobus Andries  
  Aaltje   Annes, Aan  
  Aaltje rond 9 september 1701     Feikes, Jacob Feitses, Sjoukje
  Aaltje     Hellinga, Geert Fokkes  
  Aaltje     van der Meulen, Wybe Eelkes  
  Aaltje rond 14 juli 1771     Feitses, Sije Ruurds, Wietske
  Aaltje     Jakobs, Hedzer Alderts, Andries Sakes, Antje
  Aaltje     Borenga, Tjibbe Sipkes  
  Aaltje     Hendriks, Wietze  
  Aaltje voor 18 augustus 1754 Eetzes, Jan  
  Aaltje     Meinen, Sent  
  Aaltje   Johannes, Eelke  
  Aaltje voor 16 november 1690     Meinderts, Tjalling Gosses, Klaaske
  Aaltje 26 oktober 1770 voor 30 juli 1835 van der Bij, Eelke Harmens Errits, Pieter Diemers, Hinke
  Aaltje 15 december 1776     Folkerts, Andries Romkes, Aukjen
  Aaltje     Bouwes, Liebbe  
  Aaltje     Folkerts, Rienk  
  Aaltje voor 18 juni 1747     Harmens, Wieberen Hinnes, Hinke
  Aaltje rond 1747 28 januari 1833 Wietzes, Jannes Riemers, Haye Maurits, Jinke
  Aaltje     Popkes, Albert  
  Aaltje rond 1754   van der Steeg, Jan Everts Kornelis, Frans Nutterts, Frouwke
  Aaltje rond 1800   Jongsma, Bientze Klazes, de Boer, Goytse Bonnes Gerrits, Hiltje
  Aaltje     Meyer, Broor Pieters  
  Aaltje voor 8 augustus 1846 Offeringa, Take Sipkes  
  Aaltje     Klaster, Roelof Hendriks  
  Aaltje     Aukes, Siebe  
  Aaltje     Zijlstra, Greelt Reins  
  Aaltje     Brinksma, Johannes Augustus  
  Aaltje     van der Schaaf, Fokke Jans  
  Aaltje     Jans, Tjibbe  
  Aaltje rond 1805 9 juni 1811   de Roos, Kristiaan Douwes Durks, Sijke
  Aaltje     Minnes Steringa, Brant  
  Aaltje     Sipkes, Jan  
  Aaltje voor 4 november 1774 Scheltes, Ruurd  
  Aaltje     van der Schoot, Pieter Oepkes  
  Aaltje     Tjerks, Hepke  
  Aaltje voor 12 augustus 1811 Fokes, Halbe  
  Aaltje voor 13 mei 1815 Klinkhamer, Jakob Willems  
  Aaltje     Wiebes, Louw  
  Aaltje rond 1672 15 augustus 1723 Reiding, Arp Wiebes Jeyps, Meinte Jelles, Sjouckjen
  Aaltje     de Meer, Jakob Liekeles  
  Aaltje voor 22 april 1688 Thijsses, Date  
  Aaltje     Hiemersma, Jurjen Jans  
  Aaltje     Wygers, Jacob  
  Aaltje voor 24 december 1654 Eintes, Liebbe  
  Aaltje     de Jong, Folkert Gjalts  
  Aaltje 21 maart 1773     Hendriks, Reid Feitses, Martjen
  Aaltje voor 6 maart 1668     Gosses, Jouke
  Aaltje     Schouwstra, Ebele Jans  
  Aaltje     Postma, Makke Makkes  
  Aaltje     Folkerts, Wiebe  
  Aaltje voor 7 maart 1834 Lambarts, Hylke Lammerts  
  Aaltje/Aukje     Mulder, Marten Jans , Rommert
  Aaltjen     Wiegers, Sjoerd  
  Aaltjen rond 1770 4 augustus 1839 Boetes, Meine Johannes Douwes, Reinder Oedzes, Teake
  Aan   Teunis, Aaltje  
  Aart     Mijnheer, Sjoerd Johannes  
  Aartje     Karelsen, Gerrit  
  Aartje rond 1759 4 maart 1832 de Vries, Kornelis Hendriks Hottums, Pieter Heeres, Janke
  Aat 1 juni 1775     Hendriks, Reid Feitses, Martjen
  Aat     Wiebes, Jelke  
  Aat 8 augustus 1776     Hendriks, Reid Feitses, Martjen
  Aatje 17 december 1768     Beerns, Roel Nicolai, Tjitske
  Aatje voor 31 januari 1844 Veltman, Sietze Hendriks  
  Aatje     Kliffort, Victor  
  Aatje     Bloembergen, Reitze Rones  
  Abe     Hanses, Marijke  
  Abraham     Nicolai, Hiltje  
  Abraham     Dirks, Hiltje  
  Abraham   Diemers, Mootske  
  Abram   Jans, Grietje  
  Acke 17 maart 1767 Pel, Pieter Syberens Gabes, Taake Douwes, Hielke
  Ada     van der Geugten, Miel  
  Adam     Pieters, Grietje  
  Adriaantje     Klosma, Folkert Klazes  
  Adriana      
  Adriana W. Kuijpers 24 februari 1925 3 november 1975 Eijkenaar, Pieter  
  Aebele     Uilkes, Tetje  
  Aebeltje     Wierda, Sjerp Hylkes  
  AEde     Hanenburg, Pierkjen Jacobs  
  Aeltie voor 12 september 1717     Ridzerts, Tjeerd Siebes, Sjoukje
  Aeltje voor 15 december 1750     Siebes, Hylke Jakobs, Riemke
  Aeltje voor 16 mei 1741     Siebes, Hylke Jakobs, Riemke
  Afke     Salverda, Age Melles  
  Age   Alberts, Jitske  
  Age     Wybes, Hylkje  
  Age     Harmens, Dooitske  
  Agnietje voor 25 juli 1752     Siebes, Hylke Jakobs, Riemke
  Aijsse 25 maart 1761     Gooitsens, Sybe Engberts, Lolkje
  Aize     Sakes, Geeske  
  Aize     Elias, Dieke  
  Akke     Jeens, Wilt  
  Akke     Liebbes, Sietze  
  Akke     Soete, Bouwe Jacobs  
  Akke 13 juni 1753 25 februari 1835 van der Vaart, Wiebe Hielkes Alberts, Albert Siebes, Antje
  Akke     Koopmans, Jelte Jeltes  
  Akke voor 12 oktober 1835 Meinders, Johannes Jans, Rienk Melles, Iemkjen
  Akke     Koopmans, Wiebe Ennes  
  Akke     Hendriks, Hendrik  
  Akke     van der Woude, Tjipke Jogchums  
  Akke     Hendriks, Klaas  
  Akke     Smeding, Jakobus Geerts  
  Akke     Jans, Hendrik  
  Akke     Visser, Hendrik  
  Akke     de Groot, Jan Wietzes  
  Akke     , Arend  
  Albert tussen 1757 en 1758 Egberts, Lolkje Alberts, Jelmer
  Albert     Everts, Mike  
  Albert voor 4 februari 1759     Meines, Sint Wiebes, Aaltje
  Albert   Jans, Antje  
  Albert     Frima, Geertruit  
  Albert   Siebes, Antje  
  Albert   Jurjens, Aukjen  
  Albert rond 1663 7 maart 1749    
  Albert 1668 15 april 1753 Geerts, Magdalena Jans, Arend Alberts, Jebbigje
  Albert 16 april 1741     Alberts, Egbert Sjoerds, Janke
  Albert     Eyses, Antje Pieters, Rincke
  Albert     Siegers, Swopkjen  
  Albert   Andries, Ymkje  
  Albert     de Wit, Trien  
  Albert rond 1725 24 december 1780 Rinnerts, Ietje  
  Albert     Reitzes, Aaltje  
  Albert     Arends, Lijsbeth  
  Albert   Staphorstius, Metje Romkes  
  Albert 12 mei 1743     Alberts, Hedzer Jelkes, Trijntje
  Albert     Roelofs, Lamke  
  Albert Jans rond april 1811 20 september 1811   van der Heide, Jan Sjoerds Slager, Bontje Alberts
  Albertje rond 20 september 1750     Liebes, Cornelis Freerks, Corneliske
  Albertje rond oktober 1769     Lubberts, Meine Gerrits, Aaltje
  Albertje     Luitzens, Harmen  
  Albertje     Siedzes, Freerk  
  Albertje rond 20 juli 1760   Steffens, Andries Geerts, Meint Alberts, Antje
  Albertje   Gosses, Roelof  
  Albertje rond 1747 27 juli 1819 Postma, Wieger Eelkes Willems, Geert Rinzes, Eelkjen
  Albertje     Jans, Tjerk  
  Aldert 22 augustus 1776     Gosses, Jan Michiels, Froukje
  Aldert     Jacobus, Jantje  
  Ale 17 augustus 1767     Douwes, Freerk Sjoukes, Janke
  Alexander       , Henk Eskens, Tineke
  Alice     Brienesse, Henk  
  Allardus voor 5 juni 1712     Aates, Hendrik Nicolai, Tjitske Allerds
  Alle     Jacobus, Joukje  
  Alle     Baukes, Fettje  
  Alle     Mieuwes, Gepke  
  Alle voor 14 december 1694     Gerrits, Johannes Gerrits, Aukje
  Alle     Wiebes, Trijntje  
  Alle     de Wagt, Antje Klazes  
  Alle voor 25 januari 1722     Folkerts, Gjalt Hattums, Oetske
  Andele       , Meindert
  Andries 1590 1645  
  Andries     Gjalts, Grietje  
  Andries     Jans, Aaltje  
  Andries     Klazes, Trijntje  
  Andries      
  Andries     Romkes, Aukjen  
  Andries     Lolkes, Grietje  
  Andries     Sakes, Antje  
  Andries     Sierds, Rinskjen  
  Andries     Hendriks, Geeske  
  Andries   Sjoerds, Taapke  
  Andries voor 8 mei 1659 onbekend Lubberts, Grietje Hendriks, Nuttert Andries, Tjitske
  Andries     Tjeerds, Geeske  
  Andries     Lolkes, Yfke  
  Andries rond december 1764     Libbes, Albert Andries, Ymkje
  Andries     Roukema, Ytje Bokes  
  Andries      
  Andries rond 1731 22 augustus 1811 Jakobs, Sietske  
  Andries   Meints, Albertje  
  Andriesje     Kuik, Durk Durks Jacobs, Jelmer Andries, Sjoukjen
  Andrieske   Gosses, Meint  
  Andrieske     Pronkstra, Freerk Hanzes  
  Ane rond 19 januari 1668     Gosses, Brugt
  Angenietje voor 2 september 1755     Siebes, Hylke Jakobs, Riemke
  Anita     de Jong, Rene  
  Anita       , Joost Holkamp, Saskia
  Ankie     Paulusma, Johannes  
  Ankje     Aardema, Bastiaan Fokkes  
  Anna     de Boer, Hillebrand Andreas  
  Anne     Hinnes, Froukjen  
  Anne rond 1686 14 mei 1748 Hendriks, Engeltje  
  Anne voor 17 november 1743     Eetzes, Jan Molles, Jouktjen
  Anne     Jelles, Beertje  
  Anne 17 januari 1790     Tinga, Hendrik Jans Sipkes, Dieuke
  Anne     Freerks, Antje  
  Anne 2 september 1793     Tinga, Hendrik Jans Sipkes, Dieuke
  Anne     Bernardus, Sjoukjen  
  Anne   Harmens, Wietske  
  Anne     Weersinga, Antje Roelofs  
  Anne     , Getje  
  Anne     Meints, Tietje  
  Anne voor 27 februari 1828   Jans, Roel
  Anne   van Os, Maria Katherina  
  Anne     Hielkes, Wimke  
  Anne     Jans, Antje  
  Anne     Ophuis, Gertje Dootjes  
  Anne     Jans, Wietske  
  Anne     Gerkes, Grietje  
  Anne     Kornelis, Minke  
  Anne voor 29 maart 1816 Gerrits, Antje  
  Anne     Sakes, Aukjen  
  Anne     van Sinderen, Hendrikje  
  Anne     Piekstra, Martjen Hendriks  
  Anne     Ybeles, Rixtje  
  Anne   Harmens, Fokeltje  
  Anne     Pieters, Joukjen  
  Anne Luitzens     Annes, Antje  
  Anne Marie     Gaikema, Freerk  
  Anneke     Eskens, Sake  
  annelie     Schriemer, Oene  
  Annieck      
  Annigje     , Peter  
  Annigje     van Giffen, Johannes  
  Annigjen     Wind, Fokke Freerks  
  Annika     Eikenaar, Kevin  
  Annitje voor 30 augustus 1718 Mol, Thimen  
  Anske of Antje 22 februari 1784     Duursma, Fedde Kornelis Jans, Ietje
  Antie voor 24 oktober 1686     Luitjens, Hendrik Eises, Trijntje
  Antie rond 1784   Joekes, Douwe van der Vee, Heine Jans Steffens, Maaike
  Antie     Wygers, Folkert  
  Antie voor 9 juni 1754     Tjeerds, Rindert Roels, Hinke
  Antie voor 22 mei 1684     Binnes, Wilt Liebbes, Tjitske
  Antie     Broors, Simme  
  Antie rond 1735     Andries, Pieter Roods, Geertje
  Antie     Hinnes, Jeen  
  Antie 11 maart 1785 Smeding, Gosse Engberts  
  Antje   Postma, Gerrit Sytzes  
  Antje   Jochems, Gerben  
  Antje     de Ruiter, Bartele Koerts  
  Antje rond 1752 20 december 1838 Offeringa, Marcus Jochimus  
  Antje     Bosch, Hepke Johannes  
  Antje voor 4 januari 1722     Gosses, Abram Jans, Grietje
  Antje     Freerks, Take  
  Antje     Jakobs, Willem  
  Antje     Lowis, Cornelis Willems  
  Antje     Rinthies, Binne  
  Antje     van den Berg, Jakob Sjoerds  
  Antje     Leiker, Kornelis Sjoerds  
  Antje voor 29 oktober 1752     Folkerts, Hendrik Sybes, Trijntje
  Antje   Lieuwema, Foke Lieuwes  
  Antje onbekend onbekend   Eintes, Liebbe Wisses, Sytske
  Antje voor 16 februari 1838 van Dekken, Gerke Annes  
  Antje     Bron, Jan Hendriks  
  Antje rond 9 mei 1756     Jans, Sake Sietzes, Trijntje
  Antje     van der Wouden, Sjoerd Hendriks  
  Antje 14 januari 1786     Wybes, Willem Dates, Fokje
  Antje   Jeens, Geert  
  Antje     Wiemers, Gerben  
  Antje     , Tjibbe  
  Antje     Andries, Atze  
  Antje   Folkerts, Albert  
  Antje     Jongma, Meindert Gerlofs  
  Antje     Karstes, Oene  
  Antje     Jans, Tjeerd  
  Antje     Faber, Douwe Gaeles  
  Antje     Jans, Harmen  
  Antje     Lantema, Jan Ruurds  
  Antje rond 1725 7 juni 1811 Theunis, Linze Engberts, Roel Berents, Martsen
  Antje     Douwes, Durk  
  Antje     Posthuma, Wiebe Harmens  
  Antje     Alderts, Andries  
  Antje     Hiemstra, Sjouke Hoekes  
  Antje 12 oktober 1805     Oosterbaan, Pier Freerks Venema, Popkjen Jans
  Antje rond 1754 23 juli 1822 van der Helm, Jan Haayes Harmens, Jan , Martzen
  Antje     , Jan  
  Antje 10 maart 1767     Kornelis, Frans Nutterts, Frouwke
  Antje voor 29 april 1814 Planting, Bauke Rinzes  
  Antje     de Haan, Fokke Annes  
  Antje     Crabb, Minnardus Pytters Jans, Arend Alberts, Jebbigje
  Antje     Rienks, Migchiel  
  Antje rond 14 maart 1745     Feitses, Jelle Pieters, Janke
  Antje     van der Veen, Gaele Goitzens  
  Antje   Minses, Minse Alberts, Jelmer
  Antje rond 6 maart 1691     Feikes, Jacob Feitses, Sjoukje
  Antje   Rinzes, Bauke  
  Antje     Jelkes, Petrus  
  Antje     Jeens, Rienk  
  Antje     Lubbes, Jan  
  Antje     Oosterwoud, Hendrik Hotses  
  Antje     Jongebloed, Pieter Jakobs  
  Antje rond 1767 9 augustus 1814 Jager, Douwe Tjeerds Sieberens, Mient Siebes, Lutske
  Antje      
  Antje     van Dijk, IJsbrand Epkes  
  Antje rond 1737 rond 1773 Hayckes, Pieter Annes, Bouwe Lubberts, Janke
  Antje     Bouma, Sytze Heynes  
  Antje 27 november 1773     Minzes, Wybren Oebeles, Tjitske
  Antje     Veenstra, Hylke Allardus  
  Antje 1757 17 augustus 1831 de Vries, Jacobus Hendriks Sietzes, Douwe Durks, Sijke
  Antje     Cuperus, Hendrik Sjoerds  
  Antje     Zwart, Johannes Klazes  
  Antje     Hylkema, Tjalling  
  Antje     Jans, Anne  
  Antje onbekend onbekend Hendriks, Sipke  
  Antje     Hendriks, Hendrik  
  Antje     de Jong, Harmen Jacobs  
  Antje     Geertsma, Geert Aukes  
  Antje     Linzes, Hepke  
  Antje     de Jong, Durk Folkerts  
  Antje 10 november 1768     Douwes, Tjidse Roels, Baukjen
  Antje     Stoker, Wytse Syberens  
  Antje     de Haan, Jan Wiebes  
  Antje     Eetzes, Jan  
  Antje     van Dijk, Theunis  
  Antje     Rinckes, Albert  
  Antje     Johannes, Geert  
  Antje     Bruinsma, Wytze Gooitsens , Freerk Haisma, NN3 Hayes
  Antje     Jans, Jochum  
  Antje 17 januari 1800 voor 20 februari 1801   Baron, Hans Jans Geerts, Janke
  Antje 11 november 1754     Douwes, Freerk Sjoukes, Janke
  Antje rond 1702 1755 Pytters, Haycke Douwes, Marten Hendriks, Yda
  Antje     de Vries, Willem Wopkes  
  Antje 18 januari 1777     Harma, Jan Harmens Heinzes, Gaitske
  Antje     Jelkes, Boke  
  Antje     Huisman, Pieter Sipkes  
  Antje     Pieters, Wytze  
  Antje     Meesterga, Wisse Klazes  
  Antje 1 september 1760     Kroes, Hendrik Diemers Melles, Klaaske
  Antje     Hendriks, Geert  
  Antje   Gosses, Fedde  
  Antje rond 1750 31 januari 1832 Wieringa, Wieberen Minzes Atzes, Itske Melles, Limke
  Antje     Annes, Jan  
  Antje     van Veen, Heere Willems  
  Antje     Lourenzes, Popke  
  Antje        
  Antje     Bartelds, Willem  
  Antje voor 13 februari 1763 29 december 1840 Jelles, Jakob Johannes, Albert Arends, Lijsbeth
  Antje     , Anne Luitzens  
  Antje     van der Heide, Jakob Klazes  
  Antje     Iepes, Harrit  
  Antje     , Meindert  
  Antje     Jans, Geert  
  Antje     Iestra, Sietze Martens  
  Antje     Kooistra, Folke Reins  
  Antje     Nuttes, Fooke  
  Antje     Hendriks, Yede  
  Antje     Wygers, Cornelis  
  Antje     Luitzens, Anne  
  Antje     Grupstra, Jan Johannes  
  Antje     Sietzes, Arjen  
  Antje     Wygers, Lammert  
  Antje 3 februari 1777 13 september 1827 van der BIj, Harmen Arents de Vries, Geert Meintz Bouwes, Aukje
  Antje     Bosch, Jan Hendriks  
  Antje     Houtsma, Bauke Harmens  
  Antje     de Haan, Hantje Jans  
  Antje     Minnes, Sake  
  Antje rond 1 januari 1751     Errits, Pieter Hendriks, Yktjen
  Antje voor 30 april 1840 de Haan, Foppe Jans  
  Antje voor 17 mei 1708     Gosses, Gjalt Feddes, Grietje
  Antje rond 1801 20 maart 1811   de Vries, Willem Wopkes Douwes, Antje
  Antje     Joekes, Feitze  
  Antje     , Geert  
  Antje     Wygers, Hendrik  
  Antje rond 1767 20 februari 1815 Bosma, Freerk Hendriks Klazes, Kornelis Pieters, Gaaitske
  Antje 1787     Groenewoud, Jurjen Meinderts Pytters, Heebeltie
  Antje     Roorda, Foke Nuttes  
  Antje     Uilkema, Rintje Sybrens  
  Antje   Mud, Hans Jans  
  Antje     Glas, Willem Doedes Hendriks, Alle Wiebes, Trijntje
  Antje     van der Veen, Jakob Wiegers  
  Antje     Bosma, Libbe Bokes  
  Antje rond 1762 27 januari 1848 Venekamp, Feitze Klazes Jans, Mindert Jacobs, Trijntje
  Antje rond 1753 17 februari 1815 Boonstra, Jogchum Harmens Ruurds, Durk Jacobs, Tjitske
  Antje     Jans, Hans  
  Antje     Feitses, Diemer  
  Antje 1789   Klazes, Arend Petrus, Tentje
  Antje     de Zee, Murk Uiltjes  
  Antje     Schriemer, Oene Hendriks  
  Antje     Teyes, Sake  
  Antje     Postma, Hein Baukes  
  Antje     Douma, Tjibbe Douwes  
  Antje     Jacobs, Douwe  
  Antje     Libbes, Bokke  
  Antje rond 29 september 1709     Errits, Pieter Piers, Antje
  Antje voor 17 september 1812 Raven, Pieter Sjoerd  
  Antje rond 1792   Bouwsma, Hendrik Beerends Reitsma, Tjibbe Jelkes Tjeerds, Trijntje
  Antje rond 1764 25 november 1811 Melles, Jan, Tjeerds, Sjouke  
  Antje     van der Lei, Wietze Tjipkes  
  Antje     van Dijk, Jakob Freerks  
  Antje     Pool, Jan Wiebes  
  Antje   Alberts, Albert  
  Antje   Berends, Hendrik  
  Antje     Libbes, Jonas  
  Antje     Willems, Mient  
  Antje     Knevelman, Tjebele Johannes  
  Antje   Elzes, Elze  
  Antje voor 14 september 1830 Baron, Jakob Oenes Karstes, Oene Gerrits, Antje
  Antje 1 december 1761     Feddes, Kornelis Sieberens, Trijntje
  Antje voor 18 augustus 1811 Hagen, Harmen Alberts  
  Antje voor 3 mei 1811 Liekeles, Wopke  
  Antje     Hendriks, Diemer  
  Antje     Veenstra, Gerrit Everts  
  Antje rond 1792   Ruurds, Durk  
  Antje     Veenstra, Jakob Wiegers  
  Antje     Voortwijs, Wander Jans  
  Antje     Pool, Wiebe Jacobus  
  Antje     Eezes, Pier  
  Antje     Spoelstra, Oege Johannes Willems, Jasper Andries, Fopkje
  Antje     Boonstra, Pieter Eizes  
  Antje   Rinnerts, Tjeerd  
  Antje voor 29 oktober 1758 voor 1 september 1760   Kroes, Hendrik Diemers Melles, Klaaske
  Antje     Reidinga, Teye Klazes  
  Antje 1637 1708 Gerbes, Wybe Reydts, Reydt Jans, Sjouck
  Antje   Gosses, Jelke  
  Antje 28 mei 1780 voor 1782   Feitses, Klaas Klases, Iemkje
  Antje voor 13 juni 1745     Eetzes, Jan Molles, Jouktjen
  Antje     van der Veen, Andries Jelles  
  Antje voor 13 september 1827 Gaastra, Roel Heinzes  
  Antje     Jacobus, Jurjen  
  Antje     Wieringa, Gerrit Klaazes  
  Antje rond 1762 18 november 1839 Staphorsius, Sijberen Ritskes Hinnes, Beint Ludzers, Jeltje
  Antje voor 16 mei 1840   Giliams, Berend Jans Sietzes, Romke Willems, Romkjen
  Antje     Jans, Arend  
  Antje     Stapert, Siebe Douwes  
  Antje     van der Meulen, Polle Lieuwes  
  Antje     Wierds, Hart  
  Antje     Lauerman, Louw Gerbens  
  Antje voor 31 december 1758     Hendriks, Wilt Rinzes, Elizabeth
  Antje     Ubeles, Jelle  
  Antje rond 18 januari 1728     Sijtzes, Tjisse Berends, Lolkje
  Antje     Dijkstra, Feitze Leenderts  
  Antje   Romkes, Lieuwe  
  Antje   Geerts, Meint Jelmers, Albert Egberts, Lolkje
  Antje     Wobbes, Nanne  
  Antje rond 1761 25 mei 1831 van der Zee, Binne Roels Roels, Goitzen Pieters, Sjiouke
  Antje 6 maart 1760     Errits, Pieter Diemers, Hinke
  Antje     Iest, Klaas Douwes  
  Antje     Kooistra, Folkert Rienks  
  Antje     de Vries, Roel Ebeles  
  Antje     de Haan, Louwrens Renzes  
  Antje voor 2 april 1713     Hendriks, Wyger Folkerts, Lutske
  Antje     de Boer, Binze Hendriks  
  Antje     Pyters, Errit  
  Antje   Eebes, Diemer  
  Antje     Klazinga, Bernardus Durks  
  Antje     Wietzes, Jan  
  Antje     Anninga, Jurjen Annes  
  Antje rond 30 juni 1771     Iest, Douwe Klazes Kornelis, Tjitske
  Antje     Herder, Jacob Pieters  
  Antje     Bron, Evert Jans  
  Antje     Landmeter, Poppe Gjalts  
  Antje voor 8 januari 1719     Hendriks, Reinder Alles, Sjoukjen
  Antje     Eringa, Jochum Fokkes  
  Antje rond 1765 16 mei 1813 van Dijk, Johannes Freerks Alderts, Wiebe Wiebes, Geelke
  Antje     van der Meer, Haring Harts  
  Antje     van der Meulen, Jan Gerbens  
  Antje     Wijma, Thijs Dates  
  Antje     Fokkes, Roel  
  Antje voor 14 juli 1743     Folkerts, Hendrik Sybes, Trijntje
  Antje     Bijlsma, Jarig Hendriks  
  Antje     Klazes van der Kooi, Feitze  
  Antje     Dates, Johannes  
  Antje     Oebeles, Hendrik Jans  
  Antje voor 23 september 1764 Molles, Jolke  
  Antje     Praamstra, Jille Hylkes  
  Antje     Hogeveen, Durk Jans  
  Antje     Jakobs, Jan  
  Antje   Arends, Sake  
  Antje   Ernstes, Yme  
  Antje     Fopma, Douwe  
  Antje     van der Woude, Jan Jelles  
  Antje   Jongsma, Tjeerd Paulus  
  Antje voor 21 augustus 1659     Claesses, Pieter Gosses, Saeck
  Antje voor 17 augustus 1690     Arents, Teeke Geerts, Tiets
  Antje     Geertsma, Sjouke Jans  
  Antje voor 28 januari 1753     Pieters, Gjalt Durks, Saakjen
  Antje 22 februari 1797     Jans, Kornelis Liekeles, Maaike
  Antje     Eeltjes, Jarig  
  Antje     Douwes, Pieter  
  Antje     Jacobs, Gerben  
  Antje tussen 1708 en 1718 Epkes, Geert  
  Antje rond 1767 19 februari 1817 Bethlehem, Haaye Durks Jeens, Molle Lindeboom, Hiltje Bouwes
  Antje     Jansma, Johannes Jans  
  Antje   Dates, Tijs  
  Antje     Alberts, Rienk  
  Antje     Kasje, Libbe Jans  
  Antje     Jonkman, Rinze Jans  
  Antje   Nicolai, Remkes Klazes  
  Antje     Adema, Douwe Willems  
  Antje rond 1766 2 juni 1812 van der Meer, Sieberijn Sjoerds Tjeerds, Tjibbele , Jitske
  Antje voor 8 oktober 1719     Gosses, Johannes Thijsses, Aaltje
  Antje     Stok, Hendrik Hendriks  
  Antje     de Boer, Jitze Jeens  
  Antje     Hendriks, Pier  
  Antje     Hendriks, Bouwe  
  Antje voor 31 januari 1820 van Epen, Frans Everts  
  Antje     Veenstra, Hedzer Sakes  
  Antje     Tijsses, Taeke  
  Antje voor 29 maart 1816 Eits, Anne  
  Antje     Drijffolt, Wouter Hendriks  
  Antje     Witteveen, Willem Gaukes  
  Antje     Lieuwes, Jakob  
  Antje 21 februari 1779     Gosses, Jan Michiels, Froukje
  Antje     Jans, Douwe  
  Antje   Errits, Pieter  
  Antje     Jakobs, Geert  
  Antje 11 februari 1856 van der Wal, Jurjen Klazes  
  Antje     Rinses, Binne  
  Antje     Bergsma, Hendrik Jans  
  Antje     Alles, Sjoerd  
  Antje 1716 voor 15 januari 1786 Liebbes, Bouwe  
  Antje rond 26 juli 1792 Kooistra, Roelof Rinderts  
  Antje     Wever, Jan Hendriks  
  Antje     Jitzes, Jan  
  Antje     van der Zee, Otte Cornelis  
  Antje     Jans, Jannes Jans, Melle Hendriks, Aukjen
  Antje     van der Woude, Jochem Roels  
  Antje     Michiels, Jacob  
  Antje voor 4 april 1762 kort na 4 apr 1762   Kornelis, Frans Nutterts, Frouwke
  Antje     Johannes, Kornelis  
  Antje     Jager, Geert Hendriks  
  Antje 8 december 1753 voor 20 januari 1840 Postma, Jan Lammerts Jans, Oebele Boeles, Sieberg
  Antje Klazes     Broersma, Klaas Sytzes  
  Antje Pieters      
  Antje Reins     Elzinga, Jogchum Kornelis  
  Antoon   Hendriks, Fentje  
  Arend rond 28 oktober 1722 1746   Arends, Albert Geerts, Magdalena
  Arend   Wiebes, Gepke  
  Arend voor 28 maart 1762 voor 3 december 1763   Arends, Anne Gerkes, Grietje
  Arend 3 december 1763     Arends, Anne Gerkes, Grietje
  Arend     Oebeles, Janke  
  Arend rond 1783   Jans, Kornelia  
  Arend rond 1730 12 augustus 1799 Sybolts, Sieuwke, Jans, Wietske  
  Arend   van Manen, Eelkje Gerbens  
  Arend     Petrus, Tentje Haakma, Klaas Arends Cornelis, Saakje
  Arend     , Akke  
  Arend     , Antje  
  Arend tussen 1631 en 1642 1710 Alberts, Jebbigje, Cornelis, Grietje  
  Arend      
  Arend      
  Arjen voor 24 maart 1754     Johannes, Albert Arends, Lijsbeth
  Arjen     Harmens, Antje  
  Arp voor 9 mei 1728   Reiding, Sijtze Fokkes Reiding, Sjoukjen Arps
  Arp      
  Asseltje     Wygers, Klaas  
  Asseltje rond 1744 24 maart 1814   Pieters, Wouter , Fokeltje
  Asseltje 1782 Sikkes, Pieter  
  Asseltje     Fokes, Halbe  
  Assih     Toorop, Anthonij Abraham  
  Ate rond 1776     Meinderts, Rindert Feddes, Berber
  Ate 28 december 1801 voor 1811   Dockema, Jogchum Ates Hetters, Tietje
  Ate 18 november 1805     Jans, Kornelis Liekeles, Maaike
  Ate rond 1754 15 januari 1807 van Veen, Froukjen Sjoerds  
  Ate voor 27 januari 1793 Jochems, Aukjen  
  Ate     Menzes, Baukjen  
  Ate     Kornelis, Sjoukjen  
  Ate     Alles, Froukjen  
  Atje     Wytzes, Willem  
  Atje   Hendriks, Sytze  
  Atje       Jelles, Jeen IJles, Jitske
  Atje     Booi, Tjalling Sakes  
  Atje     Rinsema, Kornelis Rinses  
  Attje     Eilerts, Lambertus  
  Attje 3 februari 1774 10 juli 1843 van der Veen, Ebele Wiegers Douwes, Anne Sakes, Aukjen
  Attje 11 januari 1773 voor 20 maart 1774   Douwes, Anne Sakes, Aukjen
  Attje     Gaukes, Jakob  
  Attje     Kiestra, Pieter Jans  
  Attje     van Essen, Geert Sjoukes  
  Attje     Klaazes, Beerend  
  Attje     Huizinga, Gjalt Siebes  
  Attje rond 29 december 1771 voor 11 januari 1773   Douwes, Anne Sakes, Aukjen
  Attje     Siedses, Hendrik  
  Atze 1 februari 1779   Jans, Gooitske Gosses, Jelke Atzes, Janke
  Atze rond 13 juli 1768 Wybrens, Antje , Andries
  Aucke rond 1677 1726 Douwes, Trijntje  
  Aucke voor 2 juli 1654     Claesses, Pieter Gosses, Saeck
  Auckjen voor 23 december 1714     Liebbes, Foppe Jelles, Wytske
  Augustus     Sjoerds, Dettje  
  Auke rond 1746 21 december 1811   Jans, Wietze Geeles, Sietske
  Auke     Bernardus, Wietske  
  Auke     Jans, Froukjen  
  Auke     Fokkes, Tolke  
  Auke voor 18 oktober 1711     Gosses, Gerke Feddes, Jeltje
  Auke rond 1694   Tjeerds, Lolkje  
  Auke     Tjeerds, Trijntje  
  Auke voor 15 december 1771     Douwes, Tjidse Roels, Baukjen
  Auke     Geerts, Gelske  
  Auke rond 1772   Fokkes, Ytje Aukes, Pieter
  Auke 10 maart 1766     Gosses, Libbe Alberts, Jantje
  Auke of Aukje voor 2 februari 1684     Diemers, Hendrik de Rhode, Jantie Sibrants
  Aukje     Rinsma, Kornelis Imes  
  Aukje   voor 25 mei 1826 Posthumus, Tjeerd Tjeerds  
  Aukje     Siedses, Dirk  
  Aukje     Gerrits, Johannes  
  Aukje rond 1741 8 januari 1818 Sybes, Engbert de Jong, Marten Martens Jogchums, Aafke
  Aukje voor 20 december 1811 Rinzes, Wieberen  
  Aukje voor 29 september 1689   Jans, Hedzer Idsges, Teye Sakes, Ynske
  Aukje rond 17 juni 1742     Jans, Sake Sietzes, Trijntje
  Aukje 23 september 1815 Douma, Hedzer Rinzes Tjeerds, Libbe Molles, Fokjen
  Aukje     Melis, Iepe  
  Aukje voor 29 feb 1701   Sybrens, Jelle Jeens, Molle Oedses, Jetske
  Aukje     Minnerts, Evert  
  Aukje 10 januari 1812 Bodzes, Berend Aukes, Anne Kornelis, Minke
  Aukje 22 februari 1749 5 maart 1824 de Vries, Geert Meintz Liebbes, Bouwe Oedzes, Antje
  Aukje   Jans, Oene  
  Aukje rond 1663 15 juli 1736 Cornelis, Louis  
  Aukje 18 maart 1695 Hymmersma, Lucas  
  Aukje voor 16 december 1819 Bonstra, Hendrik Bonnes  
  Aukje voor 9 november 1792 Abrahams, Asse  
  Aukjen     Kornelis, Bartele  
  Aukjen voor 14 juni 1811 Popes, Wopke  
  Aukjen     Veenstra, Geert  
  Aukjen     Sjoerds, Jeen  
  Aukjen rond 1788   Wilts, Jeen Wietzes, Hiltje
  Aukjen     Staforcius, Sieberen Ritskes  
  Aukjen     Herder, Wietze Roels  
  Aukjen     Folkerts, Jan  
  Aukjen rond 1742 14 december 1829 Jans, Ate, Kooistra, Roelof Rinderts Jelkes, Jogchum Gosses, Hiltje
  Aukjen     Bron, Hendrik Arends  
  Aukjen 23 oktober 1787 Arends, Jakob  
  Aukjen     Johannes, Reinder  
  Aukjen     de Wind, Jan Warnders  
  Aukjen   Ottes, Rinse  
  Aukjen     Kornelis, Gauwe  
  Aukjen   Wopkes, Albert  
  Aukjen     Jansma, Anne Jans  
  Aukjen rond 1744 4 februari 1815 Spaanstra, Alle Alberts Folkerts, Albert Siegers, Swopkjen
  Aukjen     van der Bij, Marten Siebes  
  Aukjen     Jentjes, Jelte  
  Aukjen voor 7 februari 1814 Booi, Tjalling Hotzes  
  Aukjen rond 1769 20 juli 1811   Jans, Eebele Jans, Klara
  Aukjen voor 25 juli 1826 van der Terp, Alle Durks  
  Aukjen voor 1 maart 1813 Veenstra, Geert Jans  
  Aukjen     Hoekstra, Jan Annes  
  Aukjen     Kornelis, Hidzer  
  Aukjen     Maakal, Marten Tjerks  
  Aukjen      
  Aukjen     Edzes, Hendrik  
  Aukjen     Visser, Klaas  
  Aukjen     Freerks, Jasper  
  Aukjen     Spoelstra, Hendrik Jelles  
  Aukjen     Douwes, Hinne  
  Aukjen     Jans, Geert  
  Aukjen 25 augustus 1810 van Bruggen, Alle Sjoerds , Haye
  Aukjen     Jans, Melle  
  Aukjen     Taekes, Pieter  
  Aukjen     Douwes, Anne  
  Aukjen voor 25 oktober 1711     Hendriks, Wyger Folkerts, Lutske
  Aukjen     Wygers, Sybren  
  Aukjen rond 1780   van der Meer, Taeke Minderts Hinnes, Tjeerd Tjipkes, Folkjen
  Aukjen     Wijma, Heere Gerbens  
  Aukjen rond 1742 10 februari 1828 Folkerts, Andries Jans, Romke Martens, Lubbert
  Aukjen     Bouma, Jacob Harrits  
  Aukjen     Aizes, Jan  
  Aukjen     van der Brug, Roel Harmens  
  Aukjen      
  Aukjen     van den Berg, Durk Pieters  
  Aukjen     Gosses, Jan  
  Aukjen     van der Gaast, Jitze Hendriks  
  Aukjen voor 5 mei 1811 Popkes, Wilt  
  Aukjen rond 1786   Reinders, Sietze Rinsma, Sake Iemes Oebeles, Geelke
  Barber     Arents, Evert  
  Barber rond 1781   Kats, Gabe Kornelis Harmens, Marten Beerns, Aaltje
  Barber     Zwerver, Melle Minses  
  Barbertie rond 1780   Tjibbeles, Kornelis Jelkes, Jan Wietzes, Wietske
  Bareld   Jans, Tietje  
  Bareld     Jans, Janke  
  Barend     Smeding, Henderina  
  Bart       , Joost Holkamp, Saskia
  Bart     Paulusma, Wieke  
  Barteld 12 juli 1772     Rinzes, Bauke Jelles, Antje
  Bartele voor 12 oktober 1662   Jans, Janke Claesses, Pieter Gosses, Saeck
  Bartele     Jans, Aukjen  
  Bartele     Boukes, Froukjen  
  Bartje     Rinzes, Sierk  
  Bas       Kromer, Yvette
  Bastiaan     Errits, Fokjen  
  Bate       Eits, Jan
  Baucke      
  Bauckie voor 18 oktober 1685     Fookes, Rinse Hermannides, Aaltje
  Bauk     Hendriks, Thoomas  
  Bauk     Visser, Ate  
  Bauk     de Vries, Sjouke  
  Bauke   Jans, Wytske  
  Bauke     Hanzes, Grietje  
  Bauke voor 8 september 1869 Zeilstra, Antje Jans  
  Bauke      
  Bauke   Jelles, Antje  
  Bauke rond 1788   Tjibbeles, Minke Jelkes, Jan Wietzes, Wietske
  Bauke   Jans, Wietske  
  Bauke rond 3 augustus 1732   Bruining, Froukje Harmens, Ulbe Baukes, Tietske
  Bauke     Hendriks, Sjoukjen  
  Baukje voor 6 februari 1828 Posthuma, Suardus Jacobus  
  Baukje     Harmens, Errit  
  Baukje     Hendriks, Nuttert Heeres, Leentje
  Baukje   Johannes, Riemer  
  Baukje     Tijes, Gooitzen  
  Baukje rond 1756 24 juli 1818 van der Brug, Harmen Roels Djurres, Lammert Roelofs, Tjitske
  Baukje rond 1770 11 augustus 1847 de Hoo, Johannes Franciscus  
  Baukje     Roorda, Pieter Sieberens  
  Baukje     Roelofs, Feitse  
  Baukje     de Boer, Wiebe Sietes  
  Baukje 15 december 1731     Hendriks, Nutte Dirks, Riemke
  Baukje     Nuttes, Eeble  
  Baukje 1771 23 juni 1823 Bosma, Jan Berends , Tjeerd , Janke
  Baukje     Benedictus, Teye Dictus  
  Baukje voor 27 februari 1828 Halbertsma, Bate Ayzes Jans, Roel
  Baukje   Jans, Pieter  
  Baukje       Siedzes, Janke Jans
  Baukje     Postma, Pieter Bonzes  
  Baukje     Mulder, Abe Durks Meinders, Johannes Rienks, Akke
  Baukje     Roels, Jan  
  Baukje     Booyenga, Booyen Pieters  
  Baukje     Lammerts, Harm , Berend Nuttes, Willemke
  Baukje   Gerrits, Romke  
  Baukjen     Roelfs, Sweitze  
  Baukjen     Posthuma, Gerben  
  Baukjen     Huberts, Willem Sierds  
  Baukjen     Klazes, Ate  
  Baukjen     Ophuis, Dootje Sints  
  Baukjen     de Boer, Been Hendriks  
  Baukjen     van der Veen, Wieger Jeens  
  Baukjen     Pool, Jacobus Johannes  
  Baukjen     Wietzes, Roel  
  Baukjen     Roels, Klaas  
  Baukjen voor 29 september 1715     Pieters, Schelte Uilkes, Lysbet
  Baukjen     Pieters, Klaas  
  Baukjen     Ytsma, Jan Klases  
  Baukjen     Jans, Egbert  
  Baukjen     de Groot, Hendrik Wiebes  
  Baukjen     Hendriks, Wybe  
  Baukjen voor 1 november 1812 Annes, Jan  
  Baukjen     Pietersma, Pieter Wolters  
  Baukjen     van der Veen, Reid Reinders  
  Baukjen     Meyer, Linze Andries  
  Baukjen     Hendriks, Jurjen  
  Baukjen     Broors, Pieter  
  Baukjen   Jaspers, Hendrik  
  Baukjen        
  Baukjen     de Boer, Wybe Syttes  
  Baukjen     Wietzes, Sjoerd  
  Baukjen rond 1777 7 januari 1814   Hendriks, Tymen Heinzes, Sjoukjen
  Baukjen      
  Baukjen     Tjeerds, Fokke  
  Baukjen     Meines, Aalsen  
  Baukjen     Gjalts, Gosse  
  Baukjen     Tijsses, Geeuke  
  Baukjen     Aukes, Jan  
  Baukjen voor 13 januari 1814 Veenstra, Rienk Migchiels  
  Baukjen rond 1726 2 augustus 1815 Pieters, Kornelis Sikkes, Pieter Freerks, Asseltje
  Baukjen     Visser, Tijs Pyters  
  Baukjen     Tijssens, Wouter  
  Baukjen     Kornelis, Jenne  
  Baukjen     Douwes, Tjidse  
  Bea     Eikenaar, Eef  
  Beerend     Jacobs, Attje  
  Beerent     Simmes, Grietie  
  Beerent voor 25 mei 1763     Berends, Bootse Bordzinga, Trijntje Heinzes
  Beerten     Johannes, Ytske  
  Beertje 5 mei 1852 Bruinsma, Tjeerd Jeens  
  Beertje     Roels, Anne  
  Beertje     Jans, Luitzen  
  Beint rond 1748 rond 29 januari 1808 Ludzers, Jeltje, Jans, Hinke  
  Beitsche     Iedes, Petrus  
  Beitske rond 1739 15 november 1822 Meines, Johannes Nannes, Pieter Johannes, Bontje
  Beitske     Adema, Johannes Gerrits  
  Beitske     van der Wal, Geele Lieuwes  
  Beitske     Annes, Hinne  
  Benjamin     Durks, Zwaantje  
  Benne voor 16 april 1683   Hayes, Taapke Binnes, Wilt Liebbes, Tjitske
  Bente       Kromer, Yvette
  Berber rond 1764     Lubberts, Meine Gerrits, Aaltje
  Berber voor 1 maart 1696     Douwes, Marten Hendriks, Yda
  Berber     Hamstra, Geert Oebeles  
  Berber     Reuling, Coenraad  
  Berber     Lieuwes, Wytze  
  Berber     Hoekstra, Wybren Fokkes  
  Berber rond 1737 11 juni 1811 Meinderts, Rindert Jans, Fedde Jans, Tjitske
  Berber     Sytzes, Tjeerd  
  Berend rond 27 juni 1733   Wynia, Marijke Reins Sijtzes, Tjisse Berends, Lolkje
  Berend voor 26 juni 1695   Minnes, Sytske Ridzerts, Bodse Beerns, Liepkje
  Berend     Nuttes, Willemke  
  Berend     Gosses, Geeske  
  Berend     Alders, Rinske  
  Berend 20 maart 1774     Berends, Egbert Eelzes, Martzen
  Berend     Leest, Fettje Durks  
  Berend     Davids, Jeltje  
  Berend      
  Berend     Hanses, Aafke  
  Berend   Everts, Trijntje  
  Berend     Sieberens, Trijntje  
  Berend     Hendriks, Klaaske  
  Berend rond 5 november 1769     Rinzes, Bauke Jelles, Antje
  Berend   Annes, Aukje  
  Berend       Kromer, Yvette
  Berend 6 november 1802     Jans, Kornelis Liekeles, Maaike
  Berend     van der Meer, Grietje Tobias  
  Berend     Harmens, Grietje  
  Berendje rond 1740 13 september 1818 de Vries, Eetze Sipkes  
  Berendje     Tuinstra, Sjouke Dirks  
  Berendtje     Wybrands, Johannes  
  Bernardus     Willems, Sietske  
  Bernardus     Wilts, Jitske  
  Bieukjen     Ypes, Foke  
  Bieuwkjen 8 november 1826 Jurjens, Jan Geerts, Ebele Fokes, Richtje
  Bieuwkjen     Roels, Foke  
  Bieuwkjen     Iebes, Foke  
  Binne rond 1671   Rienks, Aaltje  
  Binne voor 24 september 1702     Fookes, Rinse Hermannides, Aaltje
  Binne       , Haye
  Binne 1 januari 1805    
  Binne voor 28 februari 1701 voor 24 september 1702   Fookes, Rinse Hermannides, Aaltje
  Binne     Wilts, Antje Fockes, Rinthie Ebses, Jouck
  Binne     Wilts, Antje  
  Binne     Linzes, Zwaantje  
  Bintje     Jans, Jan  
  Bintje voor 6 maart 1668     Gosses, Jouke
  Bintje     Willems, Jan  
  Bintje     Douma, Rinze Hedzers  
  Bintje     Tjeerds, Pieter  
  Bintje     Rozema, Lammert Wiemers  
  Bodse     Beerns, Liepkje  
  Boele voor 9 januari 1836 Reitsma, Martje Gjalts  
  Boele     Jans, Inske  
  Boke     Franzes, Antje  
  Bokke     Dijkstra, Trijntje Alles  
  Bokke     Uilkes, Sjoukjen  
  Bokke     Taedes, Antje  
  Bonne voor 30 augustus 1816 Johannes, Tetje  
  Bontie voor 2 december 1751     Harmens, Lammert Sjoerds, Wijke
  Bontje     van der Pol, Hendrik Berends  
  Bontje     Kornelis, Wietze  
  Bontje 12 april 1794     Aizes, Jan Wietzes, Aukjen
  Bontje voor 12 juli 1823 Kooistra, Geele Rinderts  
  Bontje     Nannes, Pieter  
  Bontje voor 27 januari 1704     Hendriks, Reinder Alles, Sjoukjen
  Bontje     Baron, Hans Jans  
  Bontje     Hendriks, Eeke  
  Bontje voor 3 maart 1765     Folkerts, Andries Sierds, Rinskjen
  Bontje     Wygers, Klaas  
  Bontje   Jelkes, Willem  
  Bontje   Kornelis, Harmen  
  Bontje     Fennema, Gabe Atzes  
  Bontje Pieters      
  Bootse 9 juli 1732 voor 1811 Bordzinga, Trijntje Heinzes Bordzes, Berend Minnes, Sytske
  Bosch     Eikenaar, Willemina Hendrica  
  Botje voor 25 december 1823 Veneman, Jan Lubbertus  
  Bottje 22 november 1801 voor 30 maart 1803   Oosterbaan, Pier Freerks Venema, Popkjen Jans
  Bottje     Ypes, Jan  
  Bottje 30 maart 1803 voor 11 maart 1808   Oosterbaan, Pier Freerks Venema, Popkjen Jans
  Bottje 11 maart 1808   de Boer, Rintje Hendriks Oosterbaan, Pier Freerks Venema, Popkjen Jans
  Bouke     Klazes, Doedje  
  Boukje     Klein, Jacob  
  Boukjen     Brouwer, Sjoerd Thomas  
  Boukjen voor 7 februari 1845 Veltman, Hempke Jeens  
  Boukjen     Lourens, Meine  
  Bouktje     de Boer, Arend Pieters  
  Bouwe     Sierks, Antje  
  Bouwe   van der Harst, Willemke Jans  
  Bouwe geschat 1711 1787 Oedzes, Antje, Hendriks, Aaltje Bouwes, Liebbe Jans, Aaltje
  Bouwe geschat 1655 1746 Jans, Aaltjen, Geerst, Jetske Eintes, Liebbe Wisses, Sytske
  Bouwe     Sietzes, Janke  
  Bouwe voor 14 mei 1713 1748/1749 Lubberts, Janke, Hendriks, Swaantje Hedmans, Anne Ybeles, Rixtje
  Bouwe     Reins, Sijke  
  Brand   Wiebes, Tjitske  
  Brand     Jans, Japke  
  Brand   Loppes, Teetske  
  Brecht     Nicolai, Allardus  
  Brechtje     van der Veen, Anne  
  Brechtje     Gabes, Oebele  
  Brechtje     Zijlstra, Jan Wopkes  
  Bregtje     Egberts, Roelf  
  Bregtje        
  Bregtje     Egberts, Roel  
  Broor rond 1740 10 mei 1811 Jogchums, Sietske Broors, Roel Gerkes, Sjoukjen
  Brugt      
  Brugt     Kornelis, Wijke  
  Bruin     Roelofs, Gertje  
  Caroline     Zuidema, John  
  Carry      
  Catarina     de Roode, Sibrant Jacobs Bolleman, Paschier Hendriks
  Catharina rond 22 april 1703     Mellens, Sikke Sybrants, Lijsbeth
  Catharina rond 6 oktober 1700     Mellens, Sikke Sybrants, Lijsbeth
  Cecilia     Bosgra, Jan Tietes  
  Chris     Veenstra, Hinke  
  Christa     Koelewijn, Theo  
  Christiaan     Feitses, Maaike  
  Christina     Paulusma, Han  
  Cita     Gaikema, Gjalt  
  Claas 30 januari 1724     Bordzes, Berend Minnes, Sytske
  Claas     Piebes, Tietje  
  Claasien     de Boer, Cornelis  
  Claes voor 21 april 1644     Claesses, Pieter Gosses, Saeck
  Claes     Boelens, Wyts Boeles  
  Constant     Johannes, Iemkje  
  Cornelia     Foekes, Wieger  
  Cornelia     van Diepen, Jan Jans  
  Cornelis       Jans, Arend Cornelis, Grietje
  Cornelis     Oeges, Wietske  
  Cornelis voor 20 januari 1765 kort na 20 jan 1765   Kornelis, Frans Nutterts, Frouwke
  Cornelis   Freerks, Corneliske  
  Cornelis     Harmens, Antje  
  Cornelis     Minderts, Corneliske  
  Cornelis onbekend voor 2 april 1857 Harts, Jinke  
  Corneliske voor 1720 Michiels, Engbert  
  Corneliske     Freerks, Cornelis  
  Corneliske rond 1755     Kornelis, Frans Nutterts, Frouwke
  Corneliske     de Vries, Marten Abrahams  
  Corneliske     Berends Hofman, David  
  Corneliske voor 4 september 1763 Lourens, Meine  
  Corneliske     Wygers, Pyter  
  Corneliske rond 1727 20 februari 1816 Liebes, Cornelis Siedzes, Freerk Jans, Albertje
  Cornielus voor 1 september 1678 voor 20 januari 1715 Ulckes, Lutske Kornelis, Meinert Alberts, Jetske
  Corrie     Lageveen, Kleis  
  Corrie     Veenstra, Brand  
  Crijn rond 22 maart 1744     Krijnen, Jan Brienis, Jantien
  Danielle     Riemersma, Eeuwe  
  Date   Jannes, Aaltje, Johannes, Fokje  
  Date 11 september 1790 11 april 1824   Wijma, Jacob Dates Popkes, Grietje
  Date   Durks, Pijltje Dates, Thijs Willems, Fokje
  Date 25 september 1785     Popkes, Roel Dates, Trijntje
  Date rond 13 september 733     Dates, Johannes Klases, Antje
  Date     Jacobs, Pijltje  
  Date 13 januari 1788     Wybes, Willem Dates, Fokje
  Delores     Elenbaas, George Herman  
  Derk     Vos, Gezina  
  Dettje     Sjoerds, Augustus  
  Dettje     Gjalts, Geert  
  Dettje     Bakker, Dydert Jacobs  
  Dettje     Martens, Jacob  
  Dick     Mook, Ida  
  Dicky     Meyer, Jan  
  Dieke       Roels, Hendrik
  Dieke     van der Veen, Sjoerd Teyes  
  Dieke     Siebes, Aize  
  Dielle rond 1767 13 februari 1821 Wiersma, Louis Wiebes Durks, Harmen Wiemers, Gooitske
  Diemer     Kornelis, Marijke  
  Diemer     van der Meer, Mettje Lieuwes  
  Diemer   Feitses, Wietske  
  Diemer 26 januari 1766     Kroes, Hendrik Diemers Melles, Klaaske
  Diemer     Johannes, Antje  
  Diemer   Hendriks, Sjoukjen  
  Diemer     Roels, Antje  
  Diemer   Sjoerds, Antje  
  Diemer voor 7 september 1694     Diemers, Hendrik de Rhode, Jantie Sibrants
  Dieuke     Wygers, Hendrik  
  Dieuke     van Leeuwen, Eeuwe Lieuwes  
  Dieuke     Wiegers, Eelke  
  Dieuke 12 december 1755 29 september 1809 Hendriks, Hidde, Tinga, Hendrik Jans Hendriks, Sipke Hendriks, Antje
  Dieukie 8 november 1749 23 december 1832 Kornelis, Haaye Ridzerts, Klaas Tjeerds, Martjen
  Dieuwke rond 1775   van der Ploeg, Jan Dirks Jans, Jacob Hendriks, Jeltje
  Dieuwke     Graanstra, Jan Jelkes  
  Dieuwke     Alderts, Gerrit  
  Dieuwke     Klazes, Pieter  
  Dieuwke     Alles, Marten  
  Dieuwke     Wagenaar, Alle Sakes  
  Dieuwke     Tjeerds, Ridzert  
  Dieuwke     Willems, Herke  
  Dieuwke     Hellinga, Iebele Sjoerds  
  Dina     Jans, Pope  
  Dina     Westerhuis, Evert Jans  
  Dina     Oebeles, Jogchum  
  Dini     van der Worp, Sip  
  Dirck   Roorda, Maaike Siebrens  
  Dirckjen     Hanses, Rentje  
  Dirk   Gosses, Geertje  
  Dirk   Remmelts, Jantje  
  Dirk     Jans, Stijntje  
  Dirk     Laurens, Grietje  
  Dirk voor 24 november 1695     Wygers, Hendrik Dirks, Antje
  Dirk     Bernardus, Zwaantje  
  Dirk     Hendriks, Yede Lefferts, Antje
  Dirk     Feitses, Aukje  
  Dirk     Sybes, Metje  
  Dirk     Postma, Gerritje Gerrits  
  Dirk 31 december 1763     Gosses, Libbe Alberts, Jantje
  Dirk     Beerns, Minke  
  Dirk     Hendriks, Trijntje  
  Dirk Duu 2 juli 1777 3 november 1806   Lammerts, Djurre Duursma, Trijntje Durks
  Dirkje voor 24 maart 1737     Hendriks, Nutte Dirks, Riemke
  Dirkje voor 31 januari 1734     Hendriks, Nutte Dirks, Riemke
  Dirkje voor 8 februari 1756     Pieters, Gjalt Durks, Saakjen
  Djille     Harmson, Harmen Lammerts  
  Djurre     Sakes, Grietje  
  Djurre     Duursma, Trijntje Durks  
  Doedje     Fransen, Bouke  
  Doedtje     Hamles, Jan  
  Doeke     van der Wal, Greetje  
  Doetje   Jager, Johannes Hanses  
  Doetje     Bakker, Dirk Hendriks  
  Doetje     de Vries, Jelle Taekes  
  Doetje 31 oktober 1825 Hendriks, Popke  
  Doetje 1799   Klazes, Minze
  Doetje     Posthumus, Willem Doedes  
  Doetje 14 september 1764     Geerts, Hendrik Martens, Jeltje
  Doetzen     van der Zee, Anne Jans  
  Dooitske     Klazes, Age  
  Doutzen     Jans, Klaas  
  Doutzen     de Vries, Gjalt Harkes  
  Douwe 12 september 1757   Douwes, Wytske Douwes, Tjidse Roels, Baukjen
  Douwe     Lammerts, Antje  
  Douwe      
  Douwe 2 augustus 1786     Feitses, Klaas Klases, Iemkje
  Douwe     Jans, Houkje  
  Douwe     , Trijntje  
  Douwe     Aizes, Fokjen Tjeerds, Arend Sybolts, Sieuwke
  Douwe     Berends, Gooitske  
  Douwe 25 mei 1766     Sikkes, Gerben Pieters, Grietje
  Douwe     Jans, Korneliske  
  Douwe      
  Douwe     Hendriks, Martzen  
  Douwe     Baukes, Nieske  
  Douwe voor 17 mei 1703 11 januari 1774 Wygers, Sytske Gerrijts, Aucke Douwes, Trijntje
  Douwe     Gjeltema, Bieukjen Gjalts  
  Douwe     Jans, Antje  
  Douwe     Jans, Tjietje  
  Douwe     Paulusma, Janny  
  Douwe rond 1787   Heines, Antie Taekes, Joeke Douwes, Trijntje
  Douwe 6 september 1780     Tjisses, Douwe Douwes, Wytske
  Douwe 27 augustus 1811 Jans, Jitske  
  Douwe 25 januari 1778     Douwes, Anne Sakes, Aukjen
  Douwe   Freerks, Iebeltje  
  Douwe 17 november 1751     Douwes, Freerk Sjoukes, Janke
  Douwe voor 22 augustus 1777 27 januari 1802 Durks, Sijke  
  Douwe     Schriemer, Richtje  
  Douwe     van der Meulen, Lokjen Tjeerds  
  Dreewis voor 2 oktober 1698     Gosses, Roelof Drieuwes, Albertje
  Duifke     Karels, Karel  
  Dumiarsari 5 maart 1938   van der Geugten, Joris Elam  
  Durk rond 1786   Hendriks, Antje Durks, Ruurd Jentjes, Wietske
  Durk     Beerends, Sjoukjen  
  Durk     , Fintje  
  Durk     Minderts, Hiltje  
  Durk voor 1 januari 1815 Sietzes, Grietje  
  Durk 19 oktober 1778     Willems, Jouke Jans, Joukjen
  Durk     Jans, Wietske  
  Durk     Nuttes, Geertje  
  Durk     Jacobs, Tjitske  
  Durk     Egberts, Antje  
  Durk     Hendriks, Jitske  
  Durk     Posthuma, Gerritje Gerrits  
  Durk 16 mei 1788     Popkes, Roel Dates, Trijntje
  Durk     Lourens, Grietje  
  Durk rond 1 oktober 1758     Tijsses, Date Durks, Pijltje
  Durk     Vriesema, Doekeltje Hendriks  
  Durk     Siemons, Jisseltje  
  Durkje     Mars, Jan Andries  
  Durkje   Johannes, Jurjen  
  Durkjen rond 1766 7 augustus 1841 Dijkstra, Oege Andries , Jouke
  Durkjen   Klases, Tijs  
  Durkjen rond 1765 16 augustus 1844 Pool, Thijs Klazes  
  Durkjen     van der Sluis, Sietze Jans  
  Durkjen     Gerkes, Sieberen  
  Durkjen     Wygers, Marten  
  Durkjen     de Jong, Wopke Wiebes  
  Durkjen rond 1751 15 december 1811 Melles, Johannes Sjoerds, Augustus Sjoerds, Dettje
  Durkjen     Foekes, Jan  
  Durkjen     Algra, Bonne Pieters  
  Durkjen     bij den Brug, Koene Eeuwes  
  Durkjen     Veenstra, Fokke Alberts  
  Duttje     Blaauw, Jan Jans  
  Duye   voor 28 januari 1822 Siebes, Korneliske  
  Ebele   Gosses, Iebeltje  
  Ebele     Fokes, Richtje  
  Ebele voor 28 februari 1664   Jans, Geertje, Aedes, Tjitske Hendriks, Nuttert Andries, Tjitske
  Ebeltje     Tienstra, Jan Annes  
  Ebeltje     Abes, Wytze  
  Ebeltje   Binnes, Harmen  
  Ebze voor 9 maart 1775     Jans, Erryt Tjerks, Wytske
  Edsegers     Hendriks, Grietje  
  Edze   Ferdinands, Trijntje  
  Eebe rond 1730 25 april 1815 Oedzes, Minke Jeens, Jelle Eebes, Romkjen
  Eebe 23 oktober 1780 voor 29 augustus 1791   Hazewindus, Zweize Ebes Siebes, Janke
  Eebele       Eits, Jan
  Eebele voor 19 april 1813 Jans, Klara  
  Eebele     Ytzes, Maaike  
  Eebele     Hedzers, Geeske  
  Eebele     Fokes, Rikstje  
  Eeble     Jans, Baukje  
  Eede     Linzes, Grietje  
  Eedze     Pieters, Hinke  
  Eeke     Cornelis, Bontje  
  Eelke   Roelofs, Aaltje  
  Eelke     Jakobus, Dieuke  
  Eelkje     Kuipers, Sytze Jans  
  Eelkjen     Bouwma, Engele Klazes  
  Eelkjen     Sipkes, Melle  
  Eelkjen voor 4 november 1847 Dorenbos, Hoite Willems  
  Eelkjen     Willems, Geert  
  Eelkjen     Oebeles, Jan  
  Eelkjen rond 1750 7 december 1812 van der Hoek, Jan Bendzes, Saape Minnes, Froukjen
  Eelkjen   Gosses, Wierd  
  Eelkjen     Alberts, Louw  
  Eelse 15 mei 1772     Berends, Egbert Eelzes, Martzen
  Eelse of Aaltje voor 23 juli 1699     Diemers, Hendrik de Rhode, Jantie Sibrants
  Eelze rond 8 juli 1770     Berends, Egbert Eelzes, Martzen
  Eetse     Jelles, Gerlske  
  Eeuwe     Fokkes, Wytske  
  Eeuwe     Hendriks, Aaltje  
  Efri     Eikenaar, Menno H.  
  Egbert   Eelzes, Martzen  
  Egbert     Doedes, Rinske  
  Egbert 1716   Sjoerds, Janke Jelmers, Albert Egberts, Lolkje
  Egbert voor 16 november 1760 voor 9 oktober 1768   Johannes, Rienk Egberts, Foekjen
  Egbert   van Wunink, Johanna  
  Egbert 7 december 1775     Feitses, Klaas Klases, Iemkje
  Egbert     Henkes, Martsen  
  Egbert   Alles, Iemkje  
  Egbert     , Baukjen  
  Eijse     Frima, Hilligjen  
  Einte     Gjalts, Geert  
  Einte onbekend onbekend   Eintes, Liebbe Wisses, Sytske
  Eise     Jelles, Jetske  
  Eise 18 mei 1801 voor 1808   Eizenga, David Eizes van Duinen, Aaltje Annes
  Eit rond 22 september 1765     Eits, Anne Gerrits, Antje
  Eit       Eits, Jan
  Eize voor 27 juli 1815 Boonstra, Henke Harmens  
  Eize     Jakobs, Willemke  
  Eize rond 1737 rond 31 maart 1808 Jans, Jeltje, Gerrits, Grietje  
  Ekke     Huisman, Jan Jans  
  Elias voor 13 maart 1763     Siebes, Aize Elias, Dieke
  Eligie     Idema, Meijnt Kornelis  
  Elisabeth     van Rootselaar, Arnoldus, Mol, Thimen  
  Elisabeth     de Vries, Berend Hannes  
  Elisabeth      
  Elisabeth     Fokkema, Gerrit Wiebes  
  Elisabeth     Schepper, Meindert Joukes  
  Elisabeth voor 16 december 1815 van der Vis, Willem Kaspers  
  Elisabeth rond 1728 8 juli 1814 Louwerens, Hendrik , Geert Hendriks, Antje
  Elisabeth     Sakes, Sjoerd  
  Elisabeth     Aans, Jakob  
  Elizabeth     Compaan, Klaas Douwes  
  Elizabeth     Westra, Lammert  
  Elizabeth     Beerlings, Albert  
  Elizabeth     van Grootveld, Jan  
  Elizabeth     Hendriks, Wilt  
  Elizabeth     Berends, Tjitze  
  Elizabeth     , Jannes  
  Elske     Mook, Jan Georg  
  Elske   Panstra, P.J.  
  Elske 10 december 1771 10 januari 1814 Looyenga, Bonne Ebeles Gjalts, Sjoerd Gosses, Janke
  Elske     de Jager, Albert Douwes  
  Eltje   Theunis, Meine  
  Eltje     Woest, Hendrik Addes  
  Elze   Taekes, Antje  
  Emke rond 1813 7 april 1815   van Munnik, Johanna Jans
  Emke     Helder, Jan Gerkes  
  Emke     Sietzes, Jan  
  Emke   van der Veen, Frans Eerdes  
  Emke      
  Enbert voor 26 maart 1747     Engberts, Gosse Engberts, Fokje
  Engbert     Gosses, Jantje  
  Engbert     Kornelis, Pietje  
  Engbert voor 26 maart 1747 voor 4 augustus 1754   Smeding, Gosse Engberts Egberts, Fokjen
  Engbert voor 20 februari 1842 Zondervan, Janke Siebes  
  Engbert voor 8 januari 1818 Martens, Aukje  
  Engbert voor 1720 Binnes, Joukje, Gerbrands, Corneliske Engberts, Michiel Geerts, Wiekje
  Engeltje   Gerrits, Geert  
  Engeltje rond 1784   Wouters, Tjeerd Jans **Onbekend**, Kornelis Jacobs, Jetske
  Engeltje   Lubberts, Halbe  
  Engeltje rond 1781   Eizinga, Pieter Jans  
  Engeltje     Bruinsma, Klaas Bruins  
  Engeltje voor 8 maart 1685 6 februari 1779 Dirks, Anne Luitjens, Hendrik Eises, Trijntje
  Engeltje     de Vos, Jan Gerrits  
  Engeltje     Lap, Gerben Wopkes  
  Engeltje     Jakobus, Hendrik  
  Engeltje voor 22 december 1793 van Manen, Frans Gerbens  
  Engeltje     Sikkema, Pieter Gerbens  
  Engeltje   Gruttrop, Jan Durks  
  Engeltje     Roorda, Pieter Kornelis  
  Epke     Jans, Trijntje  
  Ernst voor 24 september 1693     Wygers, Hendrik Dirks, Antje
  Ernst voor 7 december 1688 voor 24 september 1693   Wygers, Hendrik Dirks, Antje
  Errit      
  Errit rond 4 maart 1698     Errits, Pieter Piers, Antje
  Errit     Baukes, Baukje  
  Errit     Eyses, Antje  
  Errit     Jans, Wimcke  
  Erryt   Pyters, Janke  
  Erryt voor 3 februari 1809 Tjerks, Wytske  
  Etje 7 juni 1767     Harmens, Jannes Jans, Wytske
  Ettje     Heidinga, Jan Heddes  
  Eukjen     Poeske, Jurjen Barteles  
  Eva     Veenstra, Jouke Hielkes  
  Eva     Op den Dijk, Jan Hendriks, Eikenaar, Gerrit Pauls Gerrits, Zwier Lucas, Anna
  Eva     Landmeter, Gjalt Hendriks  
  Eva 25 november 1779     Kuiper, Johannes Rienks Landmeter, Henke Gjalts
  Evert     Sjoerds, Barber  
  Evert     Jans, Jiskje  
  Evert voor 16 september 1812 Jans, Henke  
  Evert      
  Evert     Poppes, Tjaltje  
  Evert     Franses, Aukje  
  Evert 21 augustus 1774 voor 5 oktober 1775   van Kammen, Djoerd Everts Meyer, Aukjen Jans
  Evert   Teyes, Froukjen  
  Evert     NN, Henderikje  
  Evertje rond november 1813 27 december 1813   Ronda, Richtje Durks
  Fedde     Jans, Jitske  
  Fedde voor 17 augustus 1710     Gosses, Gjalt Feddes, Grietje
  Fedde     Jans, Tjitske  
  Fedde   Wiebrens, Antje  
  Federieke     Riemersma, Paul  
  Feike     Pel, Akke Syberens  
  Feike rond 15 juli 1694     Feikes, Jacob Feitses, Sjoukje
  Feikje 23 mei 1780     Hendriks, Reid Feitses, Martjen
  Feikje     Bruinsma, Oebele Jans  
  Feikje     Tuuk, Geele Edzes  
  Feikjen     Wygers, Sytse  
  Feikjen 28 juni 1779 Aukes, Tjeerd  
  Feikjen voor 8 juni 1794 Bruinsma, Oebele Jans  
  Feikjen rond 6 juli 1755 29 januari 1814 Martens Maakal, Siebe Goffes, Jelke Feitzes, Tjitske
  Feikjen     Fortuin, Anske Alles  
  Feitje 11 juli 1796     Wijma, Jacob Dates Popkes, Grietje
  Feitse rond 17 september 1710     Sjoerds, Wiebe Feitses, Froukje
  Feitse rond 25 september 1726     Feitses, Joeke Tjeerds, Janke
  Feitse rond 5 oktober 1760     Feitses, Sije Ruurds, Wietske
  Feitse rond 10 juni 1709     Feikes, Jacob Feitses, Sjoukje
  Feitse   Brands, Pietje, Roelofs, Baukje  
  Feitse rond 9 januari 1707     Feitses, Sieger Gosses, Iebeltje
  Feitse   Gosses, Sjoukje  
  Feitse 12 oktober 1779     Rinses, Jakob Feitses, Jeltje
  Feitze 17 december 1789     Klases, Pieter Feitses, Trijntje
  Feitze rond 23 april 1741     Linzes, Sierd Feitzes, Antje
  Feitze rond 24 december 1758     Feitses, Sije Ruurds, Wietske
  Feitze 26 december 1781     Hendriks, Reid Feitses, Martjen
  Feitze     Tjibbes, Antje  
  Femke 24 augustus 1831   , Haye
  Femke     Dalmolen, Welrardus  
  Femmechien     Claassen, Claas  
  Fenje      
  Fenna     Eikenaar, Albert  
  Fentje   Durks, Antoon  
  Fentje voor 17 september 1812 Raven, Pieter Sjoerd  
  Fentje     Sjoerds, Pieter  
  Fentje     Kamstra, Arend Roels  
  Fentje     Radsma, Wietze Baukes, Budtje, Riemer Luitzens  
  Fetje     Hof, Eize Jans  
  Fetje     Roelsma, Gosse Roels  
  Fetje   van Kalsbeek, Dirk Gaatses  
  Fetje   Folkerts, Jacob  
  Fetje 25 februari 1795     Hofman, Albert Beerends Plantinga, Froukjen Baukes
  Fetje     Hielkes, Luitjen  
  Fettje     Wilts, Sjoerd  
  Fettje     Jans, Alle  
  Fettje     Jelkes, Hendrik  
  Fettje voor 17 maart 1754     Andries, Atze Wybrens, Antje
  Fettje rond 1714 22 augustus 1811 Wiebes, Sjoerd Wilts, Jan Roels, Martsen
  Fintje rond 1771 29 maart 1866 Kunst, Libbe Baukes Hinnes, Beint Ludzers, Jeltje
  Fintje     , Durk  
  Fintje   Duursma, Geert Kornelis  
  Floris 12 augustus 1771     Gosses, Libbe Alberts, Jantje
  Focke     Lourenses, Sytske Fockes, Rinthie Ebses, Jouck
  Focke voor 30 januari 1687     Fookes, Rinse Hermannides, Aaltje
  Foeke   Jurjens, Tjaltje  
  Foekje       Siedzes, Janke Jans
  Foekjen 7 maart 1781   van Houten, Jacobus Kuiper, Johannes Rienks Landmeter, Henke Gjalts
  Foekjen   Johannes, Rienk  
  Foekjen     Beerents, Klaas  
  Foekjen     Jans, Oebele  
  Foke     Jans, Rigtsje  
  Foke     Halbes, Bieuwkjen  
  Foke   Wietzes, Sjoukje  
  Foke     Tjerks, Bieuwkjen  
  Foke     Reins, Ymkjen  
  Foke     Halbes, Bieukjen  
  Fokeltje rond 1757 26 januari 1830 Veenstra, Pier Pieters Johannes, Eedze Pieters, Hinke
  Fokeltje     Neuman, Johannes Karels  
  Fokeltje   Hendriks, Anne  
  Fokeltje     Hemkes, Klaas  
  Fokeltje   Weening, Willem Tijsses  
  Fokeltje voor 24 december 1758     Tjeerds, Ridzert Renzes, Dieuwke
  Fokeltje rond 1755 16 december 1827 van der Vlugt, Jan Popkes Jans, Mindert Jacobs, Trijntje
  Fokeltje 27 december 1787 1 juli 1812 Ferwerda, Doede Folkerts, Andries Romkes, Aukjen
  Fokeltje      
  Fokeltje     Barteles, Kornelis  
  Fokeltje     Pieters, Wouter  
  Fokje     Seininga, Piebe Dirks  
  Fokje rond 1756 19 april 1837 Praamstra, Hylke Jilles Pieters, Wyberen Hennes, Sytske
  Fokje     Hendriks, Marcus  
  Fokje     Thijsses, Date, Egberts, Rutger  
  Fokje     de Walle, Tijs Tjisses  
  Fokje     Bijlsma, Jan Michiels  
  Fokje rond 1725 11 juni 1750 Engberts, Gosse  
  Fokje     Gerkema, Klaas  
  Fokje     Dates, Thijs  
  Fokje   Gosses, Lambert  
  Fokje voor 4 juni 1752   Wybes, Willem Tijsses, Date Durks, Pijltje
  Fokje rond 1749 12 oktober 1819 Berends, Gjalt Alderts, Andries Sakes, Antje
  Fokje voor 31 januari 1825 Fokkens, Jolke Lieuwes Arends, Douwe Aizes, Fokjen
  Fokjen rond 4 juni 1752     Thijsses, Date Jacobs, Pijltje
  Fokjen     Bosma, Wietze Kornelis  
  Fokjen     Tinga, Douwe Jans  
  Fokjen 7 juni 1762 29 augustus 1828 Roolving, Hendrik Jans Pieters, Hendrik Johannes, Froukje
  Fokjen     Wester, Gjalt Sjoerds  
  Fokjen     de Wacht, Douwe Jans  
  Fokjen     Bakker, Tjeerd Wytzes  
  Fokjen     Weima, Minne Berends  
  Fokjen voor 7 februari 1813 Bloemstra, Louwe Freerks  
  Fokjen     de Wagt, Douwe Jans  
  Fokjen     Hendriks, Bastiaan  
  Fokjen     Herder, Hans Annes  
  Fokjen     Nicolai, Minnert Allardus  
  Fokjen     Tjeerds, Libbe  
  Fokjen     Lageveen, Fedde Ates  
  Fokjen rond 1734 18 mei 1814 Martens, Wietze , Johannes , Sjoukjen
  Fokjen voor 21 juni 1750     Engberts, Gosse Engberts, Fokje
  Fokjen rond 1750 13 juni 1818 Hanekam, Geert Jans Iemes, Ruurd Annes, Iebeltje
  Fokjen rond 1756 31 januari 1825 Arends, Douwe, Sietzema, Wybe Sytzes Jans, Aize Sakes, Geeske
  Fokjen voor 21 juni 1750     Smeding, Gosse Engberts Egberts, Fokjen
  Fokjen rond 1758 13 juni 1831 de Vries, Aize Oenes  
  Fokjen     de Haan, Willem Wiebes  
  Fokjen voor 2 april 1752   Smeding, Gosse Engberts  
  Fokjen     Alberts, Syger  
  Fokjen     de Jong, Bastiaan Hendriks  
  Fokke     Jakobs, Grietje  
  Fokke   Jochems, Jeltje  
  Fokke rond 1678 4 maart 1756 Minderts, Iebeltje  
  Fokke     Gerrits, Baukjen  
  Fokke rond 22 september 1743     Feitses, Joeke Tjeerds, Janke
  Fokke     Hoogsteen, Rienk Hendriks  
  Fokke     Wilts, Trijn  
  Fokke     Ynzes, Sietske  
  Fokke      
  Fokke     Meinders, Ybeltje  
  Fokke     Liekeles, Liesbeth  
  Fokke     Jeens, Tjepkje  
  Fokke     , Trijntje  
  Fokke   Gjalts, Iebeltje  
  Fokke 20 mei 1790     Hellinga, Geert Fokkes Gerrits, Aaltje
  Fokke rond 1801 17 juni 1811   Fokkes, Hendrik Johannes, Geertje
  Fokke     Wiebes, Rinske  
  Fokke   Luitzens, Hendrikje  
  Fokke     , Loltje  
  Fokke of Fokje rond 13 december 1720     Lourenzes, Popke Wilts, Antje
  Folke     van de Lei, Luitzen Harmens  
  Folkert     Durks, Neeltje  
  Folkert voor 17 september 1745     Folkerts, Hendrik Sybes, Trijntje
  Folkert voor 16 juni 1762     Folkerts, Andries Sierds, Rinskjen
  Folkert 11 maart 1796     Folkerts, Nutte van Sandbergen, Elizabet
  Folkert     Nuttes, Antie  
  Folkert   Tjeerds, Hinke  
  Folkert voor 26 december 1720     Folkerts, Rienk Heeres, Aaltje
  Folkert     Jans, Janke  
  Folkert 8 maart 1778     Folkerts, Andries Romkes, Aukjen
  Folkertje     Sietzes, Hendrik  
  Folkertje     Vissia, Meindert Berends  
  Folkertje     Postma, Pieter Jacobs  
  Folkjen     Folkerts, Lolke  
  Folkjen     Hinnes, Tjeerd  
  Fonger     Freerks, Jiskjen  
  Fooke     Jacobs, Antje  
  Fooke     Wygers, Sjoukjen  
  Fopkje     Willems, Jasper Alderts, Andries Sakes, Antje
  Fopkjen     Warnders, Petrus  
  Foppe   Sents, Rinske  
  Foppe     de Boer, Attje Johannes  
  Foppe     Ages, Merkjen  
  Foppe     Hendriks, Janke  
  Foppe voor 6 juli 1755 Jelles, Wytske, Ulckes, Lutske  
  Fran     Leendertse, Robert , Carry
  Fran     Zuidema, Gerie  
  Frans   Pieters, Marieke  
  Frans     Nutterts, Frouwke  
  Frans voor 21 april 1815 de Vries, Jitske Jelles  
  Frans     Sakes, Jitske  
  Franske voor 16 mei 1741     Siebes, Hylke Jakobs, Riemke
  Fraukjen     Hof, Rienk Rienks  
  Freerk     Sakes, Renske  
  Freerk     Hendriks, Saakjen  
  Freerk     Everts, Martsen  
  Freerk     Sjoukes, Janke  
  Freerk 1758     Pieters, Kornelis Pieters, Baukjen
  Freerk     Haisma, NN3 Hayes  
  Freerk     Jans, Albertje  
  Freerk   Riemers, Froukje  
  Freerk     van der Lei, Ietje Douwes  
  Freerkje     Duiker, Willem Gerrits  
  Freerkje        
  Frietzen     Gjalts, Hattum  
  Frietzen   Gosses, Jan  
  Frouck voor 11 juni 1674     Wygers, Wyger Fransen, Sara
  Frouke     Harkes, Harmen  
  Frouke     Bos, Jan Pieters  
  Frouke     Boer, Aaldrik Harms  
  Froukje rond 25 december 1710     Feitses, Sieger Gosses, Iebeltje
  Froukje     van Dijk, Feye Tjeerds  
  Froukje rond 1770 27 april 1830 van der Tuuk, Popke Sasses  
  Froukje     Annes, Wybe, Liepkes, Reinder  
  Froukje Graanstra, Jan Tjepkes  
  Froukje   Jelles, Freerk  
  Froukje 22 maart 1777     Minzes, Wybren Oebeles, Tjitske
  Froukje   Gosses, Klaas  
  Froukje   Hendriks, Willem  
  Froukje 25 december 1746   Gerritse, Gerrit Harmens, Roel Jans, Aafke
  Froukje voor 30 juli 1730     Gosses, Wierd Alberts, Eelkjen
  Froukje     Pieters, Hendrik  
  Froukje 20 oktober 1775     Davids, Eize Jans, Jeltje
  Froukje     Renses, Liebe  
  Froukje 4 juli 1769   van Teyens, Benedictus Alberts, Albert Siebes, Antje
  Froukje     Zuidema, Klaas  
  Froukje   Gosses, Jan  
  Froukje   Sjoerds, Wiebe  
  Froukje voor 27 juni 1668 onbekend   Hendriks, Nuttert Andries, Tjitske
  Froukje     Warners, Heize Rienks , Tymen Adema, NN
  Froukje voor 20 december 1824 Pool, Martijnus Jurjens  
  Froukje 30 juni 1820 Mud, Gerrit Jans  
  Froukje     Liekelema, Louw Liekeles  
  Froukje voor 14 oktober 1818 Ploeg, Albert Jacobs  
  Froukjen     Klazes, Johannes  
  Froukjen     Kaspers, Jan Jans  
  Froukjen voor 11 juni 1839 Weima, Hendrik Minnes  
  Froukjen     Roersma, Jelke Johannes  
  Froukjen     Bendzes, Saape  
  Froukjen     Bruining, Wijand Reinnerus  
  Froukjen     Bruggeboer, Jan Johannes  
  Froukjen     Hekstra, Ebele Jacobs  
  Froukjen     Baukes, Rinze  
  Froukjen   Annes, Sybe  
  Froukjen     Aardema, Johannes Sietzes  
  Froukjen     van den Berg, Hendrik Pieters  
  Froukjen   Migchiels, Evert  
  Froukjen     Hendriks, Jan  
  Froukjen     Wygers, Hendrik  
  Froukjen     Jurjens, Bartele  
  Froukjen     Baukes, Anne  
  Froukjen     Mients, Auke  
  Froukjen     Hendriks, Harmen  
  Froukjen     , Johannes Jogchums  
  Froukjen     Martens, Popke  
  Froukjen rond 1774 3 februari 1812 Tjipkes, Jan Jelkes, Gurbe Ates, Henke
  Froukjen     Brugts, Oedze  
  Froukjen 1753 1831 Kuipers, Jan Liebbes Aap, Jan Hendriks Johannes, Marijke
  Froukjen rond 1730 13 januari 1813 Eebeles, Oene Tijsses, Willem Ottes, Grietje
  Froukjen     Roels, Sjoerd  
  Froukjen     Bruins, Roel  
  Froukjen     Dam, Jan Gosses  
  Froukjen     Weima, Eize Eizes  
  Froukjen     Durks, Ate  
  Frouwke     Frima, Pieter  
  Frouwke geschat 1720 onbekend Kornelis, Frans Hendriks, Nutte Jacobs, Rinske
  Gaaitske     Klazes, Kornelis  
  Gaaitske     Hofma, Klaas Jitzes  
  Gaaitske     Humpelman, Jan Jans  
  Gaatske     Boer, Migchiel Egberts  
  Gaauwe     , Rinske  
  Gabe     Oedzes, Hinke  
  Gabriël     Geerts, Minke  
  Gabriël Lieppes rond 1797   van der Meulen, Johanna Remmelts Gabriels, Lieppe de Wacht, Fokje Jans
  Gaitske 29 januari 1811 Harma, Jan Harmens  
  Gatske rond 31 december 1751     Liebes, Cornelis Freerks, Corneliske
  Gatske     Woudjer, Jan Alberts  
  Gatske     Isak Pingueele, Jan  
  Gatske voor 26 september 1759     Iepes, Hotse Popkes, Sjoukjen
  Gauke     Petrus, Hiltje  
  Gauke     Baukes, Jeltje  
  Gauke     Halbes, Trijntje  
  Gauke rond 1749 23 mei 1814   Gaukes, Jannes Pieters, Aaltje
  Gauwe voor 17 april 1812 Gaauwenga, Aukjen Hendriks  
  Gauwe     Hendriks, Aukjen  
  Gea     de Vries, Johan  
  Geele 6 augustus 1777     Feitses, Klaas Klases, Iemkje
  Geelke     Rinsma, Sake Iemes  
  Geelke voor 12 oktober 1819 Gurbes, Arend Jans Alderts, Andries Sakes, Antje
  Geelke     Alderts, Wiebe  
  Geelke   Liebbes, Rinse Wygers, Wyger Oebeles, Joukien
  Geeltje rond 1792 voor 27 februari 1866 Reladius, Teunis Joukes Ypes, Jan Machiels, Bottje
  Geeltje/Gielke 1 april 1753     Jallerts, Jalke Freerks, Minke
  Geert   Johannes, Sjoukje  
  Geert     Gjalts, Antje  
  Geert 3 april 1790 Oenes, Martzen  
  Geert      
  Geert     Jans, Imke  
  Geert     Hoekstra, Korneliske Jans  
  Geert     Rinzes, Eelkjen  
  Geert     Hendriks, Antje  
  Geert 1648 tussen 1725 en 1729 Apkes, Antje Folkerts, Aukjen
  Geert     Libbes, Jeltje  
  Geert   Jans, Engeltje  
  Geert     Reinders, Trijntje  
  Geert rond 1746 27 september 1821 Sytzes, Antje, Gerlofs, Sjoukjen Smeding, Geert Hendriks Seekes, Sijke
  Geert voor 29 november 1744     Klazes, Hendrik Tijsses, Imke
  Geert      
  Geert     Klazes, Janke  
  Geert 23 augustus 1767     Feddes, Kornelis Sieberens, Trijntje
  Geert     Bogema, Ienske Martens  
  Geert     Berends, Einte  
  Geert   Lammerts, Antje  
  Geert       Engberts, Michiel Geerts, Wiekje
  Geert     Wiemers, Dettje  
  Geert     Wouters, Grietje  
  Geert     Hendriks, Trijntje  
  Geert     Jans, Antje  
  Geert     Geerts, Aukjen  
  Geert   Durks, Wietske  
  Geert     Sjoerds, Jetsche  
  Geert   Gerardus, Jetske  
  Geert     Jans, Antje  
  Geert voor 5 december 1751 voor 24 mei 1754   Geerts, Hendrik Martens, Jeltje
  Geert of Geertje 13 februari 1776     Sybes, Engbert Martens, Aukje
  Geertje     van der Meer, Siebe Engberts  
  Geertje     Reiners, Durk  
  Geertje     Bolhuis, Willem Klazens  
  Geertje     de Vries, Egbert Roels  
  Geertje     Schriemer, Theun  
  Geertje     Ages, Jentje  
  Geertje rond 1768 29 januari 1812 Eebeles, UIlke Atses, Idsge Durks, Jeltje
  Geertje     Roelofs, Hendrik  
  Geertje     Cuperus, Hans  
  Geertje     de Groen, Jan Geerts  
  Geertje     , Nutte  
  Geertje rond 1780   Meter, Eilard Andries Jans, Jouke Gerbens, Aaltje
  Geertje     Roels, Johannes  
  Geertje     Luitzens, Freerk  
  Geertje   Minnes, Hendrik  
  Geertje   Reinders, Dirk  
  Geertje voor 5 juni 1763     Tjeerds, Ridzert Renzes, Dieuwke
  Geertje     Evertsz, Arend  
  Geertje     Fokkes, Hendrik  
  Geertje     Folkerts, Jakob  
  Geertje     Henstra, Hylke Andries  
  Geertje     Hendriks, Sjoerd  
  Geertje     bij den Brug, Koene Eeuws  
  Geertje     de Boer, Symon Jurjens  
  Geertje rond 1757 2 september 1814 Drost, Jan Jakobs  
  Geertje       , Feike Pel, Akke Syberens
  Geertje     Andries, Liekele  
  Geertje     de Groodt, Denny  
  Geertje rond 1747 18 juni 1811 Zandstra, Eelke Murks Gerrits, Pieter Haayes, Romkjen
  Geertje     Weis, Jan  
  Geertje     Vissia, Hendrik Martens  
  Geertje     van den Brug, Johanes Tjeerds  
  Geertje voor 17 juli 1759 Andries, Pieter  
  Geertje     Linzes, Jan  
  Geertje   Osinga, Ate Gerardus  
  Geertje rond 1742 10 september 1812   Jans, Anne Freerks, Antje
  Geertje     Jans, Roel  
  Geertje     Hemkes, Jeen  
  Geertje     Veltstra, Teeke Johannes  
  Geertje voor 31 december 1829 van der Ploeg, Atze Idsges  
  Geertje     Jans, Tjeerd  
  Geertje     Meyer, Hendrik Riemers  
  Geertje rond 1755 18 oktober 1811 Wouda, Jan Wouters Kornelis, Gerlof Feitses, Jeltje
  Geertje voor 27 april 1696 Nutterts, Ebele  
  Geertje voor 30 juli 1730     Gosses, Wierd Alberts, Eelkjen
  Geertje 1764     Groenewoud, Jurjen Meinderts Pytters, Heebeltie
  Geertjen     Frima, Jacob Reinders  
  Geertjen     van der Berg, Jurjen Geerts  
  Geertruida     Boltje, Gerrit Gosses  
  Geertruit voor 11 oktober 1681     Diemers, Hendrik de Rhode, Jantie Sibrants
  Geesien     van der Molen, Dyu Albertus  
  Geesje     Korteschiel, Hendrik  
  Geesje     de Wit, Ouwe  
  Geeske     Meyer, Bauke Andries  
  Geeske      
  Geeske     de Vries, Sytze Jans  
  Geeske     Hendriks, Ritske  
  Geeske     Pieters, Gooitze  
  Geeske voor 12 mei 1771 Feitses, Klaas  
  Geeske     Jans, Hendrik  
  Geeske     Geeukes, Mindert  
  Geeske 28 juli 1774     Barelds, Bareld Jans, Tietje
  Geeske     van Dijk, Bouwe Tjeerds  
  Geeske     Hemkes, Jan  
  Geeske       Aizes, Jan Wietzes, Aukjen
  Geeske      
  Geeske     Wever, Jacob Berends  
  Geeske     , Harmen  
  Geeske   Roels, Hendrik  
  Geeske     van der Heide, Auwert Annes  
  Geeske     Kroes, Jogchum Jelles  
  Geeske   Jans, Hendrik  
  Geeske     Gosses, Jan  
  Geeske rond 1689 19 januari 1720    
  Geeske      
  Geeske     de Jong, Willem Remkes  
  Geeske     Jans, Aize  
  Geeske     Harmens, Berend  
  Geeske     Foppes, Andries  
  Geeske 27 juni 1726 3 januari 1768    
  Geeske     Boltjes, Pieter Theunis  
  Geeske 16 augustus 1753     Alberts, Hedzer Jelkes, Trijntje
  Geeske 23 februari 1777     Feitses, Hedser Heijes, Janke
  Geeske     Stroek, Jan Luitzens , Rommert
  Geeske     Wouda, Johannes Jans  
  Geeske voor 26 februari 1813 de Wacht, Jan Douwes  
  Geeske     de Boer, Hendrik Roels , Haye
  Geeske     Koenes, Hendrik  
  Geeske     Tjeerds, Tjalling  
  Geeske     Sluiter, Hendrik  
  Geeske rond 1764 28 november 1834 de Boer, Hendrik Libbes , Johannes
  Geeske     Jitzes, Jeen  
  Geeske     Spa, Johannes Hendriks  
  Geeske     Faber, Marten Annes  
  Geeske voor 31 augustus 1830 , Andries , Tjeerd Douwes, Korneliske
  Geeske rond 1789   Terpstra, Jan Johannes Beerents, Klaas Oebeles, Foekjen
  Geeske   Geeles, Rindert  
  Geeske     Bonnes, Eebele  
  Geeske     Jans, Jacob  
  Geeske Gosses rond 1753 21 september 1834 Ypma, Reinder Ypes , Gosse Feikes Fokkema Jans, Aaltje
  Geeuke     Jacobs, Aaltje  
  Geeuke     Jans, Baukjen  
  Geeuke     Gerrits, Tietje  
  Geeuwke   Sietzes, Trijntje  
  Geeuwke   Jochems, Joukjen  
  Gelske     de Vries, Johannes Harmens  
  Gelske     Busman, Hendrik Jans  
  Gelske     Oedses, Auke  
  Gelske     Baukes, Wiebe  
  Gelske     de Boer, Egbert Jelles  
  Gepke rond 1760 18 december 1815 Meyer, Sije Roels Jelkes, Gosse Alles, Wietske
  Gepke     van der Mei, Douwe Feddes , Andries Tjeerds, Geeske
  Gepke     Sybes Huizinga, Gjalt  
  Gepke     Willems, Pope  
  Gepke rond 1793 7 augustus 1828   Veltman, Binne Durks de Vries, Sjoerdtje Gerbens
  Gepke     van der Heide, Sytze Jans  
  Gepke   Isaaks, Arend  
  Gepke     Siebinga, Siebe Everts  
  Gepke     Casimir, Brugt Hendriks  
  Gepke voor 17 augustus 1827 van der Werf, Pieter  
  Gepke   Veenstra, Johannes  
  Gepke rond 1774 16 januari 1812 Wiedema, Freerk Wieds Gabes, Oebele , Brechtje
  Gepke     Minderts, Alle  
  Gerbe 1676 8 december 1725 Abes, Wytske Gerbes, Wybe Reydts, Antje
  Gerben     Roels, Antje  
  Gerben       Jans, Roel
  Gerben   Feddes, Antje  
  Gerben rond 1760 31 oktober 1810 Mud, Antje Gerbens  
  Gerben 12 juni 1773     Gurbes, Arend Jans Andries, Geelke
  Gerben     Gerrits, Antje  
  Gerben   Pieters, Grietje  
  Gerben   Douwes, Trijntje  
  Gerben 12 oktober 1789     van der Molen, Wybe Ludzers Bouma, Sjouwkje Nannes
  Gerben rond 5 januari 1738     Feitses, Jan Gerbens, Leentje
  Gerben of Gerbrichje 23 februari 1796     Hyltjes, Arend van Manen, Eelkje Gerbens
  Gerbren voor 2 oktober 1707     Michiels, Engbert Gerbrands, Corneliske
  Gerke     Pieters, Lammert  
  Gerke voor 14 mei 1836 Padyske, Jan Sjoerds  
  Gerke     , vrouw 1  
  Gerke   Feddes, Jeltje  
  Gerke voor 16 maart 1766     Arends, Anne Gerkes, Grietje
  Gerkjen rond 6 december 1811 9 december 1811   van der Meulen, Anne Sanders Sietzema, Gepke Wopkes
  Gerlesche     Boonstra, Beerend  
  Gerlof   Feitses, Jeltje  
  Gerlof     Zondervan, Albertje  
  Gerlske voor 21 november 1751     Eetzes, Jan Popkes, Aaltje
  Gerlske voor 12 oktober 1749 voor 21 november 1751   Eetzes, Jan Popkes, Aaltje
  Gerlske     Dids, Eetse  
  Gerrit     Jans, Dieuwke  
  Gerrit     Riks, Aartje  
  Gerrit     Jans, Korneliske  
  Gerrit   Harmens, Metje  
  Gerrit     de Boer, Trijntje Siedzes  
  Gerrit        
  Gerrit     Wiemers, Aaltje  
  Gerrit     Boonstra, Hiltje Jans  
  Gerrit 4 oktober 1742 Iepes, Maaike, Feitses, Sjoukje Gerrits, Johannes Gerrits, Aukje
  Gerrit     Jans, Grietje  
  Gerrit   Foekes, Jantje  
  Gerrit voor 6 februari 1815 Martens, Renske  
  Gerrit maart 1769     Harmens, Jan Jans, Johantje
  Gerrit     Jans, Klaaske  
  Gerritje     Veenstra, Symen Pieters  
  Gerritje     Fokkes, Roel  
  Gerrits     Fokkes, Janke  
  Gerrytje voor 26 juni 1707     Gerryts, Baucke
  Gert     Rutte, Jolanda  
  Gertje     de Vries, Hindrik  
  Gertje 8 december 1773 voor 20 januari 1840 Postma, Jeen Oenes Jans, Oebele Boeles, Sieberg
  Gertje     Westra, Folkert Bienses  
  Gertje     Lammerts, Bruin  
  Gertje     Bouwma, Oeds Bouwes  
  Gesina     Jans, Lucas  
  Getje     voor de Wind, Douwe Feitzes  
  Getje     Jurjens, Anne  
  Gezina        
  Gielke voor 2 augustus 1825 van der Brug, Harmen Roels  
  Giltje     Venstra, Dirk Hendriks  
  Gjalt   Panstra, Meike Jelles  
  Gjalt 27 januari 1790     Jeens, Rienk Gjalts, Antje
  Gjalt   Feddes, Grietje  
  Gjalt     Durks, Saakjen  
  Gjalt voor 12 oktober 1819 Andries, Fokje  
  Gjalt rond 1761     Gjalts, Hattum Douwes, Frietzen
  Gjalt rond 1746 24 januari 1814 Gjalts, Janke Gjalts, Gosse Hinnes, Baukjen
  Gjalt   Hattums, Oetske  
  Goffe voor 21 september 1825 de Vries, Antje Gooitzes  
  Goitsche     Harmens, Tjeerd  
  Goitse 1691 onbekend Beerents, Jitske  
  Goitse rond 1710 17 juni 1782 Wygers, Grietje  
  Goitse 19 april 1773 voor 22 augustus 1810   Kornelis, Louis Goitses, Jeltje
  Goitske voor 30 oktober 1763     Hendriks, Wilt Rinzes, Elizabeth
  Goitske voor 6 maart 1768     Jans, Jacob Molles, Geeske
  Goitske     Jans, Rinse  
  Goitze voor 20 april 1749     Gooitsens, Sybe Engberts, Lolkje
  Goitzen     Pieters, Sjiouke  
  Gonny      
  Gooitsen rond 1697   Piebes, Sjoukje  
  Gooitsen voor 3 oktober 1714     Gosses, Jelke Jentjes, Antje
  Gooitske   van der Veen, Reid Reinders  
  Gooitske     de Jong, Albert Alberts  
  Gooitske     de Jong, Hendrik Hendriks  
  Gooitske     Martens, Sjoerd  
  Gooitske rond 1781   de Boer, Tjeerd Oebeles, Jelkes, Atze  
  Gooitske     Steenwijk, Hendrik Jans  
  Gooitske     Jans, Douwe  
  Gooitske     Durks, Harmen  
  Gooitze     Sakes, Geeske  
  Gooitze     Durks, Joukjen  
  Gooitzen     Jacobs, Baukje  
  Gosling     de Jong, Jitske Oenes  
  Gosse     Tjibbes, Minke  
  Gosse 1 december 1776     Gjalts, Sjoerd Gosses, Janke
  Gosse voor 30 juli 1730     Gosses, Wierd Alberts, Eelkjen
  Gosse voor 9 oktober 1718     Gosses, Abram Jans, Grietje
  Gosse     Siebes, Romkjen  
  Gosse   Leenderts, Grietje  
  Gosse 26 december 1791     Kornelis, Harmen Gosses, Bontje
  Gosse voor 27 juli 1710     Gosses, Gerke Feddes, Jeltje
  Gosse     , Janke  
  Gosse 28 januari 1782     Wieling, Ate Gosses Wiebes, Sijke
  Gosse      
  Gosse voor 9 januari 1718     Gosses, Gjalt Feddes, Grietje
  Gosse voor 7 juli 1709     Gosses, Gerke Feddes, Jeltje
  Gosse       , Haye
  Gosse 17 april 1808     Gosses, Jan Wietzes, Frietzen
  Gosse rond 21 april 1709     Feitses, Sieger Gosses, Iebeltje
  Gosse     Hinnes, Baukjen  
  Gosse rond 25 september 1778 Feitses, Tettje  
  Gosse voor 16 december 1770     Gosses, Jan Michiels, Froukje
  Gosse 4 december 1800     Renses, Liebe Gosses, Froukje
  Gosse rond 23 maart 1749     Goffes, Jelke Feitzes, Tjitske
  Gosse 17 februari 1716   Engberts, Fokje Siebes, Engbert Gosses, Jantje
  Gosse voor 10 december 1719     Gosses, Jelke Jentjes, Antje
  Gosse rond 9 juni 1743     Goffes, Jelke Feitzes, Tjitske
  Gosse      
  Gosse voor 20 mei 1649     Claesses, Pieter Gosses, Saeck
  Gosse     Alles, Wietske  
  Gosse Feikes Fokkema     Jans, Aaltje  
  Greet     van der Worp, Jaap  
  Greetje   Kornelis, Pier  
  Greetje     Dijkstra, Klies Egberts  
  Griet voor 11 november 1694     Wygers, Wyger Oebeles, Joukien
  Griete 1678   Pit, Coene  
  Grietgen     Vos, Adriaen Cornelisz  
  Grietie     Geerts, Beerent  
  Grietie voor 7 oktober 1753 voor 30 januari 1763   Harmens, Lammert Sjoerds, Wijke
  Grietje   Sikkes, Gerben  
  Grietje 12 maart 1770     Gurbes, Arend Jans Andries, Geelke
  Grietje 8 november 1754 19 december 1826 Wijma, Jacob Dates  
  Grietje     Kours, Jan  
  Grietje     Roels, Bauke  
  Grietje voor 11 juli 1812 Veenstra, Booye Djurres  
  Grietje     Staphorstius, Jelle Johannes  
  Grietje     Plantinga, Wobbe Hendriks  
  Grietje onbekend onbekend Eintes, Liebbe  
  Grietje     Jelles, Sybren  
  Grietje     Zwaluwe, Jan Sietzes  
  Grietje     de Graaf, Lucas Hendriks  
  Grietje rond 1771 13 februari 1855 van Zinderen, Rindert Ulbes  
  Grietje     Jans, Geert  
  Grietje     Willems, Pieter  
  Grietje      
  Grietje     Hoekstra, Jan Eedes  
  Grietje voor 30 januari 1763 24 maart 1844 Teyes Brandsma, Wietze Harmens, Lammert Sjoerds, Wijke
  Grietje rond 1763     Lubberts, Meine Gerrits, Aaltje
  Grietje voor 23 april 1759 4 november 1835 de Wagt, Heine Tjeerds Nutterts, Hendrik Gooitsens, Trijntje
  Grietje rond 1748 13 mei 1815 Frieswijk, Sybolt Arents Djurres, Lammert Roelofs, Tjitske
  Grietje 1745 11 september 1813 Kamstra, Popke Tjallings Jakobs, Hans Geerts, Roeltje
  Grietje     de Roos, Haye  
  Grietje     Rinsema, Rinze Cornelis  
  Grietje     Jans, Durk  
  Grietje     Ritskes, Gerrit  
  Grietje     Boekert, Jan  
  Grietje     Halma, Anne Nammens  
  Grietje 15 augustus 1794     Jans, Jan Niklaas, Grietje
  Grietje     Sanders, Adam  
  Grietje     Nijboer, Jan Jans  
  Grietje voor 24 januari 1813 Bosma, Jetze Machiels  
  Grietje rond 1727 1 januari 1815 Hemp, Durk  
  Grietje voor 2 januari 1821 van der Velde, Roel Feytses  
  Grietje     de Vries, Freerk Johannes Teekes, Sipke Harmens, Martzen
  Grietje     Achtien, Jan Clazes  
  Grietje 3 augustus 1828 Rinzema, Rinze Kornelis  
  Grietje   Pieters, Hendrik  
  Grietje     Hoekstra, Hindrik Sjoukes  
  Grietje rond 1764 21 februari 1813 de Roos, Jan Sjirks Wietzes, Roel Baukes, Baukjen
  Grietje     Hendriks, Luite  
  Grietje rond 10 december 1719     Feitses, Sieger Gosses, Iebeltje
  Grietje     Jalderts, Jeen  
  Grietje     Visser, Wybe Jaspers  
  Grietje rond 1766 18 december 1840 Meyer, Hendrik Eintes Gjalts, Geert Wiemers, Dettje
  Grietje     Linzes, Jogchum  
  Grietje   Gerbens, Jan  
  Grietje rond 1736 4 februari 1812 Iebeles, Minse Harmens, Tjeerd Harkes, Goitsche
  Grietje     van der Tol, Pieter Jans  
  Grietje     Boonstra, Rommert Eelkes  
  Grietje voor januari 1759     Kornelis, Frans Nutterts, Frouwke
  Grietje     Pieters, Edsegers  
  Grietje      
  Grietje 15 oktober 1794     Kornelis, Harmen Gosses, Bontje
  Grietje     Bethlehem, Durk Jans  
  Grietje   Pieters, Teye  
  Grietje     Rosma, Rein Sierks  
  Grietje     Gerbens, Wopke  
  Grietje   Roels, Gosse  
  Grietje     Jans, Paulus  
  Grietje 13 april 1759     Feddes, Kornelis Sieberens, Trijntje
  Grietje     Willems, Jentje  
  Grietje     Tijsses, Oege  
  Grietje     Hendriks, Popke  
  Grietje     Johannes, Hendrik  
  Grietje   Jans, Hendrik  
  Grietje     van der Weg, Hessel Nannes  
  Grietje      
  Grietje     Rietstra, Sjoerd Riemers , Andries Tjeerds, Geeske
  Grietje     Bonnes, Andries  
  Grietje voor 18 april 1751     Pieters, Hendrik Johannes, Froukje
  Grietje     Geerts, Oene  
  Grietje voor 21 januari 1759     Meines, Lourens Hendriks, Janke
  Grietje     Nauta, Lucas Everts  
  Grietje   Gosses, Abram  
  Grietje voor 11 mei 1812 Oude Boer, Warner Ritskes  
  Grietje     Sipkens, Sipke Sybes  
  Grietje     van der Woude, Klaas Sierds  
  Grietje na 1856 de Jong, Jan Halbes  
  Grietje     Feitsma, Johannes Jans  
  Grietje     Aans, Wybe Jans  
  Grietje 1785   Pit, Coene  
  Grietje     Booyes, Djurre  
  Grietje voor 30 november 1766 rond 30 november 1766   Remmelts, Sander Tabes, Trijntje
  Grietje 21 januari 1759     Lourens, Meine Tabes, Corneliske
  Grietje     Westra, Minne Hylles  
  Grietje     Onlijnsma, Kornelis Jans  
  Grietje     van der Veen, Jisk Hotzes  
  Grietje     Beizeit, Kornelis Ferdinandus  
  Grietje rond 12 maart 1702     Sjoerds, Wiebe Feitses, Froukje
  Grietje   de Jong, Gerrit Klazes  
  Grietje     van der Meer, Sjoerd Aukes  
  Grietje     Datema, Jan Meinderts  
  Grietje 4 juni 1736 20 januari 1786 Jans, Tjepke Willems, Hermanius Berendts, Sjoukje
  Grietje     Jans, Dirk  
  Grietje rond 1758 23 september 1809 Arendz, Tjeerd  
  Grietje     Zijlstra, Alle Ynzes  
  Grietje rond 13 juli 1749     Jans, Sake Sietzes, Trijntje
  Grietje rond 1758 20 maart 1840 de Vries, Pieter Gooitzes  
  Grietje     Jans, Tjipke  
  Grietje     Sierds, Jacob  
  Grietje     Hummel, Rommert Jans  
  Grietje rond 17 mei 1705     Feikes, Jacob Feitses, Sjoukje
  Grietje rond 1763 21 augustus 1813 Wiersma, Louis Wiebes Roels, Foke Tjerks, Bieuwkjen
  Grietje     Rinzes, Oeds  
  Grietje     Lammerts, Harmen  
  Grietje     van Slooten, Oedze Jans  
  Grietje     Heines, Tjeerd  
  Grietje     Kornelis, Remmelt  
  Grietje     Hofman, Roelof Jans  
  Grietje 12 juli 1782     Hendriks, Harmen Gjalts, Trijntje
  Grietje voor 12 augustus 1811 Fokes, Halbe  
  Grietje     van der Sluis, Klaas Klases  
  Grietje     Linses, Goitse  
  Grietje     Beernds, Jan  
  Grietje rond 1750 26 oktober 1832   de Roode, Nutte Fokes Alberts, Marijke
  Grietje     Sierds, Hendrik  
  Grietje   Annes, Klaas  
  Grietje     Feenstra, Sytse Diemers  
  Grietje voor 29 juni 1812 Oosterman, Hendrik Berends  
  Grietje rond 5 april 1668 onbekend Nutterts, Hendrik Saekes, Joucke
  Grietje 14 januari 1784 25 april 1863   de Jong, Luitzen Jans Modderman, Geeske Jans
  Grietje     Maas, Jogchum  
  Grietje maart 1757     Gosses, Libbe Alberts, Jantje
  Grietje     Klazes, Berend  
  Grietje     Frima, Hindric  
  Grietje     Douma, Douwe Jans  
  Grietje     Rintjes, Pieter  
  Grietje rond 20 juli 1747 voor 13 juli 1749   Jans, Sake Sietzes, Trijntje
  Grietje     Tjeerdsma, Jacobus Tjeerds  
  Grietje 17 oktober 1753     Harmens, Jan Jans, Johantje
  Grietje 7 januari 1697 28 november 1735 Bienema, Harmen Johannes Sytzes, Fokke
  Grietje 18 januari 1775     Harmens, Jannes Jans, Wytske
  Grietje     Nuttes, Fokke  
  Grietje     Pieters, Andries  
  Grietje     Rienks, Eede  
  Grietje     Boonstra, Pieter Eises  
  Grietje     Meujen, Peter  
  Grietje     Lamsma, Lammert Geerts  
  Grietje     Rootje, Jan Klases  
  Grietje     Dreves, Willem  
  Grietje rond 1765 22 juli 1839 de Vries, Jan Erryts Jans, Dirk Hendriks, Trijntje
  Grietje     Kemp, Reinder Heeres  
  Grietje     Arends, Anne  
  Grietje   Davids, Eize  
  Grietje     van der Meulen, Siebe Sjoerds  
  Grietje     Blaauw-Wykel, Johannes Melles  
  Grietje     van der Meulen, Durk Lammerts  
  Grietje     Olingiüs, Johannes  
  Grietje     Jakobs, Tjeerd  
  Grietje     Tijsses, Willem  
  Grietje     Jansma, Zweitze Jans  
  Grietje   Gerbens, Jan  
  Grietje     Annes, Jan  
  Grietje     Brinksma, Jan  
  Grietje rond 1758 17 september 1832 van der Veen, Popke Alberts Jans, Mindert Jacobs, Trijntje
  Grietje 30 oktober 1775     Remmelts, Sander Tabes, Trijntje
  Grietje rond 1737 13 oktober 1813 Roels, Hendrik Egberts, Teye Hendriks, Renske
  Grietje   Gosses, Gjalt  
  Grietje     Graanstra, Tjeerd Gurbes  
  Grietje   de Rode, Jacoubus Sieberens  
  Grietje     Berends, Hendrik  
  Grietje   Pieters, Wiebe  
  Grietje     Kootstra, Auke Jans  
  Grietje     Nuttes, Jochem  
  Grietje 10 januari 1785     Dates, Tijs Kornelis, Antje
  Grietje     Jans, Jan  
  Grietje 9 oktober 1750     Pieters, Hendrik Johannes, Froukje
  Grietje        
  Grietje     de Vries, Wilt Petrus Warnders, Petrus Liebbes, Fopkjen
  Grietje     van der Laan, Jelle Luitzens  
  Grietje     Roorda, Nutte Fokkes  
  Grietje rond 1755 12 juni 1835 Luchtenveld, Hendrik Wytzes Reitzes, Jan Gosses, Iettje
  Grietje     Nutterts, Andries  
  Grietje   Jans, Michiel  
  Grietje     Jans, Tjerk  
  Grietje 2 oktober 1756     Siebes, Aize Elias, Dieke
  Grietje voor 16 mei 1717 onbekend   Hendriks, Nutte Jacobs, Rinske
  Grietje     Jans, Jan  
  Grietje     Huisman, Sietze Harmens  
  Grietje voor 24 oktober 1824 Terpstra, Jan Meinderts  
  Grietjen     de Grauw, Marten Geerts  
  Grietjen     van der Werff, Haije Caspers  
  Gurbe     Ates, Henke  
  H.J. Ringer rond 1879   Joustra, Elias  
  Haaye voor 23 december 1832 Klazes, Dieukie  
  Haaye     Hayes, Lokke  
  Haitske rond 1740 11 augustus 1818 Lindeboom, Sietze Gooitzes Jans, Jan Piers, Grietje
  Halbe voor 6 mei 1811 Eebeles, Stijntje  
  Halbe rond 1732 12 augustus 1811 Gaukes, Grietje, Jans, Aaltje, Lefferts, Asseltje Iebes, Foke Halbes, Bieuwkjen
  Halbe     Robberts, Hebeltje  
  Halbe     Jannes, Janke  
  Halbe   Kornelis, Engeltje  
  Halbe rond 1725 rond 13 december 1809 AEbeles, Stijntje  
  Halbe voor 13 juli 1704 1 december 1758 Faber, Froukje Klases  
  Hanneke     Lucas, Dick  
  Hans   Eebes, Oedske  
  Hans voor 21 juli 1695     Fookes, Rinse Hermannides, Aaltje
  Hans     , Trijntje  
  Hans     Geerts, Roeltje  
  Hans     Wiebrens, Antje  
  Hans     Paulusma, Jeltsje  
  Hans     Riemersma, Janke  
  Hans     Eikenaar, Ida  
  Hans 30 maart 1727 26 november 1780 Yedes, Aafke Willems, Hermanius Berendts, Sjoukje
  Hansen 21 december 1728     Hendriks, Nutte Dirks, Riemke
  Hanske     Douwes, Lourens  
  Haring     Uilkes, Sytske  
  Harke 7 juli 1774     Tjeerds, Ridzert Renzes, Dieuwke
  Harm     Edsges, Kunje  
  Harm 3 mei 1770     Harmens, Jannes Jans, Wytske
  Harm     Klazes, Tjitske  
  Harm     Berends, Baukje  
  Harmannus voor 4 oktober 1691     Fookes, Rinse Hermannides, Aaltje
  Harmen     Errits, Grietje  
  Harmen   Gosses, Ebeltje  
  Harmen rond 29 januari 1736     Harmens, Ulbe Baukes, Tietske
  Harmen     , Geeske  
  Harmen     , Saakjen  
  Harmen     Jans, Frouke  
  Harmen     Coenraads, Harmke  
  Harmen 20 juli 1807 Rinsma, Hiltje Harmens  
  Harmen voor 16 mei 1680     Harmens, Berend Gosses, Geeske
  Harmen     Wiemers, Gooitske  
  Harmen voor 29 december 1813 Gjalts, Trijntje  
  Harmen     de Vries, Jitske Pieters  
  Harmen     Oebeles, Antje  
  Harmen     , Trijntje  
  Harmen 28 november 1779     Harma, Jan Harmens Heinzes, Gaitske
  Harmen juni 1761 voor 9 september 1775   Harmens, Jan Jans, Johantje
  Harmen     Gjalts, Froukjen  
  Harmen   Feitses, Maaike  
  Harmen   Gosses, Bontje  
  Harmen   Siebes, Trijntje  
  Harmen     Jans, Albertje  
  Harmen      
  Harmen 20 september 1790     Hofman, Albert Beerends Plantinga, Froukjen Baukes
  Harmen voor 18 april 1751     Harmens, Wieberen Hinnes, Hinke
  Harmen voor 10 juli 1812 de Haan, Antje Geerts  
  Harmen 9 september 1775     Harmens, Jan Jans, Johantje
  Harmen     Ploeg, Aaltje Jacobs  
  Harmenke rond 1754 11 juni 1815   Luitzens, Harmen Jans, Albertje
  Harmke     Smids, Sander Annes  
  Harmke     de Wind, Geeuke Gaukes  
  Harmke     de Jong, Engbert Sybes  
  Harmke     Geerts, Harmen  
  Harmke     Huizenga, Wiebren Iebeles  
  Harmke     Ysinga, Jan Jans  
  Harmke 25 november 1756   Koopmans, Melle Rinses Alberts, Albert Siebes, Antje
  Harmke rond 8 januari 1796 Eppinga, Lubbert Bouwes  
  Harrit     Jakobs, Antje  
  Hart     Riekles, Antje  
  Hattum voor 16 december 1724 16 oktober 1811 Douwes, Frietzen Folkerts, Gjalt Hattums, Oetske
  Haukjen rond 1737 6 februari 1813 Geeukes, Thijs Renzes, Kornelis Brugts, Wietske
  Haukjen     Scheltes, Jacobus  
  Haycke rond 1700 tussen 1735-1745 Martens, Antje , Pieter
  Haye     Maurits, Jinke  
  Haye rond 1802   Weersinga, Ruth van Asperen  
  Haye      
  Heather     Brienesse, Jack  
  Hebele   Johannes, Janke  
  Hebeltje     Eizes, Halbe  
  Hedser   Heijes, Janke  
  Hedzer rond 1714 1791 Jelkes, Trijntje Jelmers, Albert Egberts, Lolkje
  Hedzer 1697 rond 19 februari 1766 Teyes, Aukje Jans, Jan Jans, Maaike
  Hedzer voor 29 januari 1824 Andries, Aaltje  
  Hedzer 18 februari 1759 voor 2 april 1809 de Jong, Saakje Wieberens Hedzers, Teye Wietzes, Jeltje
  Hedzer     Andries, Aaltje  
  Heebeltie rond 1746 20 juli 1816 Groenewoud, Jurjen Meinderts Andries, Pieter Roods, Geertje
  Heere     Jans, Henke  
  Heere voor 2 juni 1737     Heres, Halbe Faber, Froukje Klases
  Heere     van der Tuuk, Martha  
  Heere       Andringa, Andries Heeres Lolkema, Antje Lolkes
  Heere     Hendriks, Nuttert Heeres, Leentje
  Heere   Gosses, Jinke  
  Heiltje     Hazenberg, Cornelis Hendriks  
  Hein voor 2 september 1755     Siebes, Hylke Jakobs, Riemke
  Heine Eeuwes     Roels, Maaike  
  Heinze     Tjeerds, Saakjen  
  Heinze     Durks, Wietske  
  Heinze voor 26 november 1758     Berends, Bootse Bordzinga, Trijntje Heinzes
  Heinze     Minnerts, Saakje  
  Helena     Vos, Arent  
  Henderika     van Dalen, Hermanus  
  Hendrickje voor 27 maart 1698     Hendriks, Reinder Alles, Sjoukjen
  Hendrik   Gosses, Antje  
  Hendrik voor 8 juli 1814 Geerts, Elisabeth  
  Hendrik geschat 1730 onbekend Johannes, Trijntje  
  Hendrik 9 oktober 1734     Klazes, Hendrik Tijsses, Imke
  Hendrik 1805 Zwaginga, Rinskjen Johannes  
  Hendrik     Hendriks, Geertje  
  Hendrik     Jans, Neeltje  
  Hendrik rond 22 november 1787     Hendriks, Reid Feitses, Martjen
  Hendrik rond 19 november 1769     Hendriks, Reid Feitses, Martjen
  Hendrik voor 20 januari 1771 voor 27 februari 1776   Jacobs, Trijntje Homans
  Hendrik     Siebes, Aukjen  
  Hendrik voor 13 oktober 1813 Teyes, Grietje  
  Hendrik voor 25 januari 1761     Hendriks, Wilt Rinzes, Elizabeth
  Hendrik 1651 1652   Hendriks, Nuttert Andries, Tjitske
  Hendrik 19 oktober 1773     Jacobs, Trijntje Homans
  Hendrik   Tijsses, Imke  
  Hendrik voor 20 september 1716     Hendriks, Reinder Alles, Sjoukjen
  Hendrik     Sjoerds, Geeske  
  Hendrik   Lammerts, Geeske  
  Hendrik     Harmens, Roel Jans, Aafke
  Hendrik     Hantjes, Dieuke  
  Hendrik     Nicolai, Tjitske Allerds  
  Hendrik voor 15 december 1661 onbekend Jouckes, Grietje Hendriks, Nuttert Andries, Tjitske
  Hendrik     Hendriks, Geeske  
  Hendrik rond 25 juli 1756     Errits, Pieter Hendriks, Yktjen
  Hendrik voor 7 januari 1748     Annes, Bouwe Hendriks, Swaantje
  Hendrik     Dirks, Antje  
  Hendrik   Alberts, Grietje  
  Hendrik   Gerkes, Martjen  
  Hendrik   Harmens, Grietje  
  Hendrik     Ruurds, Engeltje  
  Hendrik     Jans, Grietje  
  Hendrik voor 23 april 1752     Hendriks, Jan Kornelis, Trijntje
  Hendrik     Teyes, Tjipken  
  Hendrik     Folkerts, Henke  
  Hendrik     Klazes, Taltje  
  Hendrik     Jakobs, Janke  
  Hendrik voor 8 mei 1701     Hendriks, Reinder Alles, Sjoukjen
  Hendrik     Altena, Klaaske Bonnes  
  Hendrik     Annes, Attje  
  Hendrik     Gerrits, Wiepkjen  
  Hendrik     Johannes, Froukje  
  Hendrik     Wietzes, Jitske  
  Hendrik voor 8 augustus 1837 Meyer, Elizabeth Jacobus  
  Hendrik     Fokes, Maaike  
  Hendrik 25 januari 1757 Sybes, Trijntje  
  Hendrik     Sierds, Folkertje  
  Hendrik     Jans, Janke  
  Hendrik rond 1731 6 maart 1812 Ytzes, Trijntje Hendriks, Geert Sjoerds, Jetsche
  Hendrik     Klazes, Hendrikje  
  Hendrik voor 22 mei 1768 voor 20 januari 1771   Jacobs, Trijntje Homans
  Hendrik     Teedes, Akke  
  Hendrik voor 23 december 1708     Hendriks, Reinder Alles, Sjoukjen
  Hendrik   de Rhode, Jantie Sibrants  
  Hendrik     Martens, Jeltje Hendriks, Geert
  Hendrik     Pieters, Loltje  
  Hendrik 21 december 1786     Hendriks, Harmen Gjalts, Trijntje
  Hendrik      
  Hendrik     Jannes, Fettje  
  Hendrik rond 1714 1759 Gooitsens, Trijntje Hendriks, Nutte Jacobs, Rinske
  Hendrik   Teyes, Geeske  
  Hendrik     , Jitske  
  Hendrik   Wietses, Tjitske  
  Hendrik   Feitses, Baukjen  
  Hendrik rond 1660   Eises, Trijntje  
  Hendrik     Jacobus, Jeltje  
  Hendrik     Folkerts, Akke  
  Hendrik 19 december 1780     Stoker, Wytse Syberens Willems, Antje
  Hendrik   Lieuwes, Jeltje  
  Hendrik rond 1765     Roels, Wouter Harmens, Aaltje
  Hendrik   Gerbens, Geertje  
  Hendrik     Harmens, Grietje  
  Hendrik       Hendriks, Yede Lefferts, Antje
  Hendrik rond 1669 7 juni 1776    
  Hendrik      
  Hendrik     Johannes, Tjitske  
  Hendrik 1804 Veenstra, Baukje Allardus  
  Hendrik   Sierds, Grietje  
  Hendrik voor 28 februari 1745 8 juni 1766   Heres, Halbe Faber, Froukje Klases
  Hendrik   Durks, Janke  
  Hendrik     Martens, Neeltje  
  Hendrik     Jeens, Maaike  
  Hendrik     Johannes, Geertje  
  Hendrik     Remmelts, Trijntje  
  Hendrik     Wybes, Froukjen  
  Hendrik     Hendriks, Aafke  
  Hendrik   Feitses, Lijsbet  
  Hendrik     Harts, Hiltje  
  Hendrik   Johannes, Tjitske  
  Hendrik of Hendrikje 25 november 1766     Gurbes, Arend Jans Andries, Geelke
  Hendrikje     Oostra, Hendrik Alberts  
  Hendrikje rond 1751 24 april 1831 de Graaf, Roel Tjeerds Durks, Jurjen Hendriks, Klaaske
  Hendrikje     de Vries, Johannes Paulus van der Veen, Harmen Tjeerds Melles, Aafke
  Hendrikje     Vlietstra, Lieuwe Wytses  
  Hendrikje     Harmens, Tjeerd  
  Hendrikje   Minderts, Jan  
  Hendrikje     Egberts, Hendrik  
  Hendrikje     Klazes, Sytzes  
  Hendrikje     Pool, Harmen Jannes  
  Hendrikje   Everts, Fokke  
  Hendrikje     Zijlstra, Marten  
  Hendrikje     van Sijen, Sietze Gosses  
  Hendrikje     Johannes, Pieter  
  Hendrikje     Schreurs, Theunis Wolters  
  Hendrikje     de Jong, Fokke Theunis  
  Hendrikje   Klaesz, Marten